id: s9mudk

Na wydanie książki pt. "Aktor też człowiek"

Na wydanie książki pt. "Aktor też człowiek"

Nasi użytkownicy założyli 1 169 951 zrzutek i zebrali 1 219 060 805 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Aktualności20

 • Kochani stało się, 8 sierpnia o 20:00 PREMIERA e-booka pt. "Aktor też człowiek". Dziękuję Wam za zaufanie, za to, że jesteście!


  Wasz,

  Krzysztof Stanio

  x14f61af2a342a28.jpeg

  0Komentarzy
   
  2500 znaków

  Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

  Czytaj więcej
Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Opis zrzutki


Dzień dobry :) Witam Cię serdecznie ! Jestem Krzysztof. Muszę Ci powiedzieć, że lubię swoje imię. Lubię zwracać się do osób, które poznaję mówiąc do nich ich pełnym imieniem. Jest w tym coś pięknego. Od zawsze też zwracałem uwagę na słowa. Mają one wielką siłę.

Moja droga życia rozpoczęła się w Ustrzykach Dolnych. Tam się urodziłem i jako nastolatek pokochałem teatr.

To, co teraz czytasz nie opisuje całego mojego życia. Musisz jednak wiedzieć, że poświęciłem kilkanaście lat by znaleźć odpowiedź na bardzo ważne dla mnie pytanie: co znaczy być aktorem?


Zbiórka, do której cię zapraszam ma na celu wydanie książki "Aktor też człowiek". Opisuję w niej, co znaczy być aktorem oraz to, jaką drogę trzeba przebyć w związku z wyborem tego zawodu.


Książka dedykowana jest dla:

- aktorów

- tych, którzy marzą o tym, by zostać aktorami

- wszystkich, których interesuje świat sztuki widziany oczami praktyka

- wszystkich niezależnie od zawodu, który wykonują


Ta książka to opis całego mojego dotychczasowego życia; sukcesów zawodowych, porażek, doświadczeń życiowych, spotkań z ludźmi, których miałem zaszczyt poznać, m.in. pana Krzysztofa Zanussiego, śp. pana Mieczysława Święcickiego, oraz wszystkich tych, którzy przyczynili się do tego kim dziś jestem. We wszystkich tych doświadczeniach pragnąłem być zawsze prawdziwy i szczery.

Bycie aktorem nie jest tak proste jakby się mogło wydawać. Ten zawód i brzemię jakie z niego wynika może człowieka naprawdę przytłoczyć. Książka jest owocem mojego doświadczenia dzięki któremu zostałem aktorem.

Dziś wiem, że ten zawód może uczynić człowieka lepszym jeśli będzie wymagał od siebie prawdy.


W książce możesz przeczytać:

- o mojej największej roli teatralnej

- o tym, jak radzę sobie, gdy zaczynam się porównywać z innymi

- dlaczego teatr może być piękny

- dlaczego wychodzę na scenę

- jak wygląda mój proces przygotowania roli

- jak ważna jest sfera mentalna u aktora

- jak ważne są porażki w naszym życiu

- czy warto myśleć o zrobieniu kariery


Książka „Aktor też człowiek” jest wspaniałym opisem przeżyć i doświadczeń dla kogo rozwój wewnętrzny jest ważny. Porusza ona także wątpliwości związane z zawodem aktora. Przybliża drogę jaką musi przebyć każdy, kto decyduję się zostać zawodowym aktorem. Aktor odczyta ją jakby była pisana tylko dla aktorów, jednak stanowi ona uniwersalne kompendium wiedzy i przeżyć przez, które musi przejść każdy człowiek.


A teraz opowiem ci jakie konkretne prace mnie czekają w związku z realizacją wydania książki pt. "Aktor też człowiek":


-dwukrotna korekta

-łamanie oraz skład

-redakcja

-wydruk w liczbie 500 egzemplarzy

-działania promocyjne i marketingowe


W powyższym materiale zobaczysz moje dotychczasowe osiągnięcia: obejrzysz ostatnie kilka lat mojej pracy zawodowej; realizacje teatralne i filmowe oraz spektakle, w których miałem przyjemność wystąpić.

m85b2e8d8290e69c.jpeg

Projekt graficzny okładki Sebastian TrafalskiZróbmy to razem!

Pozdrawiam

Krzysztof StanioGood morning :) Welcome !

I'm Christopher. I have to tell you, I really like my name. I like to address people I meet by speaking to them by their full name. There's something beautiful about that.

I have also always paid attention to words. They have great power.

My path of life began in Ustrzyki Dolne. I was born there and fell in love with theatre as a teenager.

What you are reading now does not describe my entire life. But you have to know that I spent several years trying to find the answer to a very important question for me: what does it mean to be an actor?

The collection I'm inviting you to join is for the publication of the book " Actor also human." In the book I describe what it means to be an actor and what kind of path one has to go through in order to choose this profession.

The book is dedicated to:

 - actors

 - those who dream of becoming actors

 - all those who are interested in the world of art seen through the eyes of a practitioner

 - everyone, regardless of their profession

 

This book is a description of my entire life so far; professional successes, failures, life experiences, meetings with people whom I had the honor to know, including Mr. Krzysztof Zanussi, memorable Mieczyslaw Swiecicki, and all those who contributed to who I am today.

In all of these experiences, I wanted to always be real and honest. Being an actor is not as easy as it may seem. This profession and the burden that comes with it can really overwhelm a person. This book is the fruit of what happened in me, which consequently made me an actor.

Today I know that this profession can make a man better if he demands truth from himself.


In the book you can read:

 - about my greatest theatrical role

 - about how I cope when I start comparing myself to others

 - why theatre can be beautiful

 - why am I going on stage

 - what my process is for preparing the role

 - how important is mentality in an actor

 - how important failures are in our lives

 - is it worth thinking about making a career

The book "Actor also human" is a wonderful description of experiences for anyone for whom internal development is important. The book also addresses the uncertainties of the acting profession. It brings closer the path that everyone who decides to become a professional actor has to go through.

The actor will read it as if it were written only for actors, but it is a universal compendium of knowledge and experiences that every human being must go through.


And now I will tell you what specific work awaits me in connection with the realization of the publication of the book entitled "Actor also human":


-twofold correction

-breaking and typesetting

-editorship

- 500 copies printed

-promotional and marketing activities


In the above material you will see my past achievements: you will see the last few years of my professional work; theatre and film productions and performances in which I had the pleasure to appear.


Cover design Sebastian Trafalski

Let's do it together!

Greetings

Krzysztof StanioTa zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Dowiedz się więcej

Oferty/licytacje 8

Kupuj, Wspieraj.

Kupuj, Wspieraj. Czytaj więcej

Nieaktywne
Inne
Ebook pt. "Aktor też człowiek" (3 rozdziały)
Fragment książki pt. "Aktor też człowiek" w wersji elektronicznej wysłany na twoją skrzynkę e-mail.
10 zł

Kupione 5

Zakończona
Inne
Ebooka pt. "Aktor też człowiek"
Książka pt. "Aktor też człowiek" w wersji elektronicznej wysłany na twoją skrzynkę e-mail.
50 zł

Kupione 4

Zakończona
Inne
Audiobook pt. "Aktor też człowiek":)
Audiobook pt. "Aktor też człowiek" na płycie CD wysłany na twój adres korespondencyjny:)
90 zł

Kupione 1 z 50

Zakończona
Inne
Książka pt. "Aktor też człowiek" z dedykacją
Własnoręczna dedykacja z pozdrowieniem:) oraz podziękowaniem za wsparcie dzieła. Nagroda będzie wysłana na podany adres:)
130 zł

Kupione 3 z 200

Zakończona
Inne
Książka pt. "Aktor też człowiek" z dedykacją + smycz
Książka pt. "Aktor też człowiek" z własnoręczną dedykacją z pozdrowieniem:) oraz podziękowaniem za wsparcie dzieła. Dodatkowo do wysyłki dołączona jes...
150 zł

Kupione 2 z 200

Zakończona
Inne
Książka pt. "Aktor też człowiek" z dedykacją + kubek porcelitowy
Książka pt. "Aktor też człowiek" z własnoręczną dedykacją z pozdrowieniem:) oraz podziękowaniem za wsparcie dzieła.Dodatkowo do wysyłki dołączony jest...
200 zł

Kupione 2 z 100

Zakończona
Inne
Książka pt. "Aktor też człowiek" z dedykacją + kubek porcelanowy
Książka pt. "Aktor też człowiek" z własnoręczną dedykacją z pozdrowieniem:) oraz podziękowaniem za wsparcie dzieła.Dodatkowo do wysyłki dołączony jest...
300 zł

Kupione 4 z 100

Zakończona
Inne
Książka pt. "Aktor też człowiek" z dedykacją + koszulka + kubek porcelanowy
Książka pt. "Aktor też człowiek" z własnoręczną dedykacją z pozdrowieniem:) oraz podziękowaniem za wsparcie dzieła.Dodatkowo do wysyłki dołączony jest...
500 zł
Zakończona

Wpłaty 56

JL
Jerzy Leszczyński
 
youArtiste.com
300 zł
PJ
Patryk Janicki
300 zł
AN
Andrzej
300 zł
 
Dane ukryte
200 zł
AR
Andrzej Ryznar
200 zł
WE
Wenanty
200 zł
MM
Marek
150 zł
IC
Iwona Chudio-Orzechowska
130 zł
AN
130 zł
Zobacz więcej

Komentarze 1

 
2500 znaków