id: skvun2

Zróbmy sobie raj! - Marsz Równości w Krakowie

Zróbmy sobie raj! - Marsz Równości w Krakowie

Nasi użytkownicy założyli 1 034 051 zrzutek i zebrali 1 099 543 583 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

Zróbmy sobie raj w Krakowie! Przystrojmy się w piórka, zabawmy się! Nasz festiwal i marsz to co roku wielkie kolorowe święto na ulicach i w zakamarkach Krakowa. Queerujemy ulice naszego miasta i docieramy z tęczą do kluczowych miejsc na jego mapie. Podczas festiwalu organizujemy imprezy ze światowej sławy DJami, wystawy artystów z różnych zakątków świata oraz nie boimy się dyskusji na żaden temat. Pomóż spełnić nam marzenie, by ten rok był tak samo wyjątkowy! Chcemy, by jeszcze więcej osób mogło tańczącym krokiem przejść w marszu.

Zróbmy sobie raj w Krakowie!

Zatańczmy na ulicach Krakowa pod flagami tęczową, bi i trans!

Festiwal Queerowy Maj i krakowski Marsz Równości to od kilkunastu lat wielka kolorowa zabawa na ulicach Krakowa. Queerujemy ulice miasta i docieramy z tęczą do kluczowych miejsc na jego mapie. Podczas festiwalu organizujemy imprezy ze światowej sławy DJami, wystawy artystów z całego świata oraz dyskutujemy na różne tematy, dla nas tabu nie istnieje. Chcemy, by ten rok był wyjątkowy! Chcemy, by jeszcze więcej osób mogło tańczącym krokiem przejść w Marszu Równości, by rocznicowa, bo 15. edycja, zapisała się w miejskich annałach. Pomożecie?

Uszyjemy Wasze rajskie marzenia!

Stawiamy na jakość. Ale wielkość... też ma czasem znaczenie. W Krakowie organizujemy najstarszy queerowy festiwal, ale mamy też... największą tęczową flagę w Polsce. A co powiecie na... największą w Polsce biseksualną flagę? Oraz transpłciową? Z Waszą pomocą sky is the limit!

Platformy, muzyka, oprawa, promocja - to wszystko niestety kosztuje, ale wiemy, że warto. Mamy nadzieję, że Wy też i pomożecie.

I dzięki Waszej pomocy ulecimy, zamachamy i pokażemy, że Kraków nie tylko tęczą stoi.

Jak było? Tak!

A jak będzie? To zależy także od Was!

Jesteśmy organizacją non-profit - organizację Marszu Równości i Festiwalu Queerowy Maj opieramy na pracy nas samych oraz naszych wspaniałych wolontariuszy i wolontariuszek. A najbardziej na Waszym wsparciu - naszych darczyńców. To właśnie od środków jakie otrzymujemy zależy z jakim rozmachem możemy zorganizować Marsz i Festiwal. To od Was darczyńców zależy jak wielką i tęczową imprezę będziemy mogli przygotować! Nie chcąc tracić na jakości i widoczności wydarzeń wierzymy, że będziecie w stanie nam pomóc zamienić Kraków w tęczowy raj!

Kim jesteśmy?

Queerowy Maj w krakowskich kalendarzach na stałe zapisuje się już od 2008 roku. Jesteśmy grupą tęczowych osóbek, które chcą obsypać to miasto brokatem.

Organizujemy spotkania, integrujemy społeczność i zapraszamy do dyskusji na tematy, które często uważane są za tabu. W marcu tego roku zatęczowiliśmy nasz ratusz i zorganizowaliśmy w krakowskim magistracie konferencję “Tęczowy Kraków”.

Na co przeznaczymy Wasze darowizny?

Jeśli uzbieramy 3 tysiące złotych - będziemy mogli i mogły spać spokojnie, że wszystko co sobie uknuliśmy się uda. Nasi cudowni goście i gościnie będą mogli przyjechać pociągami, a nie taczkami, DJ-e dostaną nawet nocleg, a na wernisażach wystaw będzie czekać na Was poczęstunek, kto wie może nawet wegańska deska serów się znajdzie.

Po osiągnięciu limitu 5 tysięcy złotych nie ma zmiłuj i jedziemy z imprezą. Platformy to duży koszt: wynajem pojazdów, nagłośnienie i jego transport, przystrojenie, opłaty ZAIKS, najlepsze osoby grające z całej Polski. Nie pożałujecie. Obiecujemy, że zabawa będzie przednia a tęczy nie zabraknie!

8 tysięcy złotych

to magiczna liczba, która pozwoli pokazać się w magicznym Krakowie. Druk i dystrybucja plakatów (1000 złotych), billboard (1500 złotych) i promocja w Internecie (500 złotych) to coś, co sprawi, że mieszkańcy i mieszkanki Krakowa zamarzą o raju w maju.

Jeśli uzbieramy 12 tysięcy złotych zakasujemy rękawy i szyjemy dwie największe w Polsce flagi: biseksualną i transpłciową. Czy mówiliśmy, że tęczową już mamy? A może pomożecie? ;) ;)

Jak szaleć to szaleć - marzymy o tym od dawna: 14 tysięcy złotych pozwoli spełnić nam to marzenie i zabłysnąć i rozbłysnąć na telebimie na Teatrze Bagatela. Widzicie to? Ponoć są tacy i takie, którzy oglądają telewizję w autobusach i tramwajach. Przyznamy się: my też. Widzicie reklamę Marszu Równości między przepisami, wiadomościami i pogodą? My tak!

Jeśli uda się przekroczyć limit 15 tysięcy złotych - zapewnimy wsparcie z powietrza, w postaci drona z osobą operującą. Dzięki temu nie tylko wszyscy będziemy mieli rajską pamiątkę, ale będzie nam łatwo Was wszystkich policzyć. A może zmienimy Kraków w nasz własny ogród rozkoszy ziemskich? Postaramy się, by rabaty w przestrzeni miejskiej na czas festiwalu zakwitły kolorami tęczy.

Dziękujemy za każde wsparcie! I widzimy się 18 maja w Krakowie na 15. Marszu Równości!

Zrzutka stworzona przez Stowarzyszenie Queerowy Maj

Facebook

English below:

Let's create ourselves a paradise in Cracow! Let's feather ourselves and play! Our festival and march every year are a big colourful celebration on the streets and in the hidden nooks of Cracow. We make our city's streets queer and bring the rainbow to the key places on its map. During the festival we organize parties with world famous DJs, exhibitions from artists all around the world and never fear to discuss any topic. Help us realize our dream to make this year as extraordinary as always! We want even more people to march with us.

Let's create ourselves a heaven in Cracow!

Let’s dance on the streets of Cracow under the rainbow, bi and trans flags!

Queer May Festival and Cracow Equality March have for many years been a big colourful celebration on the streets of Cracow. We make our city's streets queer and bring the rainbow to key places on its map. During the festival we organize parties with world famous DJs, exhibitions from artists all around the world and discuss each and every topic, there are no taboo themes for us. We want this year to be exceptional! We want even more people to march with us and to make this anniversary, 15th edition to be remembered in the city’s annals. Will you help us?

We will weave your heavenly dreams!

We place quality at the forefront. But size… it also matters sometimes. In Cracow we organize the oldest queer festival, but we also have … the longest rainbow flag in Poland. So what do you say about… the longest bisexual flag in Poland? And a transgender one? With your help, sky is the limit!

A platform, music, visuals, promotion – all those things unfortunately cost money, but we know they are worth it. We hope that so do you and you’ll help us.

And with you help, we will fly away, spread our wings and show that there can be more than just a rainbow in Cracow.

What was it like before? Like this!

And what will it be like? That depends on you!

We are a non-profit organization – the creation of Cracow Equality March and Queerowy Maj Festival is made possible by our work and the work of our wonderful volunteers. But what it depends on the most are you – our donors. The scale of the March and the Festival relies precisely on your donations. It’s determinded by you, our donors, how big and colorful celebration we can prepare! We don't want to sacrifice the quality and the visibility of the events and believe that you can help us turn Cracow into rainbow paradise!

Who are we?

Queerowy Maj can be traced back in Cracow calendars to 2008. We are a group of rainbow people who want to sprinkle glitter all over the city.

We organize meetings, bring the community together and engage in discussion on topics that are often considered taboo. In March this year we brought rainbow to our city hall and organized a conference “Tęczowy Kraków” in there.

What will we do with your donations?

If we gather 3000 złotych – we will be able to sleep peacefully knowing that everything we came up with will happen. Our wonderful guests will be able to travel by trains, not wheelbarrows, the DJs will even have a place to sleep, and there will be refreshments at the exhibition openings (who knows, you may even find a vegan cheese plate or two).

After reaching a limit of 5000 złotych there’s no way we won’t have a party. Platforms cost a lot of money: car hire, sound systems and their transportation, festive decorations, ZAIKS payments, all the best music playing people from the whole Poland. You will not regret it. We promise the party will be a blast and there’ll be enough rainbow to go around!

8000 złotych is the magical number which will help us emblazon Cracow with rainbows. Printing and distribution of posters (1000 zł), a billboard (1500 zł) and internet promotion (500 zł) is something that will make the citizens of Cracow dream about heaven in May.

If we reach 12 000 złotych, we will roll up our sleeves and sew two longest flags in Poland: bisexual and transgender. Did we already mention that we have the rainbow one? Maybe you’ll be able to help? ;) ;)

And if we are already going crazy, why do it by halves – this is what we’ve been dreaming about for a long time: 14 000 złotych will help us realize our dream and astonich and dazzle everyone from an outdoor screen at the Bagatela theatre. Can you see it? Apparently, there are also those who watch ads in buses and trams. Let us make a confession: so do we. Can you imagine an Equality Parade advertisement between recipes, news and the weather? We sure can!

If we are able to exceed the limit of 15 000 złotych, we will provide the support from above, in the form of a drone and a person operating it. Because of that not only we will have a heavenly memento, but we will also be able to easily count all of you. Or maybe we will transform Cracow into a garden of earthly bliss? We’ll try to make the flower beds in the city turn into a rainbow during the festival.

This crowdfunding page was created by Queer May Association

Facebook

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 122

AI
Aleksandra i Tomasz Kuncewicz
200 zł
S&
Sławomir
200 zł
AM
Zuza Kozioł
200 zł
AM
Artur Maciejewski
200 zł
 
Dane ukryte
150 zł
AM
Gabi Sobczak
150 zł
 
Dane ukryte
135 zł
 
Amina Ba
100 zł
MF
Marcin Fijas
100 zł
 
Dane ukryte
100 zł
Zobacz więcej

Komentarze 9

 
2500 znaków