id: g4rwjv

Na opiekę zdrowotną dla dzieci porzuconych, osieroconych i z rodzin zagrożonych rozpadem.

Na opiekę zdrowotną dla dzieci porzuconych, osieroconych i z rodzin zagrożonych rozpadem.

Opis zrzutki

Stowarzyszenie SOS Wioski od 36 lat opiekuje się opuszczonymi i osieroconymi dziećmi, a od 11 prowadzi program profilaktyczny „SOS Rodzinie”, wspierając rodziny zagrożone rozpadem, tak by mogły pokonać trudności i pozostać razem. Obecnie opiekujemy się 1566 potrzebującymi dziećmi.

Prowadzimy aktualnie zbiórkę wspieraną przez Stowarzyszanie Dr. Max Zdrowie, której celem jest pozyskanie środków na opiekę zdrowotną nad dziećmi porzuconymi, osieroconymi oraz z rodzin zagrożonych rozpadem.

Za zebrane środki chcemy dofinansować wydatki medyczne w Centrum Specjalistycznym na terenie SOS Wioski Dziecięcej w Kraśniku, z którego korzystają dzieci z SOS Wiosek Dziecięcych i podopieczni Programu Umacniania Rodziny "SOS Rodzinie". Centrum Specjalistyczne SOS to pierwsze w Polsce tego typu miejsce, które oferuje kompleksową, bezpłatną pomoc lekarzy i specjalistów dla dzieci i rodzin borykających się z poważnymi problemami psychofizycznymi, bez konieczności dalekich wyjazdów czy kolejek. W ofercie usług Centrum znajdują się:

  • diagnoza oraz pomoc w dostępie do specjalistów - lekarza psychiatry dziecięcego i innym specjalności medycznych, psychologa i terapeuty
  • terapia SI - działania skierowane do dzieci ze specyficznymi trudnościami rozwojowymi (np. dyskalkulia, dysleksja, dysortografia) i schorzeniami (np. autyzm, zespół Aspergera), 
  • zajęcia prowadzone metodą M. Montessori: działania skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym z dysharmoniami i zaburzeniami rozwojowymi,
  • TRE®: działania skierowane do dzieci, które doświadczyły traumy lub silnego stresu,
  • TERAPIA SNOEZELEN - sala doświadczania świata.

Potrzebujemy funduszy na doposażenie Centrum Specjalistycznego, wydatki medyczne i związane z leczeniem oraz prowadzeniem terapii, wynagrodzeniami specjalistów i pedagogów w Centrum.

a71a7213e10f84d0.jpeg

Od 9 listopada 2020 r., wspierani przez naszego Partnera, będziemy prowadzić również zbiórkę stacjonarną na opiekę zdrowotną dla naszych podopiecznych. Zbiórka prowadzona będzie w wybranych aptekach w całej w Polsce w ramach Akcji #PomagajmyNaMAXa i potrwa do 10 maja 2021 r.

y0370977f6327787.jpeg

Jak wynika z dostępnych danych, co roku, niemal 9 tys. dzieci traci opiekę rodziców, a ponad 71 tys. dzieci w Polsce nadal wychowuje się w opiece zastępczej. Dla każdego dziecka to osobisty dramat – sytuacja, która wpływa na całe późniejsze życie, a często pozostawia po sobie ogromną traumę. Opieka zdrowotna jest zatem kluczowa, by dzieci po przejściach mogły prawidłowo się rozwijać i cieszyć się swoim dzieciństwem. 

Zapraszamy wszystkich wrażliwych na los dzieci z programu "SOS Rodzinie" do włączenia się do zbiórki!

zb1d41dc06262cd6.jpeg

Wpłacający 12

 
Dane ukryte
200 zł
 
Dane ukryte
200 zł
 
Dane ukryte
150 zł
 
Dane ukryte
100 zł
 
Dane ukryte
100 zł
 
Dane ukryte
72 zł
 
Dane ukryte
20 zł
 
Dane ukryte
11 zł
 
Dane ukryte
10 zł
 
Dane ukryte
1 zł
Zobacz więcej

Komentarze 2

 
2500 znaków
Zrzutka - Brak zdjęć

Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

Nasi użytkownicy założyli

647 187 zrzutek

i zebrali

403 405 066 zł

A ty na co dziś zbierasz?