id: sx42na

SOS DLA LASU TROPIKALNEGO / Tropical forest SOS

SOS DLA LASU TROPIKALNEGO / Tropical forest SOS

Nasi użytkownicy założyli 1 068 088 zrzutek i zebrali 1 164 707 603 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Aktualności1

  • Dzięki hojności jednego z darczyńców zaktualizowaliśmy kwotę niezbędną do realizacji projektu! Dziękujemy wszystkim osobom, które nas wspierają!
    Czytaj więcej
Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Opis zrzutki

Pomóż nam ochronić andyjski las tropikalny w południowej Kolumbii!

Zespół Fundacji „Biodiversitatis” podjął działania na rzecz ochrony północnoandyjskiego lasu w południowej Kolumbii.

sx42na-7da158dd.png

sx42na-531efc5e.png

Planujemy wykupić 30 ha tego cennego ekosystemu w celu utworzenia na tym terenie prywatnego rezerwatu przyrody ze stacją badawczą i centrum edukacyjnym.

sx42na-9aca2673.png

sx42na-91302a2e.png

Chcielibyśmy aby stacja badawcza została zbudowana z wykorzystaniem surowców wtórnych, konkretnie z plastikowych odpadów. Kolumbijskie firmy Conceptos Plásticos, Bloqueplas i Brickarp-Ficidet przetwarzają plastikowe śmieci, z których powstają trwałe, wodoodporne domy, które są jednocześnie odporne na trzęsienia ziemi. Więcej informacji o domach z plastiku można znaleźć na stronie internetowej: https://ecoinventos.com/casas-de-ladrillos-de-plastico/

Jak wygląda las, który chcemy wykupić i przekształcić w prywatny rezerwat przyrody? Zapraszamy na krótki spacer:

sx42na-99817ece.png


Tropikalne Andy są jednym z najbardziej bogatych i różnorodnych gatunkowo regionów świata. To centrum bioróżnorodności obejmuje niespełna 1% powierzchni Ziemi skupiając ponad 1/6 wszystkich znanych organizmów. Szacuje się, że na skutek deforestacji obszarów tropikalnych każdego dnia wymiera 137 gatunków.

sx42na-c39f1831.png

sx42na-440951ed.png

sx42na-9ea61c6b.png

sx42na-a9e78bb5.png

sx42na-1ab30ba5.pngNa skutek zmian klimatycznych do 2050 roku z powierzchni Ziemi zniknie 15-37% organizmów lądowych.

sx42na-b03dbcda.png

sx42na-dd91f21c.png

Zbocza dolin i kotlin lasu północnoandyjskiego charakteryzują się wysokim stopniem endemizmu a występowanie wielu gatunków ograniczone jest do pojedynczych szczytów czy łańcuchów górskich.

Las należy do najbardziej różnorodnych ekosystemów tropikalnych. Szacuje się, że na 1 ha takiego lasu występuje nawet 300 różnych gatunków roślin kwiatowych. Zamieszkują go m.in. niedźwiedzie andyjskie (Tremarctos ornatus) i tapiry górskie (Tapirus pinchaque).

sx42na-1be1df23.png

sx42na-b77ad6c1.png

sx42na-10d6ea21.png

Podczas zaledwie 21 dni prowadzenia badań terenowych odnotowano występowanie w dolinie Sibundoy ponad 160 gatunków ptaków.

sx42na-47611b8c.png

Dlaczego badamy bioróżnorodność?

Szacuje się, że na Ziemi występuje ok. 6.5 mln gatunków lądowych. Dodatkowe 2.2 mln zamieszkuje morza i oceany. Dotychczas, zgodnie z danymi Catalogue of Life oraz World Register of Marine Species, skatalogowanych zostało zaledwie 1.2 mln gatunków.

sx42na-1339c7aa.png

W nasze prace włączamy członków lokalnej społeczności, z którymi od 2012 prowadzimy badania nad różnorodnością orchidei w regionie Sibundoy. Odkryliśmy tutaj już wiele nieznanych wcześniej gatunków storczyków, m. in. „diabelski storczyk” (Telipogon diabolicus).

sx42na-228958a2.png

sx42na-618fb1d5.png

Wierzymy, że nasz projekt utworzenia rezerwatu przyrody wywrze również pozytywny wpływ na lokalną społeczność.

Zamierzamy włączyć miejscową ludność w działania związane z ochroną przyrody oraz rozwojem ekoturystyki w regionie. Zwiększając świadomość dotyczącą znaczenia bioróżnorodności, zwłaszcza wśród młodych ludzi, możemy zintensyfikować ochronę i regenerację rodzimych lasów.

Ponadto, zamierzmy zachęcać mieszkańców do zaangażowanie się w ekoturystykę opartą na społeczności (ang. „community-based ecotourism”), która pozytywnie wpływa zarówno na jakość życia ludzi, jak i ochronę zasobów naturalnych.

sx42na-7a5ba533.png

sx42na-545797c0.png

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej i profilu na Facebooku w celu zapoznania się z naszą działalnością.

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania. Nasz adres e-mail: [email protected]

Strona internetowa Fundacji

Facebook

sx42na-c172dd2b.png

.

Wspólnie możemy ochronić jeden z najcenniejszych ekosystemów Świata!

English below:

You can help us save tropical forest in Colombia!

The team of „Biodiversitatis” Foundation took action to preserve the North-Andean forest in southern Colombia.

sx42na-10697333.png

sx42na-06780166.png

Currently, we are gathering funds for purchasing 30 ha of tropical montane forest in the Sibundoy Valley with the aim of creating here a private nature reserve with a research station and education centre.

We intend to build a research station using recyclable materials - plastic waste. Colombian companies Conceptos Plásticos, Bloqueplas and Brickarp-Ficidet are processing plastic garbage to produce durable, waterproof houses that are also earthquakes resistant. More information about plastic houses can be found at: https://ecoinventos.com/casas-de-ladrillos-de-plastico/

Here you can see how the forest looks like

The eastern and western slopes of some of the major valleys in this ecoregion have substantially different plants and animals, and many species are restricted to single mountaintops or ranges. These are likely to be the richest tropical montane forests on Earth.

In the Northwestern Andean montane forests, flowering plants are extremely diverse, and up to 300 species can be found in a single hectare. This ecosystem is home to spectacled bear (Tremarctos ornatus) and andean tapir (Tapirus pinchaque).

sx42na-91f146ba.png

sx42na-d8afc099.png

sx42na-0470109e.png

sx42na-dd12dd9c.png

During only 21 days of fieldwork, more than 160 bird species have been recorded in this region.

sx42na-cf88092f.png

sx42na-1f2920.png

The Tropical Andes region has been described as the richest and most diverse area on Earth, in terms of biodiversity. This “hotspot” comprises less than one percent of the planet’s land area, yet it contains more than a sixth of the world’s plant life.

Some estimates put the number of species going extinct due to deforestation of tropical forest at 137 per day.

sx42na-155863b.png

sx42na-92cd6a4e.png

sx42na-0becf3dc.png

As a result of climate changes, 15-37% of land organisms will disappear by 2050.

sx42na-4b323783.png

sx42na-887330b9.png

sx42na-6583185e.png


Why are we studying biodiversity?


Planet Earth is home to about 6.5 million species found on land and 2.2 million dwelling in the ocean depths, according to the latest estimate. However, there are just 1.2 million species officially registered in the Catalogue of Life and the World Register of Marine Species.

sx42na-bea7f6b9.png

We include members of the local community in our work. Together with them we have been conducting research on the orchids diversity in Sibundoy since 2012. We have already discovered many orchid species, among others "Devil's orchid" (Telipogon diabolicus).

sx42na-2ddb0c6c.png

sx42na-cbd955.png

We believe that our project of establishing nature reserve will also have a positive impact on the local community. We are going to engage local people in nature conservation and ecotourism.

By increasing the awareness of the biodiversity importance, especially among young people, we can intensify the protection and restoration of native forest. Moreover, we are going to actively encourage „community-based ecotourism” which promotes both the quality of people’s lives and conservation of natural resources.

sx42na-195dcd9f.png

The President of "Biodiversitatis" foundation with local collaborators from Sibundoy valley.

sx42na-679fde4d.png


We encourage you to visit our website and the Facebook profile where you will find more information about our activities.

Please feel free to contact us if you need any further information.

Our e-mail address: [email protected]

Website

Facebook

sx42na-7e007ece.png


Together we can save tropical forest!

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Dowiedz się więcej

Oferty/licytacje 3

Kupuj, Wspieraj.

Kupuj, Wspieraj. Czytaj więcej

Nieaktywne
Inne
Ołówek
Ołówek reklamowy Fundacji
30 zł

Kupione 44 z 100

Zakończona
Inne
Breloczek
Breloczek z logo Fundacji "Biodiversitatis"
100 zł

Kupione 19 z 50

Zakończona
Inne
Torba bawełniania
Torba bawełniania z logo Fundacji
150 zł

Kupione 16 z 50

Zakończona

Wpłaty 465

preloader