SOS DLA LASU TROPIKALNEGO Zakończona 31.08.2019r ID: sx42na

SOS DLA LASU TROPIKALNEGO

Zebrano 24 494 zł
z kwoty 110 000 zł

22 %

WPŁAĆ

Pomóż udostępniając zrzutkę!

1 660
udostępnień

Krótki opis zrzutki (tylko tekst)


Pomóż nam ochronić andyjski las tropikalny w południowej Kolumbii!


You can help us save tropical forest in Colombia!


Opis zrzutki (tutaj oprócz tekstu dodasz też zdjęcia - użyj edytora po lewej stronie)


Zespół Fundacji „Biodiversitatis” podjął działania na rzecz ochrony północnoandyjskiego lasu w południowej Kolumbii.


Planujemy wykupić 30 ha tego cennego ekosystemu w celu utworzenia na tym terenie prywatnego rezerwatu przyrody ze stacją badawczą i centrum edukacyjnym.


Chcielibyśmy aby stacja badawcza została zbudowana z wykorzystaniem surowców wtórnych, konkretnie z plastikowych odpadów. Kolumbijskie firmy Conceptos Plásticos, Bloqueplas i Brickarp-Ficidet przetwarzają plastikowe śmieci, z których powstają trwałe, wodoodporne domy, które są jednocześnie odporne na trzęsienia ziemi. Więcej informacji o domach z plastiku można znaleźć na stronie internetowej: https://ecoinventos.com/casas-de-ladrillos-de-plastico/Jak wygląda las, który chcemy wykupić i przekształcić w prywatny rezerwat przyrody? Zapraszamy na krótki spacer:

Tropikalne Andy są jednym z najbardziej bogatych i różnorodnych gatunkowo regionów świata. To centrum bioróżnorodności obejmuje niespełna 1% powierzchni Ziemi skupiając ponad 1/6 wszystkich znanych organizmów. Szacuje się, że na skutek deforestacji obszarów tropikalnych każdego dnia wymiera 137 gatunków.Na skutek zmian klimatycznych do 2050 roku z powierzchni Ziemi zniknie 15-37% organizmów lądowych.

Zbocza dolin i kotlin lasu północnoandyjskiego charakteryzują się wysokim stopniem endemizmu a występowanie wielu gatunków ograniczone jest do pojedynczych szczytów czy łańcuchów górskich.


Las należy do najbardziej różnorodnych ekosystemów tropikalnych. Szacuje się, że na 1 ha takiego lasu występuje nawet 300 różnych gatunków roślin kwiatowych. Zamieszkują go m.in. niedźwiedzie andyjskie (Tremarctos ornatus) i tapiry górskie (Tapirus pinchaque).


Podczas zaledwie 21 dni prowadzenia badań terenowych odnotowano występowanie w dolinie Sibundoy ponad 160 gatunków ptaków.

Dlaczego badamy bioróżnorodność?

Szacuje się, że na Ziemi występuje ok. 6.5 mln gatunków lądowych. Dodatkowe 2.2 mln zamieszkuje morza i oceany. Dotychczas, zgodnie z danymi Catalogue of Life oraz World Register of Marine Species, skatalogowanych zostało zaledwie 1.2 mln gatunków.


W nasze prace włączamy członków lokalnej społeczności, z którymi od 2012 prowadzimy badania nad różnorodnością orchidei w regionie Sibundoy. Odkryliśmy tutaj już wiele nieznanych wcześniej gatunków storczyków, m. in. „diabelski storczyk” (Telipogon diabolicus).


Wierzymy, że nasz projekt utworzenia rezerwatu przyrody wywrze również pozytywny wpływ na lokalną społeczność.

Zamierzamy włączyć miejscową ludność w działania związane z ochroną przyrody oraz rozwojem ekoturystyki w regionie. Zwiększając świadomość dotyczącą znaczenia bioróżnorodności, zwłaszcza wśród młodych ludzi, możemy zintensyfikować ochronę i regenerację rodzimych lasów.

Ponadto, zamierzmy zachęcać mieszkańców do zaangażowanie się w ekoturystykę opartą na społeczności (ang. „community-based ecotourism”), która pozytywnie wpływa zarówno na jakość życia ludzi, jak i ochronę zasobów naturalnych.


Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej i profilu na Facebooku w celu zapoznania się z naszą działalnością.

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania. Nasz adres e-mail: [email protected]

.

Wspólnie możemy ochronić jeden z najcenniejszych ekosystemów Świata!

The team of „Biodiversitatis” Foundation took action to preserve the North-Andean forest in southern Colombia.

Currently, we are gathering funds for purchasing 30 ha of tropical montane forest in the Sibundoy Valley with the aim of creating here a private nature reserve with a research station and education centre.

We intend to build a research station using recyclable materials - plastic waste. Colombian companies Conceptos Plásticos, Bloqueplas and Brickarp-Ficidet are processing plastic garbage to produce durable, waterproof houses that are also earthquakes resistant. More information about plastic houses can be found at: https://ecoinventos.com/casas-de-ladrillos-de-plastico/Here you can see how the forest looks like


The eastern and western slopes of some of the major valleys in this ecoregion have substantially different plants and animals, and many species are restricted to single mountaintops or ranges. These are likely to be the richest tropical montane forests on Earth.


In the Northwestern Andean montane forests, flowering plants are extremely diverse, and up to 300 species can be found in a single hectare. This ecosystem is home to spectacled bear (Tremarctos ornatus) and andean tapir (Tapirus pinchaque).


During only 21 days of fieldwork, more than 160 bird species have been recorded in this region.

The Tropical Andes region has been described as the richest and most diverse area on Earth, in terms of biodiversity. This “hotspot” comprises less than one percent of the planet’s land area, yet it contains more than a sixth of the world’s plant life.


Some estimates put the number of species going extinct due to deforestation of tropical forest at 137 per day.As a result of climate changes, 15-37% of land organisms will disappear by 2050.


Why are we studying biodiversity?


Planet Earth is home to about 6.5 million species found on land and 2.2 million dwelling in the ocean depths, according to the latest estimate. However, there are just 1.2 million species officially registered in the Catalogue of Life and the World Register of Marine Species.

We include members of the local community in our work. Together with them we have been conducting research on the orchids diversity in Sibundoy since 2012. We have already discovered many orchid species, among others "Devil's orchid" (Telipogon diabolicus).

We believe that our project of establishing nature reserve will also have a positive impact on the local community. We are going to engage local people in nature conservation and ecotourism.

By increasing the awareness of the biodiversity importance, especially among young people, we can intensify the protection and restoration of native forest. Moreover, we are going to actively encourage „community-based ecotourism” which promotes both the quality of people’s lives and conservation of natural resources. 

The President of "Biodiversitatis" foundation with local collaborators from Sibundoy valley.


We encourage you to visit our website and the Facebook profile where you will find more information about our activities.


Please feel free to contact us if you need any further information.

Our e-mail address: [email protected]


Together we can save tropical forest!

piątek, 28 czerwca 2019 o 07:58

Dzięki hojności jednego z darczyńców zaktualizowaliśmy kwotę niezbędną do realizacji projektu! Dziękujemy wszystkim osobom, które nas wspierają!

Komentarze zostały wyłączone

Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
PW
ukryta
Paweł Wieczyński
SI
ukryta
Shrek is Love, Shrek is Life
KW
ukryta
Krystyna Wróbel
PK
ukryta
Piotr Kuliński
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
MD
ukryta
Michał Dejewski
JK
ukryta
Jan Kozłowski
ukryta
Andrzej Muszewski
MP
ukryta
Michał Pilch
ukryta
Barbara Łotocka
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
MW
ukryta
Michał Wojcieszek
MC
ukryta
Mateusz Ciechanowski
MR
ukryta
Marcin Rona
K
ukryta
kamik222
A
ukryta
Agata
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
O
ukryta
Olga Blaszczyk-Nowakowska
LM
ukryta
Lucyna Malendowicz-Portala
W
ukryta
Wojciech Dąbek
EN
ukryta
Edyta Nowakowska
EB
ukryta
Ewa Borzuchowska
RK
ukryta
Renata Kosińska
ukryta
Paulina Łopatniuk
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
JW
ukryta
Jolanta Wielechowska
P
ukryta
Piotr Zawada
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
JB
ukryta
Jakub Brzeziński
JK
ukryta
Jarosław Kolb-Sielecki
DD
ukryta
Daria Dziecielewska
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
AW
ukryta
Aleksandra Wielento
TJ
ukryta
Tomasz Judycki
MG
ukryta
Marta Grosiak
M
ukryta
Maria Lachowicz
K
ukryta
Katarzyna Łosak
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
M
ukryta
Magda
ES
ukryta
Ewa Sierzputowska
IW
ukryta
Iwona Wasielewska-Marszałkowska
AS
ukryta
Aleksandra Szopiak
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
HS
ukryta
Hanna Skowrońska
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
E
ukryta
Edyta
K
ukryta
Katarzyna
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
MD
ukryta
Monika Drakstig
MP
ukryta
Marzena Przepiorkowska
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
M
ukryta
Malgorzata Krakowian
AB
ukryta
Agnieszka Braniecka
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
MG
ukryta
marzena gajda
KS
ukryta
Krystyna Stypulkowski
RT
ukryta
Renata Trojak
S
ukryta
SZB
RC
ukryta
Renata Cibor
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
JB
ukryta
Jakub Buczek
KB
ukryta
Katarzyna Burda
ES
ukryta
Ewa Smok
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
KM
ukryta
Katarzyna Maksym
WL
ukryta
Wojciech Lipski
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
ukryta
Michał Pakuła
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
SB
ukryta
Sebastian Bal
AI
ukryta
Andrzej i Marta Kepelowie
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
GR
ukryta
Grzegorz Rolka
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
B
ukryta
Bartlomiej Augustynek
A
ukryta
Anna Zięcik
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
G
ukryta
G Piotrowska
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
EM
ukryta
Elżbieta Moedler
GG
ukryta
Grzegorz Góralski
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
MP
ukryta
Michal Piechowicz
AP
ukryta
Anna Popiołek
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
RW
ukryta
Robert Wolszon
KR
ukryta
Katarzyny Rusinek
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
A
ukryta
Anna Kwiecinska
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
SP
ukryta
Sławomir Pyciński
UC
ukryta
Urszula Chonin
IS
ukryta
Iwona Szulc
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
PS
ukryta
Piotr Sacha
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
JP
ukryta
Joanna Pranga
AK
ukryta
Anna kwiecinska
AH
ukryta
Anita Hetmańska
M
ukryta
Marta
ŻP
ukryta
Żaneta Paliga
BB
ukryta
Bartłomiej Bujnik
TS
ukryta
Tomasz Stykowski
A
ukryta
Agnieszka
MW
ukryta
Michał Walkowiak
JH
ukryta
Jakub Hałun
MK
ukryta
Mirosław Kolanowski
ukryta
Justyna Świdrak
A
ukryta
ars
PC
ukryta
Piotr Culic
ukryta
Sławomir Śliwka
Paulina Próchnicka
ukryta
Paulina Próchnicka
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
T
ukryta
Tymoteusz
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
D
ukryta
Dariusz R.
KB
ukryta
Kornelia Banasik
KW
ukryta
Krzysztof Wiecha
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
AK
ukryta
Aldona Klimkiewicz
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
M
ukryta
Marta
MF
ukryta
Martyna Fka
JW
ukryta
Joanna Włodarczyk
MC
ukryta
Marta Ciskowska
ZB
ukryta
Zofia Baran
EG
ukryta
Elżbieta Graffstein
DS
ukryta
Darek Sobczyński
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
ZK
ukryta
Zofia Król
EK
ukryta
Edyta Kwiecień
A
ukryta
Aleksandra
KS
ukryta
Krystyna Stojek
MP
ukryta
Monika Popławska
B
ukryta
bartek woznica
AG
ukryta
Aleksandra Grzesiak
BB
ukryta
Bogumił Barycza
EP
ukryta
Emilia Pietrzyk
DB
ukryta
Damian Błaszczyk
AG
ukryta
Andrzej Gąsiorowski
MO
ukryta
Mateusz Obst
D
ukryta
daniel ciastoń
BJ
ukryta
Błażej Jaszczyk
AO
ukryta
ALEKSANDRA oberda
AG
ukryta
Adam Grzegorzewski
AS
ukryta
Aleksandra Skubiszyńska
RK
ukryta
Radosław Kowalczyk
AS
ukryta
Andrzej Siemieniuch
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
SW
ukryta
Sebastian Wiśniewski
MT
ukryta
Marta Tarabula-Fiertak
TK
ukryta
Tomasz Kurtek
KM
ukryta
Karolina Matich
AK
ukryta
Agata Kurowska
ES
ukryta
Eryk Stus
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
AZ
ukryta
Andrzej Zieleniak
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
AK
ukryta
Aneta Kłoda (GU Polska)
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
KW
ukryta
Karol Wołek
C
ukryta
CentrumGierPegaz
AB
ukryta
Anna Borowiak
ID
ukryta
Iza Drozd
HL
ukryta
Halina Lewandowska
ukryta
Alicja Żuraw
P
ukryta
Piotr
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
FS
ukryta
Filip Staszewski
Dorota Wronska
ukryta
Dorota Wronska
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
K
ukryta
Katarzyna Kosińska
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
KD
ukryta
Kamila Drzazga
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
MK
ukryta
Magdalena Kulig
MM
ukryta
Marcin Michałowski
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
AS
ukryta
Aleksandra Skubiszyńska
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
KK
ukryta
Katarzyna K
D
ukryta
Dorota P
ŁK
ukryta
Łukasz Klimkiewicz
D
ukryta
Danuta
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
BS
ukryta
Bozena Stroka
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
JO
ukryta
Joanna Olczak
W
ukryta
Weronika
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
JK
ukryta
Julia Krzywicka
BJ
ukryta
Bartosz Jedliński
JS
ukryta
Janina Sarka
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
AW
ukryta
Anna Witkowska
MM
ukryta
Mariusz Miotke
MK
ukryta
Michał Kuliberda
K
ukryta
Kasia
ZR
ukryta
Zbigniew Rzepka
MP
ukryta
Małgorzata Pichura
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
MG
ukryta
Michał Gryze
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
ukryta
Emil Śmistek
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
DR
ukryta
Dawid Rzepka
AH
ukryta
Agnieszka Hazuka
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Użytkownik niezarejestrowany
ukryta
Użytkownik niezarejestrowany
JR
ukryta
Jan Ruciński
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
D
ukryta
Dorota
D
ukryta
Dobrucki
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
K
ukryta
Kasia Maryańska
ukryta
Anna Łabęcka
MP
ukryta
Maciej Przytuła
przemek piotrowski
ukryta
przemek piotrowski
KK
ukryta
Karolina Kucharska
II
ukryta
Ilona i Krystian
K
ukryta
Krystian
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
KP
ukryta
Kasia Ptaszyńska
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
TZ
ukryta
TOBIASZ Z DRUCIAREK
PG
ukryta
Przemysław G
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
K
ukryta
Karol
EN
ukryta
Ewa Niewińska
PB
ukryta
Piotr Bednarek
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
A
ukryta
agatahad9
E
ukryta
Ewa
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
BM
ukryta
Bolesław Malik
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
AW
ukryta
Anna Witkowska
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
NG
ukryta
Norbert Garbarz
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
ML
ukryta
Mikołaj Lewandowski
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
AB
ukryta
Aleksandra Bajtek
PM
ukryta
Piotr Małek
D
ukryta
Dawid
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
KJ
ukryta
Kacper Jurak
M
ukryta
Maciej Węklar
ES
ukryta
Emilia Szulc
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
MP
ukryta
Małgorzata Poletyło
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
ZZ
ukryta
Zuzanna Zamyślewska
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
JF
ukryta
Jan Fiałkowski
A
ukryta
Ada Pomarańska
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
E
ukryta
Eliza
KR
ukryta
Karolina Radecka
MJ
ukryta
Marta Jaworska
SM
ukryta
Sebastian Mielewczyk
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
AW
ukryta
Agnieszka Wardzyńska
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
MH
ukryta
Marzena Hanus
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
B
ukryta
Barbara
JO
ukryta
Julia Ostapczuk
RT
ukryta
Roksana Tuczko
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
IK
ukryta
Izabela Kosina
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
WD
ukryta
Weronika Datta
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
AS
ukryta
Aleksandra Stępień
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
S
ukryta
Sylwia F.
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
A
ukryta
Ania
M
ukryta
magda
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
O
ukryta
oliwia
D
ukryta
Dawid
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
MM
ukryta
Monika M
AM
ukryta
Anna Maria Deja-Wittke
DT
ukryta
Daniel Tatarek
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
DS
ukryta
Dorota Sadowska
SS
ukryta
Sylwia Szczepanek
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
MK
ukryta
Marcin Kaliczak
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
MK
ukryta
Magdalena Kanicka
MG
ukryta
Mirosław Gotfryd
Ł
ukryta
Łukasz
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
RZ
ukryta
Roksana zdziarska
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
KG
ukryta
Kamila Gaszewska
KW
ukryta
Karolina Wiśniewska
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
AG
ukryta
Ania góra
ukryta
Klaudia żelech
MM
ukryta
Mateusz Malinowski
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
ukryta
Marcel Zębik
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
MS
ukryta
Martyna Szymańska
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
P
ukryta
Pawel fiebich
M
ukryta
Michał
RL
ukryta
Ryszard Laskowski
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
AB
ukryta
Artur Brożonowicz
Wojciech Kisiel
ukryta
Wojciech Kisiel
MK
ukryta
Magdalena Klepczarek
JR
ukryta
Joanna Rutkowska
J
ukryta
Jacek Zych
EJ
ukryta
Ewa Jankowska
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
JK
ukryta
Julian Kulczycki
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
KJ
ukryta
Kalina Janicka
WA
ukryta
Weronika Antoł
ukryta
Małgorzata Śliż
WG
ukryta
Witold Gałczyński
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
ML
ukryta
Malgorzata Lagisz
MM
ukryta
Marcin Mastalerz
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
AM
ukryta
Aneta Malejka
RS
ukryta
Rafał Skoczylas
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
MZ
ukryta
Magdalena Zagalska-Neubauer
JP
ukryta
Jolanta Połata
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
MC
ukryta
Marcin Czarnoleski
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
DS
ukryta
Dominika Schabikowska
G
ukryta
Grzegorz Nowak
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
MG
ukryta
Marta Gosk
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
EN
ukryta
Estera Nowicka
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
R
ukryta
Rajmund Krolikowski
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
R
ukryta
Robert
MS
ukryta
Marta Skowron Volponi
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
E
ukryta
Ewa Majchrzyk
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
J
ukryta
Jolanta Mikołajczyk
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
ukryta
Rozalia Żulichowska
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
AB
ukryta
Agata Brzezińska
ŁB
ukryta
Łukasz Bogus
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
ukryta
Alexandra Giermek
AG
ukryta
Anna Gawor
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
K
ukryta
Kacper Dembski
AK
ukryta
Aleksandra Kania
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
A
ukryta
Agnieszka
JO
ukryta
Justyna Okoniewska
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
DS
ukryta
Dominika Sochacka
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
E
ukryta
EWELINA
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
J
ukryta
j.Sajpel
SB
ukryta
Szymon Bagiński
WF
ukryta
Wojciech Futro
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte

Najwięcej środków dzięki udostępnieniom

RL
295 zł
Ryszard Laskowski
Zobacz więcej
Nasi użytkownicy założyli

372 929 zrzutek

Pomóż zebrać 110 000 zł dokonując wpłaty przez płatności on-line lub przelewem tradycyjnym.

Pomóż udostępniając zrzutkę!

1 660
udostępnień

NAGRODY

Ołówek

30 zł i więcej

Ołówek reklamowy Fundacji

wybrano 44 razy (pozostało 56 z 100)

przewidywana dostawa: 16 września, 2019

Breloczek

100 zł i więcej

Breloczek z logo Fundacji "Biodiversitatis"

wybrano 19 razy (pozostało 31 z 50)

przewidywana dostawa: 16 września, 2019

Torba bawełniania

150 zł i więcej

Torba bawełniania z logo Fundacji

wybrano 16 razy (pozostało 34 z 50)

przewidywana dostawa: 16 września, 2019

Zorganizuj własną zrzutkę na dowolny cel:

Google Play
App Store

Zrzutka.pl używa plików cookies niezbędnych do działania strony, a także takich służących do analizy ruchu oraz pozwalających nam na optymalizację działania serwisu. Używamy także cookies niezbędnych do skutecznego marketingu usług własnych. Czytaj więcej: polityka prywatności.

Uwaga - zmianie uległa nasza polityka prywatności.