Mecz życia: Bartek vs rak- przyłącz się do dopingu 14letniego chłopca. ID: t3h7p9

Mecz życia: Bartek vs rak- przyłącz się do dopingu 14letniego chłopca. ID: t3h7p9

127 791 zł z 250 000 zł

51%

127 791 zł

127 791 zł

z 250 000 zł

89 dni

89 dni

do końca

1213

1213

wspierających
51%
Wpłać na zrzutkę

Opis zrzutki

Siema Wszystkim Dobrym Ludziom!

https://www.facebook.com/groups/276522240216451/ link do grupy aukcyjnej,  zapraszamy!

Wiele jest zbiórek, wiele osób chorych…


Jednak w przypadku 14-letniego Bartka, który jeszcze przed chwilą biegał z kolegami, a już dziś nie ma władzy w nogach – to coś niewyobrażalnie strasznego !!! 


Masz młodszego brata? Masz syna? 


Widzisz młodych chłopaków biegnących na stadion aby dopingować swoją ukochaną drużynę?

Pomyśl, że Bartek stracił tę szansę..


Chciał(a)byś mu pomóc? Tak by stanął znów na nogi?

Przyłącz się do Naszej drużyny FC BARTOLOMEO !!


Krótko o historii choroby Bartka:

 Bartek to duży chłopak -ma dziś już 14 lat. 

Gdy skończył 6 lat zaczęły się problemy z jego zdrowiem...

Po kilku miesiącach badań lekarze doszli, że w jego rdzeniu kręgowym pojawił się gwiaździak – czyli rak układu nerwowego.


W 2012 roku – guz po raz I usuwany był w Katowicach. 

W 2013 – czyli rok później, Bartek po raz II przeszedł operację w celu całkowitego usunięcia guza.

W 2014 roku – III operacja - została wstawiona stabilizacja kręgosłupa (2 pręty oraz 20 śrub) . 

W 2016 roku - kifoza kręgosłupa spowodowaną wcześniejszym guzem.. 

W 2017 roku- guz na rdzeniu odrósl ponownie…. Jakby tego było mało.. 

Kolejna operacja, ale że rdzeń już był mocno zdeformowany – Bartek coraz gorzej dochodzi do siebie. 

Uczęszczał na rehabilitację, radioterapię - wszystko by poprawić chodzenie

W 2018 roku- Bartek miał ponownie zrobioną operację….

W 2020 roku nagle znów zaczął źle chodzić, kilka dni później nie kontrolował już trzymania moczu. Przez panującą pandemie szpital przyjął go w ostatniej chwili.. 

DIAGNOZA: ponowny odrost guza w rdzeniu kręgowym...


Lekarze niemal natychmiast przystąpili do ponownej operacji..

Jednak Bartek po operacji już nie wstał. 

Nie ma czucia od pępka w dół. 

Ma również ogromną spastyczność kończyn dolnych.


Co teraz z Bartkiem?


Obecnie przebywa na rehabilitacji (NFZ niestety jej nie refunduje) 

we Wrocławiu której koszt miesięczny to 13 tysięcy złotych.. 

Bartek ćwiczy tam dziennie 4 godziny, ma masaże. 

Staje na własnych nogach jedynie gdy jest poprzypinany do różnych maszyn... 

Ośrodek daje nadzieję że stan Bartka się poprawi, potrzeba jednak kilku długich miesięcy rehabilitacji A co za tym idzie bardzo dużej ilości pieniędzy..


Czy jest możliwe wyleczenie Bartka? 

Znaleźliśmy prywatną klinikę w Tajlandii, która oferuje leczenie komórkami macierzystymi 

( maja bardzo dużą moc regeneracji zniszczonych komórek w organizmie)

Niestety ta droga leczenia jest bardzo droga. 

Miesiąc rehabilitacji to koszt około 200.000zł

Chcielibyśmy skierować Bartka na to leczenie, by znów mógł pójść na mecz ukochanej drużyny ze swoimi kolegami..


Jesteśmy w trakcie poszukiwania dalszych możliwych dróg do postawienia Bartka na nogi oraz tego aby guz ponownie nie odrósł...


Wysłaliśmy dokumentację medyczną naszego Fanatyka do szpitala w Texasie. Charakteryzują się nowoczesnymi metodami zwalczania nowotworów. Czekamy na informację zwrotną z ich strony.W Polsce, niestety istnieje tylko radioterapia, która osłabia rdzeń kręgowy.

Kolejny odrost guza spowodowałby totalne zniszczenie rdzenia... 

Jesteśmy świadomi jaki byłby koszt takiego leczenia za granicą,

 ale będziemy próbować i robić wszystko by się udało :)


Bartek to wielki Fanatyk piłki nożnej i nie może się doczekać kiedy pójdzie na mecz albo pojedzie na wyjazd z ukochaną drużyną! 

To dobry, inteligentny i bystry chłopiec.

Pomimo tego, że odkąd był mały i każde wakacje czy ferie spędza na rehabilitacjach, rezonansach w szpitalach, czy na operacjach…

 Stara się być silny jak dorosły facet i bardzo chce robić postępy, aby móc normalnie żyć. 


Zrobimy wszystko by mu pomóc! Wierzymy, że się uda!


Dlatego otwieramy tę zbiórkę i jeśli chcecie się do Nas przyłączyć zapraszamy do wpłat i wspomożenia Bartka w jego trudnej drodze.

Link do grupy aukcyjnej, zapraszamy!

https://www.facebook.com/groups/276522240216451/

_


Hi All Good People!

 

There are many rebounds, many sick people ...

 

However, in the case of 14-year-old Bartek, who just ran with his friends just a moment ago and has no power in his legs today - it is something unbelievably terrible !!!

 

Do you have a younger brother? Do you have a son

Do you see young boys running to the stadium to cheer on their beloved team?

 

Think that Bartek lost this chance ...

Would you like to help him? That he would get back on his feet again?

 

Join our team FC BARTOLOMEO !!

 

Briefly about Bartek's medical history:

 

 Bartek is a big boy - he is now 14 years old.

 

When he was 6 years old, his health problems began ...

After several months of research, doctors came to see that astrocytoma appeared in his spinal cord - that is cancer of the nervous system.

In 2012 - the tumor was removed by operation for the first time in Katowice (Poland).

In 2013 - a year later, Bartek underwent surgery for the second time to completely remove the tumor.

In 2014 - the third operation - stabilization of the spine was inserted (2 rods and 20 screws).

In 2016 - kyphosis of the spine caused by an earlier tumor .

In 2017, the spinal tumor grew again ... As if that was not enough..

 

Another operation, but because the core was already heavily deformed - Bartek's health was getting worse.

He attended rehabilitation, radiation therapy - everything to improve walking

 

In 2018 - Bartek had surgery  again ...

In 2020, he suddenly couldn’t walk again, a few days later he did not control urine retention.

Due to pandemic, the hospital received him at the last minute ...

 

DIAGNOSIS: tumor regrowth in the spinal cord ...

 

The doctors started the surgery almost immediately.

However, Bartek did not get up after the surgery.

He has no feeling from the navel to down.

It also has tremendous spasticity in the lower extremities.

 

What about Bartek now?

 

Currently undergoing rehabilitation (health public insurance unfortunately does not refund it)

in Wrocław (Poland), which monthly cost is PLN 13,000.

 

Bartek practices there 4 hours a day, he has massages.

Stands on its own feet only when he is attached to various machines ...

 

The center gives hope that Bartek's condition will improve, however, it takes several long months of rehabilitation and thus a lot of money ..

 

Is it possible to cure Bartek?

 

We found a private clinic in Thailand that offers stem cell treatment  (have very high regenerative power for damaged cells in the body)

Unfortunately, this way of treatment is very expensive. The rehabilitation monthly cost about PLN 200,000.

 

We would like to send Bartek for this treatment so that he can go to the match of his beloved team with his friends again ...

 

We are in the search for further possible ways to get Bartek on his feet and that the tumor will not grow again ...

 

We sent our Fanatic's medical records to a hospital in Texas. They are characterized by modern methods of combating cancer. We are waiting for feedback from them.

 

In Poland, unfortunately, there is only radiation therapy that weakens the spinal cord.

 

Another tumor regrowth would cause total destruction of the spinal cord ...

 

We are aware of the cost of such treatment abroad, but we will try and do everything to succeed ????

 

Bartek is a football fanatic and he can't wait for go to the match!

 

He is a good, intelligent and smart boy.

 

Since he was small, he has been spending every summer or vacation on rehabilitation, resonance in hospitals or surgery ...

 

 He tries to be strong like an adult guy and wants to make progress so that he can live normally.

 

We will do everything to help him! We believe that he will succeed!

 

That is why we are opening this charity collection and if You want to join us, we are inviting You to help Bartek in his difficult way.


Wpłacający1213

D
Drzewko
50 zł
ŁO
Łukasz Ober
60 zł
K
Kamil Jula Mati
150 zł
Z
ZŁOTY
40 zł
D
Drawa Drawsko i Gryf Budowo
530 zł
NM
Norbert Majewski
40 zł
 
Jarek mowinski
40 zł
DB
Dariusz Bondos
220 zł
MG
Michal Gluszczyszyn
20 zł
SB
Spółdzielnia BTW
50 zł
Zobacz więcej

Komentarze56

 
2500 znaków
Zrzutka - Brak zdjęć

Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

Nasi użytkownicy założyli

516 963 zrzutki


A ty na co dziś zbierasz?