id: t63gs6

Pomóżmy Cyprianowi wygrać walkę z czasem / Let's Help Cyprian to win the fight with time

Pomóżmy Cyprianowi wygrać walkę z czasem / Let's Help Cyprian to win the fight with time

Wpłaty nieaktywne - wymagane działanie Organizatora zrzutki. Jeśli jesteś Organizatorem - zaloguj się i podejmij wymagane działania.

Nasi użytkownicy założyli 1 067 401 zrzutek i zebrali 1 163 386 133 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

Cyprian (drugie imię) jest zakażony wirusem HIV. Przed wykryciem (bardzo późnym) zakażenia, w trakcie pobytu w szpitalu (wprowadzenie terapii ARV) i po jego opuszczeniu załamało się jego zdrowie fizyczne i psychiczne, upadł mały biznes który prowadził, rozpaczliwa próba jego odbudowania wpędziła go w długi i pozostawiała bez środków do życia. Cyprian przekonał się też, że konkretne wsparcie dla osób zakażonych w Polsce, nawet tych w bardzo trudnej sytuacji to złożony problem. Ze zrozumiałych względów na wsparcie - domy opieki, programy pomocowe, pomoc rzeczową - mogą liczyć przede wszystkim zakażeni z największymi problemami zdrowotnymi a także niezaadoptowani społecznie. Tymczasem 27-letni Cyprian mimo życiowej katastrofy znalazł jednak siłę żeby się podzwignąć; znalazł pracę i stan jego zdrowia poprawia się. Cyprian powoli zaczyna spłacać długi, praca da na to szanse ale przegrywa walkę z czasem. Wierzyciele przekazują sprawy do sądu a także zagrożona jest niefortunnie przepisana na niego dawniej malutka kawalerka jego babci. Wkrótce babcia Cypriana straci dach nad głową. Rozbita i w większości niechętna rodzina nie pomoże. Dlatego nawet niewielkie wsparcie w połączeniu z wysiłkiem Cypriana może zapobiec katastrofie. Zaległości w spłacie ostatecznie zrestrukturyzowanych długów sięgają około 5 miesięcy.

Cyprian walczy z czasem. Walczy o w miarę normalne życie, o uniknięcie znalezienia się w noclegowni a przede wszystkim o dach nad głową dla ponad 70 letniej staruszki.

Cyprian (this is his second name) is HIV positive living in Poland. Before the detection (very late) of infection, during hospital (the introduction of HAART therapy) and after leaving it his physical and mental health was broken, his small buisnes has follen and the desperate attempt to rebuild it has driven him into debts and left him destitute. He also found that the concrete support for infected people in Poland is a great problem. On support - nursing homes, aid programs, material help - can count only infected drug addicts. Today, 27 year old Cyprian found a job and his health is getting better. He is slowly starting to pay off his debts, his job gives that chance but he loses battle with time. Creditors transmit the cases to court and treatend is unfortunetly prescribed to him his grandmas little flat. Soon Cyprians grandma will lose the roof over her head. Broken and in most reluctant family will not help. Therefore, even little support in conjunction with Cyprians effort can prevent the disaster. Arrears in payment of eventually restructured debts reach about 5 months.

Cyprian is fighting with time. He fights for normal life, to avoid finding himself in shelter for homeless people and above all for a home for his 70 year old grandma.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 4

 
Dane ukryte
300 zł
 
Dane ukryte
30 zł
 
Dane ukryte
20 zł
 
Dane ukryte
1 zł

Komentarze

 
2500 znaków
Zrzutka - Brak zdjęć

Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!