id: t6maa6

Kamper. Muzyczna podróż do domu. ⸎ Musical Journey Road Home.

Kamper. Muzyczna podróż do domu. ⸎ Musical Journey Road Home.

Nasi użytkownicy założyli 1 168 718 zrzutek i zebrali 1 217 117 369 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

🌹 KAMPER. MUZYCZNA PODRÓŻ DO DOMU CAMPER VAN. MUSICAL JOURNEY ROAD HOME. 🌹

{For ~ English ~ scroll down}🇵🇱 Drodzy! Wieloletnia intencja i marzenie są o krok od spełnienia. Długo się przygotowywaliśmy do tego skoku. Pojawił się właściwy impuls… i JEST. Po zawołaniu o KampeR bardzo szybko znalazł się TEN właściwy, i już czeka na nasz odbiór :) Życie przynosi płynnie o co prosimy, gdy nadchodzi TEN właściwy moment. Czujemy i doświadczamy, że to właśnie teraz. Wraz z moim partnerem, tworzymy tę zbiórkę, by móc w ciągu miesiąca odebrać pojazd :) Ten ruchomy dom, w naszych rękach przekształci się w witalną podróżującą przestrzeń muzyczną, masażową i warsztatową, i tak będziemy mogli zawitać z koncertem i terapiami bezpośrednio do Twojego miasta, społeczności, domu.


Tworząc tę zrzutkę, pragniemy się z Wami podzielić darami w zamian za Waszą hojność. Czujemy, że energia wymiany jest bardzo ważna, i nie tylko zawołanie “pragnę mieć”, ale też “pragnę się podzielić” jest podstawą zdrowej kreatywnej dynamiki. Stąd prezentujemy listę naszych darów dla Was, w zamian za wsparcie. Oczywiście, jeśli czujesz by wesprzeć nas bezinteresownie, będzie to ogromnie cenny gest:)


d29b9cfd7bc78cef.jpeg

Oto lista naszej twórczości, którą pragniemy podzielić się w zamian za Wasze wsparcie:


 • 🌹 Koncert Native Wave Giovanny Laguado na Twoim wydarzeniu, imprezie, w twoim domu lub społeczności.
 • 🐞 Ecstatic Root Dance w twoim domu lub społeczności.
 • 🌺 Masaż holistyczny lub Rytuał Masażu z relaksacją w dźwięku.
 • 🍓 Lekcja online gry na flecie północno-amerykańskim, quenie lub zamponii (dla początkujących, grających jak i zaawansowanych).
 • 🍒 Sesja online Aynimy Vital Pulse - Animal Vital Flow - odnajdź swoją moc, potencjał i siłę witalną poprzez archetypy zwierząt mocy.
 • 🌹 Sesja online Qi Breath Flow (Dance) ‘
 • 🐞 Płyty z muzyką Native Wave (Giovanny Laguado)
 • 🌺 Chumbes - ozdobne pasy Mistli Art.
 • 🍓 Balacayi Opaski na głowę Mistli Art.
 • 🍒 Chusty Mistli Art.
 • 🌹 Parea Mistli Art.
 • 🐞 Poncza Mistli Art.
 • 🌺 Biżuteria kolumbijska.
 • 🍓 Obrazki mocy do Twojego domu Aynimay Mistli Art.


Więcej o nas, Paulina i Giovanny:


Paulina Illa Aynimay: Moja ścieżka życiowa od zawsze prowadziła mnie przez najróżniejsze krajobrazy, kraje i kultury. Czując dom w moim sercu, odpowiadam na wezwanie, dzieląc się moim doświadczeniem, terapiami, masażami, warsztatami, tańcem, głosem, opowieścią, kolorami i uśmiechem. Pracuję dzieląc się moją metodą Aynimay · Vital Pulse (Puls Witalny) → https://www.facebook.com/AynimayVitalPulseArt 


Giovanny Laguado: Ścieżka i życie Giovanniego to muzyka. Kompozytor, performer, wykładowca, muzyk multiinstrumentalista. Łączy elementy muzyki rdzennej z brzmieniami elektronicznymi. Twórca własnego stylu Native Wave, który można zaliczyć do gatunku World Music. Jego twórczość charakteryzuje wielowarstwowość i dialog między tradycją a osobistą inwencją. Dzieli się swoją twórczością poprzez koncerty oraz prezentacje multimedialne → https://www.facebook.com/giovannylaguado .


Ten rok jest wyjątkowy, gdyż na tej niezwykle pięknej, ale i wymagającej drodze połączyliśmy siły z Giovannim, mając wspólne marzenie i projekt dzielenia się muzyką, tańcem, inspiracją, i naszą kreacją artystyczną i personalną. Nasze życie to nieustanna podróż, jednocześnie czujemy mocne wołanie mieć mały i przytulny kawałek swojej przestrzeni, nasze gniazdo i miejsce kreacji, nasz dom gdziekolwiek jesteśmy.


Kochani! Dziękujemy za Waszą uwagę i wsparcie,


Paulina Illa Aynimay i Giovanny Laguado


🐞 Jeśli pragniesz skontaktować się z nami bezpośrednio, napisz: [email protected]. 🍓 Jeśli pragniesz wesprzeć nas bezpośrednio poprzez Paypal: [email protected].


GIOVANNY LAGUADO 


⸎ Facebook: www.Facebook.com/giovannylaguado

⸎ Youtube channel: www.youtube.com/user/GIOVANNYLAGUADO

⸎ Spotify: https://open.spotify.com/artist/7CkH4tb6C1iEd8ssIELzY7

⸎ Webpage: www.giovannylaguado.fr


AYNIMAY 


⸎ Facebook: www.facebook.com/AynimayVitalPulseArt

⸎ Instagram: www.instagram.com/aynimay_vital.pulse/

⸎ Webpage: www.ayniimay.wixsite.com/mistliart/gallery


cd1c0b97a2d67c78.jpeg


🇺🇸 CAMPER. MUSICAL JOURNEY ROAD HOME.


Dear ones! A long-term intention and a dream are just a step away from being fulfilled. We have been preparing for this jump for a long time. The right impulse came… and it APPEARED.. After calling for KampeR, we found the right one very quickly, and it is already waiting for our pickup :) Life brings us smoothly what we ask for, when the right moment comes. We feel and experience that it happens right now. Together with my partner, we created this crowdfunding campaign to be able to receive the vehicle :) This mobile home will transform into a vital traveling music, massage and workshop space, so we will be able to visit your city, community, or home with a special concert and unique therapies.


By creating this project, we would like to share gifts with you in exchange for your generosity. We feel that the energy of exchange is very important, and not only the howl "I want to have" but also the call "I want to share" is the basis of healthy creative dynamics. Hence, we present a list of our gifts for you in return for your support. Of course, if you feel to support us selflessly, it will be a very valuable gesture :)


s05bbb556e609889.jpeg

Here comes a list of our creatiobs that we would like to share in exchange for your support:


 • 🌹 Native Wave concert by Giovanny Laguado at your event, party, in your home or community.
 • 🐞 Ecstatic Root Dance in your home or community.
 • 🌺 Holistic Massage or Massage Ritual with relaxation in sound.
 • 🍓 Online lesson to learn playing the North American flute, quena or zamponia (beginners, players and advanced players).
 • 🍒 Online session of Aynimay · Vital Pulse - Animal Vital Flow - find your power, potential and vitality through the archetypes of the power animals.
 • 🌹 Online sessions of Qi Breath Flow (Dance) ‘
 • 🐞 Native Wave Music CDs (Giovanny Laguado)
 • 🌺 Chumbes - decorative belly cinture by Mistli Art.
 • 🍓 Balacayi Headbands by Mistli Art.
 • 🍒 Mistli Art scarves.
 • 🌹 Parea Mistli Art.
 • 🐞 Ponczost Mistli Art.
 • 🌺 Colombian jewelry.
 • 🍓 Power pictures for your home by Aynimay Mistli Art.


More about us, Paulina and Giovanny:


Paulina Illa Aynimay: My life path has always guided me through various landscapes, countries and cultures. Feeling home in my heart, I respond its call by sharing my experience, therapies, massages, workshops, dances, voice journeys, stories, colors and smiles. I work facilitating my original artistic and  therapeutic method Aynimay • Vital Pulse → https://www.facebook.com/AynimayVitalPulseArt .


Giovanny Laguado: GiovannY's path and life is music. Composer, performer, lecturer, multi-instrumentalist musician. He combines elements of indigenous music with electronic sounds. Creator of his own Native Wave style, which can be included in the World Music genre. His work is characterized by multiple layers and a dialogue between tradition and personal invention. He shares his work through live concerts and digital online presentations → https://www.facebook.com/giovannylaguado .


This year is special because we joined forces with Giovanny on this very beautiful, but also demanding path; growing a common dream and a project of sharing music, dance, inspiration, and our artistic and personal creation. Our life is a constant journey, at the same time we feel a strong yearning to have a small and cozy piece of our space, our nest and a movings cave of creation, our home wherever we are.


Dears! Thank you for all your attention and cordial support,


Paulina Illa Aynimay and Giovanny Laguado


🐞 If you would like to contact us directly, please write: [email protected]. 🍓 If you want to support us directly via Paypal: [email protected].


GIOVANNY LAGUADO 


⸎ Facebook: www.Facebook.com/giovannylaguado

⸎ Youtube channel: www.youtube.com/user/GIOVANNYLAGUADO

⸎ Spotify: https://open.spotify.com/artist/7CkH4tb6C1iEd8ssIELzY7

⸎ Webpage: www.giovannylaguado.fr


AYNIMAY 


⸎ Facebook: www.facebook.com/AynimayVitalPulseArt

⸎ Instagram: www.instagram.com/aynimay_vital.pulse/

⸎ Webpage: www.ayniimay.wixsite.com/mistliart/gallery


gd9c3013e9f41b2d.jpeg

🍒🍓🐞🌺🌹


Dziękujemy! Thank you! Gracias!

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Lokalizacja

Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Dowiedz się więcej

Oferty/licytacje 5

Kupuj, Wspieraj.

Kupuj, Wspieraj. Czytaj więcej

Nieaktywne
Inne
BALACAYI ⸎ Opaski · Headbands by Aynimay · Mistli Art
BALACAYI ⸎ Opaski · Headbands by Aynimay · Mistli Art{English below} Wzorzyste dwustronne opaski na czoło z elastycznego, przyjemnego materiału. Stron...
69 zł

Kupione 1 z 100

Zakończona
Inne
CHUMBEY ⸎ Ozdobny pas · Ornamental belly cinture
CHUMBEY ⸎ Ozdobny pas · Ornamental belly cinture by Aynimay · Mistli Art{English below} Wzorzyste dwustronne pasy ozdabiające i chroniące brzuch (biod...
120 zł
Zakończona
Inne
Animal Vital Flow ⸎ Warsztat 3h dla grupy · Workshop 3hrs for a group
Animal Vital Flow ⸎ Warsztat 3h dla grupy osób · Workshop 3hrs for a group of people.{Eng below} Zamów warsztat 3-godziny o spersonalizowanej dacie i ...
2200 zł
Zakończona
Inne
Concert ⸎ Koncert · Giovanny Laguado feat. Aynimay
Koncert Giovanny Laguado feat. Aynimay ⸎ Zobacz wideo promocyjne >> https://youtu.be/E974hDIo3aw {English below}To spotkanie z brzmienia...
3700 zł
Zakończona
Inne
Aynimay Vital Pulse · Warsztat Rytuał Przejścia dla grupy osób ·
{Eng below} Zamów warsztat jednodniowy (6h zajęć) o spersonalizowanej dacie i miejscu dla grupy od 6 do 23 osób***, w terminie i miejscu do ustalenia ...
4550 zł
Zakończona

Wpłaty 3

 
Dane ukryte
ukryta
 
Dane ukryte
ukryta
 
Dane ukryte
ukryta

Komentarze

 
2500 znaków
Zrzutka - Brak zdjęć

Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!