id: t6maa6

Kamper. Muzyczna podróż do domu. ⸎ Musical Journey Road Home.

Kamper. Muzyczna podróż do domu. ⸎ Musical Journey Road Home.

101 zł 
z 43 430 zł
0%
133 dni do końca
wspierających
Wpłać na zrzutkę
Zrzutka.pl nie pobiera prowizji od wpłat

Opis zrzutki

🌹 KAMPER. MUZYCZNA PODRÓŻ DO DOMU CAMPER VAN. MUSICAL JOURNEY ROAD HOME. 🌹

{For ~ English ~ scroll down}🇵🇱 Drodzy! Wieloletnia intencja i marzenie są o krok od spełnienia. Długo się przygotowywaliśmy do tego skoku. Pojawił się właściwy impuls… i JEST. Po zawołaniu o KampeR bardzo szybko znalazł się TEN właściwy, i już czeka na nasz odbiór :) Życie przynosi płynnie o co prosimy, gdy nadchodzi TEN właściwy moment. Czujemy i doświadczamy, że to właśnie teraz. Wraz z moim partnerem, tworzymy tę zbiórkę, by móc w ciągu miesiąca odebrać pojazd :) Ten ruchomy dom, w naszych rękach przekształci się w witalną podróżującą przestrzeń muzyczną, masażową i warsztatową, i tak będziemy mogli zawitać z koncertem i terapiami bezpośrednio do Twojego miasta, społeczności, domu.


Tworząc tę zrzutkę, pragniemy się z Wami podzielić darami w zamian za Waszą hojność. Czujemy, że energia wymiany jest bardzo ważna, i nie tylko zawołanie “pragnę mieć”, ale też “pragnę się podzielić” jest podstawą zdrowej kreatywnej dynamiki. Stąd prezentujemy listę naszych darów dla Was, w zamian za wsparcie. Oczywiście, jeśli czujesz by wesprzeć nas bezinteresownie, będzie to ogromnie cenny gest:)


d29b9cfd7bc78cef.jpeg

Oto lista naszej twórczości, którą pragniemy podzielić się w zamian za Wasze wsparcie:


 • 🌹 Koncert Native Wave Giovanny Laguado na Twoim wydarzeniu, imprezie, w twoim domu lub społeczności.
 • 🐞 Ecstatic Root Dance w twoim domu lub społeczności.
 • 🌺 Masaż holistyczny lub Rytuał Masażu z relaksacją w dźwięku.
 • 🍓 Lekcja online gry na flecie północno-amerykańskim, quenie lub zamponii (dla początkujących, grających jak i zaawansowanych).
 • 🍒 Sesja online Aynimy Vital Pulse - Animal Vital Flow - odnajdź swoją moc, potencjał i siłę witalną poprzez archetypy zwierząt mocy.
 • 🌹 Sesja online Qi Breath Flow (Dance) ‘
 • 🐞 Płyty z muzyką Native Wave (Giovanny Laguado)
 • 🌺 Chumbes - ozdobne pasy Mistli Art.
 • 🍓 Balacayi Opaski na głowę Mistli Art.
 • 🍒 Chusty Mistli Art.
 • 🌹 Parea Mistli Art.
 • 🐞 Poncza Mistli Art.
 • 🌺 Biżuteria kolumbijska.
 • 🍓 Obrazki mocy do Twojego domu Aynimay Mistli Art.


Więcej o nas, Paulina i Giovanny:


Paulina Illa Aynimay: Moja ścieżka życiowa od zawsze prowadziła mnie przez najróżniejsze krajobrazy, kraje i kultury. Czując dom w moim sercu, odpowiadam na wezwanie, dzieląc się moim doświadczeniem, terapiami, masażami, warsztatami, tańcem, głosem, opowieścią, kolorami i uśmiechem. Pracuję dzieląc się moją metodą Aynimay · Vital Pulse (Puls Witalny) → https://www.facebook.com/AynimayVitalPulseArt 


Giovanny Laguado: Ścieżka i życie Giovanniego to muzyka. Kompozytor, performer, wykładowca, muzyk multiinstrumentalista. Łączy elementy muzyki rdzennej z brzmieniami elektronicznymi. Twórca własnego stylu Native Wave, który można zaliczyć do gatunku World Music. Jego twórczość charakteryzuje wielowarstwowość i dialog między tradycją a osobistą inwencją. Dzieli się swoją twórczością poprzez koncerty oraz prezentacje multimedialne → https://www.facebook.com/giovannylaguado .


Ten rok jest wyjątkowy, gdyż na tej niezwykle pięknej, ale i wymagającej drodze połączyliśmy siły z Giovannim, mając wspólne marzenie i projekt dzielenia się muzyką, tańcem, inspiracją, i naszą kreacją artystyczną i personalną. Nasze życie to nieustanna podróż, jednocześnie czujemy mocne wołanie mieć mały i przytulny kawałek swojej przestrzeni, nasze gniazdo i miejsce kreacji, nasz dom gdziekolwiek jesteśmy.


Kochani! Dziękujemy za Waszą uwagę i wsparcie,


Paulina Illa Aynimay i Giovanny Laguado


🐞 Jeśli pragniesz skontaktować się z nami bezpośrednio, napisz: [email protected]. 🍓 Jeśli pragniesz wesprzeć nas bezpośrednio poprzez Paypal: [email protected].


GIOVANNY LAGUADO 


⸎ Facebook: www.Facebook.com/giovannylaguado

⸎ Youtube channel: www.youtube.com/user/GIOVANNYLAGUADO

⸎ Spotify: https://open.spotify.com/artist/7CkH4tb6C1iEd8ssIELzY7

⸎ Webpage: www.giovannylaguado.fr


AYNIMAY 


⸎ Facebook: www.facebook.com/AynimayVitalPulseArt

⸎ Instagram: www.instagram.com/aynimay_vital.pulse/

⸎ Webpage: www.ayniimay.wixsite.com/mistliart/gallery


cd1c0b97a2d67c78.jpeg


🇺🇸 CAMPER. MUSICAL JOURNEY ROAD HOME.


Dear ones! A long-term intention and a dream are just a step away from being fulfilled. We have been preparing for this jump for a long time. The right impulse came… and it APPEARED.. After calling for KampeR, we found the right one very quickly, and it is already waiting for our pickup :) Life brings us smoothly what we ask for, when the right moment comes. We feel and experience that it happens right now. Together with my partner, we created this crowdfunding campaign to be able to receive the vehicle :) This mobile home will transform into a vital traveling music, massage and workshop space, so we will be able to visit your city, community, or home with a special concert and unique therapies.


By creating this project, we would like to share gifts with you in exchange for your generosity. We feel that the energy of exchange is very important, and not only the howl "I want to have" but also the call "I want to share" is the basis of healthy creative dynamics. Hence, we present a list of our gifts for you in return for your support. Of course, if you feel to support us selflessly, it will be a very valuable gesture :)


s05bbb556e609889.jpeg

Here comes a list of our creatiobs that we would like to share in exchange for your support:


 • 🌹 Native Wave concert by Giovanny Laguado at your event, party, in your home or community.
 • 🐞 Ecstatic Root Dance in your home or community.
 • 🌺 Holistic Massage or Massage Ritual with relaxation in sound.
 • 🍓 Online lesson to learn playing the North American flute, quena or zamponia (beginners, players and advanced players).
 • 🍒 Online session of Aynimay · Vital Pulse - Animal Vital Flow - find your power, potential and vitality through the archetypes of the power animals.
 • 🌹 Online sessions of Qi Breath Flow (Dance) ‘
 • 🐞 Native Wave Music CDs (Giovanny Laguado)
 • 🌺 Chumbes - decorative belly cinture by Mistli Art.
 • 🍓 Balacayi Headbands by Mistli Art.
 • 🍒 Mistli Art scarves.
 • 🌹 Parea Mistli Art.
 • 🐞 Ponczost Mistli Art.
 • 🌺 Colombian jewelry.
 • 🍓 Power pictures for your home by Aynimay Mistli Art.


More about us, Paulina and Giovanny:


Paulina Illa Aynimay: My life path has always guided me through various landscapes, countries and cultures. Feeling home in my heart, I respond its call by sharing my experience, therapies, massages, workshops, dances, voice journeys, stories, colors and smiles. I work facilitating my original artistic and  therapeutic method Aynimay • Vital Pulse → https://www.facebook.com/AynimayVitalPulseArt .


Giovanny Laguado: GiovannY's path and life is music. Composer, performer, lecturer, multi-instrumentalist musician. He combines elements of indigenous music with electronic sounds. Creator of his own Native Wave style, which can be included in the World Music genre. His work is characterized by multiple layers and a dialogue between tradition and personal invention. He shares his work through live concerts and digital online presentations → https://www.facebook.com/giovannylaguado .


This year is special because we joined forces with Giovanny on this very beautiful, but also demanding path; growing a common dream and a project of sharing music, dance, inspiration, and our artistic and personal creation. Our life is a constant journey, at the same time we feel a strong yearning to have a small and cozy piece of our space, our nest and a movings cave of creation, our home wherever we are.


Dears! Thank you for all your attention and cordial support,


Paulina Illa Aynimay and Giovanny Laguado


🐞 If you would like to contact us directly, please write: [email protected]. 🍓 If you want to support us directly via Paypal: [email protected].


GIOVANNY LAGUADO 


⸎ Facebook: www.Facebook.com/giovannylaguado

⸎ Youtube channel: www.youtube.com/user/GIOVANNYLAGUADO

⸎ Spotify: https://open.spotify.com/artist/7CkH4tb6C1iEd8ssIELzY7

⸎ Webpage: www.giovannylaguado.fr


AYNIMAY 


⸎ Facebook: www.facebook.com/AynimayVitalPulseArt

⸎ Instagram: www.instagram.com/aynimay_vital.pulse/

⸎ Webpage: www.ayniimay.wixsite.com/mistliart/gallery


gd9c3013e9f41b2d.jpeg

🍒🍓🐞🌺🌹


Dziękujemy! Thank you! Gracias!

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 2

 
Dane ukryte
ukryta
 
Dane ukryte
ukryta

Komentarze

 
2500 znaków
Zrzutka - Brak zdjęć

Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

Lokalizacja

Józefa Ignacego Kraszewskiego 15, 30-110

Kraków, Poland

Zobacz na mapie
map pin

Nagrody

Wpłać 69 zł i więcej
BALACAYI ⸎ Opaski · Headbands by Aynimay · Mistli Art

BALACAYI ⸎ Opaski · Headbands by Aynimay · Mistli Art


{English below} Wzorzyste dwustronne opaski na czoło z elastycznego, przyjemnego materiału. Strona ornamentalna każdej opaski błyszczy kolorami unikalnego obrazu stworzonego przez Mistli Art. Każdy wzór powstał z inspiracji przyrodą i jej uzdrawiającej mocy, oraz przynosi z sobą opowieść i pieśń duszy. Druga strona jest jednokolorowa, idealna na chwile gdy pragniemy pozostać w prostocie.


Opaski świetnie sprawdzają się nie tylko jako ozdoba, ale także są bardzo praktyczne podczas spacerów, uprawiania sportów, tańca, chodzenia po górach i wszelakich aktywności. Dostosowują się do kształtu głowy i nie uciskają. Łatwe w praniu, szybko schnące. Kolory bardzo odporne na słońce.


Jako prezenty mamy dla Was wiele przepięknych wzorów, przykładowe przedstawiamy w krótkiej prezentacji > 


Wybierając ten prezent, otrzymasz Balacayi o ornamencie i kolorze, wybranym w drodze losowania,, jako niespodzianka i subtelna wiadomość dla Ciebie wyrażone poprzez wzór, który Ci przypadnie otrzymać. Każda opaska jest jak baśń i nosząc ją, piszesz kolejny jej rozdział, jak i zostawiając piękny ślad na trasie naszej Muzycznej Podróży do Domu :)


BALACAYI ⸎ Headbands by Aynimay · Mistli Art


Patterned, double-sided headbands made of flexible, pleasant material. The ornamental side of each band sparkles with the colors of an unique painting created by Mistli Art. Each ornament was inspired by the nature and its healing powers, bringing with it a story and a soul song. The other side is single-colored, perfect for moments when we want to stay simple.


The bands are great not only as a decorative item, but also are very practical during walks,doing sports, dancing, hiking in the mountains, and all kinds of activities. They adapt to the shape of the head and are soft (do not create any pression). Easy to wash, quickly drying. Itscolors are very resistant to the sun.


As gifts, we have many beautiful designs for you, examples are presented in a short presentation>


By choosing this gift, you will receive a Balacayi with a randomly selected color and ornament, as a surprise and subtle message to you expressed in the pattern that you will receive. Each band is like a fairy tale and wearing it, you write its next chapter, as well as leave a beautiful mark on the route of our Musical Journey Road Home :)

rozwiń

wybrano 1 raz (pozostało 99 z 100)

przewidywana dostawa: 8 sierpnia, 2022

Wybieram
Wpłać 120 zł i więcej
CHUMBEY ⸎ Ozdobny pas · Ornamental belly cinture

CHUMBEY ⸎ Ozdobny pas · Ornamental belly cinture by Aynimay · Mistli Art


{English below} Wzorzyste dwustronne pasy ozdabiające i chroniące brzuch (biodra, pępek) z elastycznego, przyjemnego materiału. Strona ornamentalna każdego Chumbey błyszczy kolorami unikalnego obrazu stworzonego przez Mistli Art. Każdy wzór powstał z inspiracji przyrodą i jej uzdrawiającej mocy, oraz przynosi z sobą opowieść i pieśń duszy. Druga strona, elegancka i czerwona, idealna nadaje się gdy pragniemy pozostać w prostocie i mocy.


Ozdobne pasy Mistli Art łączą spuściznę starożytnych tradycji z potrzebami współczesnego życia codziennego; piękno i estetykę z wygodą ubioru. Czarujące, miękkie i bardzo użyteczne, np. w tańcu, podczas pracy terapeutycznej, menstruacji lub ciąży, a także praktyczne podczas spacerów, uprawiania sportów, chodzenia po górach i wszelakich aktywności. Idealnie komponują się z każdą gładką spódnicą, sukienką lub spodniami, nadając im koloru i wyjątkowości.


Dostosowują się do kształtu bioder, nie uciskają ani nie przesuwają się. Łatwe w praniu, szybko schnące. Kolory bardzo odporne na słońce.


⸎ Chumbes w tradycjach rdzennych ⸎


W starożytnych kulturach macica reprezentuje miejsce, w którym rodzi się życie i cały świat. Duchową funkcją chumbe (krajki) to ochrona i otulenie brzucha i pępka, ośrodków naszej energii życiowej, równowagi i zdrowia. Wspierają kultywację ii odżywianie esencji witalnej.


⸎ Jako prezenty mamy dla Was wiele przepięknych wzorów, przykładowe przedstawiamy w krótkiej prezentacji > 


Wybierając ten prezent, otrzymasz Chumbey o ornamencie i kolorze, wybranym w drodze losowania,, jako niespodzianka i subtelna wiadomość dla Ciebie wyrażone poprzez wzór, który Ci przypadnie otrzymać. Każda opaska jest jak baśń i nosząc ją, piszesz kolejny jej rozdział, jak i zostawiając piękny ślad na trasie naszej Muzycznej Podróży do Domu :)


CHUMBEY ⸎ Ornamental belly cinture by Aynimay · Mistli Art


Patterned, double-sided belts decorating and protecting the abdomen (hips, navel) made of flexible, pleasant material. The ornamental side of each Chumbey sparkles with the colors of a singular painting created by Mistli Art. Each design is inspired by nature and its healing powers, and brings with it a story and a soul song. The other side, elegant and red, is ideal when we want to remain simple and powerful.


Decorative Mistli Art hip bands combine the legacy of ancient traditions with the needs of modern everyday life; beauty and aesthetics with the comfort of clothing. Charming, soft and very useful, for example in dancing, during therapeutic work, menstruation or pregnancy, as well being practical for walks, sports, hiking and all kinds of activities. They combine in perfectly with any plain skirt, dress or pants, enriching them with color and uniqueness.


They adapt to the shape of the hips, are soft, do not pinch nor move. Easy to wash, quick in drying. The colors are very resistant to the sun.


⸎ Chumbes in indigenous traditions ⸎


In ancient cultures, the womb represents the place where life and the whole world are born. The spiritual function of chumbe (krayka) is to protect and wrap the belly and navel, the centers of our life energy, balance and health. They support the cultivation and nourishment of the vital essence.


⸎ As gifts, we have many beautiful designs for you, examples are presented in a short presentation>


By choosing this gift, you will receive a randomly selected Chumbey with an ornament and a color, as a surprise and subtle message to you expressed in the pattern that you will receive. Each band is like a fairy tale and wearing it, you write its next chapter, and leave a beautiful mark on the route of our Musical Journey Home :)


rozwiń

(pozostało 100 z 100)

przewidywana dostawa: 8 sierpnia, 2022

Wybieram
Wpłać 2200 zł i więcej
Animal Vital Flow ⸎ Warsztat 3h dla grupy · Workshop 3hrs for a group

Animal Vital Flow  ⸎  Warsztat 3h dla grupy osób · Workshop 3hrs for a group of people

.

{Eng below} Zamów warsztat 3-godziny o spersonalizowanej dacie i miejscu dla grupy od 6 do 23 osób***, w terminie i miejscu do ustalenia :) Tańcogłosy Stworzeń Mocy · Animal Vital Flow https://www.facebook.com/AynimayVitalPulseArt

.

Oddechem, ciałem, głosem, biciem serca i wspólną energią grupy wchodzę w puszczę sensualnego, instynktownego odnajdywania siebie w mocy rytmu i dźwięku. Staję się intensywniej sobą w mądrości zwierząt i stworzeń mocy.


To doświadczenie pozwala głęboko i synestetycznie połączyć się że światem przyrody i naturą oraz jej głosem, który żyje wewnątrz nas.


Ten zmysłowy rytuał umożliwia by tańcem i śpiewem przywołać i ucieleśnić duchową i zwierzęcą esencję naszej istoty. Poprzez zanurzenie się w cielesności oraz wibracji ciszy i dźwięku otwieramy kanały receptywności na światy subtelne, głosy intuicji i organiczny potencjał.


STWORZENIA MOCY („THE ANIMAL”): Energie zwierząt to archetypy transformacji, mądrości, intuicji, przetrwania, adaptacji i zmysłowości, które budzą fizyczne, emocjonalne, energetyczne i bardzo specyficzne wibracje naszego ciała,

umożliwiając transformację i harmonizację somatyczną poprzez intuicyjne zestrojenie się z brzmieniem duszy.


¨¨

Miękko i dźwięcznie budzę w sobie subtelną, wibrująca siłą przemiany. Czuję każdą kroplę dźwięku i słońca na swojej skórze. Oddechem tkam świetlistą pajęczynę pieśni. Mój kręgosłup faluje w rytmach ziemi, moja miednica napełnia się ciepłem.


Zrzucam starą skórę, łącząc się z mocą odradzania i uzdrawiania. Tańcząc, wijąc się, falując i płynąc, spotykam się w uważnym byciu, dotyku i oddechu wspólnie tkanych pieśni ciała.


¨¨

Tańcogłosy Stworzeń Mocy (Animal Vital Flow) to zanurzenie w świat żywych pulsujących w ciele obrazów poprzez siłę wyobraźni i muzykę na żywo.


Podczas warsztatu tkamy pomost między widzialnym i niewidzialnym poprzez relaksację, (auto)masaż, wzajemny uzdrawiający dotyk i obecność, medytację, oddech, wizualizację, taniec intuicyjny, ruch w relacji z grupą, dźwięki szamańskich bębnów, grzechotek i dzwonków, głos intuicyjny, muzykę rdzennych fletów, wspólną pieśń trzewii i duszy, oraz doświadczenie wibracji dźwięku na wszystkich poziomach relacji ciała z obrazem, ruchem i emocją.


Zapraszam Cię do doświadczenia momentu... do odżywienia i utulenia siebie wzajemnie wzorzystym kocem wspólnego bycia, śpiewami, tańcami i dźwiękami prosto z serc i trzewi.


Budząc w sobie sensoryczność i zmysłowość łączymy się z głębią naszego istnienia, swobodą wyrażania i z naszą wrodzoną radością, wdziękiem, witalnością, kreatywnością,

czyli naturalnym źródłem zdrowia.


CO ZAWIERA SPOTKANIE:


⸎ taniec intuicyjny

⸎ ruch ekstatyczny

⸎ ruch relaksacyjny

⸎ medytację w ruchu

⸎ witalne ćwiczenia oddechowe

⸎ starożytne ćwiczenia zdrowotne (energie zwierząt)

⸎ dotyk i elementy automasażu i masażu

⸎ podróże w dźwiękach bębnów szamańskich, dzwonków, grzechotek i głosów z serca

⸎ rytuał oczyszczenia, przejścia i wdzięczności

⸎ relaksacja z muzyką na żywo

.

.

TĄ WIELOWYMIAROWĄ PODRÓŻ PROWADZI Paulina Illa Aynimay https://www.facebook.com/paulinna.ho, twórczyni Aynimay · Animal Vital Pulse.

.

.

Animal Vital Flow ⸎  Workshop 3hrs for a group of people

.

Order a 3-hour workshop with a personalized date and place for a group of 6 to 23 people ***, time and place to be agreed :) Tańcogłosy Stworzeń Mocy · Animal Vital Flow https://www.facebook.com/ AynimayVitalPulseArt

.

With my breath, body, voice, heartbeat and the collective energy of a group, I enter the forest of sensual, instinctive self-discovery in the power of rhythm and sound. I become myself more profoundly in the wisdom of animals and creatures of power.

.

This experience allows us to connect deeply and synesthetically with the organic world, the nature and its voice that lives inside us.

.

This sensual ritual enables us to dance and sing to evoke and embody the spiritual and animal essence of our being. By immersing ourselves in the body, and the vibrations of silence and sound, we open the channels of receptivity and access to the subtle worlds, voices of intuition and our organic potential.

.

“THE ANIMAL” (STWORZENIA MOCY): Animal energies are archetypes of transformation, wisdom, intuition, survival, adaptation and sensuality, which awaken the physical, emotional, energetic and subtly specific vibrations of our body, enabling the transformation and somatic harmonization through an intuitive alignment with a sound of the soul.

¨¨

Softly and vividly, I awaken in me a subtle, vibrating power of transformation. I can feel every drop of the sound and sunlight on my skin. With my breath I weave a luminous web of a song. My spine is undulating to the rhythms of the earth, while my pelvis fills with warmth.

.

Shedding my old skin, I initiate an act of reconnecting with the powers of rebirth and healing. Dancing, squirming, undulating and flowing, I unite with a consciousness of being. Touching and breathing, I become a part of the body woven song, in which we are one.


The Animal Vital Flow (Tańcogłosy Stworzeń Mocy) is an immersion into the world of living images, pulsating in the body through the power of imagination and live music.


During the workshop, we weave a bridge between the visible and the invisible, through relaxation, (auto) massage, mutual healing touch and presence, meditation, breathing, visualization, intuitive dance, movement in relation to the group, sounds of shamanic drums, rattles and bells, intuitive voice, music of indigenous flutes, a common song of the heart and soul, and the experience of sound vibrations at all levels of the body's relationship with the image, movement and emotion.


I invite you to experience the present moment ... To nourish and embrace each other with an ornamental tissue of being together, singing, dancing and sounding straight from the hearts and guts.


 By awakening sensoriality and sensuality, we connect with the depth of our existence, freedom of expression, as well as our innate joy, grace, vitality, and creativity, all which are the natural sources of health.


WHAT INVOLVES THE MEETING :


⸎ intuitive dance

⸎ ecstatic movement

⸎ relaxation movement

⸎ moving meditation

⸎ vital breathing exercises

⸎ ancient health exercises (animal energies)

⸎ touch and elements of self-massage and massage

⸎ journeys in the sounds of shamanic drums, bells, rattles and voices from the heart

⸎ a ritual of purification, passage and gratitude

⸎ relaxation with live music

.

.

THIS MULTI-DIMENSIONAL JOURNEY GUIDES Paulina Illa Aynimay https://www.facebook.com/paulinna.ho, creator of Aynimay · Animal Vital Pulse

rozwiń

(pozostało 5 z 5)

przewidywana dostawa: 29 sierpnia, 2022

Wybieram
Wpłać 3700 zł i więcej
Concert ⸎ Koncert · Giovanny Laguado feat. Aynimay

Koncert Giovanny Laguado feat. Aynimay ⸎ Zobacz wideo promocyjne >> https://youtu.be/E974hDIo3aw

{English below}


To spotkanie z brzmieniami wiatru, ziemi, pulsu serca i kropel rosy na skórze. Doświadczając muzyki, spotykamy się z wewnętrzną pieśnią, rytmem ciała, głosu, serca i duszy.


Najważniejszym przesłaniem koncertu to wprawienie słuchaczy

w stan ukojenia, połączenia z głosem wnętrza i prowadzeniem duszy, oraz uzdrawiającymi rytmami ciała.


Wprowadzamy Was w przestrzeń odczuwania wibracji, która płynie z oceanu muzyki, brzmień i organicznej pieśni serca.


GIOVANNY LAGUADO


Kompozytor, performer, wykładowca, multiinstrumentalista. Twórca własnego stylu Native Wave, który można zaliczyć do gatunku World Music. Jego twórczość charakteryzuje wielowarstwowość i dialog między tradycją a osobistą inwencją. Odświeża i reinterpretuje dźwięki i melodie swoich przodków z zastosowaniem nowych technologii.


Twórczość Giovanny'ego jest symbiozą wielu nurtów kulturowych z własnymi technikami instrumentalnymi i elektronicznymi. Wielowarstwowość i dialog tradycji z osobistą inwencją nadają jego muzyce autentyczny i rozpoznawalny dźwięk.


Charakteryzuje go wszechstronność, organiczność, płynność i dynamika. Łączy style, światy i technikę z wrażliwością.


AYNIMAY


Inspiratorka, terapeutka, malarka i poetka, artystka tworząca poprzez taniec, ruch, oddech i dźwięk; łączącą światy logiczne z intuicyjnymi. Kobieta medycyny

idąca ścieżką środka i dynamicznej równowagi.


Prowadzi warsztaty i rytuały przejścia. Twórczyni autorskiej terapeutycznej metody przemiany emocji, ciała i głosu — Aynimay. Puls Witalny”.


Koncert Native Wave


Utwory, pieśni i melodie, którymi się dzielimy to pomosty między tradycjami Ziemi,

pulsem natury i współczesnymi brzmieniami. Esencją jest dla nas czuć i płynąć,

inspirować i przekraczać samych siebie ;)” – mówią artyści.

.

.

⸎ Concert of Giovanny Laguado feat. Aynimay ⸎ See the promotion video >> https://youtu.be/E974hDIo3aw


It is a meeting with the sounds of the wind, the earth, the heartbeat and droplets of dew on the skin. While experiencing the music, we meet our inner song, the rhythms of the body, voice, heart and soul.


The most important message of the concert is to bring the audience to a state of relief, and connection with their inner voice and message of the soul, and the healing pulse of the body.


We introduce you a into space of feeling the vibration which flows from the ocean of the music, sounds and organic songs of the heart.


GIOVANNY LAGUADO


Composer, performer, lecturer, multi-instrumentalist. Creator of his own Native Wave style, which can be included in the World Music genre. His sharing is characterized by multiple layers and a dialogue between tradition and personal invention. Refreshes and reinterprets the sounds and melodies of his ancestors using new technologies.


Giovanny's work is a symbiosis of many cultural trends with his own instrumental and electronic techniques. The multilayered nature and dialogue of tradition with personal invention give his music an authentic and recognizable sound.


His creation characterizes versatility, organicity, fluidity and dynamics. Combines styles, worlds and technology with sensitivity.


AYNIMAY


Inspirator, therapist, painter and poet, artist who shares through dance, movement, breath and sound; combining the logical and intuitive worlds. Medicine woman walking a middle path of dynamic balance.


Facilitates seminars and rituals of transition. Creator of body-voice-emotion transformation therapeutic method, 'Aynimay. Vital Pulse'.


Native Wave Concert


“The pieces, songs and melodies we share are bridges between the traditions of the Earth,

the pulse of nature and contemporary sounds. The essence for us is to feel and flow,

inspire and exceed ourselves;) ”- say the artists.

rozwiń

(pozostało 3 z 3)

przewidywana dostawa: 22 sierpnia, 2022

Wybieram
Wpłać 4550 zł i więcej
Aynimay Vital Pulse · Warsztat Rytuał Przejścia dla grupy osób ·

{Eng below} Zamów warsztat jednodniowy (6h zajęć) o spersonalizowanej dacie i miejscu dla grupy od 6 do 23 osób***, w terminie i miejscu do ustalenia :) AYNIMAY · VITAL PULSE: RYTUAŁ PRZEJŚCIA · Z MUZYKĄ NA ŻYWO. Taniec, głos, oddech serca. https://www.facebook.com/AynimayVitalPulseArt

.

• Rytuał: bycie tu i teraz z ·intencją, ciszą wewnętrzną i wdzięcznością. Użycie formy fizycznego wyrazu (taniec, śpiew, składane kwiaty, kolorowe czynności symboliczne) jako pomost do odnalezienia połączenia z energią ·witalności oraz harmonii z przyrodą, drugim człowiekiem i samym sobą. ⸎ Łzy źródła. Ogień serca. Kołysanka duszy. Puls życia.

.

ZAPRASZAMY CIĘ DO WSPÓLNEGO BYCIA W TAŃCU, GŁOSIE I RYTMACH ŻYCIA.

.

⸎ Będziemy śpiewać ·pieśni· ·serca·, melodie momentu i pieśni przyniesione z tradycji ziemi. Słuchać bicia ziemi i własnego serca. ·Tańczyć· w rytm bębnów szamańskich i innych dźwięków ziemi i serc. Poznawać granice naszej fizyczności w tańcu i śpiewie by odnaleźć wrota do transformacji poprzez zmęczenia i jego przekroczenie, ścieżka która prowadzi do ·oczyszczenia· poprzez ekstazę.

.

⸎ Będziemy się ·relaksować·, wykonywać ·delikatne· i uważne ćwiczenia oddechowe, … by zagłębić się w ciszę i odkryć ·bezpieczne· gniazdko, muszlę, jaskinię, kokon, pokoik lub lagunę dla mojego „ja” które pragnie utulenia i na utulenie zasługuje.

.

CO ZAWIERA SPOTKANIE:


⸎ taniec intuicyjny

⸎ taniec w kręgu

⸎ ruch ekstatyczny

⸎ ruch relaksacyjny

⸎ medytację w ruchu

⸎ ćwiczenia oddechowe witalne

⸎ starożytne ćwiczenia zdrowotne 4 zwierząt

⸎ dotyk i elementy automasażu i masażu

⸎ podróże w dźwiękach bębnów szamańskich, dzwonków, grzechotek i głosów z serca

⸎ rytuał oczyszczenia, przejścia i wdzięczności

⸎ krąg wokół ognia

⸎ relaksacja z muzyką na żywo

.

⸎ Spojrzenie w oczy samemu sobie, jak w tafli rzeki, kim jestem teraz? Kim jestem dziś? Kogo widzę? Kto do mnie woła z głębi duszy?

⸎ Wsłuchanie się w odpowiedź, bez oceniania, z odpuszczeniem, z utuleniem.

⸎ Zrzucenie tego co już mi nie służy, jak starej skóry węża i wylizanie ran jak pantera.

⸎ Oczyszczenie i transformacja z pomocą żywiołów, które są częścią każdego z nas.

.

.

W TĘ WIELOWYMIAROWĄ PODRÓŻ POPROWADZĄ Paulina Illa Aynimay https://www.facebook.com/paulinna.ho, twórczyni Aynimay · Animal Vital Pulse, oraz nasyci dźwiękami i muzyką Giovanny Laguado https://www.facebook.com/giovannylaguado .

.

· ENG ·


  Aynimay Vital Pulse · Ritual of Transition for a Group of People ·


Order a one-day event (6 hours of classes) with a personalized date and place for a group of 6 to 23 people ***, time and place to be agreed :) AYNIMAY · VITAL PULSE: RITUAL OF TRANSITION · WITH LIVE MUSIC. Dance, voice, and breath of the heart. https://www.facebook.com/AynimayVitalPulseArt

.

• Ritual: being here and now with intention, inner silence and gratitude. Using the form of physical expression (dancing, singing, folding flowers, colorful symbolic activities) as a bridge to find a connection with energy, vitality and harmony with nature, other people and yourself. ⸎ The tears of spring. Fire of the heart. Lullaby of the soul. The pulse of life.

.

WE INVITE YOU TO BE TOGETHER IN DANCE, VOICE AND RHYTHM OF LIFE.


⸎ We will sing melodies of our hearts · tunes of the moments and songs brought from the traditions of the Earth. We will listen to the pulse of the earth and our heartbeat. · We will dance · to the rhythms of shamanic drums and other sounds of the earth and our souls. We will explore the limits of our physicality through dancing and singing to find the gateway to a transformation through fatigue and its overcoming, the path that leads to purification through ecstasy.

.

⸎ We will do relaxations, practice gentle and attentive breathing exercises, all to dive into the inner silence and discover a safe nest, shell, cave, cocoon, small space or lagoon for my essence which  craves care and deserves to be cared.

.

WHAT CONTAINS THE MEETING:


⸎ intuitive dance


⸎ circle dance


⸎ ecstatic movement


⸎ relaxation in movement


⸎ moving meditation


⸎ vital breathing exercises


⸎ 4 animals ancient health exercises


⸎ healing touch and elements of self-massage and massage


⸎ journeys in the sounds of shamanic drums, bells, rattles and voices from the heart


⸎ the ritual of purification, passage and gratitude


⸎ a circle around fire


⸎ relaxation with live music

.


⸎ I receive time to look into your own eyes, like in a water surface, and listen: who am I now? Who am I today? Who can I see? Who is calling to me from the bottom of my soul?


⸎ I dive into listening, I receive the answers without judging, letting go, giving a caring hug to myself.


⸎ Throwing off what no longer serves me, like old snakeskin, licking wounds like a panther.


⸎ I experience purification and transformation with the help of the elementals which are innate part of each of us.

.


THIS MULTI-DIMENSIONAL JOURNEY WILL BE GUIDED by Paulina Illa Aynimay https://www.facebook.com/paulinna.ho, creator of Aynimay · Animal Vital Pulse, and complemented with the sounds and music of Giovanny Laguado https://www.facebook.com/giovannylaguado.

rozwiń

(pozostało 5 z 5)

przewidywana dostawa: 15 sierpnia, 2022

Wybieram

Nasi użytkownicy założyli

864 822 zrzutki

i zebrali

763 424 361 zł

A ty na co dziś zbierasz?