Regulamin usługi Skarbonki

Krótko i na temat, czyli skarbonki po ludzku:

Każdy zarejestrowany Użytkownik może wesprzeć wybraną Zrzutkę za pomocą funkcji Skarbonki, która polega na utworzeniu kopii oryginalnej Zrzutki założonej przez Organizatora (z uwzględnieniem możliwości ustawienia własnego opisu i tytułu). Skarbonka może być utworzona dla każdej Zrzutki, o ile Organizator nie wyłączy tej funkcji w odpowiednim panelu. Pamiętaj, że Skarbonka nie stanowi osobnej Zrzutki – wszystkie środki zgromadzone w jej ramach trafiają bezpośrednio na rachunek oryginalnej Zrzutki i dysponować może nimi wyłącznie jej Organizator. Skarbonka umożliwia zaś wyodrębnienie grupy wspierających, którzy wspierają oryginalną Zrzutkę za pośrednictwem Skarbonki. W ten sposób możesz wesprzeć oryginalną Zrzutkę, a jej Organizator będzie wiedział, ile pieniędzy zebrał dzięki utworzonej przez Ciebie Skarbonce.

 1. DEFINICJE
  1. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.
  2. Regulamin Zrzutka.pl - oznacza regulamin portalu Zrzutka.pl dostępny pod linkiem https://zrzutka.pl/terms/ w każdorazowo obowiązującej wersji.
  3. Skarbonka - usługa polegająca na utworzeniu kopii zrzutki (z uwzględnieniem możliwości ustawienia własnego opisu i tytułu), w ramach której Użytkownik (wskazany z imienia i nazwiska) zbiera środki na rzecz Organizatora konkretnie wskazanej Zrzutki.
 2. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI SKARBONKI
  1. O ile Organizator nie wyłączy takiej opcji dla swojej Zrzutki, funkcja umożliwiająca utworzenie Skarbonek jest domyślnie dostępna dla Użytkowników, którzy posiadają zarejestrowane Konto Użytkownika.
  2. Na stronie Skarbonki widoczna jest informacja, że Użytkownik zbiera środki dla Organizatora oraz wyszczególnione jest, jaką kwotę z ogólnie zgromadzonej przez Organizatora kwoty zebrał Wspierający.
  3. Użytkownik nie ma dostępu do środków zgromadzonych w ramach Skarbonki. Dla Skarbonki nie jest prowadzony osobny wirtualny rachunek płatniczy.
  4. Środki zgromadzone za pośrednictwem Skarbonki, pochodzące od Wspierających, zasilają bezpośrednio wirtualny rachunek płatniczy Zrzutki, dla której Użytkownik utworzył Skarbonkę. Tylko Organizator Zrzutki jest uprawniony do dysponowania tymi środkami.
  5. Usługa Skarbonki nie stanowi usługi płatniczej w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. 2022, poz. 2360, z późn. zm.).
  6. Wyłączenie/usunięcie Zrzutki, dla której utworzone zostały Skarbonki, powoduje również wyłączenie/usunięcie wszystkich powiązanych z nią Skarbonek.
 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu i stanowi załącznik do Regulaminu Zrzutka.pl, z którym powinien być czytany łącznie. Wszystkie pojęcia pisane z dużej litery, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym Regulaminie, mają znaczenie nadane im w treści Regulaminu Zrzutka.pl.
  2. Niniejszy Regulamin obowiązuje Użytkowników od dnia 9 grudnia 2020 r.