id: tmuffs

Wybieram życie - Podróż dla wspomnień / I choose life - Journey for Memories

Wybieram życie - Podróż dla wspomnień / I choose life - Journey for Memories

Organizator przesłał dokumenty potwierdzające wiarygodność opisu zrzutki
25 234 zł 
z 30 000
84%
zakończona 04.06.2019r
254 
wspierających
Wpłaty nieaktywne - wymagane działanie Organizatora zrzutki. Jeśli jesteś Organizatorem - zaloguj się i podejmij wymagane działania.

Opis zrzutki

Pomóż zrealizować marzenie faceta na wózku po uszy zakochanego w swojej rodzinie. Wesprzyj projekt podróży rodzinnej do Stanów Zjednoczonych oraz Kanady, podróży innej niż zwykle!

Wybieram życie!

Niektórzy twierdzą, że o wsparcie można prosić tylko w sprawach życia i śmierci. Jak gdyby życie oznaczało jedynie tętno w żyłach. W moim przypadku jest tak, że nie ma obecnie terapii medycznej, która dałaby mi szansę na wyzdrowienie. Choć strasznie trudno to wyznać - lekarze nie dają wielkich szans, bym bawił się kiedyś na weselu syna.

W moim przypadku życie - oznacza wszystko, co zdążę przeżyć. I choć trudno to było sobie wyobrazić, kiedy byłem nastolatkiem, mam dziś grono serdecznych przyjaciół, kochającą mnie kobietę oraz wspaniałego syna!

Chciałbym zwłaszcza ze względu na niego żyć tak, aby być dla niego przykładem. Nie jeżdżę na nartach. Nie podnoszę ciężarów. Ale chciałbym nauczyć go w życiu odwagi. Tej odwagi, która mimo niesprzyjających okoliczności rzuca życiu wyzwania - aby żyć pełnią życia.

To właśnie dlatego chcę pojechać z rodziną do Stanów Zjednoczonych. Adaś nie będzie pamiętał tej podróży gdyż jest jeszcze za mały, ale pozostaną z niej wspomnienia. Pozostaną zdjęcia, filmy, historie, z których mam nadzieję, że nauczy się bycia w życiu odważnym człowiekiem.

Nie wiem czym dla Ciebie jest odwaga? Może nawet śmieszy Cię to, co dla mnie jest wyzwaniem. Bo dla mnie odwaga to właśnie pokonywanie trudności. Pokonywanie ograniczeń ciała, które w moim przypadku wymagają polegania na czyjejś pomocy każdego dnia. Ale także pokonywanie ograniczeń umysłu, które wymaga nieraz proszenia o pomoc i wsparcie, aby móc zrealizować prawdziwe pragnienia.

Jestem szczęściarzem. Wielokrotnie mi się udało. Mam kochającą rodzinę i jestem mówca motywacyjnym. Lecz wciąż, każdego dnia - wybieram życie. Może właśnie dlatego wciąż żyję? Chcę nacieszyć się synem i chcę, by miał po mnie dobre wspomnienia.

Nie wiem czy Ty się w życiu spełniasz, nie wiem czy masz marzenia, po które trudno Ci sięgnąć. Jeśli tak jest - namawiam także i Ciebie - wybierz życie! Doświadczaj go, ciesz się nim i miej odwagę czerpać z niego garściami. Proś o pomoc, jeśli takiej potrzebujesz. Spotkasz wielu ludzi, którzy życzliwie się uśmiechną, zalajkują lecz nie pomogą. Będą i tacy co skrytykują i zechcą podciąć Ci skrzydła. Będą jednak tacy, którzy pójdą za głosem serca i pomogą; gdyż tak jak i Ty - wybierają życie.

Trasa podróży i jej wartości:

Chicago - tu opowiem synowi o Polakach, którzy wyruszyli w świat za marzeniami i lepszym jutrem. Tutaj także o opowiem mu o ulubionym serialu jego ojca czyli właśnie kręconym w wietrznym mieście serialu "Ostry dyżur".

Toronto - w tym mieście zaszczepię w moim synu szacunek do innych i ich różnorodności. Idąc przekazem filmu Filadelfia z 1993 roku zobaczy, że każdy człowiek bez względu na kolor skóry, wiarę czy inne upodobania jest wartościową istotą.

Nowy York - tu pokaże synowi Wall Street, aby umiał w życiu walczyć o swój sukces. Nauczę go, aby w momentach dla siebie ważnych potrafił zaryzykować, oraz aby zawsze pamiętał o dobrze swoim i swoich najbliższych.

Philadelphia - w tym mieście nauczę syna wytrwałości, i aby nigdy nie przestawał walczyć o swoje marzenia. Razem z synem wejdziemy na słynne schody wykorzystane w filmie "Rocky" co stanie się pięknym symbolem pokonywania niemożliwego.

Wielki Kanion - w tych pięknych okolicznościach przyrody pokaże synowi jak ogromną siłą dysponuje matka natura. Na własne oczy zobaczy jak malowniczy i monumentalny potrafi być świat.

Los Angeles - w tym mieście przekażę synowi jak daleko mogą nas zaprowadzić marzenia. Będąc w najdalej oddalonym od Polski punkcie naszej podróży, nauczę mojego syna czerpać radość, nie tylko z momentu sięgnięcia po marzenie, ale przede wszystkim z pokonywanej drogi.

Jeśli i Ty wybierasz życie, jeśli pragniesz jak ja, przeżywać je w pełni, wspomóż mój projekt. Pomóż na tyle, na ile możesz, na ile Cię stać.

Dzięki Tobie pozostawię synowi nie tylko wspomnienia, ale także zbiór wartości, którymi się kierowałem, aby żył odważnie i pełnią życia!

Przeżyj to z nami!

---Usłyszeć kiedyś na własne uszy---

"Jestem dumny z mojego Taty..."

Znajdziesz mnie tutaj:

Profil Facebook

Instagram

Strona www

Zrzutka stworzona przez Łukasza Krasonia

Facebook

E-mail

English below:

Help to make the dream of a guy in a wheelchair head over heels in love with his family come true. Support a project of a family travel to the United States and Canada, a journey different than usual!

I choose life!

Some people say that one can only ask for support in matters of life and death. As if life meant only a heartbeat. In my case, it is so that there is currently no medical therapy that would give me a chance to recover. Although it is very difficult to confess - doctors do not give me too big chances to have fun at my son's wedding some day.

In my case life - means everything that I will have time to go through. And, although it was hard to imagine when I was a teenager, today I have a group of boon companions, a woman who loves me and a wonderful son!

I would, especially because of him, like to live in such a way that I could be an example for him. I do not ski. I do not lift weights. But I would like to teach him courage in life. The courage, which, despite unfavorable circumstances, throws challenges to life - to live it up.

That's why I want to go to the United States with my family. Adam will not remember this journey because he is too small, but memories will remain. There will be photos, movies, stories, from which I hope he will learn to be a brave a man in life.

I do not know what courage is for you? It may even make you laugh at what is a challenge for me. Because for me, courage is just overcoming difficulties. Overcoming the limitations of the body that in my case require relying on one's help every day. But also overcoming the limits of the mind, which often requires asking for help and support in order to be able to realize real desires.

I am a lucky man. I have succeeded many times. I have a loving family and I am a motivational speaker. But still, every day - I choose life. Maybe that's why I'm still alive? I want to enjoy having son and I want him to have good memories of me.

I do not know if you find fulfilment in life. I do not know if you have dreams for which it is hard for you to reach. If so - I also encourage you - choose life! Experience it, enjoy it and be brave to really live it up. Ask for help if you need it. You will meet many people who will smile affably, give a thumb up but do not help. There will be some who will criticize and will want clip your wings. There will however also be some who follow their heart and help; because, the same as you, they choose life.

Route of the travel and its values:

Chicago - here I will tell my son about the Poles who set off into the world in the pursuit of their dreams and a better tomorrow. Here, too, I will tell him about his father's favorite series which is the „ER” shot right here in the windy city.

Toronto - in this city I will instil in my son respect for others and their diversity. Following the example of the „Philadelphia” movie he will see that every person, regardless of their skin color, faith or other preferences, is a valuable being.

New York - here I will show the Wall Street to my son so that he can fight for his success in life. I will teach him to be able to take risk in moments important for him and to always remember about his own and his relatives good.

Philadelphia - in this city I will teach my son to be persistent and to never stop fighting for his dreams. Together with my son, we will climb the famous stairs used in the "Rocky" movie which will become a beautiful symbol of overcoming the impossible.

The Grand Canyon - in this beautiful natural setting, I will show to my son how great power Mother Nature has at it’s disposal. He will see with his own eyes how picturesque and monumental the world can be.

Los Angeles - in this city I will show to my son how far our dreams can lead us. While being at the most distant point of our journey from Poland, I will teach my son to enjoy, not only the moment of reaching for a dream, but above all the journey being traveled.

If also choose life, if you want, the same as me, to live it fully, support my project. Help as much as you can, as much as you can afford.

Thanks to you, I will not only leave memories, for my son but also a set of values which I followed to make him live bravely and full of life.

Live it with us!

---To hear with my own ears someday---

"I am proud of my dad..."

You will find me here:

Facebook

Instagram

Website

Campaign created by Łukasz Krasoń

Facebook

E-mail

Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Dowiedz się więcej

Nagrody / oferty 5

Kupuj i wspieraj zrzutkę

Magnes niespodzianka. A surprise Magnet

Chciałbym Ci dać namacalny prezent, coś co już zawsze będzie Ci przypominać ,że walnie przyczyniłeś się do realizacji naszego projektu. Otrzymasz specjalny magn...

od 30 zł

Kupione 45

Zakończona
Pocztówka z podróży. A postcard from travel

Lubisz dostawać klasyczne pocztówki? Jeśli wesprzesz nasz projekt w tej kwocie wyślemy Ci pocztówkę z wybranego miejsca, które odwiedzimy podczas podróży.Englis...

od 70 zł

Kupione 21

Zakończona
Video z podziękowaniem. A Video with thanks

Doceniam Twój wkład dla tego projektu. Dlatego osobiście podziękuję Ci za Twoje wsparcie nagrywając filmik gdzieś na trasie naszej podróży.English below:I appre...

od 100 zł

Kupione 17

Zakończona
"Zabierzemy Cię" ze sobą. We'll take you with us”

Zainspirowani filmem " W chmurach" przygotujemy specjalne popiersie z przesłanego przez Ciebie zdjęcia i zabierzemy ze sobą w podróż. Będąc w atrakcyjnym miejsc...

od 200 zł

Kupione 10 z 10

Zakończona

Wpłaty 254

preloader

Komentarze 64

 
2500 znaków
 •  
  Użytkownik anonimowy

  Powodzenia!
  Pozdrawiam,
  Kifoni

  ukryta
 • MK
  Mariusz Kamiński

  wspaniałości Łukasz dla Ciebie i Twojej wspaniałej rodzinki

  ukryta
 • AT
  Anna Tomaszewska

  Drogi Łukaszu, Miło mi było Ciebie poznać w klubie 555. Wspaniale, że spełniasz swoje marzenia i przekazujesz swojemu synowi to co jest ważne. Życzę Tobie i Twojej rodzinie wytrwałości w zdobywaniu kolejnych szczytów, dużo zdrowia, szczęścia oraz czasu... Obyś był na tym świecie jak najdłużej. Potrzebujemy takich ludzi jak Ty aby ten świat był lepszy. Zmieniasz nasze serca i życie na lepsze. Dziękuję.

  30 zł
 •  
  Użytkownik anonimowy

  Szczęśliwej podróży ???? jesteś inspiracja dla wszystkich ludzi ????????????
  Dziękuje za wywiad w klubie 555 ✋✋✋
  Jestem wdzięczna za Twoja historie ????

  ukryta
 • BO
  Beata Oliveira-Carvalho

  Dziekuje Lukaszu za live z Fryderykiem,zycze Ci spelnienia marzen ,pozdrawiam serdecznie Ciebie i Twoich bliskich ❤????????

  ukryta

Nasi użytkownicy założyli

895 122 zrzutki

i zebrali

840 033 238 zł

A ty na co dziś zbierasz?