id: tphs4n

Pomnik na grób Dowódcy Eskadry Kościuszkowskiej 1920 Cedrica E. Fauntleroy'a w USA / Monument to the grave of Cedric E. Fauntleroy's 1920 Commander of the Kościuszko Squadron

Pomnik na grób Dowódcy Eskadry Kościuszkowskiej 1920 Cedrica E. Fauntleroy'a w USA / Monument to the grave of Cedric E. Fauntleroy's 1920 Commander of the Kościuszko Squadron

Wpłać na zrzutkę
Zrzutka.pl nie pobiera prowizji od wpłat

Nasi użytkownicy założyli 1 066 329 zrzutek i zebrali 1 161 264 511 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

NA ZDJĘCIU: PIERWSZY Z PRAWEJ GRÓB DOWÓDCY ESKADRY KOŚCIUSZKOWSKIEJ W WOJNIE POLSKO BOLSZEWICKIEJ Z ROKU 1920, PUŁKOWNIKA WOJSKA POLSKIEGO CEDRICA E. FAUNTLEROY'A


W lipcu 1919 roku Amerykańscy piloci - ochotnicy stworzyli Eskadrę Kościuszkowską, która walczyła po stronie Polaków przeciwko Bolszewikom w wojnie w roku 1920.

Organizatorami eskadry byli kapitan Merian C.Cooper oraz major Cedric E. Fauntleroy (Faunt le Roy). Eskadra składała się z Amerykańskich oficerów, którzy walczyli w polskich mundurach, na samolotach oznaczonych Polską szachownicą. Amerykanie otrzymali polskie stopnie wojskowe takie, jakie mieli w armii USA. Pobierali żołd w wysokości wypłacanej polskim oficerom pomimo, że żołd oficera armii USA posiadającego ten sam stopień wojskowy był około 5-krotnie wyższy.

Amerykanie, którzy nie mieli żadnych polskich korzeni, chcieli swoją walką spłacić dług honorowy za to, że w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych wzięli udział ochotniczo Polacy, m.in. Tadeusz Kościuszko czy Kazimierz Pułaski.

Pierwszym dowódcą Eskadry Kościuszkowskiej został major Cedric Fauntleroy, który później w stopniu polskiego pułkownika został dowódcą Skrzydła Lotniczego.

Godło Eskadry Kościuszkowskiej, które namalował porucznik Elliot William Chess, dwadzieścia lat później przejął 303 Dywizjon Myśliwski Warszawski im. Tadeusza Kościuszki, znany na całym świecie od czasu Bitwy o Anglię jako Dywizjon 303.

Amerykańscy lotnicy w polskich mundurach walczyli brawurowo. To oni pierwsi dostrzegli zbliżającą się na front Pierwszą Armię Konną dowodzoną przez Siemiona Budionnego. To oni spowalniali Kon-armię Budionnego, zadając jej duże straty i można postawić tezę, że to między innymi dzięki nim, Armia Budionnego zatrzymała się pod Lwowem i nie dotarła w sierpniu 1920 roku pod Warszawę, dzięki czemu możliwe było zwycięstwo Polaków w wojnie z Bolszewikami w roku 1920.


Marian C. Cooper zmarł w roku 1973, jego ciało zostało skremowane, a prochy rozrzucone nad oceanem.

Cedric E. Fauntleroy zmarł w roku 1963 i spoczywa na cmentarzu Kościoła Prezbiterialnego w Pine Ridge, Mississippi, USA. (zdjęcie w załączeniu).


Patrząc na nędzę i zaniedbanie grobu Cedrica Fauntleroy'a uważam, że teraz My Polacy mamy dług honorowy i dlatego chcę przeprowadzić zbiórkę na pomnik Amerykanina, bohatera wojennego z wojny Polsko - Bolszewickiej 1920, pułkownika Wojska Polskiego Cedrica Fauntleroy'a.


Jeżeli uda się postawić dowódcy Eskadry Kościuszkowskiej godny pomnik, wówczas będziemy prowadzili dalsze działania w tej sprawie:

1.Zwrócimy się do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie pośmiertnie pułkownikowi Fauntleroy'owi stopnia generalskiego.

2.Podejmiemy działania zmierzające do powstania na terenie Akademii Wojskowej West Point pomnika wdzięczności Narodu Polskiego dla Dowódców Eskadry Kościuszkowskiej Cedrica Fauntleroya i Meriana Coopera.

3.Podejmiemy działania zmierzające do ufundowania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Polski pomnika wdzięczności Narodu Polskiego dla wszystkich lotników z Eskadry Kościuszkowskiej 1920 na terenie lub w okolicy Cmentarza Narodowego w Arlington.


Wojciech Błasiak

adwokatEnglish below:

The grave of colonel Cedric E. Fauntleroy /first from right/, the commander of Kosciusko Squadron in the Polish-Soviet war in 1920.


The Kosciusko Squadron was created by the American pilots - volunteers in July 1919. It fighted on the Polish side against the Soviets in the war in 1920.

Captain Merian C. Cooper and major Cedric E. Fauntleroy /Faunt Le Roy/ were the organisers of that squadron. The squadron consisted of the American officers who fought dressed in the Polish uniforms and used the planes marked with the chessboard in Polish colours /white and red/.


The Americans received the Polish military ranks, same they obtained in the US Army. They collected the pay of the same value as the Polish officers were paid despite the US Army officers’ pay of the same military rank was about five times higher.

The Americans didn’t have any Polish background but fighting along Poles in that war they wanted to repay a debt of honour for the participation of the Polish volunteers in the America War of Independence. Among them were Tadeusz Kosciusko and Kazimierz Pulaski.

Major Cedric Fauntleroy became the first commander of the Kosciusko Squadron and later he became the commander of the Air Wing in the rank of the Polish colonel.


The emblem of Kosciusko Squadron painted by the lieutenant Elliot William Chess was taken over by the famous No 303 Polish Fighter Squadron which took part in the Battle of Britain fighting in the Royal Air Force twenty years later during the Second World War.


The American pilots in the Polish uniforms fought fearlessly. They were the first who noticed the approaching Russian cavalry led by Semion Budionnyj. They helped to slow down Budionny’s cavalry what resulted in its big losses. The American pilots contributed largely to the fact that Budionny’s army was stopped near Lviv and didn’t reach Warsaw on time in August 1920 and the Polish victory in the war with bolsheviks was achieved.

Merian C. Cooper died in 1973. His body was cremated and the ashes scattered over the ocean.

Cedric E. Fauntleroy died in 1963 and rests in the cemetery of the Presbyterian Church in Pine Ridge, Mississippi, USA. His grave has been neglected and abandoned.


I think we Poles should restore memory of him by reconstructing his grave and building a monument. Colonel of the Polish Army Cedric E. Fauntleroy, the war hero in the Polish-Soviet war in 1920 deserves to be remembered by the Poles today. Your donation will help to repay our debt of honour.


Wojciech Błasiak

attorney

Aleksander Blasiak Foundation, a member of the Righteous Among the NationsTa zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 7

 
Dane ukryte
100 zł
AT
Andrzej Tymiński
100 zł
TK
Tomasz
50 zł
RY
rys84
30 zł
 
Dane ukryte
25 zł
 
Dane ukryte
10 zł
 
Dane ukryte
ukryta

Komentarze

 
2500 znaków
Zrzutka - Brak zdjęć

Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!