id: ugb4z6

Konwój humanitarny Gdańsk - Biała Cerkiew w Ukrainie

Konwój humanitarny Gdańsk - Biała Cerkiew w Ukrainie

145 887 zł 
z 100 000 zł
145%
zakończona 22.03.2022r
316 
wspierających
Wpłać na zrzutkę
Zrzutka.pl nie pobiera prowizji od wpłat

Zrzutka pod patronatem

Zrzutka pod patronatem

Fundacja Ukraina

Fundacja Ukraina

Aktualności1

 • Aktualizacja nr 3:

  W drodze do Białej Cerkwi jest już kolejny transport, tym razem do obrońców miasta dojadą m.in. szybkie drony zwiadowcze DJI Mini 2 Fly More Combo oraz kuchenki i kartusze gazowe do gotowania posiłków na posterunkach wokół miasta. Poza tym kolejna partia żywności, leków, środków higieny itd. Kolejne transporty w przygotowaniu!!!


  cc1a955363c11312.jpegwb557a47d15785f5.jpegje848f6eebd4777c.jpeg

  Aktualizacja nr 2:

  Powyżej fotoreportaż z pakowania w Polsce i rozładunku pierwszego konwoju oraz z jego podróży powrotnej z ewakuowanymi z Białej Cerkwi (57 osób i 1 kot) - wszyscy dotarli do Polski w poniedziałek, zostali zaopiekowani i rozesłani do kwater w kraju i za granicą a do Białej Cerkwi 2 autobusami i 3 samochodami dotarło wiele ton pomocy - od żywnościowej do sprzętu i towarów specjalistycznych, o które zwrócili się mer miasta i dowódca obrony terytorialnej. A to wszystko u ciągu 6 dni od uruchomienia zrzutki!!! Kolejne transporty już niebawem.u50a4138bcdc1c31.jpegmaf02c09bf7130b8.jpegsa25810d0aa2aac2.png


  Jb4301ae1817dd465.jpegd80b6cb6637ed194.jpegy2b180459fa1a8dd.jpegf13fbb6840581df9.jpegl6a6c04f12cd737c.jpeghb6b7648788f0293.jpegdd02621a93fb1662.jpegf8f631cffb5e1683.jpeghc52874d578e56da.jpeg  Aktualizacja nr 1:

  Jesteście niesamowici!!! W 4 dni (cztery!!!) udało się zorganizować kilka ton darów, dwa autokary do ewakuacji, zebrać blisko 150 000 zł na specjalistyczne zakupy dla oddziału obrony terytorialnej, ogarnąć całe zaplecze logistyczne i informacyjne konwoju na trasie Gdańsk - Warszawa - Przemyśl - Biała Cerkiew, uzgodnić i załatwić przepustki dla pojazdów i kierowców i wysłać pierwszą część konwoju do Białej Cerkwi k. Kijowa!!!

  👊 A więc dziś w południe wyjechali. Trzymajcie kciuki za bezpieczny przejazd do celu i powrót. A my działamy dalej - w przyszłym tygodniu kolejny transport tym razem tych bardziej specjalistycznych rzeczy zakupionych ze środków zebranych na zrzutce. Nadal można tam wpłacać - dzięki tej kasie będziemy mogli dostarczyć oddziałowi w Białej Cerkwi nie tylko buty, rękawice, nakolanniki czy śpiwory ale także droższy, krytycznie potrzebny sprzęt jak np. drony rozpoznawcze.

  👊 Sława Ukraini! 💪🇵🇱🤝🇺🇦


  Czytaj więcej
Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Opis zrzutki

To jest zrzutka na organizację konwoju humanitarnego z Gdańska do miasta Biała Cerkiew w Obwodzie Kijowskim w Ukrainie. Konwój jest organizowany w bezpośredniej łączności z merem Białej Cerkwi Hennadijem Dikim i szefem Obrony Terytorialnej miasta Maksymem Konopliastym i obejmuje dostawę tego, co jest teraz krytycznie, najbardziej potrzebne na miejscu. W ramach konwoju organizujemy także transport ewakuacyjny autokarami jak największej liczby najbardziej poszkodowanych osób.


6 marca Krzysiek Puternicki z Gdańska spontanicznie dostarczył do Białej Cerkwi pierwszy, mały transport najpotrzebniejszych rzeczy (środki przeciwbólowe, antybiotyki, opatrunki, krótkofalówki itp.). O wdzięczności Białocerkwian długo by pisać. Były łzy, podziękowania. Jak się okazało, był to pierwszy i jedyny wówczas transport pomocy, który dotarł na miejsce. Niestety sytuacja jest dramatyczna - Biała Cerkiew jest omijana przez główne strumienie pomocy, ponieważ dostawy kończą się w zachodniej Ukrainie lub trafiają przede wszystkim do głównych miast takich jak Kijów. W tym momencie Biała Cerkiew jest sama i rozpaczliwie potrzebuje pomocy zarówno materialnej, jak i pomocy w ewakuacji ludności. Dzięki pierwszemu wyjazdowi uzyskaliśmy bezpośrednie informacje, czego teraz potrzebują mieszkańcy i obrońcy miasta (lista najważniejszych potrzeb poniżej).


Aktualna sytuacja na miejscu: Biała Cerkiew, jest 200-tysięcznym miastem leżącym 90 km na południe od Kijowa. Od początku wojny napływają tu uciekinierzy z obszarów, na których toczą się walki. Kilka dni temu miasto zostało ostrzelane w ataku rakietowym, wiele budynków zostało zniszczonych. Pomoc dla miasta w imieniu mera i szefa Obrony Terytorialnej koordynuje Olena, z którą jesteśmy w stałym kontakcie. Oto skrócona lista najważniejszych rzeczy, które chcemy wysłać drugim, dużym transportem:

- konserwy, suche racje żywnościowe itp. wysokokaloryczne jedzenie

- śpiwory, materace turystyczne, karimaty (tylko nowe),

- lekarstwa, środki opatrunkowe, torby medyczne,

- agregaty prądotwórcze,

- odzież termiczna, rękawice taktyczne, nakolanniki budowlane (tylko nowe)

- mleko w proszku, odżywki, itp. środki spożywcze dla dzieci,

- latarki, baterie do latarek, ciepłe buty terenowe, power-banki,

- środki łączności (krótkofalówki wszelkich typów, z ładowarkami, mogą być używane).


Pełna lista lista dostępna jest na FB „Konwój humanitarny z Gdańska do Białej Cerkwi”:

https://www.facebook.com/konwojgdanskbialacerkiew


Jeśli posiadasz dostęp do wymienionych towarów (za darmo lub z rabatem) - prosimy o kontakt telefoniczny. Odbierzemy je na terenie Trójmiasta lub na trasie Gdańsk - granica Ukrainy.


Kontakt: +48 571 943 795 (Michał).


UWAGA!!! Całość środków z niniejszej zbiórki zostanie spożytkowana na zakup rzeczy z listy otrzymanej od koordynatorów pomocy i obrony terytorialnej miasta oraz wynajem autokarów do ewakuacji. Ze względu na to, że nasza inicjatywa opiera się w 100% na pracy wolontariuszy oraz mamy kierowców, którzy zgodzili się pojechać na miejsce (Biała Cerkiew jest bardzo blisko linii frontu na zachód od Kijowa) jesteśmy w stanie dotrzeć bezpośrednio na do miasta - bez pośredników i tracenia czasu na zbędne formalności, przeładunek darów, itp.


English description:

This is a fundraiser for the organization of a humanitarian convoy from Gdańsk to the city of Biała Cerkiew in the Kiev region in Ukraine. The convoy is organized in direct contact with the mayor of the White Church, Hennadiy Diki, and the head of the Territorial Defense of the city, Maksym Konopliasty, and includes the delivery of what is now critical, most needed on the spot. As part of the convoy, we also organize the evacuation transport of a certain number of people in need by rented buses.


On March 6, Krzysiek Puternicki from Gdańsk spontaneously delivered to Biała Cerkiew the first small transport of the most necessary things (painkillers, antibiotics, bandages, walkie-talkies, etc.). It would take a long time to write about the gratitude of the inhabitants of Biała Cerkiew. There were tears, thanks. As it turned out, it was the first and only aid transport that reached the site at that time. Unfortunately, the situation is dramatic - Bila Tserkva is bypassed by major aid streams as deliveries end up in western Ukraine or mostly go to major cities such as Kyiv. At this point, the White Church is alone and desperately needs both material and help in the evacuation of the population. Thanks to the first trip, we got direct information on what the inhabitants and defenders of the city need now (list of the most important needs below).


The current situation on the spot: Bila Tserkva, a city with a population of 200,000, lies 90 km south of Kiev. Since the beginning of the war, refugees from areas where the fighting is taking place have been coming here. A few days ago, the city was fired upon in a rocket attack, many buildings were destroyed. Help for the city on behalf of the mayor and the head of Territorial Defense is coordinated by Olena, with whom we are in constant contact. Here is a shortened list of the most important things that we want to send with the second large transport:


- canned food, dry rations, etc. high-calorie food

- sleeping bags, tourist mattresses, mats (only new),

- medicines, dressings, medical bags,

- power generators,

- thermal clothing, tactical gloves, construction knee pads (only new)

- powdered milk, supplements, etc. food for children,

- flashlights, flashlight batteries, warm outdoor shoes, power-banks,

- means of communication (all types of walkie-talkies, with chargers, can be used).


The full list is available on FB "Humanitarian convoy from Gdańsk to Biała Cerkiew":

https://www.facebook.com/konwojgdanskbialacerkiew


If you have access to these goods (for free or with a discount) - please contact us by phone. We will pick them up in Gdańsk or on the route Gdańsk - Ukrainian border.


Contact: +48 571 943 795 (Michał).


ATTENTION!!! All funds from this collection will be used for the purchase of items from the list received from the coordinators of assistance and territorial defense of the city and the rental of buses for evacuation. Due to the fact that our initiative is based 100% on the work of volunteers, we are able to get directly to the place of Biała Cerkiew - without intermediaries and wasting time on unnecessary formalities, reloading of gifts, etc.


Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 316

 
Dane ukryte
30 zł
 
Dane ukryte
70 zł
DO
Danuta Olszewska
70 zł
 
Dane ukryte
50 zł
TS
Tomek Sz
300 zł
JM
Joanna Millick
100 zł
 
Dane ukryte
50 zł
 
Dane ukryte
100 zł
AM
Andrzej Majewski
300 zł
 
Dane ukryte
50 zł
Zobacz więcej

Komentarze 7

 
2500 znaków

Zrzutka pod patronatem

Zrzutka pod patronatem

Fundacja Ukraina

Fundacja Ukraina

Nasi użytkownicy założyli

863 872 zrzutki

i zebrali

760 215 246 zł

A ty na co dziś zbierasz?