Aktualności1

  • Jeśli nadal wahacie się czy nas wesprzeć zachęcamy do obejrzenia filmu o naszym projekcie: https://www.youtube.com/watch?v=LRpqS6eRWpY

    Czytaj więcej
Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Opis zrzutki

qd59829fc6c74876.png

Polskie Stowarzyszenie Studentów Fizyki 


Polskie Stowarzyszenie Studentów Fizyki zostało założone w listopadzie 2018 roku przez studentów różnych polskich uczelni wyższych. Jesteśmy edukacyjną organizacją pozarządową zrzeszającą studentów i doktorantów fizyki oraz kierunków pokrewnych. Naszą działalnością wspieramy członków PSSF w rozwoju naukowym, a także promujemy fizykę wśród ogółu społeczeństwa. Pełnimy również funkcję polskiego komitetu narodowego International Association of Physics Students {iaps}.


Otherworld I


Misje kosmiczne, zarówno te załogowe jak i bezzałogowe, wymagają dokładnego i ostrożnego planowania oraz drobiazgowego przygotowania, które uwzględni wszystkie możliwe czynniki ryzyka. W celu testowania technologii można przeprowadzać różnego rodzaju symulacje. Misje analogowe są jednym ze sposobów prowadzenia testów, sprawdzania rozwiązań technicznych i metodologii w bezpiecznym, kontrolowanym środowisku. Tego typu przedsięwzięcia pozwalają na określenie perspektyw badań naukowych na powierzchniach innych obiektów Układu Słonecznego niż Ziemia, takich jak Księżyc, czy Mars.


Projekt Otherworld I jest interdyscyplinarną misją analogową realizowaną przez członków PSSF. Grupa badawcza zrzesza pasjonatów badań kosmicznych w dziedzinach geofizyki, astrogeologii, biofizyki oraz astrobiologii. Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie badań geofizycznych, astrogeologicznych oraz astrobiologicznych w ramach symulowanej misji marsjańskiej, w habitacie Marte w Brazylii. Misja analogowa przewidziana jest na termin 1-9 czerwca 2022 roku. Projekt Earth: Otherworld ma na celu testowanie rozwiązań technologicznych, pobranie próbek geologicznych oraz biologicznych, a także przygotowanie studentów do realizacji przedsięwzięć naukowych o większej skali w sektorze kosmicznym. Członkowie PSSF nabędą umiejętności organizacyjne i techniczne, które nadadzą im kwalifikacje do planowania i organizacji misji kosmicznych. Polska nauka ma duże osiągnięcia w dziedzinie badań kosmicznych - firmy z naszego kraju realizują zlecenia między innymi dla Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Udział w przedsięwzięciu takim jak misja Otherworld I stwarza możliwości dla młodych ludzi, którzy w przyszłości chcieliby podjąć pracę w przemyśle kosmicznym.


Badania geofizycznegc037b78bfd86c61.jpeg


Projekt Otherworld koncentruje się, między innymi, na badaniu magnetyzmu skał oraz poszukiwaniu rozwiązań prowadzenia pomiarów, związanych ze szczątkowym polem magnetycznym oraz namagnesowaniem pobranych próbek. 


Metoda magnetyczna jest bardzo wrażliwa na obecność obiektów o własnościach ferromagnetycznych, które zaburzają wyniki pomiarów. Konieczne jest znalezienie sposobu na zniwelowanie wpływu tego typu elementów obecnych w skafandrach astronautów oraz na sondach i łazikach. 


Pomiary pola magnetycznego mogą mieć istotne znaczenie dla przyszłych badań związanych z badaniami szczątkowego pola magnetycznego Marsa. Testowanie rozwiązań mających na celu rozwiązanie problemów związanych z pomiarem jest kluczowe dla dokładniejszego zrozumienia geologii Marsa, w tym zjawisk plutonicznych i tektonicznych na nim występujących.


Co więcej szczegółowe zbadanie pobranych próbek pod kątem ich namagnesowania, zapewnia informację na temat pola magnetycznego nie tylko z obecnych czasów, ale także z przeszłości. Planowane są pomiary laboratoryjne na próbkach skał i minerałów w laboratorium geofizycznym. 


Badania astrogeologicznef7326ccd180d33f5.jpeg


Z punktu widzenia badań astrogeologicznych, misja Otherworld I ma dwa podstawowe cele. Pierwszym z nich jest przetestowanie prostych metod jakie stosuje się w rozmaitych badaniach geologicznych, takich jak ręczne pobieranie rdzeni czy też wstępne kartowanie terenu, w warunkach odzwierciedlających warunki panujące na innej planecie. Pobieranie próbek w warunkach imitujących warunki marsjańskie oraz późniejsze zapobieganie ich kontaminacji przez środowisko ziemskie jest dobrym doświadczeniem dla naukowców, którzy będą w przyszłości ewentualnymi członkami misji kosmicznych. Kolejnym celem jest zapewnienie zaplecza intelektualnego dla badań geofizycznych i astrobiologicznych. Specjalista posiadający szeroką wiedzę z takich dziedzin jak petrologia, geochemia, mineralogia, sedymentologia czy też hydrogeologia jest ważną składową zespołu zajmującego się badaniami planetarnymi. Dodatkowo zamierzeniem jest przygotowanie opracowania geologicznego będącego przewodnikiem po terenie habitatu dla astronautów oraz wykazania ich różnic i podobieństw w warunkach geologicznych panujących na jego terenie, względem tych panujących na Marsie.


Badania astrobiologiczne


h3e9a07960e57fe2.jpeg


Ważną częścią misji Otherworld I jest etap sample return - a więc pobranie oraz transport próbek do miejsca, gdzie będą prowadzone dalsze, bardziej złożone badania. Poza badaniem takich próbek pod kątem geologicznym, będziemy również wykonywać badania astrobiologiczne, a więc takie, które pomogą nam sprawdzić czy oraz ewentualnie jakie życie znajduje się w danej próbce. 


Pierwszym wyzwaniem takiej misji jest zadbanie o to, by próbki, które później będą badane pod kątem występowania życia, przewieźć w sposób sterylny, tak by wyniki badań nie były fałszywe poprzez zanieczyszczenie. Takie próbki będziemy poddawać dwóm rodzajom badań: pośrednim oraz bezpośrednim.


W przypadku badań bezpośrednich wykorzystamy mikroskopię elektronową oraz posiewy (hodowle komórkowe). Metody te umożliwią nam ujrzenie “na własne oczy” czy w otrzymanych próbkach znajdują się organizmy. Musimy jednak pamiętać, że posiewy w sytuacji, gdy nie wiemy jakie organizmy znajdują się w próbce, są wielkim wyzwaniem pod kątem doboru odpowiednich warunków hodowlanych, a także często trwają bardzo długo. Ponadto znaczenie dla nas ma nie tylko to, czy w danej próbce znajdziemy organizmy, ale też to czy mogło się w niej znajdować życie w przeszłości. Dlatego skorzystamy również z metod bardziej subtelnych.


Badania pośrednie będą opierać się na wykonaniu spektroskopii w podczerwieni (ATR-FTIR) oraz spektroskopii Ramana, które pozwolą nam wykryć oraz zidentyfikować związki organiczne występujące w naszych próbkach. Takie badania pozwalają na stosunkowo szybkie zorientowanie się czy w glebie znajdują się związki organiczne charakterystyczne dla występowania życia obecnie oraz z przeszłości.


Załoga


thumb_f37aeb5_resize_1920_1080.jpg


Agnieszka Elwertowska


thumb_7ea5521_resize_1920_1080.JPG 


Agnieszka Elwertowska jest jednym analogowych astronautów misji Otherworld I. Jako Komandor będzie dowódcą załogi.


Na co dzień jest Inżynierem Informatyki oraz Młodszym Inżynierem w polskiej firmie kosmicznej Astronika. Jest także studentką studiów magisterskich WSB w Gdańsku. W przeszłości brała udział w kilku misjach analogowych w tym w misji CHILL-ICE wewnątrz tunelu lawowego. Jej największym marzeniem jest zostanie prawdziwym astronautą.


Mikołaj Zawadzki


 thumb_8341e0d_resize_1920_1080.jpg


Mikołaj Zawadzki jest studentem II roku studiów magisterskich na kierunku fizyka na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Odbył staż w Zakładzie Fizyki Plazmy Centrum Badań Kosmicznych PAN.


Interesuje się geofizyką, w szczególności geofizyką stosowaną, planetologią i magnetyzmem ziemskim. Podczas misji będzie odpowiedzialny za badania magnetyczne. Uczestniczył w wielu badaniach terenowych z zakresu geofizyki m.in. w pierwszych pomiarach magnetycznych na terenie Białowieskiego Parku Narodowego. Jest również członkiem zarządu ds. sponsorów i dofinansowań Polskiego Stowarzyszenia Studentów Fizyki oraz prezesem Koła Naukowego Geofizyki UW. W przyszłości planuje zajmować się między innymi zastosowaniem metod geofizycznych w badaniach kosmicznych.


Malwina Dąbrowska


thumb_c070d18_resize_1920_1080.jpg


Malwina Dąbrowska jest przedstawicielką grupy astrogeologów. W zespole będzie prowadzić badania podłoża skalnego oraz pobierać próbki mineralne do dalszych analiz. Malwina studiuje obecnie inżynierię surowców mineralnych na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego.


Brała udział w kursach terenowych związanych z badaniami geologicznymi na terenie Gór Świętokrzyskich. Specjalizuje się również w badaniach właściwości magnetycznych minerałów, z którymi planuje powiązać swoją najbliższą przyszłość.Karol Basiagathumb_5f395f0_resize_1920_1080.jpg


Karol Basiaga jest astronautą zapasowym w sytuacji, gdyby jeden z astronautów nie mógł uczestniczyć w misji. Niezależnie od tego będzie brać w udział w projekcie i wykonywać zadania zgodnie z poniższym opisem.


Karol Basiaga studiował astronomię, na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, a obecnie studiuje w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania, będąc na drugim roku studiów magisterskich, na specjalizacji Zaawansowane Multimedia.

Angażował się w terenowe badania archeogeofizyczne, w okolicach Głogówka i Prudnika oraz łączył swój obecny kierunek z przeszłością naukową, tworząc projekty, schematy, grafiki i modele 3D z zakresu przedmiotów ścisłych, jak i archeologii. Interesuje się ogólnie pojętą nauką z wielu dziedzin, a stricte z badań kosmicznych - konceptem i wyzwaniami związanymi z potencjalną przyszłą kolonizacją i eksploracją Wszechświata. 


Podczas misji, będzie zajmował się relacjonowaniem przebiegu wyprawy poprzez prowadzenie transmisji na You Tube na kanale Otherworld I.


Kontrola misji


thumb_e9cf5be_resize_1920_1080.jpg


Astronauci to nie jedyne osoby biorące udział w misji analogowej. Za ich wyprawą stoi grupa młodych naukowców oraz pasjonatów. Zajmują się oni nie tylko jej przygotowaniem oraz planowaniem badań, które zostaną wykonane w czasie jej trwania, ale także będą pozostawać w stałym kontakcie z załogą. W kontroli misji znajdą się geofizycy, geolodzy, biofizycy i czuwająca nad stanem astronautów psycholożka. Jej rolą będzie pomoc w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych, które może napotkać załoga. 


Co więcej, projekt konsultowany jest ze specjalistami z różnych dziedzin oraz jednostek naukowych takich jak Wydział Fizyki UW, Centrum Badań Kosmicznych PAN, czy Instytut Geofizyki PAN. Zapewnia to zaangażowanym studentom weryfikację merytoryczności prowadzonych badań.


Na co wydamy zebrane środki?


Realizacja misji Otherworld I będzie możliwa, jeśli nas wesprzecie. Potrzebujemy Waszej pomocy. Na chwilę obecną, członkowie PSSF dysponują wkładem własnym, ale środki prywatne zapewniają pobyt i transport jedynie dwójce analogowych astronautów należących do Stowarzyszenia. Część prywatnych pieniędzy została zainwestowana w budowę diamagnetycznego stelaża do magnetometru. Mimo to, kwota, którą dysponują studenci nie jest wystarczająca, aby zrealizować najważniejsze cele i założenia. Żeby było to możliwe trzeba uwzględnić nie tylko wszystkich astronautów, ale też koszt transportu aparatury pomiarowej, ubezpieczeń… Wciąż brakuje nam środków na podróż oraz pobyt w habitacie dwóch – kluczowych dla misji – członków załogi, którzy będą prowadzić pomiary.


Dodatkowe informacje


Wszystkie nadprogramowe środki zebrane w ramach zbiórki zostaną przeznaczone na cele statutowe Polskiego Stowarzyszenia Studentów Fizyki, w tym wsparcie działalności i projektów realizowanych przez naszych członków.


Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Dowiedz się więcej

Wpłacający 29

KS
Karol Sawicki
100 zł
KK
Strefa Ciekawości
10 zł
KJ
Karolina Julia
7 zł
NB
Natalia Bawolak
50 zł
RN
Radio Naukowe
50 zł
IL
Iwona
100 zł
JK
Justyna Karol
20 zł
 
Dane ukryte
20 zł
 
Dane ukryte
150 zł
 
Dane ukryte
300 zł
Zobacz więcej

Komentarze 2

 
2500 znaków

Nagrody

Wpłać 5 zł i więcej
Orbita ziemska / Earth Orbit

[English below] Nasi darczyńcy otrzymają podziękowania w materiałach związanych z misją analogową Otherworld I oraz w naszych mediach społecznościowych.


Our supporters will receive thanks in the materials related to the Otherworld I analog mission and on our social media.

rozwiń

wybrano 14 razy

Wybieram
Wpłać 150 zł i więcej
Księżyc / Moon

[English below] Wspierający otrzymają dostęp do prywatnych materiałów wideo na YouTubie niedostępnych publicznie.


Supporters will have access to private YouTube videos that are not available to the public.

rozwiń

wybrano 5 razy

Wybieram
Wpłać 250 zł i więcej
Mars

[English below] Wspierający z tego progu zostaną zaproszeni na spotkanie on-line z grupą Otherworld oraz otrzymają nagrodę z progu 150 zł.


Supporters from this threshold will be invited to an on-line meeting with the Otherworld group and will receive a prize from the threshold of PLN 150.

rozwiń

wybrano 1 raz

Wybieram
Wpłać 350 zł i więcej
Jowisz / Jupiter

[English below] Darczyńcy będą mieli możliwość spotkania z astronautami na żywo po ich powrocie z misji oraz otrzymają nagrody z wszystkich niższych progów.


Supporters will have the opportunity to meet the astronauts live upon their return from the mission, and will receive rewards from all lower levels.

rozwiń

wybrano 1 raz

Wybieram
Wpłać 450 zł i więcej
Obłok Oorta / Oort Cloud

[English below] Darczyńcy od tego progu otrzymają tytuł patrona Otherworld I wraz z certyfikatem w formie online wykonanym przez posiadającą wykształcenie artystyczne kierowniczkę projektu Otherworld I.

Wspierający otrzymają nagrody z niższych progów.


Persons paying from this threshold will receive the title of patron of Otherworld I along with a certificate in paper form made by the principal investigator of the Otherworld I project with an artistic education.

Supporters will receive rewards from the lower thresholds.

rozwiń
Wpłać 550 zł i więcej
Proxima Centauri

[English below] Wspierający od tego progu otrzymają tytuł patrona Otherworld I wraz z certyfikatem w formie papierowej wykonanym przez posiadającą wykształcenie artystyczne kierowniczkę projektu Otherworld I.

Darczyńcy otrzymają nagrody z niższych progów.


Persons paying from this threshold will receive the title of patron of Otherworld I along with a certificate in paper form made by the manager of the Otherworld I project with an artistic education.

Supporters will receive prizes from the lower thresholds.rozwiń

przewidywana dostawa: 30 czerwca, 2022

Wybieram
Wpłać 1000 zł i więcej
Andromeda

[English below] Wspierający z tego progu otrzymają specjalne podziękowania w ramach streamów prowadzonych publicznie na oficjalnym kanale w serwisie YouTube grupy Otherworld. 

Tak jak w przypadku poprzednich progów, wszystkie nagrody z niższych poziomów będą dostępne dla darczyńców.


Supporters from this threshold will receive a special thanks as part of the public streams on the official YouTube channel of the Otherworld group.

As with the previous thresholds, all lower tier rewards will be available to donors.

rozwiń

Nasi użytkownicy założyli

853 978 zrzutek

i zebrali

741 117 711 zł

A ty na co dziś zbierasz?