id: uhpade

Tour de Konstytucja PL / Fundacja KORD - wsparcie finansowe projektów obywatelskich.

Tour de Konstytucja PL / Fundacja KORD - wsparcie finansowe projektów obywatelskich.

Otrzymuj wsparcie. Regularnie.

Aktualności26

 • JWbqlYmoPW30qwcu.png

  VI Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych "Wybieramy Przyszłość", który odbył się 22 kwietnia 2023 roku w Warszawie, stanowił znaczące wydarzenie dla społeczności obywatelskiej w Polsce. Organizowany przez Fundację Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych „KORD”, zgromadził szerokie spektrum uczestników z całego kraju, którzy przyszli dyskutować o kluczowych kwestiach związanych z przyszłością demokracji w Polsce. 

  Kongres rozpoczął się od hołdu złożonego Wandzie Traczyk-Stawskiej, niezłomnego Powstańca Warszawy i Żołnierzu Armii Krajowej, której życie było nieustającym dowodem na nieugiętą postawę w obronie i pielęgnowaniu wartości obywatelskich. Pani Wanda Traczyk-Stawska otrzymała statuetkę "Granitowy bruk". Michał Wójcik, autor książki o Wandzie Traczyk-Stawskiej "Błyskawica", wygłosił wzruszającą laudację, podkreślając nie tylko historyczne zasługi Traczyk-Stawskiej, ale również jej niezłomność i nieustępliwość, które czynią ją inspiracją dla obecnych i przyszłych pokoleń walczących o demokratyczne wartości.

  Honorowym gościem Kongresu była także Anna Przedpełska-Trzeciakowska, znana tłumaczka literatury amerykańskiej i angielskiej, której odwaga i poświęcenie manifestowały się już w czasie Powstania Warszawskiego, gdzie służyła jako sanitariuszka.

  Zarząd Fundacji z radością poinformał, ze do Rady Fundacji dołączyła Katarzyna Wężyk-Maj, zaś do Rady Programowej Fundacji przystąpili dr Hanna Machińska, Andrzej Chyra oraz prof. Mirosław Wyrzykowski.

  W pierwszej dyskusji dnia, zatytułowanej "Zaangażowanie obywateli w wyborach 2023 - Jak? Kiedy? Z kim?” uczestnicy omówili strategie mobilizacji wyborczej, z udziałem takich ekspertów jak Zofia Lutkiewicz, Michał Leśniak, Marcin Skubiszewski, Małgorzata Hallewell i Róża Rzeplińska. Dyskusję moderował Robert Hojda.

  Następnie, podczas sesji "Powrót do Parlamentu - Nasze Oczekiwania", prowadzonej przez red. Piotra Maślaka, paneliści Andrzej Chyra, dr Hanna Machińska, Agnieszka Tomasik i Danuta Przywara skupili się na zaangażowaniu obywatelskim w działalności społecznej.

  Szczególnie emocjonującym momentem kongresu było spotkanie młodych działaczy podczas panelu "Sprawy Młodych - Nasze Oczekiwania". Dyskusja, w której udział wzięli Gabriela Gładyszewska, Magdalena Sołowiej, Jakub Kocjan i Kamil Trochimiak, pozwoliła młodym uczestnikom wyrazić swoje oczekiwania i nadzieje na przyszłość, co wywołało wielki entuzjazm i zainteresowanie.

  Ostatni panel, "Jak Przywrócić Praworządność i Zaufanie do Wymiaru Sprawiedliwości?", skupił się na kwestii praworządności w Polsce. Dyskusję prowadziła mec. Magdalena Bartosiewicz, a wzięli w niej udział m.in. prok. Katarzyna Kwiatkowska, sędzia Paweł Juszczyszyn, Bartosz Pilitowski, adw. Justyna Mazur oraz 

  Mirosław Wróblewski. W trakcie tej sesji, paneliści omówili propozycje dotyczące przywrócenia zaufania do wymiaru sprawiedliwości w Polsce.

  Całość uroczystości uświetnił występ zespołu Feeria, który swoją muzyką stworzył niepowtarzalny klimat, dodając kongresowi wyjątkowego charakteru.

  Podsumowując, VI Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych "Wybieramy Przyszłość" był wydarzeniem pełnym inspiracji, dyskusji i wymiany myśli. Wypełniony zaangażowaniem zarówno doświadczonych, jak i młodych działaczy, pokazał, że społeczność obywatelska w Polsce jest silna i gotowa do podejmowania działań na rzecz lepszej przyszłości.

  0Komentarzy
   
  2500 znaków

  Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

  Czytaj więcej
Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Opis zrzutki

f33fa5758758c3e2.pngFUNDACJA Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych to pomysłodawca i generalny organizator projektu Tour de Konstytucja PL. Zarejestrowana 20 grudnia 2019 roku (KRS 0000820007).

Fundacja KORD to platforma współpracy prodemokratycznych stowarzyszeń, organizacji i grup nieformalnych z całej Polski. Uzyskanie w 2019 roku osobowości prawnej, ułatwia nam wiele działań, począwszy od tak prozaicznych kwestii jak choćby podpisywanie umów na wynajem sal na nasze cykliczne kongresy lub organizowanie i przeprowadzenie projektów obywatelskich jak Tour de Konstytucja PL. Możemy na równi z innymi organizacjami pozarządowymi, starać się o fundusze na inicjatywy obywatelskie i uzyskiwać wsparcie w postaci honorowych patronatów cenionych instytucji i i ich przedstawicieli. 

Statut Fundacji: https://pl.kord.org.pl/statut-fundacji-kongres-obywatelskich-ruchow-demokratycznych/

 1. Przybliżenie społeczeństwu doniosłości ustawy zasadniczej.
 2. Propagowanie wiedzy o prawach i wolnościach obywatelskich.
 3. Propagowanie wiedzy o powiązaniu praw i wolności zagwarantowanych w Konstytucji z Kartą Praw Podstawowych UE
 4. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
 5. Upowszechnianie idei wolontariatu. 


Darowizny można także przekazywać bezpośrednio na KONTO BANKOWE nr.: 50 1600 1462 1885 9412 6000 0001

Środki wpłacone na podany rachunek bankowy nie zasilą salda zrzutki.

gb7eed71f307bc17.png

Korzyści płynące ze wsparcia cyklicznego:
Organizator otrzymuje 100% Twoich środków - nie pobieramy prowizji
Zachowujesz pełną kontrolę - w każdej chwili możesz bez zobowiązań przerwać wsparcie
Organizator może w pełni skupić się na swojej twórczości/działalności
Otrzymujesz stały dostęp do postów oraz specjalne wyróżnienie
Nie musisz pamiętać o kolejnych wpłatach
To prostsze niż Ci się wydaje :)
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 151

 
Dane ukryte
1 000 zł
AT
Andrzej Trzeciakowski
1 000 zł
JG
Jacek Golab
500 zł
MN
Monika Nowaczyk
500 zł
 
Dane ukryte
200 zł
BW
Barbara Walczak
200 zł
Zobacz więcej

Komentarze 2

 
2500 znaków