Stuk, stuk. Tam wciąż biją dzwony... Zakończona 25.03.2018r ID: uhrxcs

Stuk, stuk. Tam wciąż biją dzwony...

Zebrano 31 876 zł
z kwoty 43 000 zł

74 %

WPŁAĆ

JEST ORGANIZATOREM ZRZUTKI


Ten profil jest zweryfikowany przelewem i dowodem osobistym oraz jest połączony z Facebookiem

Zadaj pytanie organizatorowi tej zrzutki

Krótki opis zrzutki (tylko tekst)


Opis zrzutki (tutaj oprócz tekstu dodasz też zdjęcia - użyj edytora po lewej stronie)

stuk.”, który mówi o tęsknocie, sumieniu i odpowiedzialności za pamięć o naszych korzeniach.

Każdy człowiek, bez względu na to, gdzie mieszka, ma prawo do własnej tożsamości i pielęgnowania swojej kultury, przy jednoczesnym poszanowaniu innych. Naszą misją jest przekazanie, że dzisiejsze pokolenia Polaków, Łemków i Ukraińców chce i potrafi współpracować w zgodzie i zdrowych relacjach, ze wzajemną tolerancją i akceptacją.

go zdjęcia.

Co przedstawia?

Ogólnopolski projekt, polegający na nagraniu wideoklipu do utworu „Stuk, stuk.”, który mówi o tęsknocie, sumieniu i odpowiedzialności za pamięć o naszych korzeniach.

Każdy człowiek, bez względu na to, gdzie mieszka, ma prawo do własnej tożsamości i pielęgnowania swojej kultury, przy jednoczesnym poszanowaniu innych. Naszą misją jest pokazanie, że dzisiejsze pokolenia Polaków, Łemków i Ukraińców chcą i potrafią współpracować w zgodzie i zdrowych relacjach, ze wzajemną tolerancją i akceptacją.

W projekcie o nazwie „Stuk, stuk. Tam wciąż biją dzwony...” wezmą udział Polacy, Łemkowie i Ukraińcy, którzy promują swoją kulturę poprzez muzykę, teatr, taniec, film oraz literaturę. Artyści wspólnie nagrają wideoklip, który ma przypominać ludziom rozsianym po całym świecie o tym, że bez względu na narodowość, warto pamiętać o tym kim się jest oraz dbać o swoją kulturę i tradycję. Jako miejsce nagrań wybraliśmy wieś w południowej Polsce, która na skutek przesiedleń ludności w ramach Akcji Wisła (1947), przestała istnieć.

Zrealizowane zadania projektu:

 • powstanie tekstu piosenki „Stuk – stuk” po łemkowsku i ukraińsku

 • skomponowanie muzyki oraz aranżacji

 • opracowanie scenariusza wideoklipu

 • stworzenie grafiki do projektu

 • opracowanie szczegółowego planu pracy realizacji całego przedsięwzięcia

Wspólnie zrealizowaliśmy wszystkie zadania, które nie wymagały nakładu finansowego. Zadania te zostały zrealizowane charytatywnie jako wkład własny w projekt wyceniony na 18 tysięcy złotych. Jednakże nie możemy kontynuować pracy nad realizacją projektu bez Waszego finansowego wsparcia.

Przekaz wideoklipu

Dzwon, wokół którego kręci się akcja, symbolizuje wartości wywodzące się z kultury. Każdy z nas może w dowolnym momencie swojego życia wydobyć swój dzwon uświadamiając sobie co tak naprawdę jest w życiu ważne.

Chcemy by projekt został zrealizowany na najwyższym poziomie, dlatego Wasze wsparcie jest niezbędne.

Prosimy o wsparcie, które przeznaczymy na:

 • wynajęcie studia nagraniowego oraz miks i mastering utworu – 8 000 zł

 • wynajęcie sprzętu video – 16 000 zł

 • pokrycie kosztów noclegów oraz dojazdu na plan zdjęciowy 100 uczestników – 19 000 zł

Dołączając do projektu poprzez finansowe wsparcie, stajesz się jego częścią. Nawet najmniejsza kwota, pomnożona przez tysiące ludzi dobrej woli doprowadzi do finału.

Rezultat waszego wsparcia

Premiera wideoklipu odbędzie się jeszcze w 2018 roku, podczas wspólnego koncertu zespołów w Warszawie. Następnie utwór zostanie udostępniony w Internecie do bezpłatnego odtwarzania. Zależy nam by dotarł do jak największej liczby odbiorców na całym świecie, poruszył i przypomniał to, co zapomniane. Zrealizowanie projektu udowodni także, że umiemy wyciągać wnioski z przeszłości, budować dobrą przyszłość i razem współpracować, tworząc piękne rzeczy!

Nazywam się Oksana Terefenko-Horoszczak, jestem aktorką, wokalistką, reżyserką, a także organizatorem festiwali i koordynatorem projektów społecznych w całej Polsce. Spotykając na swojej drodze ludzi różnej narodowości zauważyłam, że mimo podobnych doświadczeń i celów, zdarzają się konflikty i niechęć do współpracy.

Pomyślałam, że plan zrealizowania wideoklipu, który zrodził się w głowie mojej koleżanki Kasi Komar-Macyńskiej, może być pozytywnym wyzwaniem. Postanowiłam, że z Waszą pomocą podejmę się jego realizacji na większą skalę.

Realizatorzy:

Projekt realizuje zespół ludzi, którzy piszą o sobie:

,,Rzeczy trudne robimy natychmiast, na te niemożliwe trzeba trochę poczekać”.


Oksana Terefenko – idea projektu / tekst piosenki / scenariusz / koordynator projektu

Kasia Komar-Macyńska – pomysłodawca / tekst piosenki

Adam Horoszczak – tekst piosenki

Oksana Graban – tekst piosenki, tłumaczenie tekstów na język łemkowski

Ewa Fatuła – tłumaczenie tekstów na język angielskie

Katarzyna Brodovska – tłumaczenie tekstów na język ukraiński, wsparcie do spraw pozyskania środków

Andrzej Popowicz – grafika

Patryk Walczak – muzyka / aranżacja

Szymon Kubka – operator kamery / reżyser

Maciej Łysiak – kierownik produkcji / drugi reżyser

Aleksandra Śmiatek – kierownik planu

Krzysztof Gernand – obsługa planu

Wojciech Depta – obsługa planu

Mateusz Brzeźniak – fotograf / making of

Larysa Wujcik – pomoc do spraw marketingu i promocji

Katarzyna Leszczyńska – pomoc do spraw marketingu i promocji

Aleksandra Rewak – wsparcie do spraw pozyskania środków

Joanna Śpiak – wsparcie do spraw pozyskania środków

O uczestnikach projektu

Opowiadając zaprzyjaźnionym zespołom o idei projektu spotkałam się z dużym entuzjazmem i chęcią wspólnego jego zrealizowania. Obecnie w projekt zaangażowanych jest aż 35 zespołów i solistów.


Demaj - Gromadka


Bulochky - Butów

Nadija - Leszno Górne

The Ukrainian Folk - Górowo Iławeckie


Dollars Brothers - Gorlice


Horpyna - Olsztyn


Chata Wuja Bena - Olsztyn


Frument - Warszawa

RE-Karpaty - Nysa

Krambabula - Poznań


Cool6a6a - Gdańsk / Wrocław


Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca „Kyczera” - Legnica


7 kropka - Legnica


Dobroto - Gdańsk / Warszawa

Teatr Navpaky - Gdańsk

N'LEM folk - Wrocław


Kanaan - Gdynia


Lemko Tower - Strzelce Krajeńskie


Lesia Szulc - Goleniów


Hopak - Olsztyn


Harazd - Górowo Iławeckie


Tuhaj-bej - Olsztyn


Prypadok - Przemków


Widymo - Sanok


Łemkowski Zespół Folkowy Serencza -


Krajka - Przemyśl


Chór męski "Żurawli" - Warszawa


Studenty Tanciujut - Polska


Justyna Bluj śpiewaczka operowa - Kraków


Aleksandra Michniewicz śpiewaczka operowa - Wrocław


Natalia Maczyta-Cokan aktorka - WrocławЗагально польський проект, який полягає у створенні кліпу до твору «Стук-стук», в якому йдеться про тугу, сумління і відповідальність за пам'ять про наше коріння.

Кожна людина, без огляду на те, де вона мешкає, має право само ідентифікуватися і плекати власну культуру, одночасно поважаючи інші. Наша місія полягає в демонстрації того, що сучасне покоління лемків, поляків і українців хоче і може співпрацювати в згоді і здорових відносинах, зі взаємоповагою і толерантністю.

В проекті, що має назву «Стук-стук. Там надалі дзвонять дзвони…», візьмуть участь поляки, лемки та українці, які просувають свою культуру за допомогою музики, театру, танцю, кіно і літератури. Артисти спільно знімуть кліп, котрий має нагадувати розсіяним по цілому світі людям про те, що не зважаючи на національність, варто пам’ятати про те, ким ми є, а також дбати про свою культуру і традицію. Локацією для зйомок кліпу ми обрали село на Півдні Польщі, котре в результаті виселення людей в рамах Акції Вісла (1947), припинило своє існування.

В рамах проекту вже зроблено

 • створений текст пісні «Стук-стук» лемківською і українською мовами

 • написана музика та зроблене аранжування

 • створений сценарій відео кліпу

 • створена графіка проекту

 • відпрацьований план реалізації усього проекту

Ми разом втілили в життя усі завдання, що не вимагали фінансового втручання. Все вище згадане було створене в порядку благодійності як власний внесок у проект, оцінений у 18 тисяч злотих. Проте, без Вашої фінансової підтримки ми вже не в змозі продовжувати роботу над реалізацією проекту.

Сюжет кліпу

Дзвін, довкола котрого розвивається усе дійство, символізує цінності, які формуються за допомогою культури. Кожен з нас, у будь-якому моменті свого життя може виплавити власний дзвін, усвідомлюючи, що ж так насправді є в житті важливим.

Ми хочемо, щоб проект був реалізований на найвищому рівні, саме тому ваша підтримка є такою необхідною.


Ми просимо Вас про підтримку, яка буде призначена на:

 • Аренду студії звукозапису з метою запису пісні для кліпу - 8 000 зл

 • Аренда відео техніки – 16 000 зл

 • Покриття коштів нічлігу і дороги до локації зйомок кліпу для 100 учасників – 19 000 зл

Приєднуючись до проекту завдяки фінансовій підтримці, ти стаєш його частиною. Навіть найменша сума, примножена тисячами добрих людей, приводить до фіналу.

Результат вашої підтримки

Прем’єра кліпу відбудеться ще 2018 року у Варшаві під час спільного концерту гуртів. Після цього, він з’явиться у вільному доступі в Інтернеті. Для нас дуже важливо, щоб його побачило якомога більше людей в цілому світі, щоб він нагадав про, що вже забуте. Успіх цього проекту доведе також, що вміємо робити висновки з минулого, будувати світле майбутнє і разом працювати, створюючи прекрасні речі!

Мене звати Оксана Терефенко-Горощчак, я акторка, вокаліста, режисер, а також організатор фестивалів і координатор соціальних проектів на території всієї Польщі. Зустрічаючи на своєму шляху людей різної національності я помітила, що не зважаючи на спільний досвід і цілі, трапляються конфлікти та небажання співпрацювати.

Я подумала, що план створення відеокліпу, який народилася в голові моєї подруги Катерини Комар-Мацинської, може виявитися позитивним викликом. І я вирішила, що з Вашою допомогою я візьмуся за його створення на вищому рівні.

Реалізатори проекту:

Проект реалізують люди, котрі пишуть про себе:

«Те, що для мене важко, я роблю негайно, а те неможливе, трохи зачекає!»


Оксана Терефенко – ідея, текст, сценарій, координатор проекту

Катерина Комар-Мацинська - ідеолог, текст

Оксана Грабан, Адам Горошчак – текст

Андрій Попович - графіка

Патрик Вальчак – музика, аранжування

Шимон Кубка – монтаж, режисер

Мачєй Лисяк – режисер, керівник проекту

Александра Смятек – менеджер кіноплану

Мачєй Круль – обслуга кіноплану

Войцех Депта – обслуга кіноплану

Матеуш Бжежняк – фотограф, making of

Про учасників проекту

Ідея проекту, про яку я розповіла знайомим гуртам, була прийнята з великим ентузіазмом і бажанням спільного її втілення. На даний момент до роботи над кліпом долучилося аж 35 гуртів і солістів.


Загальнопольскій проєкт, котрого задачом є награня відео до твору «Стук, стук», бесідуючий о тузі, сумліню і одповідальности за памят о нашых коренях.


Каждий чловек, без звгляду на тото, де мешкат, має право до свойой тотожности і плеканя культуры, з єдночасным шануваньом іншых. Наша місия то вказаня, же гнешнє поколіня Поляків, Лемків і Украінців хоче і зна спілпрацювати в згоді і здоровых реляциях, зо взаімным толеруваньом і акцептуваньом.

В проєкті о назві «Стук, стук. Гын фурт биют дзвоны...» учащати будут Полякы, Лемкы і Украінці, котры промуют свою культуру през музику, театр, танец, фільм і літературу. Артисты спільні награют відео, котре ма припоминати людям розсіяным по цілім сьвіті о тім, же без взгляду на народніст, вартат памятати о тім, кым ся єст, плекати свою культуру і традицию. На місце награнь выбрали сме село на полудни Польщы, котре пропало з причыны переселіня люди в часі Акциі Вісла (1947).

Зреалізуваны задачы проєкту:

 • створіня тексту сьпіванкы «Стук - стук» по лемківскы і украіньскы

 • скомпонуваня музикы і анранжациі,

 • опрацюваня сценарія відео,

 • створіня графікы до проєкту

 • опрацюваня детального пляну праці при реалізациі цілой подіі

Спільні зреалізували сме вшыткы задачы, котры не вымагали фінансовых середків. Тоты задачы были зреалізуваны добродійні, як власний вклад в проєкт на 18 тисячи злотых. Єднак не можеме вести праці над проєктом без Вашого фінансового вспертя.

Переказ відео

Дзвін, вколо якого крутит ся акция, символізує вартосты культуры. Каждий з нас може буд якім моменті свого жытя выдобыти свій дзвін і усьвідомити сой, што так направду в жытю єст важне.

Хцеме, штобы проєкт был зреалізуваний на найвыжшым рівни, зато Ваше вспертя є барз потрібне.


Просиме о вспертя, котре перекажеме на:

 • вынанятя студия для награня, мікс і мастеруваня сьпіванкы – 8 000 зл

 • вынанятя камер – 16 000 зл

 • оплачыня нічлігу і доізду на плян фільмуваня 100 участників – 19 000 зл

Долучаючы до проєкту през фінансове вспертя, стаєш ся його частином. Хоцбы найменша сума, помножена през тисячы люди доброй воли доведе до фіналу.

Результат Вашого вспертя

Премєра відео буде іщы в 2019 році, в часі спільного концерту ансамблів в Варшаві. Пак сьпіванка буде доступна в Інтернеті до безплатного одтворіня. Важне для нас, штобы дішла до як найвекшой кількости люди на цілім сьвіті, дітхнул і припамятал тото, што забыте. Зреалізуваня проєкту докаже, же знаме вытігати внескы з минулого, будувати пришле і разом спілпрацювати, творячы чудовы річы!

Называм ся Оксана Терефенко-Горощак, єм акторком, сьпівачком, режысерком, але тіж організатором фестівалів і координатором суспільных проєктів в цілій Польщы. Стрічаючы на своій дорозі люди ріжной народности спосереглам, же хоц маме подібны досьвідчыня і цілі, трафляют ся конфлікты і неє дякы до спілпраці.

Подумалам, же плян зреалізуваня відео, котрий народил ся в голові мойой камараткы Касі Комар-Мациньской, може быти позитивным выкликом. Рішылам, же з Вашом підтримком возму ся за його реалізацию на вельку міру.

Реалізаторы:

Проєкт реалізує група люди, котры пишут о собі:

«Річы тяжкы робыме дораз, а на тоты неможливы треба кус пождати”.

Оксана Терефенко – ідеа проєкту / текст сьпіванкы / сценарій / координатор проєкту

Кася Комар-Мациньска – думкодавец / текст сьпіванкы

Адам Горощак – текст сьпіванкы

Оксана Грабан - текст сьпіванкы, переклад текстів на язык лемківскій

Ева Фатула - переклад текстів на язык анґлицкій

Катерена Бродовска - переклад текстів на язык украіньскій

Анрий Попович – графіка

Патрик Вальчак – музика / аранжация

Шымон Кубка – оператор камеры / режысер

Мацєй Лысяк – керівник продикциі / другій режысер

Александра Сьмятек – керівник пляну

Мацєй Круль – обслуга пляну

Войцєх Депта – обслуга пляну

Матеуш Бжезьняк – фотограф / making of

О участниках проєкту

Оповідаючы знаємым ансамблям о ідеі проєкту стрітилам ся з велькым ентузиязмом і дяком спільного єй зреалізуваня. Тепер в проєкт заанґажувало ся аж 35 ансамблів і солістів.

A nationwide project, based on recording a video clip to the song "Clack, clack.", which talks about longing, conscience and responsibility for the memory of our origin.Everyone, no matter where they live, has the right to their own identity and preserving their culture, while respecting others. Our mission is to show that today's generations of Poles, Lemkos and Ukrainians want and can cooperate in harmony and healthy relationships, with mutual tolerance and acceptance.

Poles, Lemkos and Ukrainians who promote their culture through music, theater, dance, film and literature. will take part in the project named "Clack, clack. The bells are still ringing there ... " Artists will record a video clip, which is supposed to remind people all over the world that regardless of nationality, it is worth remembering who you are and taking care of your culture and tradition. The recording will take place in the village in southern Poland, which as a result of population resettlement during the Operation Vistula (1947), ceased to exist.

Completed project tasks:

 • writing the lyrics of the song "Clack - clack" in Lemko and Ukrainian

 • composing music and arrangement

 • writing a script of the video clip

 • creating graphics for the project

 • developing a detailed work plan for the implementation of the entire project

Together, we have completed all tasks that did not require a financial effort. These tasks were charitable as a personal contribution to the project valued at PLN 18 000. However, we cannot continue working on the project without your financial support.

The message of the video clip

The bell which is in the centre of attention symbolizes the values derived from culture. Each of us can bring our bell out at any time, realizing what is really important in life

We want the project to be carried out at the highest level, which is why your support is necessary.


We are asking for financial support in order to:

 • rent a recording studio and do the mixing and mastering of the song - PLN 8,000

 • rent video equipment - PLN 16,000

 • cover the cost of accommodation and travel to the film set of 100 participants - PLN 19,000

By joining the project through financial support, you become a part of it. Even the smallest amount multiplied by thousands of people of goodwill will lead us to the final.

The result of your support

The premiere of the video clip will take place in 2018, during a concert in Warsaw. Then, the song will be available online for free. We want it to reach as many recipients around the world as possible, touch their hearts and remind what is forgotten. The implementation of the project also proves that we are able to draw conclusions from the past, build a good future and cooperate together, creating beautiful things!

My name is Oksana Terefenko-Horoszczak, I am an actress, vocalist, director, and also a festival organizer and coordinator of social projects in Poland. Meeting people of different nationalities, I noticed that despite similar experiences and goals, sometimes there are conflicts and unwillingness to cooperate. I thought that the idea of my friend - Kasia Komar-Macyńska, can be a positive challenge. I decided that I will make a move with a little bit of your help :)

Project partners:

The project is being carried out by a group of people who describe themselves in the following way:

"We do difficult things immediately, for the impossible you have to wait ".


Oksana Terefenko - idea of the project / lyrics / screenplay / project coordinator

Kasia Komar-Macyńska - originator/lyrics

Oksana Graban, Adam Horoszczak - lyrics

Andrzej Popowicz - graphics

Patryk Walczak - music / arrangement

Szymon Kubka - cameraman / director

Maciej Łysiak - production manager / second director

Aleksandra Śmiatek - plan manager

Maciej Krul - plan support

Wojciech Depta - plan support

Mateusz Brzeźniak - photographer / making of

About participants

When I told my friends from different bands about the idea of the project I met with great enthusiasm and a will to accomplish it. Currently, as many as 35 bands and soloists are involved in the project.

Demaj - Gromadka

Bulochky - Bytów

Nadija - Leszno Górne

The Ukrainian Folk - Górowo Iławeckie


Dollars Brothers - Gorlice


Horpyna - Olsztyn

Chata Wuja Bena - Olsztyn

Frument - Warszawa

RE-Karpaty - Nysa

Krambabula - Poznań


Cool6a6a - Gdańsk / Wrocław


Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca „Kyczera” - Legnica


7 kropka - Legnica


Dobroto - Gdańsk / Warszawa

Teatr Navpaky - Gdańsk

N'LEM folk - Wrocław


Kanaan - Gdynia


Lemko Tower - Strzelce Krajeńskie


Lesja Szulc - Goleniów


Hopak - Olsztyn


Harazd - Górowo Iławeckie


Tuhaj-bej - Olsztyn


Prypadok - Przemków


Widymo - Sanok


Łemkowski Zespół Folkowy Serencza


Krajka - Przemyśl


Chór męski "Żurawli" - Warszawa


Studenty Tanciujut - Polska


Justyna Bluj śpiewaczka operowa - Kraków


Aleksandra Michniewicz śpiewaczka operowa - Wrocław


Natalia Maczyta-Cokan aktorka - Wrocław


Organizator nie dodał jeszcze żadnych aktualności

Komentarze zostały wyłączone

Użytkownik niezarejestrowany

Użytkownik niezarejestrowany

50 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

ukryta
Dane ukryte

Dane ukryte

200 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

ukryta
Użytkownik niezarejestrowany

Użytkownik niezarejestrowany

100 zł
Paulina Cokan

Paulina Cokan

50 zł
natalia bilo

natalia bilo

50 zł
Taras Kostyk

Taras Kostyk

ukryta
Dane ukryte

Dane ukryte

ukryta
Olga Bialik

Olga Bialik

50 zł
Andrzej Rzepka

Andrzej Rzepka

5 zł
Prytuła Michał

Prytuła Michał

50 zł
Klaudia Kuchtyk

Klaudia Kuchtyk

50 zł
K.O.J.O.M. Fil

K.O.J.O.M. Fil

50 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

100 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

15 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

324 zł
Mateusz

Mateusz

100 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

ukryta
Użytkownik niezarejestrowany

Użytkownik niezarejestrowany

2 200 zł
Mikołaj Cikuj

Mikołaj Cikuj

55 zł
Iwona Radosz

Iwona Radosz

ukryta
Natalia Sycz

Natalia Sycz

444 zł
Użytkownik niezarejestrowany

Użytkownik niezarejestrowany

100 zł
Andrzej Komar

Andrzej Komar

100 zł
Dorota Marzec

Dorota Marzec

ukryta
Katarzyna Wojciechowska

Katarzyna Wojciechowska

30 zł
Komar H

Komar H

100 zł
Użytkownik niezarejestrowany

Użytkownik niezarejestrowany

40 zł
Aleksander Romanko

Aleksander Romanko

500 zł
Zdzisław Drapieżnik

Zdzisław Drapieżnik

50 zł
Piotr Komar

Piotr Komar

25 zł
Kateryna Brodovska

Kateryna Brodovska

30 zł
Lena Cylupa

Lena Cylupa

30 zł
Aleksandra Michniewicz

Aleksandra Michniewicz

ukryta
Seweryjan

Seweryjan

ukryta
Anna Polenik-Junko

Anna Polenik-Junko

ukryta
Anna Buńko

Anna Buńko

20 zł
Mateusz Sobolewski

Mateusz Sobolewski

30 zł
Piotr Hudko

Piotr Hudko

100 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

ukryta
Dane ukryte

Dane ukryte

ukryta
Teresa Hyra

Teresa Hyra

100 zł
Roksana Broda

Roksana Broda

30 zł
Daria Broda

Daria Broda

30 zł
Alicia Fik

Alicia Fik

100 zł
Murfy Ray

Murfy Ray

100 zł
Marta, Tomek i Igor

Marta, Tomek i Igor

30 zł
Anna Kogut

Anna Kogut

500 zł
Maria Borowiec

Maria Borowiec

200 zł
lemos

lemos

90 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

ukryta
Emilia Terefenko

Emilia Terefenko

50 zł
DaKo

DaKo

100 zł
Justyna Mozol

Justyna Mozol

100 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

250 zł
Zoriana Mryczko

Zoriana Mryczko

ukryta
Kasia Sawczuk

Kasia Sawczuk

5 zł
Igor Kaczor

Igor Kaczor

ukryta
Dane ukryte

Dane ukryte

ukryta
Katarzyna Leszczyńska

Katarzyna Leszczyńska

30 zł
Olga koczańska

Olga koczańska

30 zł
Użytkownik niezarejestrowany

Użytkownik niezarejestrowany

100 zł
Bogdan Wołoszczakiewicz

Bogdan Wołoszczakiewicz

100 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

ukryta
Jerzy Ostapczuk

Jerzy Ostapczuk

15 zł
Ewa Skalska

Ewa Skalska

50 zł
Jerzy Sulim

Jerzy Sulim

100 zł
Andrzej Przybylo

Andrzej Przybylo

ukryta
A.J. Maliniak

A.J. Maliniak

100 zł
Użytkownik niezarejestrowany

Użytkownik niezarejestrowany

2 000 zł
Użytkownik niezarejestrowany

Użytkownik niezarejestrowany

2 000 zł
Igor Horków

Igor Horków

50 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

10 zł
Grażyna Betlej-Furman

Grażyna Betlej-Furman

300 zł
Zenona Koziak

Zenona Koziak

10 zł
Ołena Bodnar

Ołena Bodnar

10 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

55 zł
Igor Mryczko

Igor Mryczko

20 zł
Elżbieta Krzemińska

Elżbieta Krzemińska

500 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

10 zł
KrZysztof

KrZysztof

100 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

ukryta
Adrianna Kołacz

Adrianna Kołacz

100 zł
Liliana Fesnak

Liliana Fesnak

200 zł
Ewa Łoś

Ewa Łoś

50 zł
Eugenia Juszczak

Eugenia Juszczak

100 zł
Zenon Myc

Zenon Myc

50 zł
Andrzej Ościsławski

Andrzej Ościsławski

50 zł
Katarzyna i Piotr Fedusio

Katarzyna i Piotr Fedusio

200 zł
Anna Kertyczak

Anna Kertyczak

100 zł
Ewa

Ewa

50 zł
Fili

Fili

150 zł
Bohdan Waśków

Bohdan Waśków

50 zł
Piotr i Iwona Tyma

Piotr i Iwona Tyma

200 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

100 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

11 zł
Piotr Baran

Piotr Baran

100 zł
M.K.L.M Karepin

M.K.L.M Karepin

30 zł
Roksana Tyrlicz

Roksana Tyrlicz

10 zł
Kasia

Kasia

50 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

78 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

30 zł
Irena Romasiuk

Irena Romasiuk

100 zł
Roman Łeszkiw

Roman Łeszkiw

20 zł
Wołodymyr Prytuła

Wołodymyr Prytuła

50 zł
Bogdan Putko

Bogdan Putko

1 000 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

50 zł
Fundacja im. Iwana Huka

Fundacja im. Iwana Huka

200 zł
Marta Koval

Marta Koval

50 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

200 zł
Piotr Dądela

Piotr Dądela

20 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

ukryta
Miron i Maria Sycz

Miron i Maria Sycz

500 zł
Paweł Żołądek

Paweł Żołądek

20 zł
Roman i Eugenia Fesnak

Roman i Eugenia Fesnak

150 zł
Mikołaj Gocz

Mikołaj Gocz

50 zł
Anna Rewak

Anna Rewak

50 zł
Szymon Waszczyn

Szymon Waszczyn

500 zł
Dawka

Dawka

600 zł
Daria Antoszko

Daria Antoszko

50 zł
Joanna Kostiw

Joanna Kostiw

50 zł
Cyprian Ożóg-Orzegowski

Cyprian Ożóg-Orzegowski

10 zł
Dzik Morderca

Dzik Morderca

200 zł
Piotr Lewkowicz

Piotr Lewkowicz

50 zł
Kasia

Kasia

30 zł
Irena

Irena

50 zł
Natalia i Roman Petreccy

Natalia i Roman Petreccy

200 zł
Anna Wiewiórka

Anna Wiewiórka

30 zł
Magdalena Bernat

Magdalena Bernat

ukryta
Daria Boczniewicz

Daria Boczniewicz

50 zł
Katarzyna Rogalska

Katarzyna Rogalska

30 zł
Katarzyna Pabich

Katarzyna Pabich

5 zł
Sławomir Hojsak

Sławomir Hojsak

200 zł
Karolina Micuła

Karolina Micuła

30 zł
Jarosław Karowiec

Jarosław Karowiec

100 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

ukryta
ANDRZEJ SZARYJ

ANDRZEJ SZARYJ

500 zł
Mikołaj Kuszka

Mikołaj Kuszka

50 zł
anonymous

anonymous

50 zł
Elżbieta Pawelczyk

Elżbieta Pawelczyk

100 zł
Jarek Michalik

Jarek Michalik

150 zł
Oksana Gnes

Oksana Gnes

50 zł
Natalia Oleksik

Natalia Oleksik

10 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

ukryta
Ewa

Ewa

100 zł
Jarek Właszynowicz

Jarek Właszynowicz

30 zł
Marta Kolasa

Marta Kolasa

50 zł
Kinga Bobienko

Kinga Bobienko

50 zł
Damian Misztuk

Damian Misztuk

30 zł
Jakub Przybycień

Jakub Przybycień

20 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

40 zł
Olga Szkrawan

Olga Szkrawan

ukryta
Krzysztof Biernacik

Krzysztof Biernacik

2 000 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

100 zł
Agata Baradziej

Agata Baradziej

50 zł
Myron Ohorchak

Myron Ohorchak

30 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

50 zł
d33

d33

50 zł
Igor Kopach

Igor Kopach

30 zł
MARTA PAWLISZCZY

MARTA PAWLISZCZY

30 zł
Krzysiek Sliwinski

Krzysiek Sliwinski

50 zł
Andrzej Zabrowarny

Andrzej Zabrowarny

100 zł
Aleksandra Michalik

Aleksandra Michalik

200 zł
Irena Szkarupska

Irena Szkarupska

100 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

ukryta
Kamila Jedynak

Kamila Jedynak

100 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

ukryta
Olena

Olena

20 zł
Natalia Gawrońska

Natalia Gawrońska

80 zł
Natalia

Natalia

50 zł
Natalia Gocz

Natalia Gocz

100 zł
Natalia Tadra

Natalia Tadra

5 zł
Pawel Biszczak

Pawel Biszczak

100 zł
ppp

ppp

200 zł
Nina

Nina

50 zł
MMi

MMi

40 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

ukryta
Anna Horak

Anna Horak

50 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

30 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

ukryta
Ksenia Komar

Ksenia Komar

30 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

3 zł
Michał Paluszek

Michał Paluszek

200 zł
ALEKSANDRA TEREFENKO-ROŻEK

ALEKSANDRA TEREFENKO-ROŻEK

500 zł
Kasia D

Kasia D

40 zł
Oksana Kłosowska

Oksana Kłosowska

30 zł
Daria M

Daria M

ukryta
Pawel Loza

Pawel Loza

100 zł
Olga Pietnoczko

Olga Pietnoczko

50 zł
Anna Podgórzak

Anna Podgórzak

10 zł
Halina Właszynowicz

Halina Właszynowicz

40 zł
FASOLA

FASOLA

40 zł
tkomar

tkomar

30 zł
Artur N.

Artur N.

50 zł
Daria Pyszniak

Daria Pyszniak

50 zł
AnnA

AnnA

150 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

30 zł
Katarzyna Właszynowicz

Katarzyna Właszynowicz

80 zł
Justyna Antoniak

Justyna Antoniak

30 zł
Użytkownik niezarejestrowany

Użytkownik niezarejestrowany

50 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

200 zł
Szym J

Szym J

50 zł
Wiesława Zybura

Wiesława Zybura

100 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

50 zł
Mirosława i Piotr Pełeńscy

Mirosława i Piotr Pełeńscy

200 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

ukryta
Tanka

Tanka

30 zł
Hanna Hnatiuk

Hanna Hnatiuk

100 zł
Roksana Kostyk

Roksana Kostyk

100 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

40 zł
Mikołaj Mułyk

Mikołaj Mułyk

20 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

70 zł
Natalia Tytanicz -Bilo

Natalia Tytanicz -Bilo

50 zł
Natalia Bagan

Natalia Bagan

20 zł
Irena Krynicka

Irena Krynicka

100 zł
Natalia Mościwska

Natalia Mościwska

50 zł
Michał Sokacz

Michał Sokacz

30 zł
Ma Der

Ma Der

25 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

50 zł
kostyk.andrzej@gmail.com

kostyk.andrzej@gmail.com

100 zł
Piotr Pietruszczak

Piotr Pietruszczak

100 zł
Piotr Witek

Piotr Witek

100 zł
Anna Kajfasz

Anna Kajfasz

100 zł
Michał Saładziak

Michał Saładziak

30 zł
Dariusz Staszewski

Dariusz Staszewski

50 zł
Andrzej Dobrzański

Andrzej Dobrzański

50 zł
Adolf Hitler

Adolf Hitler

1 zł
Patryk Uran

Patryk Uran

5 zł
Łukasz

Łukasz

ukryta
Dane ukryte

Dane ukryte

50 zł
Anka Wencel

Anka Wencel

50 zł
stefan juszczak

stefan juszczak

60 zł
Katarzyna Biszczak

Katarzyna Biszczak

300 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

ukryta
Анна Іщы-Шпытко

Анна Іщы-Шпытко

90 zł
Paweł Ju

Paweł Ju

100 zł
Mariola Abkowicz

Mariola Abkowicz

30 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

50 zł
Piotr Komar

Piotr Komar

20 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

1 000 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

1 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

15 zł
Paweł Zariczny

Paweł Zariczny

100 zł
Olga Bialik

Olga Bialik

5 zł
Natalia Żyła

Natalia Żyła

30 zł
Jarosław Barcz

Jarosław Barcz

50 zł
Igor Kaczor

Igor Kaczor

ukryta
Łucja Stawiska

Łucja Stawiska

100 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

10 zł
Ewa Pyrz

Ewa Pyrz

100 zł
Daniel Nikończuk

Daniel Nikończuk

50 zł
Oksana Wiśniowska

Oksana Wiśniowska

20 zł
Katarzyna Jozwik

Katarzyna Jozwik

30 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

ukryta
Oksana Sudyn

Oksana Sudyn

10 zł
Sebastian Hałun

Sebastian Hałun

30 zł
Dane ukryte

Dane ukryte

50 zł
Oksana Szkrawan

Oksana Szkrawan

50 zł
Kamil Kancerek

Kamil Kancerek

50 zł
Marta Hudko

Marta Hudko

50 zł
Adam Horoszczak

Adam Horoszczak

100 zł
Michał Jóźwik

Michał Jóźwik

30 zł
Jarek Paduch

Jarek Paduch

100 zł
Anna Kędroń

Anna Kędroń

30 zł
Użytkownik niezarejestrowany

Użytkownik niezarejestrowany

1 zł

Pomóż zebrać 43 000 zł dokonując wpłaty przez płatności on-line lub przelewem tradycyjnym.

Pomóż udostępniając zrzutkę!

886
udostępnień

Jak działa zrzutka.pl?

Jak to działa

Masz pomysł lub potrzebę? Określasz cel zrzutki, kwotę i gotowe!

Jak to działa

Dodajesz opis i zdjęcie. Zapraszasz uczestników w dowolny sposób.

Jak to działa

Od zebranych przez Ciebie środków nie pobieramy prowizji.

NAGRODY

30 zł i więcej

Pocztówka z planu zdjęciowego wideoklipu.

wybrano 100 razy (pozostało 0 z 100)

przewidywana dostawa: 31 marca, 2018

Zrzutka.pl używa plików cookies niezbędnych do działania strony, a także takich służących do analizy ruchu oraz pozwalających nam na optymalizację działania serwisu. Używamy także cookies niezbędnych do skutecznego marketingu usług własnych. Czytaj więcej: polityka prywatności.

Uwaga - zmianie uległa nasza polityka prywatności.