id: uhrxcs

Stuk, stuk. Tam wciąż biją dzwony... / "Knock, knock. The bells are still ringing there ... "

Stuk, stuk. Tam wciąż biją dzwony... / "Knock, knock. The bells are still ringing there ... "

31 885 zł
z 43 000
74%
zakończona
25.03.2018r
267
wspierających
Wpłaty nieaktywne - wymagane działanie Organizatora zrzutki. Jeśli jesteś Organizatorem - zaloguj się i podejmij wymagane działania.
Ta zrzutka ma 1 nagrodę/ofertę!
Zobacz i wybierz jedną z nich

Nasi użytkownicy założyli 979 680 zrzutek i zebrali 1 000 464 558 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

stuk.”, który mówi o tęsknocie, sumieniu i odpowiedzialności za pamięć o naszych korzeniach.

Każdy człowiek, bez względu na to, gdzie mieszka, ma prawo do własnej tożsamości i pielęgnowania swojej kultury, przy jednoczesnym poszanowaniu innych. Naszą misją jest przekazanie, że dzisiejsze pokolenia Polaków, Łemków i Ukraińców chce i potrafi współpracować w zgodzie i zdrowych relacjach, ze wzajemną tolerancją i akceptacją.

go zdjęcia.

Co przedstawia?

Ogólnopolski projekt, polegający na nagraniu wideoklipu do utworu „Stuk, stuk.”, który mówi o tęsknocie, sumieniu i odpowiedzialności za pamięć o naszych korzeniach.

Każdy człowiek, bez względu na to, gdzie mieszka, ma prawo do własnej tożsamości i pielęgnowania swojej kultury, przy jednoczesnym poszanowaniu innych. Naszą misją jest pokazanie, że dzisiejsze pokolenia Polaków, Łemków i Ukraińców chcą i potrafią współpracować w zgodzie i zdrowych relacjach, ze wzajemną tolerancją i akceptacją.

W projekcie o nazwie „Stuk, stuk. Tam wciąż biją dzwony...” wezmą udział Polacy, Łemkowie i Ukraińcy, którzy promują swoją kulturę poprzez muzykę, teatr, taniec, film oraz literaturę. Artyści wspólnie nagrają wideoklip, który ma przypominać ludziom rozsianym po całym świecie o tym, że bez względu na narodowość, warto pamiętać o tym kim się jest oraz dbać o swoją kulturę i tradycję. Jako miejsce nagrań wybraliśmy wieś w południowej Polsce, która na skutek przesiedleń ludności w ramach Akcji Wisła (1947), przestała istnieć.

Zrealizowane zadania projektu:

powstanie tekstu piosenki „Stuk – stuk” po łemkowsku i ukraińsku

skomponowanie muzyki oraz aranżacji

opracowanie scenariusza wideoklipu

stworzenie grafiki do projektu

opracowanie szczegółowego planu pracy realizacji całego przedsięwzięcia

Wspólnie zrealizowaliśmy wszystkie zadania, które nie wymagały nakładu finansowego. Zadania te zostały zrealizowane charytatywnie jako wkład własny w projekt wyceniony na 18 tysięcy złotych. Jednakże nie możemy kontynuować pracy nad realizacją projektu bez Waszego finansowego wsparcia.

Przekaz wideoklipu

Dzwon, wokół którego kręci się akcja, symbolizuje wartości wywodzące się z kultury. Każdy z nas może w dowolnym momencie swojego życia wydobyć swój dzwon uświadamiając sobie co tak naprawdę jest w życiu ważne.

Chcemy by projekt został zrealizowany na najwyższym poziomie, dlatego Wasze wsparcie jest niezbędne.

Prosimy o wsparcie, które przeznaczymy na:

wynajęcie studia nagraniowego oraz miks i mastering utworu – 8 000 zł

wynajęcie sprzętu video – 16 000 zł

pokrycie kosztów noclegów oraz dojazdu na plan zdjęciowy 100 uczestników – 19 000 zł

Dołączając do projektu poprzez finansowe wsparcie, stajesz się jego częścią. Nawet najmniejsza kwota, pomnożona przez tysiące ludzi dobrej woli doprowadzi do finału.

Rezultat waszego wsparcia

Premiera wideoklipu odbędzie się jeszcze w 2018 roku, podczas wspólnego koncertu zespołów w Warszawie. Następnie utwór zostanie udostępniony w Internecie do bezpłatnego odtwarzania. Zależy nam by dotarł do jak największej liczby odbiorców na całym świecie, poruszył i przypomniał to, co zapomniane. Zrealizowanie projektu udowodni także, że umiemy wyciągać wnioski z przeszłości, budować dobrą przyszłość i razem współpracować, tworząc piękne rzeczy!

Nazywam się Oksana Terefenko-Horoszczak, jestem aktorką, wokalistką, reżyserką, a także organizatorem festiwali i koordynatorem projektów społecznych w całej Polsce. Spotykając na swojej drodze ludzi różnej narodowości zauważyłam, że mimo podobnych doświadczeń i celów, zdarzają się konflikty i niechęć do współpracy.

Pomyślałam, że plan zrealizowania wideoklipu, który zrodził się w głowie mojej koleżanki Kasi Komar-Macyńskiej, może być pozytywnym wyzwaniem. Postanowiłam, że z Waszą pomocą podejmę się jego realizacji na większą skalę.

Realizatorzy:

Projekt realizuje zespół ludzi, którzy piszą o sobie:

,,Rzeczy trudne robimy natychmiast, na te niemożliwe trzeba trochę poczekać”.

Oksana Terefenko – idea projektu / tekst piosenki / scenariusz / koordynator projektu

Kasia Komar-Macyńska – pomysłodawca / tekst piosenki

Adam Horoszczak – tekst piosenki

Oksana Graban – tekst piosenki, tłumaczenie tekstów na język łemkowski

Ewa Fatuła – tłumaczenie tekstów na język angielskie

Katarzyna Brodovska – tłumaczenie tekstów na język ukraiński, wsparcie do spraw pozyskania środków

Andrzej Popowicz – grafika

Patryk Walczak – muzyka / aranżacja

Szymon Kubka – operator kamery / reżyser

Maciej Łysiak – kierownik produkcji / drugi reżyser

Aleksandra Śmiatek – kierownik planu

Krzysztof Gernand – obsługa planu

Wojciech Depta – obsługa planu

Mateusz Brzeźniak – fotograf / making of

Larysa Wujcik – pomoc do spraw marketingu i promocji

Katarzyna Leszczyńska – pomoc do spraw marketingu i promocji

Aleksandra Rewak – wsparcie do spraw pozyskania środków

Joanna Śpiak – wsparcie do spraw pozyskania środków

O uczestnikach projektu

Opowiadając zaprzyjaźnionym zespołom o idei projektu spotkałam się z dużym entuzjazmem i chęcią wspólnego jego zrealizowania. Obecnie w projekt zaangażowanych jest aż 35 zespołów i solistów.

Demaj - Gromadka

Bulochky - Butów

Nadija - Leszno Górne

The Ukrainian Folk - Górowo Iławeckie

Dollars Brothers - Gorlice

Horpyna - Olsztyn

Chata Wuja Bena - Olsztyn

Frument - Warszawa

RE-Karpaty - Nysa

Krambabula - Poznań

Cool6a6a - Gdańsk / Wrocław

Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca „Kyczera” - Legnica

7 kropka - Legnica

Dobroto - Gdańsk / Warszawa

Teatr Navpaky - Gdańsk

N'LEM folk - Wrocław

Kanaan - Gdynia

Lemko Tower - Strzelce Krajeńskie

Lesia Szulc - Goleniów

Hopak - Olsztyn

Harazd - Górowo Iławeckie

Tuhaj-bej - Olsztyn

Prypadok - Przemków

Widymo - Sanok

Łemkowski Zespół Folkowy Serencza -

Krajka - Przemyśl

Chór męski "Żurawli" - Warszawa

Studenty Tanciujut - Polska

Justyna Bluj śpiewaczka operowa - Kraków

Aleksandra Michniewicz śpiewaczka operowa - Wrocław

Natalia Maczyta-Cokan aktorka - Wrocław

Загально польський проект, який полягає у створенні кліпу до твору «Стук-стук», в якому йдеться про тугу, сумління і відповідальність за пам'ять про наше коріння.

Кожна людина, без огляду на те, де вона мешкає, має право само ідентифікуватися і плекати власну культуру, одночасно поважаючи інші. Наша місія полягає в демонстрації того, що сучасне покоління лемків, поляків і українців хоче і може співпрацювати в згоді і здорових відносинах, зі взаємоповагою і толерантністю.

В проекті, що має назву «Стук-стук. Там надалі дзвонять дзвони…», візьмуть участь поляки, лемки та українці, які просувають свою культуру за допомогою музики, театру, танцю, кіно і літератури. Артисти спільно знімуть кліп, котрий має нагадувати розсіяним по цілому світі людям про те, що не зважаючи на національність, варто пам’ятати про те, ким ми є, а також дбати про свою культуру і традицію. Локацією для зйомок кліпу ми обрали село на Півдні Польщі, котре в результаті виселення людей в рамах Акції Вісла (1947), припинило своє існування.

В рамах проекту вже зроблено

створений текст пісні «Стук-стук» лемківською і українською мовами

написана музика та зроблене аранжування

створений сценарій відео кліпу

створена графіка проекту

відпрацьований план реалізації усього проекту

Ми разом втілили в життя усі завдання, що не вимагали фінансового втручання. Все вище згадане було створене в порядку благодійності як власний внесок у проект, оцінений у 18 тисяч злотих. Проте, без Вашої фінансової підтримки ми вже не в змозі продовжувати роботу над реалізацією проекту.

Сюжет кліпу

Дзвін, довкола котрого розвивається усе дійство, символізує цінності, які формуються за допомогою культури. Кожен з нас, у будь-якому моменті свого життя може виплавити власний дзвін, усвідомлюючи, що ж так насправді є в житті важливим.

Ми хочемо, щоб проект був реалізований на найвищому рівні, саме тому ваша підтримка є такою необхідною.

Ми просимо Вас про підтримку, яка буде призначена на:

Аренду студії звукозапису з метою запису пісні для кліпу - 8 000 зл

Аренда відео техніки – 16 000 зл

Покриття коштів нічлігу і дороги до локації зйомок кліпу для 100 учасників – 19 000 зл

Приєднуючись до проекту завдяки фінансовій підтримці, ти стаєш його частиною. Навіть найменша сума, примножена тисячами добрих людей, приводить до фіналу.

Результат вашої підтримки

Прем’єра кліпу відбудеться ще 2018 року у Варшаві під час спільного концерту гуртів. Після цього, він з’явиться у вільному доступі в Інтернеті. Для нас дуже важливо, щоб його побачило якомога більше людей в цілому світі, щоб він нагадав про, що вже забуте. Успіх цього проекту доведе також, що вміємо робити висновки з минулого, будувати світле майбутнє і разом працювати, створюючи прекрасні речі!

Мене звати Оксана Терефенко-Горощчак, я акторка, вокаліста, режисер, а також організатор фестивалів і координатор соціальних проектів на території всієї Польщі. Зустрічаючи на своєму шляху людей різної національності я помітила, що не зважаючи на спільний досвід і цілі, трапляються конфлікти та небажання співпрацювати.

Я подумала, що план створення відеокліпу, який народилася в голові моєї подруги Катерини Комар-Мацинської, може виявитися позитивним викликом. І я вирішила, що з Вашою допомогою я візьмуся за його створення на вищому рівні.

Реалізатори проекту:

Проект реалізують люди, котрі пишуть про себе:

«Те, що для мене важко, я роблю негайно, а те неможливе, трохи зачекає!»

Оксана Терефенко – ідея, текст, сценарій, координатор проекту

Катерина Комар-Мацинська - ідеолог, текст

Оксана Грабан, Адам Горошчак – текст

Андрій Попович - графіка

Патрик Вальчак – музика, аранжування

Шимон Кубка – монтаж, режисер

Мачєй Лисяк – режисер, керівник проекту

Александра Смятек – менеджер кіноплану

Мачєй Круль – обслуга кіноплану

Войцех Депта – обслуга кіноплану

Матеуш Бжежняк – фотограф, making of

Про учасників проекту

Ідея проекту, про яку я розповіла знайомим гуртам, була прийнята з великим ентузіазмом і бажанням спільного її втілення. На даний момент до роботи над кліпом долучилося аж 35 гуртів і солістів.

Загальнопольскій проєкт, котрого задачом є награня відео до твору «Стук, стук», бесідуючий о тузі, сумліню і одповідальности за памят о нашых коренях.

Каждий чловек, без звгляду на тото, де мешкат, має право до свойой тотожности і плеканя культуры, з єдночасным шануваньом іншых. Наша місия то вказаня, же гнешнє поколіня Поляків, Лемків і Украінців хоче і зна спілпрацювати в згоді і здоровых реляциях, зо взаімным толеруваньом і акцептуваньом.

В проєкті о назві «Стук, стук. Гын фурт биют дзвоны...» учащати будут Полякы, Лемкы і Украінці, котры промуют свою культуру през музику, театр, танец, фільм і літературу. Артисты спільні награют відео, котре ма припоминати людям розсіяным по цілім сьвіті о тім, же без взгляду на народніст, вартат памятати о тім, кым ся єст, плекати свою культуру і традицию. На місце награнь выбрали сме село на полудни Польщы, котре пропало з причыны переселіня люди в часі Акциі Вісла (1947).

Зреалізуваны задачы проєкту:

створіня тексту сьпіванкы «Стук - стук» по лемківскы і украіньскы

скомпонуваня музикы і анранжациі,

опрацюваня сценарія відео,

створіня графікы до проєкту

опрацюваня детального пляну праці при реалізациі цілой подіі

Спільні зреалізували сме вшыткы задачы, котры не вымагали фінансовых середків. Тоты задачы были зреалізуваны добродійні, як власний вклад в проєкт на 18 тисячи злотых. Єднак не можеме вести праці над проєктом без Вашого фінансового вспертя.

Переказ відео

Дзвін, вколо якого крутит ся акция, символізує вартосты культуры. Каждий з нас може буд якім моменті свого жытя выдобыти свій дзвін і усьвідомити сой, што так направду в жытю єст важне.

Хцеме, штобы проєкт был зреалізуваний на найвыжшым рівни, зато Ваше вспертя є барз потрібне.

Просиме о вспертя, котре перекажеме на:

вынанятя студия для награня, мікс і мастеруваня сьпіванкы – 8 000 зл

вынанятя камер – 16 000 зл

оплачыня нічлігу і доізду на плян фільмуваня 100 участників – 19 000 зл

Долучаючы до проєкту през фінансове вспертя, стаєш ся його частином. Хоцбы найменша сума, помножена през тисячы люди доброй воли доведе до фіналу.

Результат Вашого вспертя

Премєра відео буде іщы в 2019 році, в часі спільного концерту ансамблів в Варшаві. Пак сьпіванка буде доступна в Інтернеті до безплатного одтворіня. Важне для нас, штобы дішла до як найвекшой кількости люди на цілім сьвіті, дітхнул і припамятал тото, што забыте. Зреалізуваня проєкту докаже, же знаме вытігати внескы з минулого, будувати пришле і разом спілпрацювати, творячы чудовы річы!

Называм ся Оксана Терефенко-Горощак, єм акторком, сьпівачком, режысерком, але тіж організатором фестівалів і координатором суспільных проєктів в цілій Польщы. Стрічаючы на своій дорозі люди ріжной народности спосереглам, же хоц маме подібны досьвідчыня і цілі, трафляют ся конфлікты і неє дякы до спілпраці.

Подумалам, же плян зреалізуваня відео, котрий народил ся в голові мойой камараткы Касі Комар-Мациньской, може быти позитивным выкликом. Рішылам, же з Вашом підтримком возму ся за його реалізацию на вельку міру.

Реалізаторы:

Проєкт реалізує група люди, котры пишут о собі:

«Річы тяжкы робыме дораз, а на тоты неможливы треба кус пождати”.

Оксана Терефенко – ідеа проєкту / текст сьпіванкы / сценарій / координатор проєкту

Кася Комар-Мациньска – думкодавец / текст сьпіванкы

Адам Горощак – текст сьпіванкы

Оксана Грабан - текст сьпіванкы, переклад текстів на язык лемківскій

Ева Фатула - переклад текстів на язык анґлицкій

Катерена Бродовска - переклад текстів на язык украіньскій

Анрий Попович – графіка

Патрик Вальчак – музика / аранжация

Шымон Кубка – оператор камеры / режысер

Мацєй Лысяк – керівник продикциі / другій режысер

Александра Сьмятек – керівник пляну

Мацєй Круль – обслуга пляну

Войцєх Депта – обслуга пляну

Матеуш Бжезьняк – фотограф / making of

О участниках проєкту

Оповідаючы знаємым ансамблям о ідеі проєкту стрітилам ся з велькым ентузиязмом і дяком спільного єй зреалізуваня. Тепер в проєкт заанґажувало ся аж 35 ансамблів і солістів.

English below:

A nationwide project, based on recording a video clip to the song "Clack, clack.", which talks about longing, conscience and responsibility for the memory of our origin.

Everyone, no matter where they live, has the right to their own identity and preserving their culture, while respecting others. Our mission is to show that today's generations of Poles, Lemkos and Ukrainians want and can cooperate in harmony and healthy relationships, with mutual tolerance and acceptance.

Poles, Lemkos and Ukrainians who promote their culture through music, theater, dance, film and literature. will take part in the project named "Clack, clack. The bells are still ringing there ... " Artists will record a video clip, which is supposed to remind people all over the world that regardless of nationality, it is worth remembering who you are and taking care of your culture and tradition. The recording will take place in the village in southern Poland, which as a result of population resettlement during the Operation Vistula (1947), ceased to exist.

Completed project tasks:

writing the lyrics of the song "Clack - clack" in Lemko and Ukrainian

composing music and arrangement

writing a script of the video clip

creating graphics for the project

developing a detailed work plan for the implementation of the entire project

Together, we have completed all tasks that did not require a financial effort. These tasks were charitable as a personal contribution to the project valued at PLN 18 000. However, we cannot continue working on the project without your financial support.

The message of the video clip

The bell which is in the centre of attention symbolizes the values derived from culture. Each of us can bring our bell out at any time, realizing what is really important in life

We want the project to be carried out at the highest level, which is why your support is necessary.

We are asking for financial support in order to:

rent a recording studio and do the mixing and mastering of the song - PLN 8,000

rent video equipment - PLN 16,000

cover the cost of accommodation and travel to the film set of 100 participants - PLN 19,000

By joining the project through financial support, you become a part of it. Even the smallest amount multiplied by thousands of people of goodwill will lead us to the final.

The result of your support

The premiere of the video clip will take place in 2018, during a concert in Warsaw. Then, the song will be available online for free. We want it to reach as many recipients around the world as possible, touch their hearts and remind what is forgotten. The implementation of the project also proves that we are able to draw conclusions from the past, build a good future and cooperate together, creating beautiful things!

My name is Oksana Terefenko-Horoszczak, I am an actress, vocalist, director, and also a festival organizer and coordinator of social projects in Poland. Meeting people of different nationalities, I noticed that despite similar experiences and goals, sometimes there are conflicts and unwillingness to cooperate. I thought that the idea of my friend - Kasia Komar-Macyńska, can be a positive challenge. I decided that I will make a move with a little bit of your help :)

Project partners:

The project is being carried out by a group of people who describe themselves in the following way:

"We do difficult things immediately, for the impossible you have to wait ".

Oksana Terefenko - idea of the project / lyrics / screenplay / project coordinator

Kasia Komar-Macyńska - originator/lyrics

Oksana Graban, Adam Horoszczak - lyrics

Andrzej Popowicz - graphics

Patryk Walczak - music / arrangement

Szymon Kubka - cameraman / director

Maciej Łysiak - production manager / second director

Aleksandra Śmiatek - plan manager

Maciej Krul - plan support

Wojciech Depta - plan support

Mateusz Brzeźniak - photographer / making of

About participants

When I told my friends from different bands about the idea of the project I met with great enthusiasm and a will to accomplish it. Currently, as many as 35 bands and soloists are involved in the project.

Demaj - Gromadka

Bulochky - Bytów

Nadija - Leszno Górne

The Ukrainian Folk - Górowo Iławeckie

Dollars Brothers - Gorlice

Horpyna - Olsztyn

Chata Wuja Bena - Olsztyn

Frument - Warszawa

RE-Karpaty

- Nysa

Krambabula - Poznań

Cool6a6a - Gdańsk / Wrocław

Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca „Kyczera” - Legnica

7 kropka - Legnica

Dobroto - Gdańsk / Warszawa

Teatr Navpaky - Gdańsk

N'LEM folk - Wrocław

Kanaan - Gdynia

Lemko Tower - Strzelce Krajeńskie

Lesja Szulc - Goleniów

Hopak - Olsztyn

Harazd - Górowo Iławeckie

Tuhaj-bej - Olsztyn

Prypadok - Przemków

Widymo - Sanok

Łemkowski Zespół Folkowy Serencza

Krajka - Przemyśl

Chór męski "Żurawli" - Warszawa

Studenty Tanciujut - Polska

Justyna Bluj śpiewaczka operowa - Kraków

Aleksandra Michniewicz śpiewaczka operowa - Wrocław

Natalia Maczyta-Cokan aktorka - Wrocław

Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Dowiedz się więcej

Nagrody/oferty 1 Nowość

Kupuj i wspieraj zrzutki.

Nieaktywne
Inne
Pocztówka z planu zdjęciowego wideoklipu.
30 zł

Kupione 100 z 100

Zakończona

Wpłaty 267

 
Dane ukryte
8,50 zł
 
Użytkownik niezarejestrowany
50 zł
 
Dane ukryte
ukryta
 
Dane ukryte
200 zł
 
Dane ukryte
ukryta
 
Użytkownik niezarejestrowany
100 zł
PC
Paulina Cokan
50 zł
NB
natalia bilo
50 zł
TK
Taras Kostyk
ukryta
 
Dane ukryte
ukryta
Zobacz więcej