Stuk, stuk. Tam wciąż biją dzwony... Zakończona 25.03.2018r ID: uhrxcs

Stuk, stuk. Tam wciąż biją dzwony...

Zebrano 31 885 zł
z kwoty 43 000 zł

74 %

WPŁAĆ

Pomóż udostępniając zrzutkę!

904
udostępnień

Krótki opis zrzutki (tylko tekst)


Opis zrzutki (tutaj oprócz tekstu dodasz też zdjęcia - użyj edytora po lewej stronie)

stuk.”, który mówi o tęsknocie, sumieniu i odpowiedzialności za pamięć o naszych korzeniach.

Każdy człowiek, bez względu na to, gdzie mieszka, ma prawo do własnej tożsamości i pielęgnowania swojej kultury, przy jednoczesnym poszanowaniu innych. Naszą misją jest przekazanie, że dzisiejsze pokolenia Polaków, Łemków i Ukraińców chce i potrafi współpracować w zgodzie i zdrowych relacjach, ze wzajemną tolerancją i akceptacją.

go zdjęcia.

Co przedstawia?

Ogólnopolski projekt, polegający na nagraniu wideoklipu do utworu „Stuk, stuk.”, który mówi o tęsknocie, sumieniu i odpowiedzialności za pamięć o naszych korzeniach.

Każdy człowiek, bez względu na to, gdzie mieszka, ma prawo do własnej tożsamości i pielęgnowania swojej kultury, przy jednoczesnym poszanowaniu innych. Naszą misją jest pokazanie, że dzisiejsze pokolenia Polaków, Łemków i Ukraińców chcą i potrafią współpracować w zgodzie i zdrowych relacjach, ze wzajemną tolerancją i akceptacją.

W projekcie o nazwie „Stuk, stuk. Tam wciąż biją dzwony...” wezmą udział Polacy, Łemkowie i Ukraińcy, którzy promują swoją kulturę poprzez muzykę, teatr, taniec, film oraz literaturę. Artyści wspólnie nagrają wideoklip, który ma przypominać ludziom rozsianym po całym świecie o tym, że bez względu na narodowość, warto pamiętać o tym kim się jest oraz dbać o swoją kulturę i tradycję. Jako miejsce nagrań wybraliśmy wieś w południowej Polsce, która na skutek przesiedleń ludności w ramach Akcji Wisła (1947), przestała istnieć.

Zrealizowane zadania projektu:

 • powstanie tekstu piosenki „Stuk – stuk” po łemkowsku i ukraińsku

 • skomponowanie muzyki oraz aranżacji

 • opracowanie scenariusza wideoklipu

 • stworzenie grafiki do projektu

 • opracowanie szczegółowego planu pracy realizacji całego przedsięwzięcia

Wspólnie zrealizowaliśmy wszystkie zadania, które nie wymagały nakładu finansowego. Zadania te zostały zrealizowane charytatywnie jako wkład własny w projekt wyceniony na 18 tysięcy złotych. Jednakże nie możemy kontynuować pracy nad realizacją projektu bez Waszego finansowego wsparcia.

Przekaz wideoklipu

Dzwon, wokół którego kręci się akcja, symbolizuje wartości wywodzące się z kultury. Każdy z nas może w dowolnym momencie swojego życia wydobyć swój dzwon uświadamiając sobie co tak naprawdę jest w życiu ważne.

Chcemy by projekt został zrealizowany na najwyższym poziomie, dlatego Wasze wsparcie jest niezbędne.

Prosimy o wsparcie, które przeznaczymy na:

 • wynajęcie studia nagraniowego oraz miks i mastering utworu – 8 000 zł

 • wynajęcie sprzętu video – 16 000 zł

 • pokrycie kosztów noclegów oraz dojazdu na plan zdjęciowy 100 uczestników – 19 000 zł

Dołączając do projektu poprzez finansowe wsparcie, stajesz się jego częścią. Nawet najmniejsza kwota, pomnożona przez tysiące ludzi dobrej woli doprowadzi do finału.

Rezultat waszego wsparcia

Premiera wideoklipu odbędzie się jeszcze w 2018 roku, podczas wspólnego koncertu zespołów w Warszawie. Następnie utwór zostanie udostępniony w Internecie do bezpłatnego odtwarzania. Zależy nam by dotarł do jak największej liczby odbiorców na całym świecie, poruszył i przypomniał to, co zapomniane. Zrealizowanie projektu udowodni także, że umiemy wyciągać wnioski z przeszłości, budować dobrą przyszłość i razem współpracować, tworząc piękne rzeczy!

Nazywam się Oksana Terefenko-Horoszczak, jestem aktorką, wokalistką, reżyserką, a także organizatorem festiwali i koordynatorem projektów społecznych w całej Polsce. Spotykając na swojej drodze ludzi różnej narodowości zauważyłam, że mimo podobnych doświadczeń i celów, zdarzają się konflikty i niechęć do współpracy.

Pomyślałam, że plan zrealizowania wideoklipu, który zrodził się w głowie mojej koleżanki Kasi Komar-Macyńskiej, może być pozytywnym wyzwaniem. Postanowiłam, że z Waszą pomocą podejmę się jego realizacji na większą skalę.

Realizatorzy:

Projekt realizuje zespół ludzi, którzy piszą o sobie:

,,Rzeczy trudne robimy natychmiast, na te niemożliwe trzeba trochę poczekać”.


Oksana Terefenko – idea projektu / tekst piosenki / scenariusz / koordynator projektu

Kasia Komar-Macyńska – pomysłodawca / tekst piosenki

Adam Horoszczak – tekst piosenki

Oksana Graban – tekst piosenki, tłumaczenie tekstów na język łemkowski

Ewa Fatuła – tłumaczenie tekstów na język angielskie

Katarzyna Brodovska – tłumaczenie tekstów na język ukraiński, wsparcie do spraw pozyskania środków

Andrzej Popowicz – grafika

Patryk Walczak – muzyka / aranżacja

Szymon Kubka – operator kamery / reżyser

Maciej Łysiak – kierownik produkcji / drugi reżyser

Aleksandra Śmiatek – kierownik planu

Krzysztof Gernand – obsługa planu

Wojciech Depta – obsługa planu

Mateusz Brzeźniak – fotograf / making of

Larysa Wujcik – pomoc do spraw marketingu i promocji

Katarzyna Leszczyńska – pomoc do spraw marketingu i promocji

Aleksandra Rewak – wsparcie do spraw pozyskania środków

Joanna Śpiak – wsparcie do spraw pozyskania środków

O uczestnikach projektu

Opowiadając zaprzyjaźnionym zespołom o idei projektu spotkałam się z dużym entuzjazmem i chęcią wspólnego jego zrealizowania. Obecnie w projekt zaangażowanych jest aż 35 zespołów i solistów.


Demaj - Gromadka


Bulochky - Butów

Nadija - Leszno Górne

The Ukrainian Folk - Górowo Iławeckie


Dollars Brothers - Gorlice


Horpyna - Olsztyn


Chata Wuja Bena - Olsztyn


Frument - Warszawa

RE-Karpaty - Nysa

Krambabula - Poznań


Cool6a6a - Gdańsk / Wrocław


Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca „Kyczera” - Legnica


7 kropka - Legnica


Dobroto - Gdańsk / Warszawa

Teatr Navpaky - Gdańsk

N'LEM folk - Wrocław


Kanaan - Gdynia


Lemko Tower - Strzelce Krajeńskie


Lesia Szulc - Goleniów


Hopak - Olsztyn


Harazd - Górowo Iławeckie


Tuhaj-bej - Olsztyn


Prypadok - Przemków


Widymo - Sanok


Łemkowski Zespół Folkowy Serencza -


Krajka - Przemyśl


Chór męski "Żurawli" - Warszawa


Studenty Tanciujut - Polska


Justyna Bluj śpiewaczka operowa - Kraków


Aleksandra Michniewicz śpiewaczka operowa - Wrocław


Natalia Maczyta-Cokan aktorka - WrocławЗагально польський проект, який полягає у створенні кліпу до твору «Стук-стук», в якому йдеться про тугу, сумління і відповідальність за пам'ять про наше коріння.

Кожна людина, без огляду на те, де вона мешкає, має право само ідентифікуватися і плекати власну культуру, одночасно поважаючи інші. Наша місія полягає в демонстрації того, що сучасне покоління лемків, поляків і українців хоче і може співпрацювати в згоді і здорових відносинах, зі взаємоповагою і толерантністю.

В проекті, що має назву «Стук-стук. Там надалі дзвонять дзвони…», візьмуть участь поляки, лемки та українці, які просувають свою культуру за допомогою музики, театру, танцю, кіно і літератури. Артисти спільно знімуть кліп, котрий має нагадувати розсіяним по цілому світі людям про те, що не зважаючи на національність, варто пам’ятати про те, ким ми є, а також дбати про свою культуру і традицію. Локацією для зйомок кліпу ми обрали село на Півдні Польщі, котре в результаті виселення людей в рамах Акції Вісла (1947), припинило своє існування.

В рамах проекту вже зроблено

 • створений текст пісні «Стук-стук» лемківською і українською мовами

 • написана музика та зроблене аранжування

 • створений сценарій відео кліпу

 • створена графіка проекту

 • відпрацьований план реалізації усього проекту

Ми разом втілили в життя усі завдання, що не вимагали фінансового втручання. Все вище згадане було створене в порядку благодійності як власний внесок у проект, оцінений у 18 тисяч злотих. Проте, без Вашої фінансової підтримки ми вже не в змозі продовжувати роботу над реалізацією проекту.

Сюжет кліпу

Дзвін, довкола котрого розвивається усе дійство, символізує цінності, які формуються за допомогою культури. Кожен з нас, у будь-якому моменті свого життя може виплавити власний дзвін, усвідомлюючи, що ж так насправді є в житті важливим.

Ми хочемо, щоб проект був реалізований на найвищому рівні, саме тому ваша підтримка є такою необхідною.


Ми просимо Вас про підтримку, яка буде призначена на:

 • Аренду студії звукозапису з метою запису пісні для кліпу - 8 000 зл

 • Аренда відео техніки – 16 000 зл

 • Покриття коштів нічлігу і дороги до локації зйомок кліпу для 100 учасників – 19 000 зл

Приєднуючись до проекту завдяки фінансовій підтримці, ти стаєш його частиною. Навіть найменша сума, примножена тисячами добрих людей, приводить до фіналу.

Результат вашої підтримки

Прем’єра кліпу відбудеться ще 2018 року у Варшаві під час спільного концерту гуртів. Після цього, він з’явиться у вільному доступі в Інтернеті. Для нас дуже важливо, щоб його побачило якомога більше людей в цілому світі, щоб він нагадав про, що вже забуте. Успіх цього проекту доведе також, що вміємо робити висновки з минулого, будувати світле майбутнє і разом працювати, створюючи прекрасні речі!

Мене звати Оксана Терефенко-Горощчак, я акторка, вокаліста, режисер, а також організатор фестивалів і координатор соціальних проектів на території всієї Польщі. Зустрічаючи на своєму шляху людей різної національності я помітила, що не зважаючи на спільний досвід і цілі, трапляються конфлікти та небажання співпрацювати.

Я подумала, що план створення відеокліпу, який народилася в голові моєї подруги Катерини Комар-Мацинської, може виявитися позитивним викликом. І я вирішила, що з Вашою допомогою я візьмуся за його створення на вищому рівні.

Реалізатори проекту:

Проект реалізують люди, котрі пишуть про себе:

«Те, що для мене важко, я роблю негайно, а те неможливе, трохи зачекає!»


Оксана Терефенко – ідея, текст, сценарій, координатор проекту

Катерина Комар-Мацинська - ідеолог, текст

Оксана Грабан, Адам Горошчак – текст

Андрій Попович - графіка

Патрик Вальчак – музика, аранжування

Шимон Кубка – монтаж, режисер

Мачєй Лисяк – режисер, керівник проекту

Александра Смятек – менеджер кіноплану

Мачєй Круль – обслуга кіноплану

Войцех Депта – обслуга кіноплану

Матеуш Бжежняк – фотограф, making of

Про учасників проекту

Ідея проекту, про яку я розповіла знайомим гуртам, була прийнята з великим ентузіазмом і бажанням спільного її втілення. На даний момент до роботи над кліпом долучилося аж 35 гуртів і солістів.


Загальнопольскій проєкт, котрого задачом є награня відео до твору «Стук, стук», бесідуючий о тузі, сумліню і одповідальности за памят о нашых коренях.


Каждий чловек, без звгляду на тото, де мешкат, має право до свойой тотожности і плеканя культуры, з єдночасным шануваньом іншых. Наша місия то вказаня, же гнешнє поколіня Поляків, Лемків і Украінців хоче і зна спілпрацювати в згоді і здоровых реляциях, зо взаімным толеруваньом і акцептуваньом.

В проєкті о назві «Стук, стук. Гын фурт биют дзвоны...» учащати будут Полякы, Лемкы і Украінці, котры промуют свою культуру през музику, театр, танец, фільм і літературу. Артисты спільні награют відео, котре ма припоминати людям розсіяным по цілім сьвіті о тім, же без взгляду на народніст, вартат памятати о тім, кым ся єст, плекати свою культуру і традицию. На місце награнь выбрали сме село на полудни Польщы, котре пропало з причыны переселіня люди в часі Акциі Вісла (1947).

Зреалізуваны задачы проєкту:

 • створіня тексту сьпіванкы «Стук - стук» по лемківскы і украіньскы

 • скомпонуваня музикы і анранжациі,

 • опрацюваня сценарія відео,

 • створіня графікы до проєкту

 • опрацюваня детального пляну праці при реалізациі цілой подіі

Спільні зреалізували сме вшыткы задачы, котры не вымагали фінансовых середків. Тоты задачы были зреалізуваны добродійні, як власний вклад в проєкт на 18 тисячи злотых. Єднак не можеме вести праці над проєктом без Вашого фінансового вспертя.

Переказ відео

Дзвін, вколо якого крутит ся акция, символізує вартосты культуры. Каждий з нас може буд якім моменті свого жытя выдобыти свій дзвін і усьвідомити сой, што так направду в жытю єст важне.

Хцеме, штобы проєкт был зреалізуваний на найвыжшым рівни, зато Ваше вспертя є барз потрібне.


Просиме о вспертя, котре перекажеме на:

 • вынанятя студия для награня, мікс і мастеруваня сьпіванкы – 8 000 зл

 • вынанятя камер – 16 000 зл

 • оплачыня нічлігу і доізду на плян фільмуваня 100 участників – 19 000 зл

Долучаючы до проєкту през фінансове вспертя, стаєш ся його частином. Хоцбы найменша сума, помножена през тисячы люди доброй воли доведе до фіналу.

Результат Вашого вспертя

Премєра відео буде іщы в 2019 році, в часі спільного концерту ансамблів в Варшаві. Пак сьпіванка буде доступна в Інтернеті до безплатного одтворіня. Важне для нас, штобы дішла до як найвекшой кількости люди на цілім сьвіті, дітхнул і припамятал тото, што забыте. Зреалізуваня проєкту докаже, же знаме вытігати внескы з минулого, будувати пришле і разом спілпрацювати, творячы чудовы річы!

Называм ся Оксана Терефенко-Горощак, єм акторком, сьпівачком, режысерком, але тіж організатором фестівалів і координатором суспільных проєктів в цілій Польщы. Стрічаючы на своій дорозі люди ріжной народности спосереглам, же хоц маме подібны досьвідчыня і цілі, трафляют ся конфлікты і неє дякы до спілпраці.

Подумалам, же плян зреалізуваня відео, котрий народил ся в голові мойой камараткы Касі Комар-Мациньской, може быти позитивным выкликом. Рішылам, же з Вашом підтримком возму ся за його реалізацию на вельку міру.

Реалізаторы:

Проєкт реалізує група люди, котры пишут о собі:

«Річы тяжкы робыме дораз, а на тоты неможливы треба кус пождати”.

Оксана Терефенко – ідеа проєкту / текст сьпіванкы / сценарій / координатор проєкту

Кася Комар-Мациньска – думкодавец / текст сьпіванкы

Адам Горощак – текст сьпіванкы

Оксана Грабан - текст сьпіванкы, переклад текстів на язык лемківскій

Ева Фатула - переклад текстів на язык анґлицкій

Катерена Бродовска - переклад текстів на язык украіньскій

Анрий Попович – графіка

Патрик Вальчак – музика / аранжация

Шымон Кубка – оператор камеры / режысер

Мацєй Лысяк – керівник продикциі / другій режысер

Александра Сьмятек – керівник пляну

Мацєй Круль – обслуга пляну

Войцєх Депта – обслуга пляну

Матеуш Бжезьняк – фотограф / making of

О участниках проєкту

Оповідаючы знаємым ансамблям о ідеі проєкту стрітилам ся з велькым ентузиязмом і дяком спільного єй зреалізуваня. Тепер в проєкт заанґажувало ся аж 35 ансамблів і солістів.

A nationwide project, based on recording a video clip to the song "Clack, clack.", which talks about longing, conscience and responsibility for the memory of our origin.Everyone, no matter where they live, has the right to their own identity and preserving their culture, while respecting others. Our mission is to show that today's generations of Poles, Lemkos and Ukrainians want and can cooperate in harmony and healthy relationships, with mutual tolerance and acceptance.

Poles, Lemkos and Ukrainians who promote their culture through music, theater, dance, film and literature. will take part in the project named "Clack, clack. The bells are still ringing there ... " Artists will record a video clip, which is supposed to remind people all over the world that regardless of nationality, it is worth remembering who you are and taking care of your culture and tradition. The recording will take place in the village in southern Poland, which as a result of population resettlement during the Operation Vistula (1947), ceased to exist.

Completed project tasks:

 • writing the lyrics of the song "Clack - clack" in Lemko and Ukrainian

 • composing music and arrangement

 • writing a script of the video clip

 • creating graphics for the project

 • developing a detailed work plan for the implementation of the entire project

Together, we have completed all tasks that did not require a financial effort. These tasks were charitable as a personal contribution to the project valued at PLN 18 000. However, we cannot continue working on the project without your financial support.

The message of the video clip

The bell which is in the centre of attention symbolizes the values derived from culture. Each of us can bring our bell out at any time, realizing what is really important in life

We want the project to be carried out at the highest level, which is why your support is necessary.


We are asking for financial support in order to:

 • rent a recording studio and do the mixing and mastering of the song - PLN 8,000

 • rent video equipment - PLN 16,000

 • cover the cost of accommodation and travel to the film set of 100 participants - PLN 19,000

By joining the project through financial support, you become a part of it. Even the smallest amount multiplied by thousands of people of goodwill will lead us to the final.

The result of your support

The premiere of the video clip will take place in 2018, during a concert in Warsaw. Then, the song will be available online for free. We want it to reach as many recipients around the world as possible, touch their hearts and remind what is forgotten. The implementation of the project also proves that we are able to draw conclusions from the past, build a good future and cooperate together, creating beautiful things!

My name is Oksana Terefenko-Horoszczak, I am an actress, vocalist, director, and also a festival organizer and coordinator of social projects in Poland. Meeting people of different nationalities, I noticed that despite similar experiences and goals, sometimes there are conflicts and unwillingness to cooperate. I thought that the idea of my friend - Kasia Komar-Macyńska, can be a positive challenge. I decided that I will make a move with a little bit of your help :)

Project partners:

The project is being carried out by a group of people who describe themselves in the following way:

"We do difficult things immediately, for the impossible you have to wait ".


Oksana Terefenko - idea of the project / lyrics / screenplay / project coordinator

Kasia Komar-Macyńska - originator/lyrics

Oksana Graban, Adam Horoszczak - lyrics

Andrzej Popowicz - graphics

Patryk Walczak - music / arrangement

Szymon Kubka - cameraman / director

Maciej Łysiak - production manager / second director

Aleksandra Śmiatek - plan manager

Maciej Krul - plan support

Wojciech Depta - plan support

Mateusz Brzeźniak - photographer / making of

About participants

When I told my friends from different bands about the idea of the project I met with great enthusiasm and a will to accomplish it. Currently, as many as 35 bands and soloists are involved in the project.

Demaj - Gromadka

Bulochky - Bytów

Nadija - Leszno Górne

The Ukrainian Folk - Górowo Iławeckie


Dollars Brothers - Gorlice


Horpyna - Olsztyn

Chata Wuja Bena - Olsztyn

Frument - Warszawa

RE-Karpaty - Nysa

Krambabula - Poznań


Cool6a6a - Gdańsk / Wrocław


Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca „Kyczera” - Legnica


7 kropka - Legnica


Dobroto - Gdańsk / Warszawa

Teatr Navpaky - Gdańsk

N'LEM folk - Wrocław


Kanaan - Gdynia


Lemko Tower - Strzelce Krajeńskie


Lesja Szulc - Goleniów


Hopak - Olsztyn


Harazd - Górowo Iławeckie


Tuhaj-bej - Olsztyn


Prypadok - Przemków


Widymo - Sanok


Łemkowski Zespół Folkowy Serencza


Krajka - Przemyśl


Chór męski "Żurawli" - Warszawa


Studenty Tanciujut - Polska


Justyna Bluj śpiewaczka operowa - Kraków


Aleksandra Michniewicz śpiewaczka operowa - Wrocław


Natalia Maczyta-Cokan aktorka - Wrocław


Organizator nie dodał jeszcze żadnych aktualności

Komentarze zostały wyłączone

Dane ukryte
8,50 zł
Dane ukryte
Użytkownik niezarejestrowany
50 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
200 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Użytkownik niezarejestrowany
100 zł
Użytkownik niezarejestrowany
PC
50 zł
Paulina Cokan
NB
50 zł
natalia bilo
TK
ukryta
Taras Kostyk
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
OB
50 zł
Olga Bialik
AR
5 zł
Andrzej Rzepka
PM
50 zł
Prytuła Michał
KK
50 zł
Klaudia Kuchtyk
K
50 zł
K.O.J.O.M. Fil
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
15 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
324 zł
Dane ukryte
M
100 zł
Mateusz
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Użytkownik niezarejestrowany
2 200 zł
Użytkownik niezarejestrowany
MC
55 zł
Mikołaj Cikuj
IR
ukryta
Iwona Radosz
N
444 zł
Natalia Sycz
Użytkownik niezarejestrowany
100 zł
Użytkownik niezarejestrowany
AK
100 zł
Andrzej Komar
DM
ukryta
Dorota Marzec
KW
30 zł
Katarzyna Wojciechowska
K
100 zł
Komar H
Użytkownik niezarejestrowany
40 zł
Użytkownik niezarejestrowany
A
500 zł
Aleksander Romanko
ZD
50 zł
Zdzisław Drapieżnik
PK
25 zł
Piotr Komar
KB
30 zł
Kateryna Brodovska
LC
30 zł
Lena Cylupa
AM
ukryta
Aleksandra Michniewicz
S
ukryta
Seweryjan
AP
ukryta
Anna Polenik-Junko
AB
20 zł
Anna Buńko
MS
30 zł
Mateusz Sobolewski
PH
100 zł
Piotr Hudko
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
TH
100 zł
Teresa Hyra
RB
30 zł
Roksana Broda
DB
30 zł
Daria Broda
AF
100 zł
Alicia Fik
MR
100 zł
Murfy Ray
MT
30 zł
Marta, Tomek i Igor
AK
500 zł
Anna Kogut
MB
200 zł
Maria Borowiec
L
90 zł
lemos
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
ET
50 zł
Emilia Terefenko
D
100 zł
DaKo
JM
100 zł
Justyna Mozol
Dane ukryte
250 zł
Dane ukryte
ZM
ukryta
Zoriana Mryczko
KS
5 zł
Kasia Sawczuk
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
OK
30 zł
Olga koczańska
Użytkownik niezarejestrowany
100 zł
Użytkownik niezarejestrowany
BW
100 zł
Bogdan Wołoszczakiewicz
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
JO
15 zł
Jerzy Ostapczuk
ES
50 zł
Ewa Skalska
JS
100 zł
Jerzy Sulim
AP
ukryta
Andrzej Przybylo
AM
100 zł
A.J. Maliniak
Użytkownik niezarejestrowany
2 000 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
2 000 zł
Użytkownik niezarejestrowany
IH
50 zł
Igor Horków
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
GB
300 zł
Grażyna Betlej-Furman
ZK
10 zł
Zenona Koziak
OB
10 zł
Ołena Bodnar
Dane ukryte
55 zł
Dane ukryte
IM
20 zł
Igor Mryczko
E
500 zł
Elżbieta Krzemińska
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
K
100 zł
KrZysztof
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
AK
100 zł
Adrianna Kołacz
LF
200 zł
Liliana Fesnak
50 zł
Ewa Łoś
EJ
100 zł
Eugenia Juszczak
ZM
50 zł
Zenon Myc
AO
50 zł
Andrzej Ościsławski
KI
200 zł
Katarzyna i Piotr Fedusio
AK
100 zł
Anna Kertyczak
E
50 zł
Ewa
F
150 zł
Fili
B
50 zł
Bohdan Waśków
P
200 zł
Piotr i Iwona Tyma
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
11 zł
Dane ukryte
PB
100 zł
Piotr Baran
MK
30 zł
M.K.L.M Karepin
RT
10 zł
Roksana Tyrlicz
K
50 zł
Kasia
Dane ukryte
78 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
30 zł
Dane ukryte
IR
100 zł
Irena Romasiuk
20 zł
Roman Łeszkiw
BP
1 000 zł
Bogdan Putko
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
FI
200 zł
Fundacja im. Iwana Huka
Dane ukryte
200 zł
Dane ukryte
PD
20 zł
Piotr Dądela
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
M
500 zł
Miron i Maria Sycz
20 zł
Paweł Żołądek
RI
150 zł
Roman i Eugenia Fesnak
MG
50 zł
Mikołaj Gocz
AR
50 zł
Anna Rewak
SW
500 zł
Szymon Waszczyn
D
600 zł
Dawka
DA
50 zł
Daria Antoszko
JK
50 zł
Joanna Kostiw
DM
200 zł
Dzik Morderca
PL
50 zł
Piotr Lewkowicz
K
30 zł
Kasia
I
50 zł
Irena
NI
200 zł
Natalia i Roman Petreccy
AW
30 zł
Anna Wiewiórka
MB
ukryta
Magdalena Bernat
DB
50 zł
Daria Boczniewicz
KR
30 zł
Katarzyna Rogalska
KP
5 zł
Katarzyna Pabich
SH
200 zł
Sławomir Hojsak
KM
30 zł
Karolina Micuła
JK
100 zł
Jarosław Karowiec
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
AS
500 zł
ANDRZEJ SZARYJ
MK
50 zł
Mikołaj Kuszka
A
50 zł
anonymous
EP
100 zł
Elżbieta Pawelczyk
JM
150 zł
Jarek Michalik
OG
50 zł
Oksana Gnes
NO
10 zł
Natalia Oleksik
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
E
100 zł
Ewa
JW
30 zł
Jarek Właszynowicz
MK
50 zł
Marta Kolasa
KB
50 zł
Kinga Bobienko
D
30 zł
Damian Misztuk
JP
20 zł
Jakub Przybycień
Dane ukryte
40 zł
Dane ukryte
OS
ukryta
Olga Szkrawan
KB
2 000 zł
Krzysztof Biernacik
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
AB
50 zł
Agata Baradziej
MO
30 zł
Myron Ohorchak
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
D
50 zł
d33
IK
30 zł
Igor Kopach
MP
30 zł
MARTA PAWLISZCZY
KS
50 zł
Krzysiek Sliwinski
AZ
100 zł
Andrzej Zabrowarny
AM
200 zł
Aleksandra Michalik
IS
100 zł
Irena Szkarupska
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
KJ
100 zł
Kamila Jedynak
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
O
20 zł
Olena
NG
80 zł
Natalia Gawrońska
N
50 zł
Natalia
NG
100 zł
Natalia Gocz
NT
5 zł
Natalia Tadra
PB
100 zł
Pawel Biszczak
P
200 zł
ppp
N
50 zł
Nina
M
40 zł
MMi
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
AH
50 zł
Anna Horak
Dane ukryte
30 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
KK
30 zł
Ksenia Komar
Dane ukryte
3 zł
Dane ukryte
MP
200 zł
Michał Paluszek
AT
500 zł
ALEKSANDRA TEREFENKO-ROŻEK
KD
40 zł
Kasia D
Oksana Kłosowska
30 zł
Oksana Kłosowska
DM
ukryta
Daria M
PL
100 zł
Pawel Loza
OP
50 zł
Olga Pietnoczko
AP
10 zł
Anna Podgórzak
HW
40 zł
Halina Właszynowicz
F
40 zł
FASOLA
T
30 zł
tkomar
AN
50 zł
Artur N.
DP
50 zł
Daria Pyszniak
A
150 zł
AnnA
Dane ukryte
30 zł
Dane ukryte
KW
80 zł
Katarzyna Właszynowicz
JA
30 zł
Justyna Antoniak
Użytkownik niezarejestrowany
50 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Dane ukryte
200 zł
Dane ukryte
S
50 zł
Szym J
WZ
100 zł
Wiesława Zybura
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
MI
200 zł
Mirosława i Piotr Pełeńscy
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
T
30 zł
Tanka
HH
100 zł
Hanna Hnatiuk
RK
100 zł
Roksana Kostyk
Dane ukryte
40 zł
Dane ukryte
MM
20 zł
Mikołaj Mułyk
Dane ukryte
70 zł
Dane ukryte
N
50 zł
Natalia Tytanicz -Bilo
NB
20 zł
Natalia Bagan
IK
100 zł
Irena Krynicka
NM
50 zł
Natalia Mościwska
MS
30 zł
Michał Sokacz
MD
25 zł
Ma Der
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
PP
100 zł
Piotr Pietruszczak
PW
100 zł
Piotr Witek
AK
100 zł
Anna Kajfasz
MS
30 zł
Michał Saładziak
D
50 zł
Dariusz Staszewski
AD
50 zł
Andrzej Dobrzański
AH
1 zł
Adolf Hitler
PU
5 zł
Patryk Uran
Łukasz
ukryta
Łukasz
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
AW
50 zł
Anka Wencel
SJ
60 zł
stefan juszczak
KB
300 zł
Katarzyna Biszczak
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
АІ
90 zł
Анна Іщы-Шпытко
PJ
100 zł
Paweł Ju
MA
30 zł
Mariola Abkowicz
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
PK
20 zł
Piotr Komar
Dane ukryte
1 000 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
1 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
15 zł
Dane ukryte
PZ
100 zł
Paweł Zariczny
OB
5 zł
Olga Bialik
30 zł
Natalia Żyła
JB
50 zł
Jarosław Barcz
ŁS
100 zł
Łucja Stawiska
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
EP
100 zł
Ewa Pyrz
OW
20 zł
Oksana Wiśniowska
KJ
30 zł
Katarzyna Jozwik
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
OS
10 zł
Oksana Sudyn
SH
30 zł
Sebastian Hałun
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
OS
50 zł
Oksana Szkrawan
KK
50 zł
Kamil Kancerek
MH
50 zł
Marta Hudko
AH
100 zł
Adam Horoszczak
MJ
30 zł
Michał Jóźwik
JP
100 zł
Jarek Paduch
AK
30 zł
Anna Kędroń
Użytkownik niezarejestrowany
1 zł
Użytkownik niezarejestrowany

Pierwsza wpłata

Użytkownik niezarejestrowany
1 zł
Użytkownik niezarejestrowany

Najwyższa wpłata

Użytkownik niezarejestrowany
2 200 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Nasi użytkownicy założyli

348 592 zrzutki

Pomóż zebrać 43 000 zł dokonując wpłaty przez płatności on-line lub przelewem tradycyjnym.

Pomóż udostępniając zrzutkę!

904
udostępnień

NAGRODY

30 zł i więcej

Pocztówka z planu zdjęciowego wideoklipu.

wybrano 100 razy (pozostało 0 z 100)

przewidywana dostawa: 31 marca, 2018

Zorganizuj własną zrzutkę na dowolny cel:

Google Play
App Store

Zrzutka.pl używa plików cookies niezbędnych do działania strony, a także takich służących do analizy ruchu oraz pozwalających nam na optymalizację działania serwisu. Używamy także cookies niezbędnych do skutecznego marketingu usług własnych. Czytaj więcej: polityka prywatności.

Uwaga - zmianie uległa nasza polityka prywatności.