id: um7s6r

Ratujmy Wilcze Doły!

Ratujmy Wilcze Doły!

Nasi użytkownicy założyli 1 151 523 zrzutki i zebrali 1 196 603 454 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

Wilcze Doły potrzebują Twojej pomocy!


Pomóż nam uratować wyjątkową dolinę w Gliwicach! Miasto zamierza wyciąć blisko 700 drzew żeby zbudować gigantyczny zbiornik przeciwpowodziowy, chociaż dane pokazują, że wystarczyłby o wiele mniejszy. Budowa będzie się wiązać z pozbawieniem dużego osiedla terenów rekreacyjnych a zwierząt ich terenów bytowania. Na Wilczych Dołach żyją ściśle chronione gatunki ptaków co potwierdzają ekspertyzy wykonane na zlecenie mieszkańców, jednak urzędnicy uzyskali zgodę na budowę z pominięciem oceny oddziaływania na środowisko - organy ochrony środowiska ogóle nie badały tej sprawy! Żeby zatrzymać tą niszczycielską inwestycję potrzebujemy środków – do tej pory działaliśmy ze prywatnych środków, ale te pieniądze powoli się kończą. Publiczna zbiórka to dla nas szansa na uratowanie Wilczych Dołów i zmianę projektu na racjonalny, godzący ochronę przyrody i ochronę przed powodzią. Poniżej zobacz zdjęcia Wilczych Dołów i przeczytaj pełny opis sprawy!


n96cf930681513b1.jpeg

Kim jesteśmy?


Jesteśmy niezależną, apolityczną grupą mieszkańców Gliwic zaangażowaną w ratowanie jednego z najbardziej niezwykłych zakątków naszego miasta. Petycję w naszej sprawie poparło już ponad 7.000 osób, w tym osób znanych. Liczba ta cały czas rośnie.

k5466c43853188f9.jpeg

Czym są Wilcze Doły?


Wilcze Doły to wyjątkowy ekosystem, dziki z nielicznymi elementami przekształconymi przez ludzi, położony w południowo-zachodnich Gliwicach, w pobliżu centrum miasta. Składa się z naturalnie ukształtowanej doliny strumienia Wójtowianka (inna nazwa rzeki to Doa), pasm i kęp roślinności śródpolnej, w tym okazałych drzew w wieku od pięćdziesięciu do nawet dwustu lat; oraz terenów bagiennych.

b9df55cf3e7a4529.jpeg

c24c9374d7f5ce12.jpeg

i068eccc12e5f093.jpeg

Obiekty stworzone przez człowieka to głównie obszary rolnicze oraz małe, zabytkowe budowle hydrotechniczne, w większości niedziałające.

td3b362eb836db7e.jpeg

(Zdjęcie: historyczny zbiornik retencyjny na potoku Doa, umiejscowiony w pobliżu ROD "Budowlani")


Po wschodniej stronie doliny znajduje się duże osiedle Sikornik, a po północnej - starsza dzielnica Wójtowa Wieś, dla mieszkańców tych obszarów Wilcze Doły to od lat główny teren spacerów i rekreacji.

bbad5f0a36da4492.jpeg

Dolina Wójtowianki jest dodatkowo terenem cennym przyrodniczo – stanowi tzw. łęg śródpólny (czyli ciąg drzew nad strumieniem płynącym przez pola), który zamieszkują liczne gatunki zwierząt, w tym ptaki znajdujące się na Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych oraz chronione w całej Unii Europejskiej na podstawie Dyrektywy Ptasiej. Łęg śródpolny to teren o nadzwyczajnej bioróżnorodności, znacznie większej niż na obszarach leśnych.

rce1fd73864e78b0.jpeg

t4cfbd536b5238a7.jpeg

fot. Maciej Mikuła

r62ec4bc9e2f58ed.jpeg

Co zagraża Wilczym Dołom?


Władze naszego miasta postanowiły właśnie na terenie Wilczych Dołów wybudować suchy zbiornik przeciwpowodziowy, gigantyczny w porównaniu do rozmiaru samego strumienia Wójtowianka, bo długi na ponad pół kilometra i szeroki na dwieście siedemdziesiąt metrów.

ve898e2615741d6b.jpeg

Powstanie obiektu będzie wiązać się z wycinką blisko 700 drzew (w tym stuletnich i starszych), eliminacją siedlisk żyjących tam zagrożonych wyginięciem zwierząt, przesunięciem i regulacją koryta potoku Wójtowianka i wybraniem ponad pół miliona ton mas ziemnych, co zmieni lokalne stosunki wodne i prawdopodobnie uniemożliwi okolicznym rolnikom dalszą uprawę roli, zmuszając ich do sprzedaży ziemi rozmaitym inwestorom oraz deweloperom. Na szczególną uwagę zasługuje plan zagospodarowania przestrzeni dla tego obszaru (obszar, na którym ma powstać zbiornik jest zaznaczony na niebiesko).

e51521ee11717481.jpeg Dobrze funkcjonujący ekosystem zamieni się w klepisko pokryte jedynie trawą. Ewentualne nasadzenia zastępcze nie zrekompensują utraty starego drzewostanu, dodatkowo jest wątpliwe, czy mogą one w ogóle zostać umieszczone we wnętrzu projektowanego zbiornika. Uregulowane i umocnione na brzegach koryto potoku uniemożliwi powrót ekosystemu do stanu chociażby przypominającego stan poprzedni.yf1d251c92b2c557.jpeg

d97905361e63652d.jpeg

(Powyższe zdjęcia przedstawiają podobny, istniejący zbiornik na terenie Gliwic, przy ulicy Bojkowskiej.)


Co gorsza projektant nawet nie starał się ograniczyć ingerencji w przyrodę. Władze Gliwic uzyskały wszystkie potrzebne zezwolenia przedstawiając właściwym instytucjom m.in. opinię, z której wynika, że ten teren nie ma żadnej wartości ekologicznej. Ekspertyzy naukowe wykonane na zlecenie mieszkańców pokazały, że to nieprawda – jednak mimo ujawnienia nieprawidłowości władze nie zamierzają zmieniać swoich planów, które opracowały bez realnych konsultacji społecznych.


Jak możesz pomóc?


Oprócz informowania znajomych czy rodziny o akcji, udostępniania naszych materiałów, potrzebujemy także Twojego finansowego wsparcia. Potrzebne jest ono, żeby opłacić opinie ekspertów i sfinansować działania, które pokażą, że projekt suchego zbiornika przeciwpowodziowego, który ma powstać na Wilczych Dołach, jest niszczycielski dla środowiska i oparty na błędnych założeniach. Chcemy jego zmiany tak, aby ochronić miasto przed podtopieniami, ale bez niszczenia przepięknej ostoi przyrody.


Podkreślamy: nie jesteśmy przeciwko ochronie Gliwic przed podtopieniami. Nie sprzeciwiamy się temu, żeby w rejonie Wilczych Dołów powstały zbiorniki przeciwpowodziowe, gdyż takowe zawsze na tym terenie istniały. Wiemy jednak, że obecny projekt można zmienić w taki sposób, żeby uratować drzewa, ptaki i naturalne koryto potoku. Dodatkowo istnieje możliwość, by dokonać tego nawet bez utraty dofinansowania unijnego – potrzebna jest wyłącznie dobra wola urzędników, której niestety ciągle brakuje.


Liczymy, że dzięki Waszej pomocy uda nam się przeprowadzić wszechstronny audyt projektu zbiornika i poprzeć nasze zarzuty solidnymi, naukowymi argumentami. Potrzebujemy funduszy na ekspertyzy oraz na dalsze propagowanie akcji ratowania Wilczych Dołów. Pragniemy z Waszą pomocą zebrać argumenty, które umożliwią uratowanie jednego z najpiękniejszych zakątków Gliwic dla nas, mieszkańców miasta i dla przyszłych pokoleń. Będziemy bardzo wdzięczni za każdą wpłatę!

ae3716a49c8834b1.jpeg

Ważne linki:

- PETYCJA w sprawie ratowania Wilczych Dołów: www.ratujmywilczedoly.pl (prosimy o podpis!)

- lista ważnych publikacji prasowych nt. naszej akcji

- ekspertyzy przyrodnicze


d21d9af538747203.jpeg

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 173

preloader

Komentarze 4

 
2500 znaków