id: jkjh2f

UNIMOG dla Ukraińskich Sił Zbrojnych

UNIMOG dla Ukraińskich Sił Zbrojnych

Nasi użytkownicy założyli 937 251 zrzutek i zebrali 928 329 704 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Aktualności1

 • Zrzutka przeniesiona z portalu pomagam.pl, gdzie zebralismy juz prawie 8 tys PLN

  0Komentarzy
   
  2500 znaków

  Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

  Czytaj więcej
Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Opis zrzutki

ENGLISH & Deutsch version below

Opancerzony pojazd UNIMOG dla Batalionu 130 Ukraińskich Sił Zbrojnych

Przez 10 miesięcy niosłam pomoc jako wolontariuszka na granicy i przede wszystkim na wschodzie Ukrainy (okolice Zolochiva, Chuhuiv, Kupyansk i ostatnio okolice wokół Siversk, Slovyansk & Kramatorsk). Działalność naszej grupy wolontariuszy STAZ SAFE UA (www.staysafeua.org) w najciężej dostępnych terenach możliwa jest dzięki wsparciu zaprzyjaźnionego Batalion 130. To jeden z tych batalionów od zadań specjalnych. 

Teraz oni proszą bardzo nas o pojazd specjalny: opancerzony UNIMOG


Zebrane środki zostaną przeznaczone na:

* zakup pojazdu

* opancerzenie pojazdu

* ewentualny remont, malowanie i doposażenie pojazdu (np. zestaw zapasowych opon)

* przetransportowanie pojazdu na sam wschód Ukrainy 


UNIMOG będzie stosowany do:

* ewakuacji rannych

* transportu żołnierzy

* dostarczania sprzętu żołnierzom na bezpośrednią linię frontu

* zadań specjalnych 

Dlaczego opancerzony UNIMOG a nie zwykła terenówka 4x4?

UNIMOG dojedzie wszędzie, przejedzie wszędzie, to pojazd do zadań specjalnych. Zwykłe terenówki 4x4, choć również mega potrzebne na froncie, nie wszędzie dają radę, szczególnie zimą i podczas wiosennych roztopów. UNIMOG to pojazd drogi, szczególnie jeśli mówimy o wersji opancerzonej, dlatego jest ich taki niedobór na froncie. I dlatego podejmujemy się wyjątkowej misji, by dostarczyć ten mega sprzęt obrońcom wolności. Co jeśli nie zbierzemy całej kwoty?

Przeznaczenie zebranej kwoty ustalimy wspólnie z kierownictwem Batalionu 130.

Najczęściej potrzebne są: drony, terenówki, specjalistyczna optyka snajperska, czy przy mniejszych kwotach: termobielizna i słuchawki ochraniające słuch żołnierzy.


ENGLISH - ENGLISH - ENGLISH - ENGLISH - ENGLISH 

Armoured UNIMOG vehicle for Battalion 130 of the Ukrainian Armed Forces

For 10 months I was helping as a volunteer at the border and, above all, in the east of Ukraine (around Zolochiva, Chuhuiv, Kupyansk and recently around Siversk, Slovyansk & Kramatorsk). The activity of our group of volunteers in the hardest-to-reach areas is possible thanks to the support of our friendly Batalion 130. This is one of those special operations battalions.


Now they are asking us for a special vehicle: the armored UNIMOG


The collected funds will be used for:

* vehicle purchase

* vehicle armor

* possible repair, painting and retrofitting of the vehicle (e.g. a set of spare tires)

* transporting the vehicle to the very east of Ukraine


Why an armored UNIMOG and not a regular 4x4 off-roader?

UNIMOG will get everywhere, it will go everywhere, it is a vehicle for special tasks. Ordinary 4x4 off-roaders, although also very necessary at the front, are not suitable everywhere, especially in winter and during spring thaws. UNIMOG is an expensive vehicle, especially if we are talking about the armored version, which is why there is such a shortage of them at the front. And that is why we undertake a unique mission to deliver this mega equipment to the defenders of freedom.

(explanation from the Ukrainian soldier you can find in the comments below)


UNIMOG will be used for:

* evacuation of the wounded

* troop transport

* delivering equipment to soldiers to the direct front line

* special tasks


DEUTSCH - DEUTSCH - DEUTSCH - DEUTSCH - DEUTSCH

UNIMOG-Panzerfahrzeug für das Bataillon 130 der ukrainischen Armee

10 Monate lang habe ich als Freiwilliger an der Grenze und vor allem im Osten der Ukraine (um Zolochiva, Chuhuiv, Kupyansk und kürzlich um Siversk, Slovyansk & Kramatorsk) geholfen. Die Tätigkeit unserer Gruppe von Freiwilligen in den schwer zugänglichen Gebieten ist dank der Unterstützung unseres freundlichen Bataillons 130 möglich. Dies ist eines dieser Spezialeinsatzbataillons.


Jetzt bitten sie uns nach einem besonderen Fahrzeug: dem gepanzerten UNIMOG


Das gesammelte Geld wird verwendet für:

* Fahrzeugkauf

* Fahrzeugpanzerung

* eventuelle Reparatur, Lackierung und Nachrüstung des Fahrzeugs (z. B. ein Satz Ersatzreifen)

* Transport des Fahrzeugs in den äußersten Osten der Ukraine


Warum ein gepanzerter UNIMOG und kein gewöhnlicher 4x4-Geländewagen?

Der UNIMOG kommt überall hin, er kommt überall hin, er ist ein Fahrzeug für besondere Aufgaben. Gewöhnliche 4x4-Offroader sind zwar auch vorne sehr notwendig, aber nicht überall geeignet, insbesondere im Winter und bei Tauwetter im Frühjahr. UNIMOG ist ein teures Fahrzeug, insbesondere wenn es sich um die gepanzerte Version handelt, weshalb es an der Front einen solchen Mangel gibt. Und deshalb übernehmen wir eine einzigartige Mission, um diese Mega-Ausrüstung an die Verteidiger der Freiheit zu liefern. Sehe ein Video in Kommentaren, wie die Terrain auf dem Front aussieht.


UNIMOG wird eingesetzt für:

* Evakuierung der Verwundeten

* Truppentransport

* Lieferung von Ausrüstung an Soldaten an die direkte Frontlinie

* Sonderaufgaben

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Dowiedz się więcej

Jeszcze nikt nie założył skarbonki na tej zrzutce. twoja może być pierwsza!

Wpłaty 41

 
Dane ukryte
1 000 zł
 
Dane ukryte
ukryta
 
Dane ukryte
200 zł
 
Dane ukryte
200 zł
 
Dane ukryte
100 zł
 
Dane ukryte
20 zł
 
Dane ukryte
200 zł
 
Dane ukryte
200 zł
 
Dane ukryte
50 zł
 
Dane ukryte
50 zł
Zobacz więcej

Komentarze

 
2500 znaków
Zrzutka - Brak zdjęć

Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!