id: v6hept

Let gender justice be done - Court for ftm / Niech sprawiedliwości stanie się zadość - sąd by widzieć w dokumencie tożsamości prawdziwego siebie

Let gender justice be done - Court for ftm / Niech sprawiedliwości stanie się zadość - sąd by widzieć w dokumencie tożsamości prawdziwego siebie

Nasi użytkownicy założyli 1 190 262 zrzutki i zebrali 1 254 729 763 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

Mam na imię Hector,  

 

Jak niektórzy z Was- jestem również osobą transpłciową FtM. Możnaby rzec, że urodziłem się w złym miejscu i złym czasie, ale tak naprawdę... w złym ciele. Jak pewnie niektórzy z Was się domyślają, nie jest to łatwe. Nie wstajecie codziennie rano z myślą, że macie: nie to imię, nie ten głos, nie ten wygląd, a przede wszystkim nie tą płeć. Nie zwracacie na to uwagi, bo jest to dla Was naturalne. Kiedyś Wam zazdrościłem... też bardzo chciałem doczekać takiego dnia...  

Ja codziennie o tym myślałem.. Pewnego dnia poddałem się społeczeństwu. Nie był to dobry ruch. Brak właściwej płci wracał do mnie każdego dnia. Nie byłem sobą, wykonywałem czynności męskie, zachowywałem się jak mężczyzna, mówiłem tylko o męskich sprawach, zazdrościłem innym mężczyznom... a sam pozostałem w kobiecym ciele.  

 

Aż pewnego dnia zdecydowałem się na ten krok pomimo strachu przed: rodziną, przyjaciółmi, społeczeństwem, a nawet samym sobą. A bycie wrogiem samego siebie jest najgorszą możliwą rzeczą.  

 

Zacząłem hormonoterapie z użyciem testosteronu (obecnie od 1 roku i 8 miesięcy jestem na hormonie), co pozwoliło mi osiągnąć wymarzony passing, głos, bycie mężczyzną wizualnie i w odczuciu. Jednak ponownie czegoś brakowało...  

 

Jak pewnie niektórzy z Was się domyślają jest to sąd, dzięki któremu w dokumencie tożsamości będę widział siebie, jako mężczyznę. W Polsce są bardzo ostre i ciężkie zasady... musimy podać swoich rodziców do sądu i spojrzeć im w twarz... Jestem gotów na ten krok psychicznie, niestety nie finansowo..  

 

Wraz z narzeczoną zarabiamy od świtu do nocy, lecz nasze pieniądze starczają jedynie na utrzymanie dziecka i dwóch ogromnych psów, które wyciągneliśmy z niewoli schroniska... Przez to nie jesteśmy w stanie uzbierać na koszty sądowe, dalsze badania oraz opinie biegłego sądowego.  

 

Z tego względu bardzo serdecznie w imieniu swoim i narzeczonej prosimy Was o wsparcie, by wreszcie zobaczyć właściwą płeć w dokumencie tożsamości.. Byśmy mogli wziąć ślub i zacząć cieszyć się życiem rodzinnym...  

 

Niech Bóg i zdrowie zyciowe prowadzi Was przez całe życie i błogosławi  

 

Hector

 

English below:

My name is Hector 

  

Like some of you- I am also a transgender FtM person. You could say I was born in the wrong place and in the wrong time, but really ... in the wrong body. As some of you may have guessed, it is not easy. You don't get up every morning thinking that you have: not that name, not that voice, not that look, and most of all not that gender. You do not pay attention to it because it is natural for you. Once I envied you ... I also really wanted to see such a day ... 

  

I thought about it every day .. One day I surrendered to society. It was not a good move. The lack of the right gender kept coming back to me every day. I was not myself, I was doing male activities, I was acting like a man, I was only talking about male matters, I was jealous of other men ... and I remained in the female body. 

  

Until one day I decided to take this step despite the fear of: family, friends, society and even myself. And being an enemy of yourself is the worst possible thing. 

  

I started hormone therapy with the use of testosterone (now I have been on the hormone for 1 year and 8 months), which allowed me to achieve my dream passing, voice, being a man visually and feeling. However, something was missing again ... 

  

As some of you may have guessed, it is a court that will allow me to see myself as a man in my identity document. There are very strict and heavy rules in Poland ... we have to take our parents to court and look them in the face ... I am ready for this step mentally, unfortunately not financially .. 

  

Together with my fiancée, we earn from dawn to dusk, but our money is only enough to support a child and two huge dogs that we pulled out of the shelter  ... As a result, we are not able to collect for court costs, further examinations and expert opinions. 

  

For this reason, on behalf of ourselves and our fiancée, we kindly ask you for your support, to finally see the correct gender in the ID document ... So that we can get married and start enjoying family life ... 

  

May God and health of life guide you throughout your life and bless you 

  

Hector

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Dowiedz się więcej

Oferty/licytacje 1

Kupuj, Wspieraj.

Kupuj, Wspieraj. Czytaj więcej

Nieaktywne
Inne
dieta autorska 14-dniowa
Dla wszystkich osób, które zechcą wesprzeć mnie w sprawie zrzutki wysyłam autorską 14-dniową dietę. Proszę odezwij się do mnie w wiadomości prywatnej,...
100 zł
Zakończona

Wpłaty 10

 
Dane ukryte
ukryta
MZ
Wojtek
13 zł
 
Dane ukryte
ukryta
JW
Asia
130 zł
KP
Karl
100 zł
 
Dane ukryte
10 zł
 
10 zł
 
Natan Koptoń
10 zł