id: va2x5d

Zimowa pomoc dla walczącej Ukrainy

Zimowa pomoc dla walczącej Ukrainy

Nasi użytkownicy założyli 1 016 126 zrzutek i zebrali 1 064 241 299 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

Warsaw Enterprise Institute oraz Korporacja Akademicka Arkonia we współpracy z Fundacją Kulskich zainicjowały

AKCJĘ POMOCY WALCZĄCEJ UKRAINIE– 4 WINTER


Nadeszła zima! Wspólnie pomóżmy walczącym o swoją przyszłość Ukraińcom i zapewnijmy im ciepło!


Rosyjskie bomby spadające na miasta, wsie i infrastrukturę energetyczną wyłączyły milionom mieszkańców Ukrainy światło i ogrzewanie. W jeszcze trudniejszej sytuacji znaleźli się obrońcy Ukrainy rozsiani po linii frontu. Ataki wroga i mrozu będą odpierać w okopach. Sukces lub porażka w tej walce zależy od wsparcia, jakiego będziemy w stanie im udzielić. Warsaw Enterprise Institute oraz Korporacja Akademicka Arkonia zainicjowały akcję pomocy Ukrainie „4 Winter”. Odbywa się ona przy współpracy z polskimi i ukraińskimi sportowcami, m.in. Wołodymyrem i Witalijem Kliczko, Anitą Włodarczyk, Mają Włoszczowską, Grzegorzem Krychowiakiem, Wasylem Łomaczenko, Katarzyną Woźniak, Luizą Złotkowską, Konradem Niedźwiedzkim, Dariuszem Goździakiem, Marianem Sypniewskim, Oleksandrem Khyzniakiem i Aliną Szaternikową.


Akcja 4 Winter obejmuje zbiórkę na platformie zrzutka.pl z nagrodzeniem najhojniejszych darczyńców pamiątkami sportowymi oraz dodatkowe aukcje charytatywne.

Regulamin przyznania pamiątek sportowych zakłada, że spośród wszystkich darczyńców, pięć osób, które dokonają największych wpłat, otrzymają w kolejności:

 1. Rękawicę bokserską podpisaną przez Wasyla Łomaczenko.
 2. Rękawicę bokserską podpisaną przez Oleksandra Khyzhniak.
 3. Rękawicę bokserską podpisaną przez Aline Shaternikovą.
 4. Gablotę ze zdjęciem i autografem, potwierdzoną certyfikatem autentyczności upamiętniającym zdobycie pasa mistrzowskiego w boksie zawodowym przez Wołodymyra Kliczko.
 5. Gablotę ze zdjęciem i autografem, potwierdzoną certyfikatem autentyczności upamiętniającym zdobycie pasa mistrzowskiego w boksie zawodowym przez Witalija Kliczko.


Dzięki uprzejmości i szlachetności polskich sportowców możliwe było również stworzenie aukcji charytatywnych. Na liście pamiątek, które zostały nam przekazane i zostaną zlicytowane znalazły się:

 1. Koszulka sportowa z autografem Anity Włodarczyk, jednej z najbardziej utytułowanych lekkoatletek w historii Polski, trzykrotnej mistrzyni Olimpijskiej w rzucie młotem (Londyn 2012, Rio de Janeiro 2016 oraz Tokio 2020).
 2. Koszulka kolarska dwukrotnej srebrnej medalistki Olimpijskiej Mai Włoszczowskiej (Pekin 2008 oraz Rio de Janeiro 2016), w której Maja startowała podczas swoich ostatnich Igrzysk Olimpijskich w karierze w Tokio w 2020 roku.
 3. Kostium reprezentacji Polski w łyżwiarstwie szybkim podpisanym przez dwukrotne medalistki Olimpijskie Katarzynę Woźniak i Luizę Złotkowską (brąz — Vancouver 2010, srebro — Sochi 2014) oraz Konrada Niedźwiedzkiego (brąz — Sochi 2014).
 4. Ramka z autografem mistrza Olimpijskiego w pięcioboju nowoczesnym Dariusza Goździaka, który złoto, wywalczył w Barcelonie w 1992 roku.
 5. Ramka z autografem szermierza Mariana Sypniewskiego, brązowego medalisty olimpijskiego Moskwa 1980 oraz Barcelona 1992.
 6. Piłka podpisana przez wielokrotnego reprezentanta Polski, jednego z najbardziej utytułowanych polskich piłkarzy Grzegorza Krychowiaka.
 7. Profesjonalne buty piłkarskie (korki) marki Adidas z autografem wielokrotnego reprezentanta Polski, jednego z najbardziej utytułowanych polskich piłkarzy Grzegorza Krychowiaka.


Wszystkie nasze licytacje charytatywne znajdą Państwo pod adresem: https://allegro.pl/charytatywni/cele?string=4%20WINTER


Zbiórka potrwa do końca lutego, a zebrane środki zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia zimowego dla formującej się 4 Samodzielnej Brygady Pancernej - jednostki imienia wspólnego bohatera Polski i Ukrainy, Hetmana Przecława Lanckorońskiego. Organizatorzy w ten sposób podkreślają wolę budowania przyszłości naszych narodów w oparciu o wzajemną pomoc, zaufanie i braterstwo.


Zebrane środki zostaną wykorzystane na zakup nieofensywnego sprzętu zimowego wskazanego przez wojsko ukraińskie jako najbardziej krytyczny. Są to w pierwszej kolejności:

- grzejniki polowe,

- generatory prądu,

- bielizna i odzież termiczna,

- przenośne stacje ładowania ,

- magazyny energii.


W ramach akcji odbędzie się także spotkanie z ekspertami ds. sytuacji na Ukrainie w „Świetlicy Wolności” (stay tuned!)


Głęboko wierzymy, że wspólnymi siłami pomożemy mieszkańcom Ukrainy wyjść z tej próby zwycięsko!ENGLISH VERSION


Warsaw Enterprise Institute and the Academic Corporation Arkonia in cooperation with the Kulski Foundation initiated AN

ACTION TO HELP FIGHTING UKRAINE - 4 WINTER


Winter has come! Together, let's help the Ukrainians struggling for their future and provide them some warmth!


Russian bombs falling on cities, villages and energy infrastructure have turned off light and heating for millions of Ukrainians. The defenders of Ukraine scattered along the front line found themselves in an even more difficult situation. Enemy attacks and freezing temperatures will be repelled in the trenches. Success or failure in this fight depends on the support that we are able to provide them. Warsaw Enterprise Institute and the Academic Corporation Arkonia initiated AN ACTION TO HELP FIGHTING UKRAINE - 4 WINTER It takes place in cooperation with Polish and Ukrainian athletes, including Volodymyr and Vitali Klitschko, Anita Wlodarczyk, Maja Wlodszczowska, Grzegorz Krychowiak, Vasyl Lomachenko, Katarzyna Wozniak, Luiza Zlotkowska, Konrad Niedzwiedzki, Dariusz Gozdziak, Marian Sypniewski, Oleksandr Khyzniak and Alina Shaternikova.


The 4 Winter campaign includes a collection on the zrzutka.pl platform with the awarding of sports memorabilia to the most generous donors, as well as additional charity auctions.

The regulations for awarding sports memorabilia stipulate that of all donors, the five people who make the largest donations will be awarded in order:

 1. A boxing glove signed by Vasyl Lomachenko.
 2. A boxing glove signed by Oleksandr Khyzhniak.
 3. A boxing glove signed by Alina Shaternikova.
 4. A display case with a photo and autograph, confirmed by a certificate of authenticity commemorating the winning of the professional boxing championship belt by Volodymyr Klitschko.
 5. A display case with a photo and autograph, confirmed by a certificate of authenticity commemorating the winning of the professional boxing championship belt by Vitali Klitschko.


Thanks to the kindness and nobility of Polish Olympians, it was also possible to create a charity auction. The list of memorabilia that was donated to us and will be auctioned includes:

 1. Sports T-shirt autographed by Anita Wlodarczyk, one of the most successful athletes in Polish history, three-time Olympic champion in the hammer throw (London 2012, Rio de Janeiro 2016 and Tokyo 2020).
 2. The cycling jersey of two-time Olympic silver medalist Maja Wloszczowska (Beijing 2008 and Rio de Janeiro 2016), in which Maja competed at her last Olympic Games of her career in Tokyo in 2020.
 3. Polish national speed skating team costume signed by two-time Olympic medalists Katarzyna Wozniak and Luiza Zlotkowska (bronze — Vancouver 2010, silver — Sochi 2014) and Konrad Niedzwiedzki (bronze — Sochi 2014).
 4. Autographed frame of Olympic champion in modern pentathlon Dariusz Goździak, who won gold, won in Barcelona in 1992.
 5. Autographed frame of fencer Marian Sypniewski, Olympic bronze medalist Moscow 1980 and Barcelona 1992.
 6. The ball signed by multiple Polish national player, one of the most successful Polish footballers Grzegorz Krychowiak.
 7. Professional soccer shoes (stoppers) by Adidas autographed by multiple Polish national player, one of the most successful Polish footballers Grzegorz Krychowiak.


All of our charity auctions can be found at: https://allegro.pl/charytatywni/cele?string=4%20WINTER


The campaign will until the end of February, and the funds raised will be used to purchase winter equipment for the forming 4th Independent Armored Brigade, a unit named after the common hero of Poland and Ukraine, Hetman Przeclaw Lanckoronski.

The organizers thus emphasize the will to build the future of our nations on the basis of mutual help, trust and brotherhood.


The funds raised will be used to purchase non-offensive winter equipment identified by the Ukrainian military as the most crucial. These include in the first instance:

- field heaters,

- power generators,

- underwear and thermal clothing,

- portable charging stations,

- energy storage.


The event will also include a meeting with experts on the situation in Ukraine in the "Freedom Lounge" (stay tuned!)


We firmly believe that together we will help the people of Ukraine emerge victorious from this endeavor!

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 282

 
Dane ukryte
ukryta
TO
Tomek
50 zł
KK
kamil kowal
20 zł
 
Dane ukryte
20 zł
 
Dane ukryte
20 zł
MK
Marcin Ksiażyk
20 zł
 
Dane ukryte
ukryta
 
Dane ukryte
ukryta
DW
Damian Walewski
20 zł
MA
Marta
20 zł
Zobacz więcej

Komentarze 4

 
2500 znaków
 • JS
  Jasiek

  Kanał sportowy wspiera :D

  10 zł
 •  
  Użytkownik anonimowy

  Moja cegiełka 🦾🫡

  20 zł
 • KS
  Karolina Skwarczyńska

  Życzę wszystkim żołnierzą oraz osobą cywilnym uczestniczącym aktywnie w konflikcie zdrojnym na terenie Ukrainy dużo wytrwałości i żołnierskiego szczęścia 💪

  100 zł
 •  
  Użytkownik anonimowy

  Fajnie byłoby gdyby to były polskie produkty. Wspieramy wtedy jednocześnie Polskę i Ukrainę.

  100 zł