id: vckyw3

KLASZTORNE WYZWANIE / Challenge of the Convent

KLASZTORNE WYZWANIE / Challenge of the Convent

1 955 zł
z 600 000
0%
zakończona
01.12.2018r
22
wspierających
Wpłaty nieaktywne - wymagane działanie Organizatora zrzutki. Jeśli jesteś Organizatorem - zaloguj się i podejmij wymagane działania.

Nasi użytkownicy założyli 1 038 048 zrzutek i zebrali 1 109 179 594 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Aktualności1

  • Drodzy Przyjaciele! Nasza zbiórka "KLASZTORNE WYZWANIE" oficjalnie ruszyła! Serdecznie dziękujemy pierwszym Darczyńcom, dzięki którym nabrała tempa - dziękujemy za ten dar serca! To dopiero początek, dlatego gorąco polecamy!
    Czytaj więcej
Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Opis zrzutki

KLASZTORNE WYZWANIE - PIWNA W POTRZEBIE! Setny rok naszego istnienia postawił przed nami wielkie wyzwanie, którym jest remont naszego klasztoru Matki Bożej Pocieszenia przy kościele św. Marcina na warszawskiej Starówce.

wnętrze klasztoru

korytarz biblioteczny

600 000 – tyle brakuje nam na wkład własny do remontu klasztoru na Piwnej.

Cały kompleks zabudowań po walkach powstańczych w 1944 roku znajdował się w całkowitej ruinie. Większe prace remontowe przeprowadzane na terenie klasztoru miały miejsce w 1979 roku, kiedy po podpaleniu poddasza przez nieznanego sprawcę, spłonął strych i dach na budynku klasztoru oraz zostały zalane pomieszczenia mieszkalne. Dzięki ogromnej życzliwości i pomocy wielu osób udało nam się odbudować strawione ogniem pomieszczenia i poszycie dachowe.

W 1989 roku miało miejsce osuszanie budynku i wymiana rur wodnych, a w 2005 wymiana pozostałych pionów wodnych.

Przed dziesięcioma laty miała miejsce renowacja elewacji budynku kościoła św. Marcina i przylegającego do niego klasztoru, a dwa lata temu remont wnętrza kościoła. Prace objęły osuszanie tynków w kościele i w podziemiach, wymianę instalacji elektrycznej oraz malowanie wnętrza świątyni.

Teraz przyszła kolej na wnętrze klasztoru, który stanowi ważny element naszej historii. Cały kompleks kościelno-klasztorny powierzył naszej opiece Ksiądz Prymas Wyszyński w 1956 roku i od tej pory znajduje się w nim dom generalny naszego zgromadzenia, krajowe duszpasterstwo osób niewidomych oraz Biblioteka Wiedzy Religijnej. To tutaj działał w czasie stanu wojennego Prymasowski Komitet Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i Ich Rodzinom.

Klasztor stanowi "przystań" dla osób niewidomych z Warszawy, a także z całej Polski, podczas przyjazdów na wizyty u specjalistów itp. W murach klasztoru odbywają się raz w miesiącu spotkania formacyjno-duszpasterskie oraz rekreacyjne osób niewidomych i ich rodzin.

Ponadto z duszpasterstwem kościoła św. Marcina ściśle związana jest warszawska sekcja KIK-u, która spotyka się tutaj na Eucharystii, rekolekcjach i różnych zebraniach.

Dzięki DOTACJI ponad 1,1 mln zł ze środków unijnych nasz klasztor przejdzie kompleksową termomodernizację. Zakres prac budowlano-remontowych obejmie: modernizację systemu ogrzewania i systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej, ocieplenie stropodachów, dachów i skosów nad poddaszem i strychami. W budynku zostaną wymienione okna. Zainstalowanych będzie 10 kolektorów słonecznych.

Realizacja projektu poprawi efektywność energetyczną budynku oraz zmniejszy koszty zużycia energii cieplnej i elektrycznej, które są bardzo wysokie i przekraczają nasze możliwości finansowe.

Znamienne jest to, że projekt jest jakby prezentem na nasze stulecie, ponieważ był złożony przed dwoma laty i nie został zatwierdzony z powodu braku środków. W bieżącym roku, w wyniku ponownego rozpatrzenia dawnego wniosku przyznano nam powyższą dotację.

KLASZTOR MATKI BOŻEJ POCIESZENIA.

WIRYDARZ

Zabudowania świętomarcińskie - niegdyś kościół i klasztor ojców augustianów - stanowią bardzo ważny element na mapie zabytków Starego Miasta. Tutaj znajduje się obraz Matki Bożej Pocieszenia cieszący się kultem już w XV w. Tutaj obradował sejmik mazowiecki oraz spotykały się cechy rzemiosł. Obok kultu religijnego i sprawowanej Liturgii Godzin miejsce to, jest licznie nawiedzane przez rzesze turystów z Polski, jak i gości zagranicznych podziwiających walory architektoniczne tego miejsca.

Same nie jesteśmy w stanie pozyskać kwoty, określonej w projekcie jako wkład własny. Główne źródło naszego utrzymania stanowią emerytury i renty starszych sióstr.

Od początku naszego istnienia, czyli od stu lat posługujemy osobom niewidomym. Sługa Boża Matka Elżbieta Czacka, sama niewidoma jasno określiła cel i zadania naszego zgromadzenia. Staramy się być wierne pozostawionemu nam charyzmatowi.

We wszystkich placówkach w Polsce: Laski, Gdańsk-Sobieszewo, Rabka, Żułów współpracujemy z Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie podejmując pracę z osobami niewidomymi na każdym etapie ich życia.

Wyraźnym rysem naszej działalności jest posługa osobom niewidomym w placówkach misyjnych: w Indiach (cztery domy) i Afryce. W Indiach jesteśmy już ponad 25 lat, w Rwandzie ponad 10. Od ponad 25 lat pracujemy też na Ukrainie. Prowadzone przez nas Ośrodki dla niewidomych są bardzo dobrze oceniane przez tamtejsze systemy edukacji i organy państwowe, a także społeczeństwo.

Pragniemy zwrócić się do wszystkich Ludzi Dobrej Woli z serdecznym apelem o finansowe wsparcie naszej jubileuszowej kampanii poprzez dowolną darowiznę. Nie przypuszczałyśmy, że właśnie obchodząc setną rocznicę powstania zgromadzenia - staniemy przed tak wielkim DODATKOWYM zadaniem… Ufamy mocno, że pomożecie nam stawić czoło temu wyzwaniu!

Gorąco prosimy wszystkich Przyjaciół oraz Sympatyków - warszawskiej Starówki, Dzieła Lasek, naszych misji, tego co robimy dla osób niewidomych - o pomoc i wsparcie naszego remontu! Pomóżcie nam zatroszczyć się o ten piękny zabytek Starego Miasta!

PS

Bardzo prosimy opowiedzcie o naszym apelu swoim znajomym i przyjaciołom. Jeśli możecie prześlijcie link do zbiórki mailem, albo udostępnijcie informację na facebooku - im więcej osób dowie się o naszej prośbie, tym większe mamy szanse na zebranie brakującej kwoty - dziękujemy...

kościół św. marcina

akatyst ku czci matki bożej pocieszenia

Wszystkich Dobroczyńców pragniemy zapewnić o naszej modlitwie u Matki Bożej Pocieszenia przez wstawiennictwo św. Marcina.

ZA KAŻDY DAR SERCA - SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

Bądźmy w kontakcie

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża Piwna 9/11 Warszawa T: +48 798 831 626

s. Leona FSK[email protected]

English below:

Challenge of the Convent - Piwna in need! Our 100th anniversary presented us with a great challenge, which is the renovation of Our Lady of Consolation’s convent, at St. Marcin Church in Warsaw’s Old Town.

Wnętrze klasztoru

korytarz biblioteczny

600,000 zloty - that’s how much we need to raise for the renovation of our convent on Piwna street

All of our buildings were completely destroyed after the Warsaw Uprising in 1944. One of the biggest renovations to our convent happened in 1979, after an unknown person burned the attic and the roof and the living quarters were subsequently flooded. Thanks to the help of many kind-hearted people, we were able to rebuild the burnt attic and roof.

In 1989 the building’s pipes were replaced, and in 2005 the rest of the plumbing system was replaced as well.

Ten years ago, St Marcin Church’s facade and its convent was renovated, and two years ago the interior of the church was renovated as well. The work consisted of dehumidifying the walls of the church and the cellar, and repainting inside the church.

Now is the time for the inside of the convent, an important part of our history. Cardinal Stefan Wyszynski –Primate of Poland entrusted our congregation with the care of the church-convent building complex, and from then on the Main Congregation Building has existed there, along with the National Ministry of the Blind, as well as the Library of Religious Knowledge. It was here that the Primate's Committee for Assistance to the Deprived Persons of Freedom and their Families worked during ”Solidarity “ movement.

The convent is a “shelter” for blind people who are visiting Warsaw for various medical appointments. In our church, we hold monthly formative and recreational meetings for blind people and their families. The Warsaw KIK group is very closely connected to the St Marcin Church ministry. They hold their holy mass, church retreats, and various meetings there.

Thanks to a United Nations donation of 1.1 million zloty, our complex will undergo thermal modernization. The renovations will include modernizing the heating system and hot water system, insulating the roofs, and replacing all of the windows. Ten solar panels will be installed.

Completion of the project will increase energy efficiency and decrease heating system and electricity costs, which are currently very high and are exceeding our financial budget.

It’s significant that the project is being completed on our centenary anniversary, because it was originally submitted two years ago, but was not approved because of budget constraints. This year, the project was reviewed and a donation was granted.

klasztor matki bożej pocieszenia.

wirydarz

St Marcin Church’s complex used to be a monastery and church belonging to the order of Saint Augustus’ father, and is an important historical landmark of Warsaw’s Old Town. The Our Lady of Consolation painting, which has been revered by the faithful since the fifteenth century, hangs here. The Mazowsze Regional Council held meetings here, as did the Guild of Crafts. Besides devout visitors who come here to pray, many tourists come to marvel at the architectural beauty of our church.

We alone cannot raise the project’s outlined self-contribution, since the biggest part of our budget comes from retired sisters’ pensions.

In all of our locations in Poland - Laski, Gdansk-Sobieszewo, Rabka, Zulow - we work together with the Society for the Care of the Blind, caring for blind people in all aspects and stages of their lives.

A significant part of our work is caring for blind people in various mission outposts: we have four houses in India, and one in Africa. We are working in India and Ukraine for over twenty five years, and for over ten years in Rwanda. Our schools hold a very high academic standard, and are well-regarded by the educational boards and governments of the countries.

We ask all good-hearted people to consider donating whatever they can to our campaign. We did not expect to be facing this additional challenge while celebrating our centenary anniversary. We have faith that you will help us face this calling.

We sincerely plead for all of our friends and benefactors - of Warsaw’s Old Town, of our work in Laski, of our mission, of what we do for the blind - for help and financial sponsoring of our renovations. Help us preserve this beautiful landmark of Warsaw’s Old Town!

PS

We ask you to please spread this message to your friends and family. Forward the email link, or share it on facebook - the more people that find out about our campaign, the better the chances of raising the money we need - thank you….

kościół św marcina.

akatyst ku czci matki bożej pocieszenia

We would like to assure all of our Benefactors that we will pray for you to Our Lady of Consolation through St Marcin’s intercession.

FOR EVERY HEARTFELT GIFT - WE THANK YOU SINCERELY!

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 22

BR
100 zł
 
Dane ukryte
25 zł
DI
Daniel i Iza
25 zł
 
Dane ukryte
100 zł
 
Dane ukryte
100 zł
JG
Justyna Grzymała-Łuszcz
100 zł
 
Dane ukryte
35 zł
AD
Anna Długołęcka
50 zł
 
Dane ukryte
100 zł
 
Dane ukryte
280 zł
Zobacz więcej