id: vfa2rb

Wsparcie osób uchodźczych z niepełnosprawnościami

Wsparcie osób uchodźczych z niepełnosprawnościami

12 120 zł 
z 10 000 zł
121%
zakończona 30.04.2022r
82 
wspierających
Wpłać na zrzutkę
Zrzutka.pl nie pobiera prowizji od wpłat

Opis zrzutki

Wspólnie z grupą niesamowitych ludzi i ogarniaczy Kosmosu, polskich i zagranicznych aktywistek i aktywistów, także osób aktywistycznych z niepełnosprawnościami, wspieram osoby z różnymi niepełnosprawnościami, przewlekle chore, Głuche i starsze w ewakuacji z ogarniętej wojną Ukrainy. Organizujemy transport, zakwaterowanie, pomoc medyczną, środki higieniczne, sprzęty ortopedyczne, tłumaczenia na polski język migowy, żywność, wsparcie proceduralne i nie tylko. Zasadniczo próbujemy najpierw zapewnić bezpieczeństwo, a potem podstawową możliwość funkcjonowania w nowym miejscu. Przy niepełnosprawności i indywidualnych, niepowszechnych potrzebach wojna, nagła zmiana otoczenia to jeszcze większe wyzwania, bariery, strach i niepewność samych osób uchodźczych, a sama ewakuacja jest znacznie bardziej wymagającą operacją, czasami misją niemożliwą, której próbujemy się podejmować.Pomogliśmy już kilkudziesięciu osobom z różnymi niepełnosprawnościami, czasem podróżującym samodzielnie, czasem z całymi rodzicami, ze zwierzętami. Jesteśmy gotowe działać dalej, ale dziś już wiemy, że to wsparcie wymaga realnych nakładów finansowych. Trudno oszacować nam ostateczną potrzebną kwotę, więc o ewentualnych dalszych potrzebach będę na bieżąco informować i tu, i na profilu facebookowym Pełnoprawna. Dziś otwieram zrzutkę na to, co już teraz wiemy, że jest konieczne.


Potrzebujemy pieniędzy m.in. na awaryjne zakwaterowanie osób z niepełnosprawnością fizyczną w hotelach, ponieważ dostępne noclegi bardzo trudno znaleźć od ręki, także na zakwaterowanie "tymczasowo docelowe", bo nie wiemy, jak długo osoby będą potrzebowały schronienia w danym miejscu, na awaryjną pomoc medyczną, konsultacje fizjoterapeutyczne czy specjalistyczne, na wsparcie finansowe na początku drogi w Polsce, ponieważ niektóre osoby nie mają dostępu do swoich kont, a przyjeżdżają z jedną walizką. Potrzebne są czasem natychmiastowe zakupy takich środków jak pieluchomajtki, cewniki, podkłady czy maści. Kolejnym z kosztów jest m.in. transport, który czasem musi odbywać się z wykorzystaniem specjalistycznego pojazdu. Kosztów jest naprawdę wiele i trzeba je często pokrywać od ręki, a wiemy, że za chwilę będzie ich zapewne jeszcze więcej.


Zgromadzenie podstawowego budżetu pozwali nam sprawniej i skuteczniej pomagać, ewakuować kolejne osoby, a samym osobom uchodźczym zaznać choć trochę spokoju i bezpieczeństwa po tragicznych doświadczeniach i na początku trudnej drogi, która przed nimi, niezależnie od tego, co wydarzy się w przyszłości.


Slava Ukraini!


***Bieżące zgłoszenia osób uchodźczych z niepełnosprawnościami, chorobami przewlekłymi, Głuchych i starszych możecie wysyłać w wiadomości na profilu Pełnoprawna lub mailowo na [email protected] A w tym wpisie znajdują się szczegóły, jak można pomóc, oferując transport, nocleg czy środki ortopedyczno-higieniczne - nie tylko w najbliższym czasie, bo wsparcie będzie potrzebne zdecydowanie dłużej.


_______________________________________________________________________________

ENGLISH


Alongside some fabulous people and straight up otherworldly organisers, also known as Polish and international activists, including activists with disabilities, I've been supporting people with various disabilities, chronic illnesses, as well as Deaf and elderly people, who need evacuating from war-torn Ukraine We've been organising transport, acommodation, medical asistance, sanitary products, necessary equipment, Polish sign language interpreters, food and general support among other things Our priority is to ensure people's safety and then provide them with the ability to function in a new environment at a basic level. When war and a sudden necessity to relocate is compounded with a disability, individual and uncommon needs, it creates barriers, fear and uncertainty for the asylum seekers. The evacuation itself is also a lot more complicated. Sometimes it's practically a mission impossible, but we still endeavour to make it happen.


So far, we managed to help several dozen people with various disabilities. Sometimes they travelled alone, while other times with their whole families and / or pets. We are prepared to keep at it, but we are now acutely aware that it requires tangible funds. It is difficult to come up with a precise amount, so I will keep you updated on future needs here and on the Pełnoprawna Facebook profile. This particular campaign is helping towards what we already know is necessary.


We need money for (among other things):

· temporary accommodation of people with physical disabilities in hotels, because other accessible accommodations are not readily available;

· "temporary target" accommodations, because we don't know how long will the people need the shelter for;

· emergency medical assistance, consultations with physiotherapists and other specialists;

· financial aid, because some of the affected people don't have access to their bank accounts and their come with a single suitcase.


Sometimes we need to immediately buy such necessities as: disposable continence pants, catheters, sanitary pads, or ointments. Another costly thing is for example transport, which sometimes requires specialised vehicles. There are many expenses and often they must be paid then and there. We anticipate that these costs are going to increase over time.

Accumulating a basic budget will enable us to work more efficiently, evacuate further people and bring some much needed safety and calm to the evacuees. They've already experienced tragedy and they are at the very beginning of a long and difficult road.


Slava Ukraini!


***People with disabilities, chronic illnesses, Deaf and elderly, or people supporting them, can access our help by messaging the Pełnoprawna Facebook profile or by emailing [email protected] . And this post outlines how to help: by offering transport, a place to sleep, or sanitary products or equipment – that kind of assistance will be needed both now and later.

Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 82

preloader

Komentarze

 
2500 znaków
Zrzutka - Brak zdjęć

Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

Nasi użytkownicy założyli

879 528 zrzutek

i zebrali

809 446 133 zł

A ty na co dziś zbierasz?