id: vj7usx

Urodziłam się w 28tc. Zawalcz ze mną o przyszłość!!

Urodziłam się w 28tc. Zawalcz ze mną o przyszłość!!

Nasi użytkownicy założyli 1 188 477 zrzutek i zebrali 1 251 476 414 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

zafbd19ccf7dfd37.png

Lena urodziła się jako skrajny wcześniak w 28 tc. Obecnie ma 21 miesięcy.

Przedwczesny poród poniósł za sobą wiele konsekwencji. Moja mała córeczka urodziła się z małogłowiem, opóźnieniem rozwoju psycho - ruchowego, z zaburzeniami ośrodkowej koordynacji nerwowej, oraz nieharmonijnym rozkładzie napięcia mięśniowego.

Jakby tego było mało, Lenka cierpi także na Retinopatię wcześniaczą.

p79d507ae137f3bf.jpeg

Moje kochane szczęście urodziło się w 28tc. Niestety w trakcie pandemii, co miało bardzo negatywny wpływ na jej rozwój. Lenka była beze mnie 66 dni, bez zapachu, dotyku ani głosu kochającej mamy. Bez poczucia bezpieczeństwa i miłości.

Mała obecnie jest pod opieką rehabilitantów i lekarzy z ośrodka wczesnego wspomagania rozwoju "Tęcza", a także Polskiego Związku Niewidomych. 

bfa1f04ce4aea090.png

Niestety nasza córeczka wymaga wielu lat kosztownych rehabilitacji na wielu płaszczyznach. Marzy się nam, aby nasze dziecko

kiedyś mogło biegać i skakać jak jego rówieśnicy. Niestety obecnie Lenka dopiero uczy się siadać.


Możecie zajrzeć na profil Fundacji Słoneczko:

https://www.fundacja-sloneczko.pl/frame/pokaz_opis.php?ida=418%2FL&fbclid=IwAR3ekJ16nKZyLJk8NzGQRrQ83ubHN5qeoznp5DJ4DBdvezbSOZK-V7D-rYw   


Pieniądze z rzutki zostaną przeznaczone na rehabilitacje wspomagające prawidłowy rozwój mojej kochanej córeczki.

h2efff316c55ee2b.jpeg

Z całego serca dziękujemy wszystkim zaangażowanym za pomoc. English below:

fbcaffb632d213bd.png

Lena was born as an extreme premature 28 tc. She is now 21 months old.


The premature birth had many consequences. My little girl was born with small encephalism, a delayed psycho-motor development, a disorder of central nervous coordination and an unharmonious distribution of muscle tone.


As if that were not enough, Lenka also suffers from retinopathy in the premature baby.


iff0fe18ac788b70.jpeg

My beloved happiness was born in 28tc. Unfortunately, during the pandemic, which had a very negative impact on the development of the pandemic. Lenka was 66 days without me, without smell, without touch, without the voice of a loving mother. Without security and love.

The little girl is currently in the care of rehabilitation students and doctors from the Centre for Early Development Aid “Rainbow” and the Polish Association of the Blind.


qb3e03e362bbe422.png

Unfortunately, our daughter needs many years of costly rehabilitation on many levels. We dream that our child


He used to run and jump like his peers. Unfortunately, Lenka is just learning how to sit down.You can see the profile of the Słoneczko Foundation:


https://www.fundacja-sloneczko.pl/frame/pokaz_opis.php?ida=418%2FL&fbclid=IwAR3ekJ16nKZyLJk8NzGQRrQ83ubHN5qeoznp5DJ4DBdvezbSOZK-V7D-rYwThe money from the dart will be used for rehabilitation to support the proper development of my little girl.


We thank all those involved from the bottom of our hearts for their help.


Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 282

preloader

Komentarze 30

 
2500 znaków