id: vkazh5

Wakacje z Panem 2022

Wakacje z Panem 2022

Zrzutka została wyłączona przez organizatora
8 477 zł 
z 20 000
42%
Wpłaty nieaktywne - wymagane działanie Organizatora zrzutki. Jeśli jesteś Organizatorem - zaloguj się i podejmij wymagane działania.

Opis zrzutki

Wakacje, urlop, słońce i plaża chyba każdemu kojarzą się z czymś przyjemnym, jak odpoczynek czy zabawa.

My jednak wykorzystujemy ten czas by oddać się służbie ludziom, o których często świat nie pamięta.

Jesteśmy grupą chrześcijan, którzy doświadczyli spotkania z żywym Bogiem. Pan Jezus Chrystus wyrwał nas z, często bardzo dramatycznych dróg życiowych. Dziś my chcemy nieść pomoc innym.

Od sześciu lat spotykamy się pod szyldem WAKACJE Z PANEM

Bóg połączył nas z różnych krajów: Polska, Niemcy, Holandia, Kanada, Norwegia i wlał nam do serc to samo pragnienie. Dać siebie innym i zanieść nadzieję tym, którzy jej potrzebują.


Naszym głównym celem jest głoszenie Ewangelii oraz wszelka pomoc, począwszy od duchowej do materialnej, ludziom którym często wali się cały świat.


Spotkania nad jeziorem są uwieńczeniem i podsumowaniem całorocznej pracy wielu ludzi.

Razem modlimy się, uwielbiamy Pana Jezusa Chrystusa, karmimy się i budujemy Słowem Bożym, chrzcimy i spędzamy czas z ludźmi, którzy często przemierzają setki kilometrów bez grosza w kieszeni, by spotkać się z nami i doświadczyć Bożej obecności i ratunku.

Każdy z nas ciężko pracuje przez cały rok na ten wyjazd. Jednak ludzi szukających Boga jest coraz więcej, często nie mają nic i nie stać ich nawet na bilet.

W 2022 roku spodziewamy się ponad 50 uczestników a koszt dla jednej osoby to 1100 zł.


Dlatego ośmielamy się prosić o wsparcie.

Dla ludzi, których nie stać na ten przyjazd.


Wielu ludzi wróciło do domu z przemienionym przez Boga życiem. Ty również, przez twoją pomoc, możesz przyłożyć rękę do tego Bożego dzieła.


Dziękujemy za każde ochocze serce ❤️


Więcej szczegółowych informacji o naszej grupie i działalności możesz uzyskać


https://domslowa.com.pl/spotkanie-z-boza-rodzina-w-czechach/


https://www.facebook.com/profile.php?id=100014918566611


https://www.facebook.com/weronika.meczykowska.7


https://www.facebook.com/dawidweronika.meczykowscy


https://www.facebook.com/AdamDomSlowa


https://youtu.be/ocT-Qz2D8CsEnglish below:

Holiday, sun and beach are probably associated with something pleasant for everyone,

like relaxation or fun.

However, we use this time to serve people who are often forgotten by the world.


We are a group of Christians who have experienced an encounter with the living God.

The Lord Jesus Christ rescued us from the often very dramatic ways of life.

Today we want to help others.


For six years we have been meeting under the name VACATIONS WITH THE LORD

God has brought us together from different countries:

Poland, Germany, Holland, Canada, Norway and poured into our hearts the same desire.

To give ourselves to others and bring hope to those who need it.


Our main aim is to preach the Gospel and to help in any way we can,

from spiritual to material, to people whose whole world often collapses.


Meetings by the lake are the culmination and summary of the year-long work of many people.

Together we pray, worship the Lord Jesus Christ, feed and edify ourselves with the Word of God,

we baptise and spend time with people who often travel hundreds of kilometres without a penny in their pockets,

to meet with us and experience God's presence and rescue.


Each of us works hard throughout the year for this trip. But there are more and more people seeking God,

often they have nothing and cannot even afford a ticket.


In 2022 we expect over 50 participants and the cost for one person is 1100 PLN.

Therefore, we dare to ask for financial support for our work.


Many people have returned home with their lives transformed by God.

You too, through your help, can lend a hand to this work of God.


Thank you for every willing heart ❤️


more detailed information about our group and activities can be obtained from :


https://domslowa.com.pl/spotkanie-z-boza-rodzina-w-czechach/


https://www.facebook.com/profile.php?id=100014918566611


https://www.facebook.com/weronika.meczykowska.7


https://www.facebook.com/dawidweronika.meczykowscy


https://www.facebook.com/AdamDomSlowa


https://youtu.be/ocT-Qz2D8Cs


Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 57

preloader

Komentarze 3

 
2500 znaków

Nasi użytkownicy założyli

894 294 zrzutki

i zebrali

838 014 369 zł

A ty na co dziś zbierasz?