Ratuj przyrodę Wisły! Zakończona 18.05.2019r ID: vmkjre

Ratuj przyrodę Wisły!

Zebrano 14 170 zł
z kwoty 11 000 zł

128 %

100 %
WPŁAĆ

Pomóż udostępniając zrzutkę!

300
udostępnień

Krótki opis zrzutki (tylko tekst)


Wody Polskie, zrzucając wodę z zapory na Wiśle we Włocławku, zniszczyły w maju 2018 roku prawie pół tysiąca gniazd z jajami i pisklętami chronionych gatunków rybitw, mew i sieweczek. Jesienią tego samego roku zatrzymały 30 razy przepływ wody w Wiśle - w męczarniach zginęło kilka milionów ryb, w tym chronione gatunki - kozy, różanki i bolenie. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy uważa, że nic się nie stało.
To może spotkać Wisłę znowu!
Idziemy więc do sądu, żeby zapobiec kolejnemu barbarzyństwu - potrzebujemy 11 tysięcy złotych na opłacenie obsługi prawnej.


Opis zrzutki (tutaj oprócz tekstu dodasz też zdjęcia - użyj edytora po lewej stronie)

Co się wydarzyło?

Manipulacja przepływem wody na stopniu Włocławek niszczy przyrodę dolnej Wisły – zabija ptaki, ryby i inne organizmy wodne. Mamy dane z 2018 roku o skali strat w populacjach ptaków i ryb, zostały one potwierdzone niezależnymi ekspertyzami.26 maja 2018 roku gwałtownie zrzucono wodę ze stopnia Włocławek, o metr podnosząc jej poziom w Wiśle, aby umożliwić transport kadłuba zbiornikowca ze stoczni w Płocku do Gdańska. Sztuczna fala zniszczyła jaja i pisklęta w ponad 420 gniazdach ptaków podlegających ochronie - sieweczki rzecznej, mewy siwej, rybitw - białoczelnej i rzecznej, gnieżdżących się na piaszczystych wyspach i brzegach Wisły poniżej Włocławka.


Z kolei od października do grudnia aż 30 razy zatrzymywano przepływ wody na stopniu Włocławek , co powodowało gwałtowne obniżanie poziomu wody i uśmiercenie prawie 5 milionów ryb, należących do17 rodzimych gatunków , w tym 3 gatunki chronione. Ginęły w męczarniach na odcinku 22 kilometrów Wisły od Włocławka do Bobrownik.

W obu przypadkach, mimo licznych alarmów obywateli, odpowiedzialny organ ochrony przyrody – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy – nie zrobił niczego, aby zapobiec katastrofie. W prowadzonym na nasz wniosek postępowaniu administracyjnym dotyczącym zniszczenia gniazd uznał, że szkody w środowisku nie było.

Rybitwy białoczelne straciły 85 gniazd!

To oznacza, że zrzutem wody ze stopnia Włocławek 26 maja 2018 r. zniszczono lęgi ok.10% krajowej populacji tego gatunku.

W czym tkwi problem? Złamano polskie i unijne prawo!

W wyniku manipulowania przepływem złamano ustawę o ochronie zwierząt - doprowadzono do masowego uśmiercenia ryb i spowodowano cierpienie ptaków.

Co więcej, polskie i unijne prawo wymaga, aby wszystkie przedsięwzięcia mogące potencjalnie negatywnie oddziaływać na gatunki i siedliska chronione w obszarach Natura 2000 zostały zatwierdzone decyzją administracyjną. Odpowiednich decyzji wymaga również zgoda na odstępstwo od zakazu zabijania zwierząt (w tym ptaków i ryb) podlegających ochronie gatunkowej oraz zezwolenie na niszczenie ich siedlisk, wydawane w uzasadnionych sytuacjach przez organy ochrony przyrody.

W obu opisanych powyżej przypadkach Wody Polskie wymaganych decyzji nie uzyskały. A w wyniku manipulowania przepływem w obszarach Natura 2000 zniszczono gniazda chronionych ptaków i uśmiercono chronione gatunki ryb. Co gorsza, organ ochrony przyrody odpowiedzialny za zagrożone gatunki zwierząt i ich siedliska uznał, że nic się nie stało. Nie zgadzamy się z tym i dlatego
o sprawiedliwość będziemy walczyć w sądzie
.

Co chcemy zrobić?

Chcemy tak zmienić zasady gospodarowania wodą na stopniu Włocławek, żeby nie zagrażały wiślanej przyrodzie. Jako społeczna organizacja strażnicza często bronimy środowiska w postępowaniach administracyjnych i sądowych. Zazwyczaj sami piszemy odwołania i skargi, rzadko prosimy o pomoc prawników. Teraz mamy przypadek szczególny – czeka nas skomplikowany i długotrwały proces. Chcemy wykazać, że nie tylko złamano prawo ochrony przyrody, ale też ustawę o ochronie zwierząt. Dlatego podjęliśmy współpracę z kancelarią prawną Karoliny Kuszlewicz – adwokatki specjalizującej się w prawach zwierząt, społecznej Rzeczniczki ds. ochrony zwierząt. Wspólnie zawalczymy, aby to barbarzyństwo się więcej nie powtórzyło!Na co zbieramy?


Obsługa prawna (opracowanie pozwów i doniesień do organ ów ścigania, zastępstwo procesowe, opłaty sądowe) oraz ekspertyzy wspierające nasze zarzuty - to realne koszty, z którymi musimy się liczyć. Oszacowaliśmy je na 11 tysięcy złotych i taką kwotę zbieramy.

O tym, jak wydajemy zebrane  pieniądze, będziemy Was na bieżąco informować na stronie greenmind.pl i na Facebooku


Organizator nie dodał jeszcze żadnych aktualności

Komentarze zostały wyłączone

JE
25 zł
Jacek Engel
K
100 zł
Katarzyna Jasik
JW
25 zł
Joanna Wis
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
M
ukryta
Magdalena Genow-Jopek
JR
10 zł
Jola Rataj
KJ
50 zł
Katarzyna Jagiełło
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
MZ
ukryta
Magdalena Zagalska-Neubauer
M
50 zł
Marta Kaźmierczak Gieda
KK
ukryta
KATARZYNA KLIM
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
MW
25 zł
Magdalena Wiecheć
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
JP
20 zł
Janina Płaczek
S
5 zł
Sylwia F.
B
100 zł
BiznesDaddy
WO
40 zł
Wioleta Oleś
WM
50 zł
Witold Miklaszewski
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
AK
25 zł
Agnieszka Kaniuk
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
SM
100 zł
Slawomir Murawiec
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
TM
100 zł
Tomasz Mikołajczyk
P
100 zł
Przemo
NH
20 zł
Natalia H
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
KW
ukryta
Kamil Witkoś
MB
25 zł
Magdalena Bartoszewicz
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
AK
58 zł
Aleksander Kruszewski
PK
100 zł
Paweł Knecht
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
BR
25 zł
Bartosz Rogowski
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
MK
25 zł
Mira Kozińska
AT
25 zł
Anna Trentowska
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
J
50 zł
jakubsla
KZ
10 zł
Kacper Ziemba
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
KK
25 zł
Kaśka Kręcisz
WK
10 zł
Waldemar Kopysc
MM
9 zł
Mariusz Miotke
JS
10 zł
Joanna Sadoś
JS
100 zł
Jerzy Słabicki
GZ
100 zł
Grzegorz Zakościelny
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
PS
10 zł
Patryk Szaj
MO
50 zł
Mariola Obrzut
AM
50 zł
Anna Maciążek
JG
25 zł
Jan Goleń
MK
50 zł
Marta Kindler
Dane ukryte
11 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
MW
25 zł
Michał Wruk
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
IL
25 zł
Irena Lankoff
Dane ukryte
5 zł
Dane ukryte
SM
ukryta
Szymon Murzyn
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
44 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
P
100 zł
Piotr T
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
KG
50 zł
Katarzyna Gajewska
A
50 zł
Adam Krzyżanowski
KK
100 zł
Kamilla kotarska
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
ES
100 zł
Ewa Siedlecka
JG
100 zł
Joanna Gomułka
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
AZ
10 zł
Agata Zakrzewska
JS
25 zł
Joanna Spodobalska
A
10 zł
Agata Starzecka
AO
10 zł
Adam Ogiński
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
15 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
200 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
5 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
MC
10 zł
Maksym Czerniawski
EK
88 zł
Ewa Kurek
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
MH
200 zł
Maciej Hrybowicz
10 zł
Adam
ZK
ukryta
Zuzanna Kulpa
AZ
50 zł
Andrzej Zięcik
W
200 zł
wanda wesołowska
MR
ukryta
Magdalena Rybka
100 zł
Jakub Ślęzak
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
BJ
25 zł
Bartosz Jaszewski
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
AK
50 zł
Agnieszka Kochanek
PJ
200 zł
Piotr Jagodziński
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
24 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
HZ
100 zł
Hanna Zamorska
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
GH
ukryta
GRAŻYNA HRYCAK
PB
25 zł
Przemysław Barski
MZ
10 zł
Maria Zach
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
B
500 zł
Bartosz gromek
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
ID
25 zł
Izabela Domańska
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
15 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
MJ
50 zł
Mirosława Joszczuk
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
MJ
25 zł
Marek Jeszka
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
AR
100 zł
Agnieszka Rejniak-Majewska
A
27,50 zł
ALEKSANDRA BRYLAK
JS
20 zł
Jan Szczucki
MC
50 zł
Magdalena Czerwonka
B
25 zł
Beata
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
RK
100 zł
Ryszard Kluszczyński
DP
25 zł
Dagmara Pochyła
ZK
50 zł
Ziemowit Kosiński
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
EG
ukryta
Ewelina Gutowska Kozielska
DR
100 zł
Dorota Rancew-Sikora
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
MK
25 zł
Michał Krakiewicz
SB
100 zł
Szymon Biale
A
25 zł
Aleksandra
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
JJ
500 zł
Janusz Jagiełło
AM
50 zł
Antoni Moroz
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
TC
100 zł
Tomasz Chodkiewicz
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
EC
100 zł
Ewa Ciepielewska
GC
25 zł
Grażyna Chylińska
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
200 zł
Dane ukryte
E
100 zł
Ewelina
MM
10 zł
Magda Mądrzejewska
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
ukryta
Katarzyna Śnigórska
Dane ukryte
15 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
L
ukryta
Luiza Adami
Dane ukryte
5 zł
Dane ukryte
A
50 zł
Agnieszka
UP
25 zł
Urszula Piwowarska
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
30 zł
Dane ukryte
M
100 zł
Małgorzata Klyszcz
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
R
10 zł
Radosław Jachimowicz
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
M
25 zł
Mariusz Fatyga
AS
100 zł
Adam Sykut
Dane ukryte
200 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
HS
50 zł
Hanna Skowrońska
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
W
25 zł
Wawrzyniec
Dane ukryte
5 zł
Dane ukryte
AJ
50 zł
Asia Jeziorek
IG
25 zł
Iwona Grodzka
PL
10 zł
przemek laskowski
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
JP
25 zł
Joanna Porwolik
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
MB
ukryta
Michał Borucki
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
MJ
100 zł
Michał Janus
Dane ukryte
15 zł
Dane ukryte
KM
25 zł
Katarzyna Marcysiak
WJ
25 zł
Wiktor Jędrzejewski
PS
100 zł
Piotr Szydłowski
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
N
25 zł
Natalia Deryło
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
RK
50 zł
Robert Kalak
SC
ukryta
Stanisław Chruściel
MZ
115 zł
marcin zalewski
6
50 zł
6412
AJ
25 zł
Adam Jagodda
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
MK
25 zł
Michał Knop
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
WF
10 zł
Wojciech flakiewicz
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
S
25 zł
Sylwester
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
KJ
50 zł
Katarzyna Jagiełło
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
C
100 zł
cecylia malik
E
20 zł
Ewa Gruszczynska
A
5 zł
Anna
K
30 zł
Kasia
Dane ukryte
35 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
EW
50 zł
Ewa Włodarczyk
AS
25 zł
Agata Szostak
M
25 zł
Magda
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
AK
25 zł
Anna Kalinowska-Miechowicz
RK
50 zł
Roman Konieczny
PM
25 zł
Paweł Morawiec
ŁL
50 zł
Łukasz Lamentowicz
WS
ukryta
Weronika Słodkowska
S
25 zł
Stanisław
J
25 zł
Julia Gruszczynska
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
CC
25 zł
Cezary Czarnecki
P
ukryta
Piotr i Gosia (DalejnieIdę)
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
P
ukryta
Paweł Augustynek Halny
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
5 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
BR
25 zł
Barbara Rogala
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
200 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
TW
40 zł
Tomasz Wilk
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Robert Łuksza
10 zł
Robert Łuksza
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
RB
25 zł
Rafał Bartoszewski
AL
20 zł
Anna Lissewska
TP
ukryta
Tomasz Przybyliński
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
JN
50 zł
Justyna Nowak
MD
50 zł
Malgorzata Drewniak
LW
50 zł
Lukasz Wielec
Dane ukryte
300 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
15 zł
Dane ukryte
LB
50 zł
Luiza Brzezińska
S
100 zł
Sławomir
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
M
100 zł
Marta i Darek
AC
100 zł
Arnold Cholewa
KP
10 zł
Karolina Pucyk
WK
100 zł
Wiktor Kotowski
A
50 zł
Adam i Ewa
AB
50 zł
Agata Brzezińska
Dane ukryte
15 zł
Dane ukryte

Najwięcej środków dzięki udostępnieniom

Pierwsza wpłata

Najwyższa wpłata

B
500 zł
Bartosz gromek
Nasi użytkownicy założyli

308 793 zrzutki

Pomóż zebrać środki dokonując wpłaty przez płatności on-line lub przelewem tradycyjnym.

Pomóż udostępniając zrzutkę!

300
udostępnień

Zorganizuj własną zrzutkę na dowolny cel:

Google Play
App Store

Zrzutka.pl używa plików cookies niezbędnych do działania strony, a także takich służących do analizy ruchu oraz pozwalających nam na optymalizację działania serwisu. Używamy także cookies niezbędnych do skutecznego marketingu usług własnych. Czytaj więcej: polityka prywatności.

Uwaga - zmianie uległa nasza polityka prywatności.