id: vufbr6

Święta bez taty - świąteczna zbiórka dla dzieci, które ucierpiały na skutek wojny na Ukrainie / Christmas Without Dad - Christmas gifts collection for children, who have suffered from the war in Ukraine.

Święta bez taty - świąteczna zbiórka dla dzieci, które ucierpiały na skutek wojny na Ukrainie / Christmas Without Dad - Christmas gifts collection for children, who have suffered from the war in Ukraine.

Nasi użytkownicy założyli 913 458 zrzutek i zebrali 876 622 547 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

"Święta bez taty" - to świąteczna zbiórka dla dzieci osieroconych przez wojnę na Ukrainie.


Pierwszą akcję "Święta bez taty" zorganizowaliśmy w 2014 roku, miała ona być jednorazową formą pomocy dla rodzin pierwszych poległych na froncie żołnierzy. Nikt nie przypuszczał, że wojna dopiero się zacznie, a liczby osieroconych dzieci wzrosną do tysięcy.

Wojna na wschodzie Ukrainy nadal trwa, od lat giną w niej ludzie, a w naszej bazie pojawiają się nowe nazwiska dzieci, które już nigdy nie zobaczą swojego taty. 


Od 2014 przeprowadziliśmy już siedem zbiórek Święta bez taty i wręczyliśmy ponad 20 tysięcy imiennych prezentów dzieciom, które ucierpiały na skutek wojny na wschodzie Ukrainy.


Indywidualne imienne paczki podarunkowe trafiają do małych adresatów na Święta Bożego Narodzenia, które w Ukrainie obchodzone są 7 stycznia.

Cały proces od sortowania i pakowania do momentu dostarczenia można śledzić na naszej stronie na Facebooku

r470ab1574b12e9e.png


Zbiórka nie jest akcją humanitarną. To symboliczne prezenty świąteczne, których celem jest pokazanie dzieciom, że pamiętamy o tym, że ich ojcowie oddali to co najcenniejsze, swoje życie, w walce o lepsze jutro dla nas wszystkich.


Każdy prezent jest pakowany indywidualnie przez wolontariuszy (zwanych Elfami), a jego zawartość jest uzależniona od takich czynników jak wiek, płeć oraz sytuacja materialna dziecka.


Ze względu na pandemię wszystkie prezenty będą pakowane w Ukrainie z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.


n0b8e748ccc58ad6.pngImienne prezenty docierają do najbardziej oddalonych zakątków Ukrainy m.in. dzięki wojskowym, wolontariuszom, weteranom, kapłanom i funkcjonariuszom policji.q0e7d868a6747ca2.png


Kilka słów o nas:


Fundacja UNITERS (United Volunteers) - dawniej Inicjatywa Bohaterom Majdanu z siedzibą w Warszawie. Od 2014 roku działamy na rzecz dzieci i rodzin ukraińskich żołnieży i ochotników, którzy zginęli, zostali ranni lub wciąż walczą w obronie ojczyzny. Współpracujemy z setkami wolontariuszy na świecie, a także z organizacjami państwowymi w Polsce i Ukrainie. Zrealizowaliśmy dziesiątki projektów, z czego dwa stały się już tradycją i powtarzają się co roku:

1. Swięta bez taty

2. Dwutygodniowy odpoczynek dla dzieci i wdów w polskich Bieszczadach. W naszej bazie są dzieci ze wszystkich regionów Ukrainy w wieku od nowonarodzonych do 18 lat. Bazę aktualizujemy co roku we współpracy z organizacjami, wojskowymi i wolontariuszami w Ukrainie. 


fd6e9120c61a08bb.png

Kontakt:

[email protected]

www.swietabeztaty.pl


English below:

"Christmas Without Dad" is a Christmas time collection for children who lost their fathers during the war in Ukraine.


We organized the first "Christmas Without Dad" campaign in 2014, which was meant to be a one-time form of aid for the families of the first fallen soldiers. No one would expect that it was only the beginning of the war, and the number of children who become orphans will grow to thousands.


Since 2014, we have conducted seven collections for "Christmas Without Dad" and have delivered more than 21,000 presents for children who suffered due to the war in eastern Ukraine.


The war in the east of Ukraine continues, people are dying, and new names of children have been appearing in our base, names of children who will never see their dads again.


The whole process from sorting and packing to the moment of delivery can be followed on our Facebook page.

ke371d7f74ff30ad.png

This is not an action of humanitarian aid. These are symbolic Christmas gifts, the purpose of which is to show the children we remember that their parents gave the most valuable, their lives, in the struggle for our better.


Individually presented gift packages are delivered to the small recipients on Christmas Day, which is celebrated in Ukraine on January 7. The collection is not a humanitarian action. These are symbolic Christmas gifts to children, aimed to show that we remember that their Fathers sacrificed the most precious thing, their life, defending their homeland and fighting for a better future for all of us.


We find it of the up most importance, that they know we are also thinking of them during this time and want them to have the best Christmas.
This movement brings together hundreds of volunteers. Individual gifts are delivered to the most remote corners of Ukraine, thanks to the military persons, volunteers, veterans, priests, and police officers.

p606dc2ef6c2b4df.png

Each present is individually packaged by volunteers (we call them: Elves), and its content depends on such factors as age, gender, the material situation of the child.nae22f9974b8017b.png

This year, due to extraordinary Covid circumstances, all presents will be packed in Ukraine, preserving all means of caution

d00b1b134f8551b3.pngAbout us:

UNITERS foundation (United Volunteers) - formerly Initiative of the Heroes of Maidan based in Warsaw.

Since 2014, we have been working for children and families of Ukrainian soldiers and volunteers who had died, had been injured, or are still fighting to defend their homeland.

We work with hundreds of volunteers around the world, as well as with the state organizations in Poland and Ukraine. We have completed dozens of projects, two of which have become a tradition and are repeated every year:

1. Christmas Without Dad collection 

2. Two-week holidays for children and widows in the Polish mountains.

Contact us:

[email protected]

https://www.swietabeztaty.pl/?lang=enPierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 488

preloader

Komentarze 15

 
2500 znaków