id: vuhar8

Pomoc dla uchodźców w Idomeni

Pomoc dla uchodźców w Idomeni

1 647 zł 
z 2 500 zł
65%
zakończona 29.05.2016r
24 
wspierających
Wpłaty nieaktywne - wymagane działanie Organizatora zrzutki. Jeśli jesteś Organizatorem - zaloguj się i podejmij wymagane działania.

Opis zrzutki

Za tydzień wyjeżdżamy do Idomeni. Pewnie każdy z Was wie, jak dramatyczna jest sytuacja mężczyzn, kobiet i dzieci, którzy zmuszeni są koczować

w nieludzkich warunkach

przy granicy grecko-macedońskiej.

W obozach brakuje żywności, artykułów pierwszej potrzeby, środków higienicznych, odzieży, najbardziej podstawowych rzeczy.

Namioty i prowizoryczne schronienia przemakają. Ludzie zmuszeni są spędzać całe dnie stojąc w kolejkach po żywność, brodząc w kałużach i moknąc.

Jedziemy do Idomeni jako wolon­ta­riusze. To co możemy, jako wolon­ta­riusze zrobić, to niewiele, ale chcemy pomóc na tyle, na ile jest to możliwe, otaczając szcze­gólną opieką chorych, osoby starsze, kobiety w ciąży, dzieci, przy­go­to­wując posiłki, dystry­bu­ując paczki, prze­no­sząc namioty, orga­ni­zując pomoc medyczną..

Do tej pory udało nam się zorga­ni­zować dwa wyjazdy do obozów dla uchodźców w Dobovej w Słowenii oraz w Dimi­tro­vgra­dzie w Serbii, wówczas prze­pro­wa­dzi­liśmy zbiórkę odzieży i pieniędzy, które prze­ka­za­liśmy orga­ni­zacji, w której praco­wa­liśmy. Za zebrane pieniądze udało się m.in. zakupić butelki i arty­kuły dla niemowląt, żywność, wodę oraz inne najbar­dziej potrzebne w obozie rzeczy. W obozie usły­sze­liśmy od wielu osób, że nasza obec­ność i nasze małe gesty są dla nich bardzo ważne, bez względu na to jak małe mogą się nam wydawać. Dlatego jesteśmy prze­ko­nani, że to co robimy ma sens, nawet jeśli mieli­byśmy pomóc tylko jednemu czło­wie­kowi.

To pierwszy nasz wyjazd do Idomeni, ale jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, nie ostatni. Chcemy roze­znać się w sytu­acji i później zorga­ni­zować kolejny, większy wyjazd, wtedy urzą­dzimy zbiórkę rzeczy (odzieży, butów, namiotów, śpiworów etc.) i wszystko zawie­ziemy na miejsce. Tym razem niestety nie mamy takiej możli­wości, ponieważ lecimy samo­lotem, dlatego zwra­camy się do Was z wielką prośbą o wsparcie finan­sowe, które w Idomeni jest bardzo potrzebne.

Kwota, którą uda nam się dzięki Waszej hojności i dobremu sercu uzbierać będzie w całości prze­zna­czona na najpo­trzeb­niejsze rzeczy, dla osób prze­by­wa­ją­cych w obozie, zwłaszcza rodzin i dzieci. Koszty podróży i pobytu pokry­wamy z własnej kieszeni.

Będziemy wdzięczni za każdą, nawet najmniejszą pomoc. Każda złotówka się liczy!

*Zdjęcie zostało wyko­nane w marcu w Idomeni przez naszą kole­żankę Illarię Zambelli.

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Dowiedz się więcej

Wpłacający 24

JM
Jacek Molski
500 zł
 
Dane ukryte
207 zł
 
Dane ukryte
156 zł
D
Damian
104 zł
 
Dane ukryte
100 zł
EK
100 zł
AT
Agnieszka Toruńska
52 zł
 
Użytkownik niezarejestrowany
50 zł
 
Użytkownik niezarejestrowany
50 zł
OK
Olga Kosińska
32 zł
Zobacz więcej

Komentarze 1

 
2500 znaków
  • Zofia Markiewicz

    Serdecznie dziękujemy Wam wszystkim za wsparcie. Dzięki Wam udało nam się zebrać aż 1647 zł! Za zebrane pieniądze zakupiliśmy artykuły higieniczne oraz pierwszej potrzeby dla dzieci do 2 lat, a także suplementy diety dla kobiet w ciąży oraz karmiących, owoce, orzechy, wodę i mleko, a także wiele innych artykułów dla rodzin :) Bez Was byłoby to niemożliwe. DZIĘKUJEMY! :)

Nasi użytkownicy założyli

798 673 zrzutki

i zebrali

617 861 968 zł

A ty na co dziś zbierasz?