id: 4m5t8y

W obronie wolności. Zrzutka na ruch wolnościowy Wolne Wybory.

W obronie wolności. Zrzutka na ruch wolnościowy Wolne Wybory.

5 492 zł 
z 500 000 zł
1%
137 dni do końca
79 
wspierających
Wpłać na zrzutkę
Zrzutka.pl nie pobiera prowizji od wpłat

Aktualności2

 • q69d754a1f7b1f1f.jpegPrzesłanie dr Zbigniewa Hałata i prof. W. Korab-Karpowicza.


  https://www.youtube.com/watch?v=ZeEJlXFILds


  W tej krótkiej wypowiedzi jest cała esencja działalności dr Z. Hałata i prof. W. Korab-Karpowicza oraz ruchu Wolne Wybory. Należy odłożyć wszelkie podziały na bok (czego do dzisiaj Polacy nie zrozumieli). Najważniejszą ideą dla nas wszystkich jest sprawa wolności. Substancja narodowa jest zagrożona, pod względem kulturowym i biologicznym. Grupa sprawująca władzę skompromitowała się do reszty. Należy wymienić fałszywe elity polityczne w Polsce -- spośród nas samych wyszukać wartościowych ludzi służących dla dobra publicznego. Iskra z Polski. Nasza walka polityczna to walka kosmiczna. To nie tylko obrona wolności, ale też obrona cywilizacji.


  Jeżeli interesuje nas jeszcze nasza wolność, a nie tylko wolność Ukrainy i innych krajów, wolność w praktyce, a nie w teorii, prosimy o wsparcie naszego ruchu. 500 tys. złotych to minimum, aby stworzyć wolnościowy ruch ogólnopolski.


  Czytaj więcej

 • SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA „WOLNE WYBORY”

  Okres 2020-2021

   

  Stowarzyszenie „Wolne Wybory” zostało zarejestrowane w dniu 25 listopada 2020 jako stowarzyszenie zwykłe zarejestrowane w Bielsku-Białej pod pozycją 25. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. Wszyscy członkowie pracują społecznie. Nikt nie pobiera wynagrodzenia.

   

  Celem działania Stowarzyszenia zgodnie z art. 5 jest:

  1)        działalność na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,

  2)        działalność w zakresie polityki społecznej, zdrowotnej, rolnej i gospodarczej,

  3)        działalność w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego i międzynarodowego,

  4)        podejmowanie tematów związanych z problemami suwerenności państwa jego praworządności, gospodarki, edukacji obywateli oraz uczestnictwo w życiu politycznym i społecznym.

   

  W okresie sprawozdawczym od 25 listopada 2020 do 31 grudnia 2021 w pełni realizowało swe cele statutowe i pomimo skromnych środków jakimi dysponowało stało się znane z uwagi na szereg inicjatyw o charakterze ogólnopolskim.

   

  1. Apel naukowców i lekarzy: „W sprawie szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2” (art. 5, pt. 2). Zorganizowanie apelu do władz RP w sprawie szczepień na koronawirusa, ostrzegający przed eksperymentalnym charakterem szczepionek mRNA i postulujący ich dobrowolność. Apel został opublikowany w dniu 30 listopada 2020. Podpisało się pod nim ponad sześćdziesięciu profesorów, doktorów i lekarzy, w tym pięciu profesorów nauk medycznych. Wzbudził duże zainteresowanie mediów i ukazał się w Do Rzeczy, pt. „Lekarze i naukowcy ostrzegają przed szczepieniami na COVID-19. Apelują do prezydenta i rządu”. Na Apel odpowiedział Minister Zdrowia, w piśmie z dn. 16 grudnia 2020, w którym zapewnił, że szczepienia będą dobrowolne.

   

  2. Apel naukowców i lekarzy: „O powstrzymanie szczepień na SARS-CoV-2 i powrót do normalności” (art. 5, pt. 2), zorganizowany przez Stowarzyszenie „Wolne Wybory”, wysłany w dniu 14 grudnia 2020 i podpisany ponad sześćdziesięciu profesorów, doktorów i lekarzy oraz dostrzeżony przez ogólnopolskie media. Ukazał się w Do Rzeczy, pt. „Grupa naukowców i lekarzy znowu apeluje do prezydenta i rządu. Chodzi o szczepienia”.

   

  3. Apel naukowców i lekarzy: „O wolną debatę o COVID-19 i obronę Polski przed interesami koncernów medycznych” (art. 5, pt. 1), zorganizowany przez Stowarzyszenie „Wolne Wybory”, wysłany w dniu 15 lutego 2021 i podpisany ponad trzydziestu profesorów, doktorów i lekarzy. W tym apelu podkreślone zostało konstytucyjne prawo obywateli polskich do wolności opinii oraz konieczność obrony demokracji, wolności i praw człowieka w Polsce, szczególnie w sytuacji nacisków ze strony firm farmaceutycznych o jednogłos w sprawie pandemii.  Ukazał się w Do Rzeczy, pt. „Naukowcy i lekarze apelują do prezydenta i rządu. Chodzi o COVID-19”.

   

  4. Wiele wystąpień w mediach i na spotkaniach publicznych przewodniczącego Stowarzyszenia prof. Włodzimierza Korab-Karpowicza (art. 5, pt. 1, 2, 3, 4) na tematy związane z ideą wolnych wyborów, upowszechnianiem demokracji i ochrony wolności oraz swobód obywatelskich, właściwej polityki społecznej i zdrowotnej, polityki zagranicznej i bezpieczeństwa międzynarodowego, suwerenności państwa oraz uczestnictwem obywateli w życiu politycznym i społecznym. Wystąpienia w NTV, wRealu24, TV Republika, TV Trwam, Radio WNET. Spotkania w Bielsku-Białej, Krakowie, Gdańsku, Gdyni, Łomży, Karpaczu, Jeleniej Górze, Jaśle i Tarnobrzegu. Organizowanie spotkań z naukowcami i lekarzami na ważne tematy społeczne.

   

  5. Inne inicjatywy, min. petycje opublikowane na petycjeonline (art. 5, pt. 1, 2): (1) „List otwarty — Trzy pytania naukowców i lekarzy do Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i skuteczności szczepień na SARS-CoV-2 – 29 kwietnia 2021; (2) „Do Prezydenta RP Andrzeja Dudy — Petycja o Nowelizację Ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty” – 9 lipca 2021; (3) „List Otwarty do Kapłanów Kościoła Rzymskokatolickiego — O połączenie się ze społeczeństwem przeciw fałszywej pandemii i eksperymentalnym szczepieniom” – 11 sierpnia 2021; (4) „Do posłów, senatorów i do prasy. Wolne Wybory. Ostrzeżenie przed segregacją sanitarną” – 11 grudnia 2021.

   

  6. Opublikowanie Dekalogu dobrego Polaka (art. 5, pt. 1) – kodeksu dobrego zachowania i postaw patriotycznych u Polek i Polaków. Dekalog został przedstawiony na międzynarodowej konferencji pt. „Rola osób pochodzenia polskiego zamieszkałych poza granicami kraju – W ochronie dobrego imienia Polski i Polaków”, zorganizowaną w Warszawie w dniach 3-5.09.2021przez Stowarzyszenie Republika Polonia, a także odczytany na I Forum Nowej Polski, Karpacz, 7.09.2021 oraz opublikowany na portalu „Nasza Polska” pt. „Dekalog Dobrego Polaka na I Forum Nowej Polski”.

   

  7. Zorganizowanie strony internetowej www.wolnewybory.org oraz publikowanie na stronie aktualnej tematyki związanej z działalnością Stowarzyszenia (art. 5, pt. 1, 2, 3, 4).

   

  Włodzimierz Korab-Karpowicz

  Przewodniczący, Stowarzyszenie Wolne Wybory

  Adres do korespondencji: Marszałkowska 58, 00-026 Warszawa


  Sporządzono w dniu 29 marca 2022

  Czytaj więcej
Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Opis zrzutki


Celem zrzutki jest budowa silnego, ogólnopolskiego ruchu wolnościowego Wolne Wybory – inicjatywy, który staje odważnie w obronie naszej Wolności i broni nas przed segregacją sanitarną, nauczaniem zdalnym, ograniczeniem przedsiębiorczości, osłabianiem gospodarstw rodzinnych, wadliwą opieką zdrowotną oraz fatalną polityką zagraniczną i obronną.


Pragniemy wolności i normalności w Polsce. Naszym celem jest WOLNOŚĆ OSOBISTA i WOLNOŚĆ POLSKI. Chcemy, aby każdy z nas Polaków był wolnym człowiekiem, mogącym decydować o własnym losie, o losie swoich dzieci i swojej rodziny, dokonując wolnych wyborów, oraz żebyśmy żyli w wolnym, suwerennym państwie. Jesteśmy przeciw postępującemu zniewolenia społeczeństwa, zależności naszego rządu od obcych interesów, niekompetencji ministrów. Uważamy, że kluczem do wolności w Polsce jest wymiana elit politycznych na osoby uczciwe, odważne i mądre, w pełni zaangażowane w służbę dla dobra społeczeństwa i naszego kraju. Takich wartościowych osób szukamy i takie promujemy.


Na co zbieramy? Potrzebujemy funduszy na zbudowanie silnego, ogólnopolskiego ruchu wolnościowego, dla którego celem jest Wolność + Wolność. Dzięki zrzutce będziemy organizować w całej Polsce spotkania na ważne tematy społeczne, drukować i rozpowszechniać materiały informacyjne, tworzyć grupy i oddziały Wolnych Wyborów, bronić wolności słowa oraz promować otwartą debatę na temat pandemii, zasobów naturalnych Polski, rozwoju przedsiębiorczości, umacniania klasy średniej, rozwoju rolnictwa w oparciu o gospodarstw rodzinne, racjonalnej polityki zagranicznej, służącej umacnianiu pokoju w Europie i innych ważnych spraw nas dotyczących. Z kwoty 500 tys. Jaką chcemy zebrać, 100 tys. chcemy przeznaczyć na promowanie niezależnych badań i analiz w obszarze ochrony zdrowia, promowania przedsiębiorczości, finansów publicznych i in., 100 tys. na organizację spotkań i konferencji, 100 tys. na działalność medialną, 50 tys na tworzenie grup i oddziałów, 150 tys. na reklamę online i bilboardową, Więcej o naszej działalności i planach na: www.wolnewybory.org


Tworzenie wolnościowego ruchu WOLNE WYBORY to wielki wysiłek. Od naszego wspólnego wysiłku i sukcesu tak dużo zależy dla nas wszystkich. Każda złotówka jest krokiem ku wolności i normalności w Polsce! Tu jest link do naszej ulotki, którą można ściągnąć i przesłać znajomym. Zapraszamy do bezpośredniego zaangażowania się w tworzenie naszego ruchu i w jego działalność. Pięknie dziękujmy za wszelkie wpłaty i za promocję Wolnych Wyborów!


Pomysłodawcą i założycielem ruchu WOLNE WYBORY jest Włodzimierz Korab-Karpowicz, profesor Uniwersytetu Opolskiego, doktor Uniwersytetu Oksfordzkiego, doktor habilitowany Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przez wiele lat wykładał za granicą na znanych uczelniach. Jest autorem „Harmonii społecznej” (PIW 2017) i innych książek, przetłumaczonych na kilka języków. Zdobył pierwsze miejsce w Polsce w plebiscycie Osobowość Roku 2020 w kategorii Nauka. Był inicjatorem trzech słynnych Apeli naukowców i lekarzy do władz RP w sprawie pandemii oraz wielu innych inicjatyw.

Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Dowiedz się więcej

Lokalizacja

Marszałkowska 58, 00-026

Warszawa, Poland

Zobacz na mapie
map pin

Oferty sprzedaży

  Wpłać 100 zł i więcej
  Flaga Wolne Wybory

  Nagrodą jest flaga Wolne Wybory 150x70 jak na zdjęciu.

  rozwiń

  wybrano 10 razy

  Wybieram
  Wpłać 500 zł i więcej
  Książka Harmonia społeczna

  Nagrodą jest książka autorstwa profesora Korab-Karpowicza Harmonia społeczna z osobistą dedykacją. Książkę wydał w 2017 PIW w ramach Biblioteka Myśli Współczesnej, a jej tematem szczęśliwe społeczeństwo i dobrze zorganizowane państwo. Książka ukazała się też po arabsku, a obecnie tłumaczona jest na hiszpański.

  rozwiń

  wybrano 2 razy

  Wybieram

Wpłaty 79

preloader

Komentarze

 
2500 znaków
Zrzutka - Brak zdjęć

Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

Lokalizacja

Marszałkowska 58, 00-026

Warszawa, Poland

Zobacz na mapie
map pin

Oferty sprzedaży

Wpłać 100 zł i więcej
Flaga Wolne Wybory

Nagrodą jest flaga Wolne Wybory 150x70 jak na zdjęciu.

rozwiń

wybrano 10 razy

Wybieram
Wpłać 500 zł i więcej
Książka Harmonia społeczna

Nagrodą jest książka autorstwa profesora Korab-Karpowicza Harmonia społeczna z osobistą dedykacją. Książkę wydał w 2017 PIW w ramach Biblioteka Myśli Współczesnej, a jej tematem szczęśliwe społeczeństwo i dobrze zorganizowane państwo. Książka ukazała się też po arabsku, a obecnie tłumaczona jest na hiszpański.

rozwiń

wybrano 2 razy

Wybieram

Nasi użytkownicy założyli

878 289 zrzutek

i zebrali

807 068 840 zł

A ty na co dziś zbierasz?