id: wecfe6

By móc stać się sobą – na mastektomię

By móc stać się sobą – na mastektomię

Organizator przesłał dokumenty potwierdzające wiarygodność opisu zrzutki
Wpłać na zrzutkę
Zrzutka.pl nie pobiera prowizji od wpłat
Aktywne oferty/licytacje na zrzutce: 5
Zobacz i wybierz jedną z nich

Nasi użytkownicy założyli 1 066 246 zrzutek i zebrali 1 161 083 506 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Aktualności6

 • Dawno nie pisałem, a tu już...84%! Dziękuję 🙂🌈

  zUPoPZg4irRzSUi5.gif


  Jesteśmy blisko osiągnięcia głównego celu, czyli kosztu samego zabiegu - to nie koniec, po nim potrzeba jeszcze kamizelki uciskowej, opatrunków, wizyt u fizjoterapeuty...ale wierzę, że dam(y) radę. Ciśniemy na 100%! 💪

  0Komentarzy
   
  2500 znaków

  Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

  Czytaj więcej
Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Opis zrzutki

ENG BELOW


🌈Cześć, jestem Leon!🌈


❤️Jestem transpłciowym mężczyzną – oznacza to, że płeć, którą nadano mi przy urodzeniu nie zgadza się z moją płcią odczuwaną. Dodatkowo, jestem osobą w spektrum autyzmu i jestem w trakcie terapii. Zmierzam się z problemami najlepiej jak mogę, ale do pewnego dużego kroku potrzebuję Waszej pomocy.


🧡Zbieram na mastektomię, operację usunięcia piersi, by móc czuć się sobą i oddychać swobodnie.


💛O mojej transpłciowości wiedziałem to w pewnym stopniu od zawsze, ale dopiero w tym roku udało mi się uzyskać oficjalną diagnozę i receptę na hormony – w moim przypadku na testosteron.

Posiadanie piersi i konieczność ich maskowania na co dzień znacznie utrudnia mi funkcjonowanie w społeczeństwie. Pomimo noszenia staników sportowych czy ukrywania piersi poprzez naklejanie taśm fizjoterapeutycznych odruchowo się garbię i kulę, bojąc się, że ktoś zauważy, że moją płcią przypisaną przy urodzeniu jest kobieta. Dysforia płciowa utrudnia mi życie do tego stopnia, że nie jestem w stanie spojrzeć na siebie w lustrze.


💚Przyjmowanie testosteronu ułatwia mi funkcjonowanie w społeczeństwie, jednakże według moich własnych uczuć oraz opinii o transpłciowości, ogromnym krokiem by móc funkcjonować normalnie i swobodnie jest wykonanie operacji usunięcia piersi, czyli mastektomii. Jej łączny koszt to około 20 000 (dwudziestu tysięcy) złotych w wybranej przeze mnie klinice Uniestetica w Krakowie – na tę kwotę składa się nie tylko konsultacja z chirurgiem, sama operacja czy kamizelka pooperacyjna, ale także opatrunki, koszt pobytu w Krakowie czy dojazd do kliniki. Nadwyżkę ze zbiórki, jeśli taka by wystąpiła, przeznaczę na wizyty u fizjoterapeuty celem pracy z bliznami pooperacyjnymi.


💙Na co dzień jestem zatrudniony na cały etat i staram się w miarę możliwości pokrywać opłaty za wizyty lekarskie, terapię czy leki – ze względu na spektrum autyzmu połączonym z depresją i zaburzeniami lękowymi nie zawsze jest to łatwe, jednakże kwota za mastektomię mocno przekracza moje możliwości finansowe – dlatego proszę Was o pomoc.


💜Zdaję sobie sprawę, że sytuacja wielu osób również nie jest zbyt dobra, ale będę bardzo wdzięczny za każdą wpłatę, nawet najmniejszą – wierzę, że każda z nich to mały krok dla mnie do tego, bym mógł w pełni poczuć się sobą. W zamian za wpłaty, jeśli mieszkacie w Warszawie, mogę się odwdzięczyć na przykład spacerem z Waszym psem albo opieką nad nim czy nad kotem. 


🌈Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej na temat transpłciowości, zachęcam Was do zapoznania się z publikacją Fundacji Trans-Fuzja pod tytułem "Zdrowie osób transpłciowych i niebinarnych", która wiele niejasnych kwestii wyjaśni Wam znacznie lepiej niż ja, dostępną pod adresem https://www.transfuzja.org/publikacje/zdrowie-osob-transplciowych-i-niebinarnych


ENGLISH VERSION


🌈Hi, I'm Leon!🌈


❤️I'm am a transgender male - this means that the sex I was given at birth does not match my gender. In addition, I am a person on the autism spectrum and am in therapy. I am facing my problems as best as I can, but I need your help to take one big step


🧡 I'm fundraising money for a mastectomy, a surgery to remove my breasts so I can feel myself and breathe freely.


💛 I've known about my transgenderedness to some extent all along, but it wasn't until this year that I was able to get an official diagnosis and a prescription for hormones - in my case, testosterone. 

Having breasts and having to mask them on a daily basis makes it much more difficult for me to function in society. Despite wearing sports bras or hiding my breasts by applying physiotherapy tape, I reflexively hunch over and ball up, fearing that someone will notice that my sex assigned at birth is female. Gender dysphoria makes my life difficult to the point where I am unable to look at myself in the mirror.


💚 Taking testosterone makes it easier for me to function in society, however, according to my own feelings and opinion about being transgender, a huge step to be able to function normally and freely is to have breast removal surgery, or mastectomy. Its total cost is about 20,000 (twenty thousand) PLN in the Uniestetica clinic in Cracow, which I have chosen - this amount includes not only the consultation with the surgeon, the operation itself or the post-operative vest, but also dressings, the cost of staying in Cracow or getting to the clinic. I will use the surplus from the collection, if any, to visit a physiotherapist to work on post-operative scars.


💙I have a full-time job and try as much as possible to cover the fees for doctor's visits, therapy or medications - due to autism spectrum combined with depression and anxiety disorders this is not always easy, however, the amount for the mastectomy is far beyond my financial capacity - so I am asking for your help. 


💜 I realize that many people's situation is not very good either, but I will be very grateful for any donation, even the smallest one - I believe that each one is a small step for me to be able to feel fully myself. In return for your contributions, if you live in Warsaw, I can repay you with, for example, a walk with your dog or taking care of your dog or cat. 


🌈If you want to learn more about transgenderism, I encourage you to read the Trans-Fusion Foundation's publication titled "Health of Transgender and Non-Binary People," which will explain many obscure issues to you much better than I can, available at https://www.transfuzja.org/publikacje/zdrowie-osob-transplciowych-i-niebinarnych


Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Lokalizacja

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Dowiedz się więcej

Oferty/licytacje 12

Kupuj, Wspieraj.

Kupuj, Wspieraj. Czytaj więcej

Aktywne organizatora:
Cegiełki i podziękowania
Naklejka Still here, still queer & rolling initiative
Naklejka winylowa o wymiarach 5x5 cm z tęczową kostką i napisem "Still here, still queer & rolling initiative"
6 zł

Dostępne 40 szt.

Koniec za 6 dni!
Cegiełki i podziękowania
Naklejka Love wins in every game
Naklejka winylowa o średnicy 5 cm z tęczową kostką i napisem "Love wins in every game"
6 zł

Dostępne 40 szt.

Koniec za 6 dni!
Cegiełki i podziękowania
Zestaw naklejek queerowo rpgowych
Dwie naklejki winylowe, jedna okrągła z napisem "Love wins in every game" i jedna kwadratowa z napisem "Still here, still queer and rolling initiative...
10 zł

Kupione 1 z 40

Koniec za 6 dni!
Cegiełki i podziękowania
Opieka nad kotem - jednorazowa
W ramach wdzięczności za wpłatę zaopiekuję się Twoim kotem/kotami jednego dnia podczas Twojej nieobecności - na terenie Warszawy :) Jeśli interesowała...
20 zł

Kupione 4

Koniec za 6 dni!
Cegiełki i podziękowania
Spacer z psem
W zamian za wpłatę na zrzutkę, dla osób mieszkających w Warszawie, oferuję minimum pół godziny spacer z Waszym psem :)
20 zł

Kupione 3

Koniec za 6 dni!
Nieaktywne
Cegiełki i podziękowania
Sesja RPG w Dungeon and Dragons 5e - jednostrzał
W ramach podziękowania mój partner poprowadzi dla Ciebie i Twojej drużyny (łącznie 3-4 osoby) jednostrzał w grze fabularnej Dungeons&Dragons 5 edy...
100 zł

Kupione 1 z 1

Zakończona
Cegiełki i podziękowania
Sesja RPG w Dungeons&Dragons 5e - jednostrzał
W ramach podziękowania mój partner poprowadzi dla Ciebie i Twojej drużyny (łącznie 3-4 osoby) jednostrzał w grze fabularnej Dungeons&Dragons 5 edy...
100 zł

Kupione 1 z 1

Zakończona
Cegiełki i podziękowania
Sesja RPG w Dungeons and Dragons 5e - jednostrzał - kopia - kopia
W ramach podziękowania mój partner poprowadzi dla Ciebie i Twojej drużyny (łącznie 3-4 osoby) jednostrzał w grze fabularnej Dungeons&Dragons 5 edy...
100 zł

Kupione 1 z 1

Zakończona
Cegiełki i podziękowania
Sesja RPG w Dungeons&Dragons 5e - jednostrzał - kopia
W ramach podziękowania mój partner poprowadzi dla Ciebie i Twojej drużyny (łącznie 3-4 osoby) jednostrzał w grze fabularnej Dungeons&Dragons 5 edy...
100 zł

Kupione 1 z 1

Zakończona
Cegiełki i podziękowania
Sesja RPG w Dungeons&Dragons 5e - jednostrzał - kopia - kopia
W ramach podziękowania mój partner poprowadzi dla Ciebie i Twojej drużyny (łącznie 3-4 osoby) jednostrzał w grze fabularnej Dungeons&Dragons 5 edy...
120 zł

Kupione 1 z 1

Zakończona
Cegiełki i podziękowania
Sesja RPG w Dungeons&Dragons 5e - jednostrzał - kopia - kopia - kopia
W ramach podziękowania mój partner poprowadzi dla Ciebie i Twojej drużyny (łącznie 3-4 osoby) jednostrzał w grze fabularnej Dungeons&Dragons 5 edy...
120 zł

Kupione 1 z 1

Zakończona
Cegiełki i podziękowania
Sesja RPG - 5/6 godzin
W ramach podziękowania, mój partner poprowadzi dla Was sesję RPG trwającą 5-6 godzin w systemach D&D 5e lub Mysia Straż :)
170 zł

Kupione 1 z 1

Zakończona

Jeszcze nikt nie założył skarbonki na tej zrzutce. Twoja może być pierwsza!

Wpłaty 115

preloader

Komentarze 16

 
2500 znaków