id: wgxx7m

Zbieram na restauracje swoich marzeń :)

Zbieram na restauracje swoich marzeń :)

Nasi użytkownicy założyli 1 016 871 zrzutek i zebrali 1 065 809 931 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

Cześć!

Już od wielu lat, gotowanie to mój sposób na życie, a także pasja , która wciąga jak nałóg, każdego dnia jestem głodny nowych pomysłów,

wyzwań , oraz poszukiwania nowych smaków. Kocham gotować, oddałem gotowaniu swoje całe dotychczasowe życie , gotuje od 13 lat zawodowo(w tym 11 rok w kuchni azjatyckiej), pracowałem w wielu cenionych restauracjach i przez ten cały czas zbierałem doświadczenie aby wkońcu zdecydować się na to żeby otworzyć własną restrauracje ale jak wiadamo życie pisze różne scenariusze dletego zdecydowałem się na założenie konta na zrzutka.pl aby uzbierać kwotę , która mi to umożliwi. Mam pewną kwotę odłożone na inewstycje ale to wciąż za mało niestety..


Nadszedł ten moment w moim życiu , że jestem pewien swoich umiejętności oraz wiedzy , która szlifowałem przez tyle cieżkich lat na kuchni! Prywatnie jestem mężem i ojcem wspaniałej dwójki dzieci!

Chciałbym spełnić swoje marzenie i dojść do celu w którym otworze własną restauracje oraz zapewnić byt swojej rodzinie.


Nie przeciągając i zarazem nie nudząć Was przedstawie zarys mojego projektu związany z kuchnią azjatycka i naszymi Polskimi regionalnymi produkatami , które chce wykorzystać i promować jako kucharz , a przede wszystkim Polak!!


To już wydarzyło się w Peru.

Zróbmy to w Polsce.Zamysł restauracji opierałby się na fuzji produktów azjatyckich , głównym produktem na ktorym restauracja miała by zarabiac to wysokiej jakości sushi ale z naciskiem na kuchnie ciepłą

między innymi na produktach japońskich oraz kontynentalnych.

Ryby , wołowina , wieprzowina , dziczyzna , drób pozyskiwane ze sprawdzonych źródeł w najświeższej formie z poszczególnych hodowli w Polsce i Europy tak jak : Jesiotr, ikra pstrąga, z Gospodarstwa Rybackiego Zielenica , wołowina z Podlasia czy świeży węgorz z mazur i wiele innym regionalnych dostawców.


Połączone z produktami z sprowadzanymi z regionów Japonii oraz

Azji kontynentalnej.

Przygotowanych przy pomocy technik i tajników kuchni japońskiej , koreańskiej czy tajskiej.


Miałoby to na celu wzmocnienie znaczenia polskich regionalnych produktów oraz wsparcia dorobku kultur Azji w świetle gastronomii w takim wydanie jak „Fine dinnig” na terenie Polski . Gdzie staramy się wzmocnić swoje hodowle w celu większych możliwości handlowych.


Uważam , że nikt wcześniej pod takim kątek i z precyzowanym targetem nie próbował zmienić obrazu gastronomii w naszym kraju.


Restauracja w początkowej fazie głównie bazowałaby na zamówieniach wynosowych z dostawa do domu aby ograniczyć koszty związane z pracownikami . Mysle o małej restauracji z klimatem na max. 7 miejsc przy barze. (Chefs table's)

Uważam , że jest to najbezpieczniejsza forma przy takim budżecie jeżeli chodzi o restaurację.

Jeżeli będzięcie mieli ochotę wesprzeć to zapraszam do wplacania na zrzutkę :)

PS.

Jeżeli ktoś bedzię zainteresowany wiecej odpowiedzi mogę udzielić bez problemu :)

English below:

Hi! For many years, cooking is my way of life, and also a passion that draws me like an addiction, every day I am hungry for new ideas, challenges and searching for new flavors. I love cooking, I've given cooking my whole life so far, I've been cooking professionally for 13 years (including 11 years in Asian cuisine), I worked in many renowned restaurants and all the time I was gathering experience to finally decide to open my own restaurant but as you know life writes different scenarios for the decision I decided to set up an account on dropka.pl to collect the amount that will allow me. I have a certain amount set aside for investments but it is still not enough ... The moment in my life has come that I am sure of my skills and knowledge that I have honed for so many hard years in the kitchen! Privately, I am husband and father of a wonderful two children! I would like to fulfill my dream and reach the goal where I will open my own restaurant and ensure my family's livelihood. Without dragging you and not boring you, I will present the outline of my project related to Asian cuisine and our Polish regional products that I want to use and promote as a chef, and above all a Pole !! This has already happened in Peru. Let's do it in Poland. The idea of ​​the restaurant would be based on the fusion of Asian products, the main product on which the restaurant would earn is high-quality sushi but with an emphasis on warm cuisine among others on Japanese and continental products. Fish, beef, pork, venison, poultry obtained from proven sources in the freshest form from individual farms in Poland and Europe such as: sturgeon, trout eggs, from Zielenica Fisheries Farm, beef from Podlasie or fresh eel from Mazury and many other regional suppliers. Combined with products imported from regions of Japan and Continental Asia. Prepared with the help of techniques and secrets of Japanese, Korean or Thai cuisine. This would be to strengthen the significance of Polish regional products and to support the achievements of Asian cultures in the light of gastronomy in such a edition as "Fine dinnig" in Poland. Where we try to strengthen our farms for greater commercial opportunities. I believe that nobody has ever tried to change the image of gastronomy in our country at such an angle and with a precise target. The restaurant in the initial phase would mainly be based on take-away orders with home delivery to reduce employee costs. I think of a small restaurant with a climate for max. 7 seats at the bar. (Chefs table's) I believe that this is the safest form with such a budget when it comes to restaurants. If you feel like supporting, I invite you to post a screenshot :) PS. If anyone is interested in more answers I can give without a problem :)

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 15

FD
Foodie Dreamka
200 zł
JK
Jolanta K
100 zł
MD
Maciej Denes
100 zł
MA
ABRAM
70 zł
AR
ARAB
50 zł
AS
Asieńka
50 zł
AC
Angelika Czarczyńska
25 zł
 
Dane ukryte
25 zł
BM
Brat Maks
20 zł
MA
Mama
15 zł
Zobacz więcej

Komentarze 1

 
2500 znaków