id: whcvnj

Wyjazd Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych na Protest do PE w Brukseli.

Wyjazd Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych na Protest do PE w Brukseli.

13 614 zł 
z 30 000
45%
zakończona
24.09.2015r
285
wspierających
Wpłaty nieaktywne - wymagane działanie Organizatora zrzutki. Jeśli jesteś Organizatorem - zaloguj się i podejmij wymagane działania.

Nasi użytkownicy założyli 956 479 zrzutek i zebrali 962 448 274 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

Jeszcze raz pragnę serdecznie podziękować Wszystkim Osobom, którzy przez swoje wpłaty przyczynili się do wyjazdu
Rodziców Niepełnosprawnych Dzieci na protest do EP w Brukseli.
Na dole dołączam rozliczenie naszego wyjazdu -- pozdrawiam! https://drive.google.com/file/d/0B8KQiY94VYmcU1lBbHZWVGw1LUk/view

Zdjęcie użytkownika Iwona Hartwich.

Jesteśmy rodzicami niepełnosprawnych dzieci chorych od urodzenia ,najsłabszą grupą społeczną w Polsce, grupą której głosu nikt nie słucha. Kierujemy do Państwa apel o pomoc w zbiórce pieniężnej na wyjazd do Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Chcemy tam pojechać aby przedstawić fatalną i trudną sytuację w jakiej znajdują się polskie rodziny z niepełnosprawnymi dziećmi. Od 6 lat naprzemiennie rozmawiamy z rządem i protestujemy, jesteśmy notorycznie lekceważeni. Głośny protest w Sejmie 2014 spowodował, że społeczeństwo dowiedziało się nieco więcej o naszych problemach, a zgodnie z obietnicami rządu, miały być one sukcesywnie rozwiązywane. Minął rok i nic się w naszej sytuacji nie zmieniło. Niestety niemoc i niechęć naszego rządu do poprawy losu osób niepełnosprawnych zmusza nas do podejmowania innych działań. W Polsce osoby niepełnosprawne to najbardziej marginalizowana grupa społeczna, która napotyka na ogromne bariery w dostępie do wszystkich dziecin życia społecznego. Niepełnosprawny i jego rodzina są pozostawieni sami sobie. Dlatego potrzebna nam jest natychmiastowa interwencja ze strony Unii Europejskiej. W związku z tym, że rodziny z niepełnosprawnymi dziećmi są w Polsce dyskryminowane i wykluczane społecznie chcemy naszą sytuację nagłośnić, protestując pod Parlamentem Europejskim. Złożymy petycję z prośbą o podjęcie wszystkich możliwych działań w celu skłonienia polskiego rządu do wdrażania Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych a tym samym, wyrównanie szans i poprawę jakości życia osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji w społeczeństwie. Poinformujemy o głodowych rentach i zasiłkach, które od lat nie są zwiększane, a ich wysokość urąga godności ludzkiej (np zasiłek pielęgnacyjny w kwocie 153zł, niezmienionej od 9 lat). Powiemy też o naszych postulatach, które rząd w Polsce zna od wielu lat i nic nie robi aby je realizować."

Liczymy na zrozumienie i pomoc z góry serdecznie dziekujemy za każdą wpłaconą złotówkę !!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 maja 2015 roku w Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych, przyjechali do Warszawy, rodzice niepełnosprawnych dzieci z całej Polski, część z nich, mimo ogromnych trudności przywiozła ze sobą swoich podopiecznych.

Ta kilkusetosobowa grupa zebrała się pod Pałacem Prezydenckim aby zaprotestować przeciw krzywdzącej polityce rządu i upomnieć się o swoje prawa. Następnie przemaszerowali pod KPRM a później pod Sejm. Władza ich zlekceważyła, nie zostali nawet wysłuchani, nikt z rządzących do nich nie wyszedł, nie wykazał najmniejszego zainteresowania. W Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych otrzymali od rządzących porcję pogardy, buty i arogancji.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WARTO ZOBACZYĆ !!
Dla przypomnienia ..udało się nam rodzicom niepełnosprawnych dzieci wywalczyć podczas 17 dniowego protestu w Sejmie 2014r jedynie wyższe świadczenie pielęgnacyjne ...które obecny rząd chce obniżyć o 500zł i wprowadzić kryterium dochodowe......Film i nasze problemy dalej aktualne !!

PROTEST W SEJMIE 19 03 2014 WARTO ZOBACZYĆ !!


POSTULATY RODZICÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DZIECI
(porządek chronologiczny nie ma znaczenia)

1. Dostęp do lekarzy specjalistów z niepełnosprawnym dzieckiem poza kolejnością

2.Zabezpieczenie rodzica po utracie dziecka.
a.--- zagwarantowanie zasiłku dla bezrobotnych na okres nie krótszy niż 1 rok .

b.---zapewnienie opiekunowi instrumentów ułatwiających powrót na rynek pracy szkolenia i staże.

3. Uzyskanie zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad dzieckiem chorym.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, nie dłużej jednak niż przez 60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad niepełnosprawnym dzieckiem w stopniu znacznym bez względu na jego wiek. Zasiłek przysługuje rodzicom pracującym podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu.

4. Szczególna pomoc Państwa w przypadku kiedy w rodzinie jest więcej niż jedno niepełnosprawne dziecko.

5. Dostęp do świadczenia pielęgnacyjnego dla rodziców dzieci niepełnosprawnych na wsi.

6. Dodatek wyrównawczy do kwoty 1200 zł w 2015 a najniższej krajowej w 2017 r. dla rodziców, którzy łączyli pracę zawodową z opieką nad dzieckiem specjalnej troski i skorzystali z wcześniejszej emerytury lub nabyli uprawnienia do renty.

7. Uproszczona do minimum likwidacja barier architektonicznych, komunikacyjnych - bez wkładu własnego.
Pracownik socjalny - urzędnik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na wniosek rodzica lub opiekuna osoby niepełnosprawnej sprawdza potrzeby niepełnosprawnego dziecka w miejscu zamieszkania i w porozumieniu z gminą realizuje dane zadanie tak, aby pomóc rodzinie .
 
8. Uproszczone do minimum pozyskiwanie sprzętów ortopedycznych i komunikacyjnych oraz zwiększenie kwoty dofinansowania na turnusy rehabilitacyjne (dziecko + opiekun).

9. Podwyższenia kwoty renty socjalnej z 84% do 100% renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji

10.Zmiany w ustawie o ubezwłasnowolnieniu z 17 listopada 1967 roku!!!.

11.Przeniesienie zasiłku pielęgnacyjnego z powrotem do ZUS albo coroczna waloryzacja kwoty w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

12. W Ustawie o świadczeniach rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnym:

a. Znaczne podwyższenie kryteriów dochodowych do zasiłków rodzinnych, ponieważ aż 80% świadczeniobiorców z niepełnosprawnym dzieckiem nie otrzymuje dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji.

b. Zasiłek rodzinny bez względu na wiek niepełnosprawnego dziecka tak jak było przed wejściem w życie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

c. Podwyższenie zamrożonego od 2008 r. kryterium dochodowego do uzyskania świadczeń alimentacyjnych.

13. Subwencja-edukacja. Środki finansowe "idą za niepełnosprawnym dzieckiem" nie do gminy a bezpośrednio do szkoły.

14. Darmowe leki podtrzymujące życie i środki pomocnicze zapewniające pielęgnację dziecka niepełnosprawnego za tzw. "złotówkę".

15. Bezpłatne przejazdy z dzieckiem celem realizacji obowiązku szkolnego, leczenia i diagnozowania w specjalistycznych klinikach i szpitalach - nie we wszystkich gminach niepełnosprawni mają te uprawnienia

PROTEST W SEJMIE 21.03 2015

WYJEŻDZAMY 28 WRZEŚNIA NA PROTEST DO BRUKSELI !

Mamy ostateczna listę osób jadących do Brukseli .Proponowałam wielu osobom ,którzy angażują się w protesty ,są aktywne na grupie ,zapewne do wielu nie dotarłam ,proszę nie mieć do mnie żalu a teraz wspierać nas najmocniej bo ten wyjazd dla nas jest trudny ,to nie wycieczka. Osoby które jadą maja zapewniony przejazd autokarem ,2 dniowy nocleg w hotelu ze śniadaniem ,obiad i kolację musimy zapewnić sobie sami. Potrzebujemy jeszcze wsparcia dlatego przedłużyłam zrzutkę do 24 września.

Lista osób na protest Bruksela .
1. Iwona Hartwich ----Toruń
2. Kuba Hartwich
3 Ania Glinka -Olsztyn
4. Adrian Glinka
5.Krysia Nojda --- Olsztyn
6 .Kinga Michałowska
7. Natalia Michałowska
8. Maria Królikowska --Warszawa
9. Henryk Szczepański --Puławy
10 Piotr Grubiak - Nysa
11.Kasia Milewicz -Olsztyn
12 Wiktoria Milewicz
13.Beata Linowska -- Radom
14.Jolanta Kwiatkowska -- Łubianka
15.Maciej Kwiatkowski

Został przez nas wysłany do wszystkich Europosłów bez względu na przynależność polityczną list takiej treści ------
Szanowny Panie Pośle

Jesteśmy grupą rodziców, która od sześciu lat bierze czynny udział
w walce o namiastkę godnego życia dla naszych niepełnosprawnych dzieci, także tych pełnoletnich.
Organizujemy protesty, piszemy pisma i petycje, staramy się zwracać
uwagę rządzących na nasze problemy. Po głośnym proteście w Sejmie RP
wiosną 2014, powstał okrągły stół, który miał przyczynić się do budowania
realnego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
Niestety rząd potraktował nas instrumentalnie i nie zrobił nic by rozwiązywać problemy z jakimi się borykamy na co dzień. Nasze protesty nie odnoszą skutku,
nikt z władz nie chce z nami rozmawiać. W związku z tym, jesteśmy zmuszeni do nagłośnienia naszej sytuacji na arenie międzynarodowej. Planujemy uczynić to w Brukseli, pod Parlamentem Europejskim, gdzie chcemy zwrócić uwagę społeczności międzynarodowej na to jak osoby niepełnosprawne i ich rodziny są
traktowane w Polsce, gdzie rząd PO i PSL za nic ma fakt podpisania i ratyfikowania przez Rzeczpospolitą Polską, Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych.
Niestety, nie możemy formalnie zgłosić naszego protestu, ponieważ do tego wymagany jest brukselski adres, w związku z czym, zwracamy się do Pana Panie Pośle z prośbą o formalne wystąpienie do władz miasta Brukseli
o zgodę na protest dla 15 osobowej grupy przedstawicieli naszego środowiska w dniu 29 09 2015 w godz od 12.oo w dozwolonym miejscu jak najbliżej Parlamentu Europejskiego .

Bardzo prosimy o odpowiedz
Z poważaniem Iwona Hartwich .
tel do kont.603 552 191

Zainteresowali się naszym protestem posłowie Pis Ryszard Czarnecki ,Poręba Piotr,Janusz Wojciechowski
Dnia Poniedziałek, 14 Września 2015 21:00 WOJCIECHOWSKI Janusz <[email protected]> napisał(a)

Good afternoon,

On behalf of Mr Janusz Wojciechowski I would like to kindly ask you for permission of organising demonstration in front of the European Parliament in Brussels.
The event is rather small gathering of 15 persons – parents of disabled children from Poland, who wish to submit their petition to the EP.
They want to gather on Tuesday 29.09.2015 as from 12h00,and on Wednesday 30.09.2015.
Please let me know if you need more information.
We are look forward your reply.
Kind regards,

Anna Chuchla
Assistant to MEP Janusz Wojciechowski
WIB 04M099
Rue Wiertz 60
1047 Brussels
phone +32 228 47802
fax +32 228 49802

Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 285

BS
2 070 zł
 
Użytkownik niezarejestrowany
470 zł
KD
Kamila Dobrowolska
311 zł
 
Użytkownik niezarejestrowany
300 zł
 
Dane ukryte
207 zł
 
Użytkownik niezarejestrowany
200 zł
 
Jerzy Kąkol
 
Dane ukryte
115 zł
 
Dane ukryte
114 zł
JF
Joanna Ficek
105 zł
Zobacz więcej