Wyjazd Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych na Protest do PE w Brukseli. Zakończona 24.09.2015r ID: whcvnj

Wyjazd Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych na Protest do PE w Brukseli.

Zebrano 13 614 zł
z kwoty 30 000 zł

45 %

WPŁAĆ

Pomóż udostępniając zrzutkę!

8 553
udostępnień

Krótki opis zrzutki (tylko tekst)


Opis zrzutki (tutaj oprócz tekstu dodasz też zdjęcia - użyj edytora po lewej stronie)

Jeszcze raz pragnę serdecznie podziękować Wszystkim Osobom, którzy przez swoje wpłaty przyczynili się do wyjazdu
Rodziców Niepełnosprawnych Dzieci na protest do EP w Brukseli.
Na dole dołączam rozliczenie naszego wyjazdu -- pozdrawiam! https://drive.google.com/file/d/0B8KQiY94VYmcU1lBbHZWVGw1LUk/view

Zdjęcie użytkownika Iwona Hartwich.

Jesteśmy rodzicami niepełnosprawnych dzieci chorych od urodzenia ,najsłabszą grupą społeczną w Polsce, grupą której głosu nikt nie słucha. Kierujemy do Państwa apel o pomoc w zbiórce pieniężnej na wyjazd do Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Chcemy tam pojechać aby przedstawić fatalną i trudną sytuację w jakiej znajdują się polskie rodziny z niepełnosprawnymi dziećmi. Od 6 lat naprzemiennie rozmawiamy z rządem i protestujemy, jesteśmy notorycznie lekceważeni. Głośny protest w Sejmie 2014 spowodował, że społeczeństwo dowiedziało się nieco więcej o naszych problemach, a zgodnie z obietnicami rządu, miały być one sukcesywnie rozwiązywane. Minął rok i nic się w naszej sytuacji nie zmieniło. Niestety niemoc i niechęć naszego rządu do poprawy losu osób niepełnosprawnych zmusza nas do podejmowania innych działań. W Polsce osoby niepełnosprawne to najbardziej marginalizowana grupa społeczna, która napotyka na ogromne bariery w dostępie do wszystkich dziecin życia społecznego. Niepełnosprawny i jego rodzina są pozostawieni sami sobie. Dlatego potrzebna nam jest natychmiastowa interwencja ze strony Unii Europejskiej. W związku z tym, że rodziny z niepełnosprawnymi dziećmi są w Polsce dyskryminowane i wykluczane społecznie chcemy naszą sytuację nagłośnić, protestując pod Parlamentem Europejskim. Złożymy petycję z prośbą o podjęcie wszystkich możliwych działań w celu skłonienia polskiego rządu do wdrażania Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych a tym samym, wyrównanie szans i poprawę jakości życia osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji w społeczeństwie. Poinformujemy o głodowych rentach i zasiłkach, które od lat nie są zwiększane, a ich wysokość urąga godności ludzkiej (np zasiłek pielęgnacyjny w kwocie 153zł, niezmienionej od 9 lat). Powiemy też o naszych postulatach, które rząd w Polsce zna od wielu lat i nic nie robi aby je realizować."

Liczymy na zrozumienie i pomoc z góry serdecznie dziekujemy za każdą wpłaconą złotówkę !!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 maja 2015 roku w Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych, przyjechali do Warszawy, rodzice niepełnosprawnych dzieci z całej Polski, część z nich, mimo ogromnych trudności przywiozła ze sobą swoich podopiecznych.

Ta kilkusetosobowa grupa zebrała się pod Pałacem Prezydenckim aby zaprotestować przeciw krzywdzącej polityce rządu i upomnieć się o swoje prawa. Następnie przemaszerowali pod KPRM a później pod Sejm. Władza ich zlekceważyła, nie zostali nawet wysłuchani, nikt z rządzących do nich nie wyszedł, nie wykazał najmniejszego zainteresowania. W Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych otrzymali od rządzących porcję pogardy, buty i arogancji.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WARTO ZOBACZYĆ !!
Dla przypomnienia ..udało się nam rodzicom niepełnosprawnych dzieci wywalczyć podczas 17 dniowego protestu w Sejmie 2014r jedynie wyższe świadczenie pielęgnacyjne ...które obecny rząd chce obniżyć o 500zł i wprowadzić kryterium dochodowe......Film i nasze problemy dalej aktualne !!

PROTEST W SEJMIE 19 03 2014 WARTO ZOBACZYĆ !!


POSTULATY RODZICÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DZIECI
(porządek chronologiczny nie ma znaczenia)

1. Dostęp do lekarzy specjalistów z niepełnosprawnym dzieckiem poza kolejnością

2.Zabezpieczenie rodzica po utracie dziecka.
a.--- zagwarantowanie zasiłku dla bezrobotnych na okres nie krótszy niż 1 rok .

b.---zapewnienie opiekunowi instrumentów ułatwiających powrót na rynek pracy szkolenia i staże.

3. Uzyskanie zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad dzieckiem chorym.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, nie dłużej jednak niż przez 60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad niepełnosprawnym dzieckiem w stopniu znacznym bez względu na jego wiek. Zasiłek przysługuje rodzicom pracującym podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu.

4. Szczególna pomoc Państwa w przypadku kiedy w rodzinie jest więcej niż jedno niepełnosprawne dziecko.

5. Dostęp do świadczenia pielęgnacyjnego dla rodziców dzieci niepełnosprawnych na wsi.

6. Dodatek wyrównawczy do kwoty 1200 zł w 2015 a najniższej krajowej w 2017 r. dla rodziców, którzy łączyli pracę zawodową z opieką nad dzieckiem specjalnej troski i skorzystali z wcześniejszej emerytury lub nabyli uprawnienia do renty.

7. Uproszczona do minimum likwidacja barier architektonicznych, komunikacyjnych - bez wkładu własnego.
Pracownik socjalny - urzędnik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na wniosek rodzica lub opiekuna osoby niepełnosprawnej sprawdza potrzeby niepełnosprawnego dziecka w miejscu zamieszkania i w porozumieniu z gminą realizuje dane zadanie tak, aby pomóc rodzinie .
 
8. Uproszczone do minimum pozyskiwanie sprzętów ortopedycznych i komunikacyjnych oraz zwiększenie kwoty dofinansowania na turnusy rehabilitacyjne (dziecko + opiekun).

9. Podwyższenia kwoty renty socjalnej z 84% do 100% renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji

10.Zmiany w ustawie o ubezwłasnowolnieniu z 17 listopada 1967 roku!!!.

11.Przeniesienie zasiłku pielęgnacyjnego z powrotem do ZUS albo coroczna waloryzacja kwoty w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

12. W Ustawie o świadczeniach rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnym:

a. Znaczne podwyższenie kryteriów dochodowych do zasiłków rodzinnych, ponieważ aż 80% świadczeniobiorców z niepełnosprawnym dzieckiem nie otrzymuje dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji.

b. Zasiłek rodzinny bez względu na wiek niepełnosprawnego dziecka tak jak było przed wejściem w życie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

c. Podwyższenie zamrożonego od 2008 r. kryterium dochodowego do uzyskania świadczeń alimentacyjnych.

13. Subwencja-edukacja. Środki finansowe "idą za niepełnosprawnym dzieckiem" nie do gminy a bezpośrednio do szkoły.

14. Darmowe leki podtrzymujące życie i środki pomocnicze zapewniające pielęgnację dziecka niepełnosprawnego za tzw. "złotówkę".

15. Bezpłatne przejazdy z dzieckiem celem realizacji obowiązku szkolnego, leczenia i diagnozowania w specjalistycznych klinikach i szpitalach - nie we wszystkich gminach niepełnosprawni mają te uprawnienia

PROTEST W SEJMIE 21.03 2015

WYJEŻDZAMY 28 WRZEŚNIA NA PROTEST DO BRUKSELI !

Mamy ostateczna listę osób jadących do Brukseli .Proponowałam wielu osobom ,którzy angażują się w protesty ,są aktywne na grupie ,zapewne do wielu nie dotarłam ,proszę nie mieć do mnie żalu a teraz wspierać nas najmocniej bo ten wyjazd dla nas jest trudny ,to nie wycieczka. Osoby które jadą maja zapewniony przejazd autokarem ,2 dniowy nocleg w hotelu ze śniadaniem ,obiad i kolację musimy zapewnić sobie sami. Potrzebujemy jeszcze wsparcia dlatego przedłużyłam zrzutkę do 24 września.

Lista osób na protest Bruksela .
1. Iwona Hartwich ----Toruń
2. Kuba Hartwich
3 Ania Glinka -Olsztyn
4. Adrian Glinka
5.Krysia Nojda --- Olsztyn
6 .Kinga Michałowska
7. Natalia Michałowska
8. Maria Królikowska --Warszawa
9. Henryk Szczepański --Puławy
10 Piotr Grubiak - Nysa
11.Kasia Milewicz -Olsztyn
12 Wiktoria Milewicz
13.Beata Linowska -- Radom
14.Jolanta Kwiatkowska -- Łubianka
15.Maciej Kwiatkowski

Został przez nas wysłany do wszystkich Europosłów bez względu na przynależność polityczną list takiej treści ------
Szanowny Panie Pośle

Jesteśmy grupą rodziców, która od sześciu lat bierze czynny udział
w walce o namiastkę godnego życia dla naszych niepełnosprawnych dzieci, także tych pełnoletnich.
Organizujemy protesty, piszemy pisma i petycje, staramy się zwracać
uwagę rządzących na nasze problemy. Po głośnym proteście w Sejmie RP
wiosną 2014, powstał okrągły stół, który miał przyczynić się do budowania
realnego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
Niestety rząd potraktował nas instrumentalnie i nie zrobił nic by rozwiązywać problemy z jakimi się borykamy na co dzień. Nasze protesty nie odnoszą skutku,
nikt z władz nie chce z nami rozmawiać. W związku z tym, jesteśmy zmuszeni do nagłośnienia naszej sytuacji na arenie międzynarodowej. Planujemy uczynić to w Brukseli, pod Parlamentem Europejskim, gdzie chcemy zwrócić uwagę społeczności międzynarodowej na to jak osoby niepełnosprawne i ich rodziny są
traktowane w Polsce, gdzie rząd PO i PSL za nic ma fakt podpisania i ratyfikowania przez Rzeczpospolitą Polską, Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych.
Niestety, nie możemy formalnie zgłosić naszego protestu, ponieważ do tego wymagany jest brukselski adres, w związku z czym, zwracamy się do Pana Panie Pośle z prośbą o formalne wystąpienie do władz miasta Brukseli
o zgodę na protest dla 15 osobowej grupy przedstawicieli naszego środowiska w dniu 29 09 2015 w godz od 12.oo w dozwolonym miejscu jak najbliżej Parlamentu Europejskiego .

Bardzo prosimy o odpowiedz
Z poważaniem Iwona Hartwich .
tel do kont.603 552 191

Zainteresowali się naszym protestem posłowie Pis Ryszard Czarnecki ,Poręba Piotr,Janusz Wojciechowski
Dnia Poniedziałek, 14 Września 2015 21:00 WOJCIECHOWSKI Janusz <[email protected]> napisał(a)

Good afternoon,

On behalf of Mr Janusz Wojciechowski I would like to kindly ask you for permission of organising demonstration in front of the European Parliament in Brussels.
The event is rather small gathering of 15 persons – parents of disabled children from Poland, who wish to submit their petition to the EP.
They want to gather on Tuesday 29.09.2015 as from 12h00,and on Wednesday 30.09.2015.
Please let me know if you need more information.
We are look forward your reply.
Kind regards,

Anna Chuchla
Assistant to MEP Janusz Wojciechowski
WIB 04M099
Rue Wiertz 60
1047 Brussels
phone +32 228 47802
fax +32 228 49802

Organizator nie dodał jeszcze żadnych aktualności

Komentarze zostały wyłączone

BS
2 070 zł
beata schmeissner
Użytkownik niezarejestrowany
470 zł
Użytkownik niezarejestrowany
KD
311 zł
Kamila Dobrowolska
Użytkownik niezarejestrowany
300 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Dane ukryte
207 zł
Dane ukryte
Użytkownik niezarejestrowany
200 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Dane ukryte
115 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
114 zł
Dane ukryte
JF
105 zł
Joanna Ficek
BS
104 zł
Barbara Szymczyk
KC
104 zł
Krzysztof Czabański
RS
104 zł
Robert Stanisławek
KS
104 zł
Katarzyna Szyk
Dane ukryte
104 zł
Dane ukryte
L
104 zł
Lena
JR
104 zł
justyna rogozińska
EP
104 zł
E. P.
MF
104 zł
maria Filippowicz
M
100 zł
Malwina
Użytkownik niezarejestrowany
100 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
100 zł
Użytkownik niezarejestrowany
MR
100 zł
Marcin Ratajczak
Użytkownik niezarejestrowany
100 zł
Użytkownik niezarejestrowany
AK
100 zł
anna kowalska
Użytkownik niezarejestrowany
100 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
100 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
100 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
100 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
100 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
100 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
100 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
100 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
100 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
100 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
100 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
100 zł
Użytkownik niezarejestrowany
KC
80 zł
Katarzyna Cyganik
Jerzy Kąkol
63 zł
Jerzy Kąkol
Użytkownik niezarejestrowany
60 zł
Użytkownik niezarejestrowany
A
55 zł
anna.dylewska
AK
53 zł
Agnieszka kłos
K
53 zł
kocurek202
Jerzy Kąkol
53 zł
Jerzy Kąkol
AG
53 zł
agnieszka guściora
Dane ukryte
53 zł
Dane ukryte
BK
52 zł
Barbara Kwiatkowska
A
52 zł
annawojtek2
DS
52 zł
Dorota Sadurska
AM
52 zł
Anna May
AB
52 zł
aneta bala
Dane ukryte
52 zł
Dane ukryte
DW
52 zł
Dorota Wielgosz
A
52 zł
ams
R
52 zł
roksik03
Dane ukryte
52 zł
Dane ukryte
Użytkownik niezarejestrowany
52 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Dane ukryte
52 zł
Dane ukryte
AW
52 zł
Agnes White
UO
52 zł
uszula ohs
PW
52 zł
Paweł Wilczko
AG
52 zł
Arkadiusz Głaz
O
52 zł
olszewska.sylwia0
Dane ukryte
52 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
52 zł
Dane ukryte
KW
52 zł
Kamilla Wijata
JZ
52 zł
Joanna Ziółkowska
Dane ukryte
52 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
52 zł
Dane ukryte
AW
52 zł
Agnes White
KN
52 zł
Karolina Napierała
Dane ukryte
52 zł
Dane ukryte
Użytkownik niezarejestrowany
51 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
51 zł
Użytkownik niezarejestrowany
E
50 zł
ela.bzdon
Użytkownik niezarejestrowany
50 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Użytkownik niezarejestrowany
50 zł
Użytkownik niezarejestrowany
M
50 zł
Mariola
Użytkownik niezarejestrowany
50 zł
Użytkownik niezarejestrowany
A
50 zł
alache67
Użytkownik niezarejestrowany
50 zł
Użytkownik niezarejestrowany
J
50 zł
jolaj7
E
50 zł
ekorsak
Użytkownik niezarejestrowany
50 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
50 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
50 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
50 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
50 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
50 zł
Użytkownik niezarejestrowany
M
50 zł
marutmariolamarut
Użytkownik niezarejestrowany
50 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
50 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
50 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
50 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
50 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
50 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
50 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
50 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
50 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
50 zł
Użytkownik niezarejestrowany
EL
50 zł
ewa lieder
Użytkownik niezarejestrowany
50 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
50 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
43 zł
Użytkownik niezarejestrowany
BW
42 zł
Barbara Wojnarowska
MG
42 zł
marta grabinska
B
40 zł
brukseliroland.garwolinski
Użytkownik niezarejestrowany
40 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
39 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Dane ukryte
38 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
35 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
33 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
32 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
32 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
32 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
32 zł
Dane ukryte
ES
32 zł
Ewa Sławińska
KP
32 zł
kasia podorska
Dane ukryte
32 zł
Dane ukryte
A
32 zł
arek4020
Dane ukryte
31 zł
Dane ukryte
Użytkownik niezarejestrowany
30 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
30 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
30 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
30 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
30 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
30 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
30 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
30 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
30 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
30 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
30 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
30 zł
Użytkownik niezarejestrowany
DT
29,99 zł
danuta tyc
Dane ukryte
27 zł
Dane ukryte
MS
26 zł
marzena szostek
AW
26 zł
Agata Wątroba
JN
26 zł
jolanta nowakkula
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Użytkownik niezarejestrowany
25 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
24 zł
Użytkownik niezarejestrowany
EK
22 zł
ewa kruczalak
Dane ukryte
22 zł
Dane ukryte
Anna Drajer
22 zł
Anna Drajer
KM
22 zł
Krystian Markowski
ZJ
22 zł
Zdzisia Janecka
K
22 zł
kaska.mr
A
22 zł
anna-mar
E
22 zł
Ela
Użytkownik niezarejestrowany
21 zł
Użytkownik niezarejestrowany
ES
21 zł
Ewa Sękowska
BS
21 zł
beata suszka
MG
21 zł
marta grabinska
Dane ukryte
21 zł
Dane ukryte
MK
21 zł
Małgorzata Krawczyk
RZ
21 zł
RENATA Zimińska
BR
21 zł
bozena reisch
JK
21 zł
Justyna Karaszewska
Dane ukryte
21 zł
Dane ukryte
ES
21 zł
Ewa Sękowska
DT
21 zł
Dorota Tulicka
E
21 zł
edward.6
21 zł
Anna Łukaszewska
M
21 zł
mrdready
RO
21 zł
Romana Obrocka
MG
21 zł
marta grabinska
Dane ukryte
21 zł
Dane ukryte
A
21 zł
agajewskakowalczyk
J
21 zł
jonieckrzychu
Dane ukryte
21 zł
Dane ukryte
MF
21 zł
Marzena Filipowska
Dane ukryte
21 zł
Dane ukryte
A
21 zł
anna.woch
W
20 zł
wielkipiotr3
Użytkownik niezarejestrowany
20 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
20 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
20 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
20 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
20 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
20 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
20 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
20 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
20 zł
Użytkownik niezarejestrowany
D
20 zł
d_jol
M
20 zł
mirek702
A
20 zł
aszczygiel
Użytkownik niezarejestrowany
20 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
20 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
20 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
20 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
20 zł
Użytkownik niezarejestrowany
AW
20 zł
Agata Wątroba
M
20 zł
michalinaczuwaj
Użytkownik niezarejestrowany
17 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Dane ukryte
16 zł
Dane ukryte
TS
16 zł
tomasz suwalski
Dane ukryte
16 zł
Dane ukryte
Z
16 zł
zawadzka61
Dane ukryte
16 zł
Dane ukryte
AG
16 zł
agnieszka guściora
BH
16 zł
BEATA HUBICKA
Użytkownik niezarejestrowany
15 zł
Użytkownik niezarejestrowany
B
15 zł
bartosz.g
Użytkownik niezarejestrowany
15 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Dane ukryte
14 zł
Dane ukryte
A
12 zł
arinstyle
AH
11 zł
Anna Harasimowicz
P
11 zł
Pola
Użytkownik niezarejestrowany
11 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Dane ukryte
11 zł
Dane ukryte
G
11 zł
gosiagrabek
Dane ukryte
11 zł
Dane ukryte
EA
11 zł
Ewa Adamusiak
Dane ukryte
11 zł
Dane ukryte
K
11 zł
kaska.mr
MM
11 zł
Monika Michałowska
Użytkownik niezarejestrowany
11 zł
Użytkownik niezarejestrowany
PW
11 zł
Patrycja Woźniak
JK
11 zł
Justyna Karaszewska
Joanna Dura
11 zł
Joanna Dura
Dane ukryte
11 zł
Dane ukryte
IO
11 zł
Izabela Ołdak
Dane ukryte
11 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
11 zł
Dane ukryte
Użytkownik niezarejestrowany
10 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
10 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
10 zł
Użytkownik niezarejestrowany
AR
10 zł
aga rudnicka
Użytkownik niezarejestrowany
10 zł
Użytkownik niezarejestrowany
M
10 zł
michalinaczuwaj
Użytkownik niezarejestrowany
10 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
10 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
10 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
Użytkownik niezarejestrowany
10 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Użytkownik niezarejestrowany
10 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Dane ukryte
8 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
6 zł
Dane ukryte
OB
6 zł
Olga Baszczynska
Dane ukryte
6 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
6 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
6 zł
Dane ukryte
KO
6 zł
krystyna otręba
Dane ukryte
6 zł
Dane ukryte
Użytkownik niezarejestrowany
5 zł
Użytkownik niezarejestrowany
C
5 zł
cosiestalozmagdak
Dane ukryte
2 zł
Dane ukryte
BC
ukryta
Barbara Chańko
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
V
ukryta
violka.ska
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
MS
ukryta
Małgorzata Strzępka-Barabasz
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte

Pierwsza wpłata

P
11 zł
Pola

Najwyższa wpłata

Nasi użytkownicy założyli

373 722 zrzutki

Pomóż zebrać 30 000 zł dokonując wpłaty przez płatności on-line lub przelewem tradycyjnym.

Pomóż udostępniając zrzutkę!

8 553
udostępnień

Zorganizuj własną zrzutkę na dowolny cel:

Google Play
App Store

Zrzutka.pl używa plików cookies niezbędnych do działania strony, a także takich służących do analizy ruchu oraz pozwalających nam na optymalizację działania serwisu. Używamy także cookies niezbędnych do skutecznego marketingu usług własnych. Czytaj więcej: polityka prywatności.

Uwaga - zmianie uległa nasza polityka prywatności.