id: wmaagg

wsparcie finansowe dla Nadii

wsparcie finansowe dla Nadii

Wspieram
Zrzutka.pl nie pobiera prowizji od wpłat

Otrzymuj wsparcie. Regularnie.

Opis zrzutki

Witajcie!


Celem tej zbiórki jest zorganizowanie cyklicznej pomocy finansowej dla Nadii Pleszki.


Nadia jest matką dziewięciorga dzieci: Rai (26), Wani (23) (od trzech lat w wojsku), Griszy (19) (przebywającym aktualnie na szkoleniu wojskowym w Hiszpanii, za miesiąc ma jechać na front), Wasi (17), Andrija (14), Artura (12), Jany (10), Alony (9) i Soni (7). To właśnie ze względu na tą ostatnią przyjechała do Polski, gdy trwająca w Ukrainie wojna uniemożliwiła leczenie jej najmłodszej córeczki. Nadia nie chciała uciekać przed wojną - pragnie żyć ze swoimi dziećmi w swoim kraju, choć teraz jest to wyjątkowo trudne. Koszty życia przekraczają skromne możliwości dużej rodziny, dodatkowo obarczonej chorobami. Sonia wymaga stałej opieki kardiologicznej oraz wizyt u innych specjalistów, np. logopedy. Nadii w listopadzie 2022 r. zoperowano złośliwy guz tarczycy. Po operacji Nadia prawie nie może chodzić, ma problemy z ciśnieniem. W związku ze złym stanem zdrowia straciła możliwość pracy, a  ponosi spore koszty leczenia -  służba zdrowia na Ukrainie jest darmowa tylko w teorii. Ponadto samotnie wychowuje 6 niepełnoletnich dzieci. Trafiła do naszej rodziny dzięki Klubowi Inteligencji Katolickiej prowadzącemu hostel dla uchodźców z Ukrainy. Jest niezwykle dzielną, dobrą i uśmiechniętą kobietą - na przekór okolicznościom, z którymi się mierzy.


Do tej pory udało nam się wesprzeć Nadię dość pokaźną kwotą dzięki poprzedniej, jednorazowej zbiórce na portalu zrzutka.pl. Jesteśmy ogromnie wdzięczni za okazaną pomoc i dziękujemy w imieniu Nadii za przekazane kwoty. Jednak wiemy, że rodzinie potrzebne jest regularne wsparcie. W związku z tym proponujemy dołączenia do nas w comiesięcznej pomocy - zebraną kwotę w każdym miesiącu będziemy przesyłać na konto Nadii.


Ania, Jędrek i Władek Kluzińscy


********************************************************************************************Hi,


I'd like to invite you to support the collection in order to organize the cyclical financial assistance for Nadia Pleszka.


Nadia is the mother of nine children: Raia (26), Vanya (23) (in the army for three years), Grisha (19) (currently in military training in Spain, due to go to the front in a month), Vasya (17), Andriy (14), Artur (12), Jana (10), Alona (9) and Sonya (7). It was for her sake that she came to Poland when the ongoing war in Ukraine prevented treatment for her youngest daughter. Nadia didn't want to flee the war - she wants to live with her children in the Ukraine, although it's extremely difficult now. The cost of living exceeds the modest means of a large family, additionally burdened with illnesses. Sonia requires constant cardiac care and visits to other specialists, such as a speech therapist. Nadia had surgery on a malignant thyroid tumor in November 2022. After the operation, Nadia is almost unable to walk, and has problems with blood pressure. Due to her poor health, she has lost the opportunity to work, and she incurs considerable medical expenses - health care in Ukraine is free only in theory. In addition, she is raising 6 underage children on her own. She ended up in our family thanks to the Club of Catholic Intelligentsia, which runs a hostel for refugees from Ukraine. She is an extremely brave, good and smiling woman - in spite of the circumstances she faces.


So far, we have been able to support Nadia with quite a substantial amount thanks to a previous, one-time collection on zrzutka.pl. We are extremely grateful for your help and thank you on behalf of Nadia for the amounts donated. However, we know that the family needs regular support. Therefore, we suggest you join us in monthly support - we will send the amount collected each month to Nadia's account.


Ania, Jędrek and Władek Kluzińscy

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Korzyści płynące ze wsparcia cyklicznego:
Organizator otrzymuje 100% Twoich środków - nie pobieramy prowizji
Zachowujesz pełną kontrolę - w każdej chwili możesz bez zobowiązań przerwać wsparcie
Organizator może w pełni skupić się na swojej twórczości/działalności
Otrzymujesz stały dostęp do postów oraz specjalne wyróżnienie
Nie musisz pamiętać o kolejnych wpłatach
To prostsze niż Ci się wydaje :)
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 91

PA
Paweł
950 zł
JW
Jola Wieremiejczuk
1 000 zł
EK
Ewa Kacprzak-Olszewska
200 zł
 
Użytkownik niezarejestrowany
100 zł
 
Użytkownik niezarejestrowany
100 zł
 
Użytkownik niezarejestrowany
100 zł
Zobacz więcej

Komentarze

 
2500 znaków
Zrzutka - Brak zdjęć

Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!