id: wrt23h

Wrzuć na Miganie!

Wrzuć na Miganie!

Organizator przesłał dokumenty potwierdzające wiarygodność opisu zrzutki
611 zł 
z 5 000 zł
12%
zakończona 31.01.2019r
20 
wspierających
Wpłać na zrzutkę
Zrzutka.pl nie pobiera prowizji od wpłat

Opis zrzutki

Visual Vernacular może być sposobem, by pokazać ludziom piękno Kultury Głuchych. VV to skrót od słów Visual Vernacular. Jest formą ekspresji teatralnej, która łączy elementy takie jak: mimika twarzy, pantomima, gesty, elementy języka migowego, story-telling (opowiadanie historii) i poezję kształtu, ruchu ciała. Za pomocą całego ciała, ruchu dłoni, gestów, mimiki można opowiedzieć historię, która będzie zrozumiała zarówno dla osób słyszących jak i Głuchych. Uważam, że VV nie tylko pokazuje piękno języka ciała/ gestów, który jest integralną częścią Głuchego Świata, ale też może stanowić most między tym światem a światem osób słyszących. Smutnym jest fakt, iż VV w Polsce jest bardzo mało znany. Na Zachodnie cieszy się dużą popularnością. Ponieważ w Polsce nie ma osoby, która profesjonalnie zajmuje się VV, w związku z tym postanowiłam zaprosić Francuza, który na co dzień powadzi warsztaty i szkolenia w tej dziedzinie.

Czym jest Kultura Głuchych?

Ten termin odnosi się do społeczności Głuchych użytkowników języka migowego i jest wyrazem poczucia tożsamości oraz przynależności do tej wspólnoty. Na Kulturę Głuchych składa się wiele elementów: samookreślenie jako Głuchy, poczucie wspólnoty, normy zachowania, wartości, zwyczaje, język, sztuka, historia.

Fundamentem Kultury Głuchych jest język migowy. Język i kultura są nierozerwalne. Bez znajomości języka niemożliwe jest zrozumienie kultury, do której ten przynależy. Język z kolei jest najważniejszą częścią tworzącą kulturę.

Specyfika języka migowego polega na tym, że może on być stosowany ponadnarodowo, czego nie można powiedzieć o językach mówionych.

Najbardziej charakterystyczną formą sztuki Głuchych jest niezwykle ekspresywna poezja migana. Za pomocą języka migowego, który płynnie komponuje się z mową ciała, można wyrazić nie tylko treść, ale i – tak ważne w poezji – emocje.

Jednocześnie smutnym wydaje się być fakt, iż Głusi mieszkający wśród słyszących, mający swój język i bogatą kulturę nie mogą w pełni podzielić się nią ze słyszącymi (głównie przez barierę komunikacyjną). Jednocześnie dzięki swojemu językowi wzbudzają zainteresowanie.

Kim jestem ja?

Nazywam się Edyta Kozub i jestem nierozłączną częścią tej pięknej Kultury Głuchych. Urodziłam się jako osoba niesłysząca. Z biegiem czasu język migowy stał się dla mnie nie tylko sposobem komunikacji, ale też wartością, którą chcę dzielić się z innymi. Dlatego, od wielu lat prowadzę kursy języka migowego, ucząc zarówno osoby Głuche jak i słyszące. Lubię obserwować osoby migające. Ich język w zależności od regionu, z którego pochodzą, czy etapu nauki różni się. Jest to też, język który się rozwija, jest żywy i dzięki temu piękny. Ponadto chętnie działam na rzecz środowiska Głuchych, wspieram i biorę udział w akcjach informacyjnych dla osób niesłyszących, ale też działaniach promujących język migowy. Od wielu lat zadaję sobie pytanie, co zrobić jeszcze, w jaki sposób pokazać Światu piękno Kultury Głuchych.

W 2015 brałam udział w warsztatach zorganizowanych przez nieformalną organizację Inspide „VV”. Początkowo sama niewiele wiedziałam na temat VV. Dziś wiem, że może być to sposób, by pokazać ludziom piękno Kultury Głuchych. VV to skrót od słów Visual Vernacular. Jest formą ekspresji teatralnej, która łączy elementy takie jak: mimika twarzy, pantomima, gesty, elementy języka migowego, story-telling (opowiadanie historii) i poezja kształtu, ruchu ciała. VV może być wykonywane solo lub grupowo. Za pomocą całego ciała, ruchu dłoni, gestów, mimiki można opowiedzieć historię, która będzie zrozumiała zarówno dla osób słyszących jak i Głuchych. Uważam, że VV nie tylko pokazuje piękno języka ciała/ gestów, który jest integralną częścią Głuchego Świata, ale też może stanowić most między tym światem a światem osób słyszących. Smutnym jest fakt, iż VV w Polsce jest bardzo mało znany. Na Zachodnie cieszy się dużą popularnością. Ponieważ w Polsce nie ma osoby, która profesjonalnie zajmuje się VV, w związku z tym postanowiłam zaprosić Francuza, który na co dzień powadzi warsztaty i szkolenia w tej dziedzinie. Nazywa się Erwan Cifra. Ma on ogromne doświadczenie i prawdziwy talent, dzięki któremu nie tylko świetnie pokazuje światu piękno gestu i mowy ciała, ale też w znakomity sposób potrafi nauczyć innych, jak wydobyć to piękno z siebie. Jak bez użycia słów wyrazić wszystko co ważne (emocje, uczucia), jak w ten niesamowity sposób opowiedzieć historię, która zaintryguje, skłoni do refleksji.

Oczywiście, by zaprosić Pana Erwana Cifra do Polski oraz zorganizować Warsztaty VV niezbędne są środki finansowe. Mimo dodatkowych kosztów związanych z przylotem, wyżywieniem oraz noclegiem w Polce p. Erwan zgodził się na obniżenie w znacznym stopniu swojego honorarium, które finalnie wyniesie 4500zł. Z uwagi na to by nie generować kolejnych kosztów zdecydowałam się nieodpłatnie zapewnić obsługę techniczną (fotografowanie, nagrywanie filmów oraz ich montaż). Jedynym dodatkowym kosztem będzie zapewnienie w trakcie trwania kilkudniowych warsztatów napoi oraz poczęstunku la uczestników i prowadzącego co nie powinno przekroczyć kwoty 500zł.

Jak wyglądać będą Warsztaty?

MIEJSCE: KRAKÓW

TERMIN: jesień/zima (dokładny termin zostanie ustalony po uprzednim skonsultowaniu się z osobą prowadzącą)

CZAS: 30 godzin, w sumie około 4-5 dni.

ILOŚĆ MIEJSC: 14

Co zawierać będą warsztaty?

Ćwiczenia oraz naukę podstawowych technik VV. Uczestnicy poznają zasady tworzenia VV, nauczą się wykorzystywać odpowiedne ruchy i gesty; będą pracować nad mimiką twarzy a także uczyć się układów choreograficznych. Następnie płynnie przejdą do opracowania swoich własnych opowieści.

Po zebraniu odpowiedniej ilości środków finansowych czyli 5000zł oraz ustaleniu dokładnego terminu rozpoczęcia warsztatów odbędzie się casting na uczestników Warsztatu (szczegółowe informacje udostępniane będą na bieżąco na stronie Facebookowej Fundacji Między Uszami). Ocenie podlegać będą:

- znajomość PJM – osoba prowadząca jest osobą Głuchą

- predyspozycje do wystąpień publicznych

- deklaracja 100% obecności i zaangażowania

- mile widziana również kreatywność.

Efektem końcowym warsztatów będą filmy dokumentujące efekt tygodniowej pracy uczestników. Zostaną one upublicznione na YouTube oraz stronie Facebook Fundacji Między Uszami, tworząc być może wstęp do szerszych działań zmierzających do popularyzacji VV wśród polskiej społeczności Głuchych i słyszących chcących otworzyć się na tę nową i atrakcyjną formę ekspresji twórczej.

TIR- to krótka opowieść o tym jak drobne decyzje, ułamki sekundy mogą wpłynąć na ludzkie życie.

Mężczyzna przechodzi przez ulicę, wsiada do tira i rozpoczyna trasę. Po chwili zauważa atrakcyjną kobietę. Autorka podaje nam dwie możliwości zakończenia tej historii. Pierwszą, w której mężczyzna decyduje się zainteresować napotkaną kobietą i drugą w której nie darzy jej zainteresowaniem. Jak później się okazuje od tej krótkiej decyzji może zależeć życie małej, niewinnej dziewczynki, która przechodzi przez pasy jedząc lody.

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 20

preloader

Komentarze 1

 
2500 znaków

Nasi użytkownicy założyli

880 961 zrzutek

i zebrali

811 748 693 zł

A ty na co dziś zbierasz?