id: wuz23b

Zrzutka dla wojownika Filipka na leczenie, codzienną rehabilitację i lepsze jutro ;) Proces przeciwko lekarzom trwa.

Zrzutka dla wojownika Filipka na leczenie, codzienną rehabilitację i lepsze jutro ;) Proces przeciwko lekarzom trwa.

Nasi użytkownicy założyli 1 167 768 zrzutek i zebrali 1 215 621 661 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Aktualności2

 • Mój syn jest chory. Mój syn musi zmagać się z niepełnosprawnością przez błąd lekarza. Filip cierpi. Podczas porodu doznał wylewu dokomorowego, który doprowadzil do wielu dysfunkcji. Filipek ma opóźniony rozwój mowy, słabą motorykę buzi, słabe napięcie mięśniowe...


  Leczenie i rehabilitacje są długie, żmudne i najzwyczajniej w świecie kosztowne.  Lekarzowi został wytoczony proces. Trwa. Końca nie widać. Tracę nadzieję.


  Mój cudowny, mały chłopiec, wojownik potrzebuje Waszej pomocy. Musze prosić Was o wsparcie.

  Pomóżmy mu odzyskac zdrowie. Najcenniejsza wartość. Pomóżmy mu wrócić do normalności, przywrócić uśmiech na twarzy.


  Każdy zebrany grosz pomoże Filipowi. Każda złotówka może zmienić jego przyszłość.


  Jesteśmy zmuszeni przeprowadzać regularne konsultacje z lekarzami;


  - neurologopeda


  - ortopeda


  - okulista


  - fizjoterapeuta


  - neurolog


  -gastrolog


  -alergolog


  -dietetyk


  -hematolog 


  NFZ nie pomaga, terminy są odległe, praktycznie Każda wizyta jest prywatną. 

  Zbiórka trwa, Każda złotówka wydawana jest na konsultacje. Niestety te się nie kończą w przeciwieństwie do pieniędzy na koncie.


  Największym marzeniem Filipka jest zdrowie. Nie zabawki, nie wycieczki, nie nowy rower. To zdrowie. Zdrowie, które przez błąd lekarzy wygląda inaczej, zdrowie o które toczy sie walka. 


  Proszę dołóż dziś swoja cegielke. Dziś to właśnie Ty możesz zostać jego aniołem.  Filip pozdrawia wszystkich ludzi dobrego serca i ślicznie wam dziękuję za każdą wpłaconą złotóweczkę :)


  !! PAMIĘTAJCIE !!


   Dobro wraca 🤍🤍🤍

  0Komentarzy
   
  2500 znaków

  Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

  Czytaj więcej
Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Opis zrzutki

Kochani w związku z tym że poprzedniej zrzutki nie mogliśmy już edytować ponieważ nie ma takiej możliwości przy zrzutkach które zostały już zweryfikowane przez portal, otwieramy nową! W końcu przez 1.5 roku trochę się zmieniło, Filipek wyrósł jak na drożdżach, a tam mieliśmy trochę nieaktualne już fotki.

u54029dd01250e01.jpeg

Dzisiaj nasz wojownik ma już 6 lat, a rodzice cały czas walczą o sprawiedliwość w sądzie i o odszkodowanie dla synka.

Podczas porodu Filipek doznał wylewu dokomorowego 2/3 stopnia. W związku z tym Filipek ma opóźniony rozwój mowy, słabą motorykę buzi, słabe napięcie mięśniowe jak również obniżone napięcie nóg co jest sporym problemem w życiu codziennym.

Leczenie i rehabilitacje są długie, żmudne i najzwyczajniej w świecie kosztowne.

Dzięki rehabilitacji i ćwiczeniom poprawiła się komunikacja u Filipa na tyle, że może dogadywać się z najbliższymi.

Lekarzowi który był za wszystko odpowiedzialny podczas porodu został wytoczony proces, który aktualnie jest w trakcie.

jf3d65ca473c71b6.jpeg

Filipek musi być leczony, mieć rehabilitację, na którą potrzebne są w dalszym ciągu pieniążki. Przez błąd lekarski ten cudowny, mały i przeuroczy chłopiec musi prosić ludzi o pomoc! Pomóżmy w dążeniu do normalnego, zdrowego życia.  Filipek jak każdy chłopiec lubi grać w piłkę, gry, biegać, skakać, śpiewać. 

l60fa6b06d552c84.jpeg

Niestety rozwój Filipa jest opóźniony i mowa Filipa nie jest dokładna. Filip daje z siebie wszystko, jest bardzo pogodny i dzielny

Filip na co dzień jest bardzo wesołym, uśmiechniętym i zadowolonym dzieckiem mimo przeciwności losu idzie do przodu, sprawmy by ten uśmiech na twarzy był codziennie !

m79d9c6e8686da44.jpeg

Każda zebrana złotówka pomoże Filipowi w życiu codziennym! Filip korzysta z pomocy wielu specjalistów m.in:

- Neurologopeda

- ortopeda

- okulista

- fizjoterapia

- neurolog

-gastrolog

-alergolog

-dietetyk

Są to wizyty prywatne, które opłacane są pieniążkami m.in z tej zbiórki.

Mały wojownik musi być na specjalnej diecie ze względu na alergię pokarmową, niektóre produkty mama musiala całkowicie wyeliminować z menu Filipa, inne trzeba zastąpić specjalistycznymi zamiennikami.

i6dd541e908aa246.jpeg

Filipek bardzo lubi kontakt z dziećmi, częste rehabilitacje mu to utrudniają. Pomagajmy, wpłacajmy pieniądze na zbiórki i cieszmy się z każdego postępu Filipa. Mówi się, że jeden krok w przód, dwa kroki w tył, czy my chcemy aby Filip tego doznał? Prosimy, aby Filip nie cofał się w tył, aby szedł w przód, aby podążał za każdym marzeniem. 

g069ea7611186d71.jpeg

Celem tego małego chłopca jest zdrowie. Zdrowie, które przez błąd lekarzy wygląda inaczej, zdrowie, którego nikt Filipowi nie zwróci, nikt nie zwróci mu lat rehabilitacji i ciężkiej nieustannej walki o zdrowie. Czas płynie, Filipek jest coraz starszy. Pomóżmy mu, dopóki jest szansa, jest szansa na lepsze jutro.

db44e723b8033042.jpeg

Zbiórka utworzona na prośbę rodziców Filipka, która będzie pełniła funkcję "skarbonki" do której darczyńcy będą wrzucać swoje grosiki, jak również wpłaty będą dokonywać osoby które biorą udział w licytacjach i wygrywają różne fanty na fanpage'u Filipka.

y53558b9a6c49f7b.jpeg


Filip pozdrawia wszystkich ludzi dobrego serca i ślicznie wam dziękuję za każdą wpłaconą złotóweczkę :)

!! PAMIĘTAJCIE !!

!!! DOBRO WRACA !!!


q293977748eb739c.jpeg

Fizjoterapeuta Filipa Krzysztof Jasiński  polecił wspaniały prywatny ośrodek rehabilitacyjny Neuron.

Niestety jeden turnus z mikropolaryzacją to koszt ok. 10 tysiecy złotych!

Rodzice dążą do pełnej sprawności Filipka dlatego szukają jak najlepszej pomocy dla swojego syna. Wierzymy z całego serca że dzięki tej zrzutce uda się wysłać naszego wojownika na taki turnus ❤


During childbirth, Filipek suffered an intraventricular haemorrhage of 2/3 degrees. Therefore, Filipek has delayed speech development, poor mouth motility, weak muscle tone as well as reduced leg tension, which is a big problem in everyday life. Treatment and rehabilitation are long, tedious and simply expensive.The doctor who was responsible for everything during the birth was sued, which is currently underway.Filipek must be treated, have rehabilitation, for which money is still needed. Due to a medical error, this wonderful, little and adorable boy has to ask people for help! Let's help in the pursuit of a normal, healthy life. Filipek, like every boy, likes to play ball, games, run, jump and sing.Unfortunately, Philip's development is delayed and Philip's speech is not accurate. Filip does his best, he is very cheerful and brave.Filip every day is a very cheerful, smiling and satisfied child, despite adversity he goes forward, let's make this smile on his face every day!Every zloty collected will help Filip in everyday life! Filip uses the help of many specialists : Neurologopedist

-orthopedist

-ophthalmologist

-physiotherapy

-neurologist

-gastroenterologist

-allergist

-dietician

-haematologist 

These are private visits, which are paid with money m.in from this collection.The little warrior must be on a special diet due to food allergy, some products mom had to completely eliminate from the menu of Philip, others need to be replaced with specialized substitutes.Filipek likes contact with children very much, frequent rehabilitations make it difficult for him. Let's help, donate money to fundraisers and rejoice in Philip's every progress. It is said that one step forward, two steps back, do we want Philip to experience this? We ask Philip not to go backwards, to go forward, to follow every dream.The goal of this little boy is health. Health, which due to the mistake of doctors looks different, health that no one will return to Filip, no one will return to him years of rehabilitation and hard constant struggle for health. Time passes, Filipek is getting older. Let's help him, as long as there is a chance, there is a chance for a better tomorrow.The collection was created at the request of Filipek's parents, which will act as a "piggy bank" to which donors will throw their pennies, as well as payments will be made by people who take part in auctions and win various fantasies on Filipek's fanpage.Filip greets all people of good heart and thank you beautifully for every zloty paid:)!! REMEMBER!!

!!! GOOD COMES BACK !!!

Filip's physiotherapist Krzysztof Jasiński recommended a wonderful private rehabilitation center Neuron.

Unfortunately, one stay with micropolarization costs about PLN 10,000!Filipek's parents strive for full fitness, so they are looking for the best help for their son. We believe with all our hearts that thanks to this airdrop we will be able to send our warrior to such a rehabilitations


Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 809

preloader

Komentarze 118

preloader