id: x8zjb2

Pokonajmy razem bariery – zbiórka na platformę schodową dla osób niepełnosprawnych

Pokonajmy razem bariery – zbiórka na platformę schodową dla osób niepełnosprawnych

Nasi użytkownicy założyli 1 154 972 zrzutki i zebrali 1 199 269 648 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

Fundacja Gramy z Tobą otrzymała w zarząd (na 23 lata) od diecezji kieleckiej ośrodek położony w Kielcach, dzielnica Pietraszki. Na ośrodek składa się pięciohektarowa działka ze stawem oraz niesamowitym terenem leśnym przez który przepływa rzeka Bobrza, trzykondygnacyjny budynek z dwunastoma salami ok. 30 m2 każda, z zapleczem gastronomicznym oraz salą gimnastyczną i kaplicą.

Jesteśmy na etapie tworzenia w ośrodku Zakładu Aktywności Zawodowej, początkowo dla 30 osób niepełnosprawnych,w tym 18 osób ze znacznym i 12 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Osoby te oprócz pracy, która jest dla nich bardzo ważna, będą miały zapewnioną rehabilitację i możliwość wejścia na otwarty rynek pracy. Osoby niepełnosprawne będą po przyuczeniu realizować się zawodowo w pracowni pszczelarskiej, cukierniczej, ogrodniczej i rękodzielniczej. Wraz z instruktorami będą prowadziły integracyjne warsztaty i zajęcia edukacyjne,usługi terapeutyczne z wykorzystaniem metod hortiterapii i arteterapii, skierowane zarówno do osób niepełnosprawnych jak i pełnosprawnych w wieku szkolnym i senioralnym. ZAZ w swej działalności będzie łączył pracę z rehabilitacją, edukacją, rekreacją i turystyką wykorzystując wszystkie walory miejsca, w którym powstaje.

Budynek, w którym tworzymy ZAZ wymaga pilnego i generalnego remontu oraz dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych, tak aby bez przeszkód mogły poruszać się, korzystać z pracowni, rehabilitacji, terapii, edukacji i wielu innych miejsc.

Na chwilę obecną pilną potrzebą jest zakup platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych, która połączy parter budynku z piętrem, na którym znajdą się gabinety rehabilitacyjne oraz pracownia rękodzielnicza. Niestety brakuje nam funduszy (50 tyś zł) na zrealizowanie tego zakupu. Staraliśmy się pozyskać środki z PFRON, lecz na chwilę obecną nie jest to możliwe.Ponieważ fundacja nie prowadzi żadnej działalności zarobkowej, wszystko, co do tej pory czyni, ma charakter czysto społeczny – non profit, stąd nie posiada tak dużych środków.

Dziś Fundacja Gramy z Tobą potrzebuje Państwa pomocy! Każdy Państwa Dar Serca jest dla nas bezcenny i ważny! Tylko dzięki Państwa pomocy pokonamy bariery w drodze do utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej! Zainwestuj w platformę schodową dla osób niepełnosprawnych. Zainwestuj w utworzenie 30 miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością. Twoja inwestycja zwróci się szybko i będzie procentowała przez wiele lat. Pomagając nam, wspieracie Państwo znaczną liczbę osób z niepełnosprawnością, którzy mogą podjąć pracę, stać się aktywnymi zawodowo i niezależnymi finansowo.

Prosimy o Wasze wsparcie!

Serdecznie Dziękujemy.Zakład Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych

Ośrodek w Pietraszkach, pomimo złego stanu technicznego, jest bardzo dobrym miejscem na utworzenie w nim zakładu aktywności zawodowej (ZAZ) dla osób niepełnosprawnych.

Znaczna odległość od centrum miasta, tereny leśne, rzeka Bobrza granicząca z ośrodkiem to wspaniałe miejsce do rehabilitacji oraz pracy osób z zaburzeniami psychicznymi, autyzmem

i obniżoną normą umysłową. W zakładzie aktywności zawodowej w Pietraszkach przewiduje się zatrudnienie 30 osóbz niepełnosprawnością, w tym 18 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności (między innymi osoby po wypadkach komunikacyjnych, osoby niewidome i głuche) oraz 12 osób ze stopniem umiarkowanym (osoby z zaburzeniami psychicznymi, osoby z autyzmem oraz z obniżoną normą umysłową).


W początkowej fazie działalności w ZAZ utworzonych zostanie cztery sekcje zawodowe:

1. Pracownia pszczelarska

W sekcji pszczelarskiej przewiduje się utworzenie dużej pasieki, w której pracą osób niepełnosprawnych będzie kierował doświadczony bartnik a miód i produkty pochodne będą sprzedawane. Sekcja pszczelarska wpisuje się w działania proekologiczne a jednocześnie będzie opłacalna pod względem ekonomicznym. 

2. Pracownia ogrodnicza

W sekcji ogrodniczej przewidziano założenie szklarni oraz uprawę ekologicznych warzyw, owoców i ziół. Praca w ogrodzie jest jedną z form rehabilitacji (hortiterapia - to rodzaj terapii psychicznej, która łączy w sobie medycynę i uprawianie ogrodnictwa). Praca w ogrodzie ma wspomóc redukcję przewlekłego stresu i przyczynić się do przywrócenia równowagi psychicznej). Ponadto, istnieje na rynku zapotrzebowanie na produkty ekologiczne, które również stałyby się źródłem dochodu dla ZAZ.

3. Pracownia cukiernicza

Lokalizacja ośrodka (ok. 10 km od centrum Kielc i 1,5 km od Białogonu) nie pozwala na utworzenie baru, restauracji itp., jest jednak dobrym miejscem do produkcji wyrobów cukierniczych o długim terminie ważności, takich jak ciastka fit z ziarnami i miodem, zdrowych batonów energetycznych itp. W produkcji opisanych wyrobów wykorzystane zostaną owoce, warzywa i wszelkie produkty wytworzone w pszczelarstwie i ogrodnictwie.

4. Pracownia rękodzielnictwa

Pracownia rękodzielnictwa będzie kolejną ważną sekcją pracy, która uzupełnia wyżej opisane, gdyż jest zapleczem zarówno dla pracowni pszczelarskiej, ogrodniczej i cukierniczej. W tej pracowni wytwarzane będą opakowania, etykiety itp. dla produktów z pasieki i cukierni. W sezonie zimowym, kiedy w ogrodzi i pasiece nie ma pracy, osoby z tych pracowni będą zatrudnione w rękodzielnictwie i oprócz wymienionych opakowań, będą wytwarzać drobne gadżety, jak tzw. „magnesy” z ciekawymi miejscami regionu świętokrzyskiego, wisiorki, breloczki do kluczy, drobne rękodzieło z narodowymi barwami.

Wykonane ręcznie, atrakcyjne gadżety, również mogą być miłą pamiątką z regionu.


Rys historyczny obiektu

Obiekt w stylu pałacowym został wybudowany przez diecezję kielecką na siedzibę Katolickiego Uniwersytetu Ludowego w latach 1937-1939. Nigdy jednak nie pełnił on zamierzonej funkcji. W czasie II wojny światowej w obiekcie stacjonował garnizon niemiecki; w latach 1945-1950 siostry Albertynki prowadziły tam placówkę o charakterze medyczno-socjalnym; pod koniec 1950 roku obiekt został przejęty przez władzę komunistyczną i utworzono w nim szpital gruźliczy, a od 1970 roku do połowy lat 90. dwudziestego wieku mieścił się tam dom pomocy społecznej. Po latach użytkowania i braku nakładów na remont, obiekt zdewastowany i w znacznej jego części nie nadający się do użytku, w połowie lat 90. dwudziestego wieku, przekazano prawowitemu właścicielowi, którym jest diecezja kielecka. Do dzisiaj ośrodek pozostaje niezagospodarowany, gdyż diecezja nie jest w stanie wyremontować przekazanego, w tak złym stanie, obiektu. 

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 35

 
Dane ukryte
100 zł
MA
Magda
50 zł
MA
Gosia
50 zł
AB
Anna B.
50 zł
 
Użytkownik niezarejestrowany
50 zł
AC
Artur Czopek
200 zł
AT
Anna Toborek
100 zł
 
Dane ukryte
85 zł
 
Dane ukryte
25 zł
KS
Z_5
100 zł
Zobacz więcej

Komentarze

 
2500 znaków
Zrzutka - Brak zdjęć

Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!