id: xda9bt

Bądź darczyńcą. Stwórz zagrodę edukacyjno-warsztatową pod Grunwaldem / Reconstruction of the barn from 1892 for workshop and educational purposes

Bądź darczyńcą. Stwórz zagrodę edukacyjno-warsztatową pod Grunwaldem / Reconstruction of the barn from 1892 for workshop and educational purposes

Wpłaty nieaktywne - wymagane działanie Organizatora zrzutki. Jeśli jesteś Organizatorem - zaloguj się i podejmij wymagane działania.

Nasi użytkownicy założyli 1 066 440 zrzutek i zebrali 1 161 467 459 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Aktualności1

 • Kochani Darczyńcy!
  Zbiórka na odbudowę obory trwa już bardzo długo. Tym, którzy wsparli zbiórkę i wytrwali do tego momentu bardzo dziękuję.
  Udało nam się zdobyć dotację na wymianę samego dachu. Jednak wciąż to zbyt mało, by mogły ruszyć jakiekolwiek spotkania lub warsztaty.
  Pozwoliłam sobie zmienić kwotę na 10tyś zł, która przeznaczona zostanie na zakup materiałów potrzebnych na położenie 300m2 stropu.
  Jeśli taka zmiana na mniejszy etap prac nie jest Wam po myśli, napiszcie do mnie, a portal zrobi Wam zwrot wpłaconej kwoty.

  Prace związane z remontem oglądać można na IG stories, a niebawem będzie też podsumowanie na blogu kozanalawendzie.pl
  0Komentarzy
   
  2500 znaków

  Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

  Czytaj więcej
Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Opis zrzutki

Odbuduj z nami XIX wieczną oborę i miej udział w promowaniu historii dziedzictwa kulturowego pod Grunwaldem, na Mazurach. Pomóż tworzyć miejsce przyjazne dla dzieci, które z bliska poznają naturę: jak wygląda hodowla kóz i pszczół, skąd pochodzą ekologiczne warzywa i owoce, czy jak powstaje ser. Miej swój wkład w tworzenie miejsca pełnego relaksu, ciszy i spokoju. Zdobądź nowe umiejętności. Bądź darczyńcą. Wybuduj z nami przestrzeń, gdzie odbywać będą się warsztaty z jogi, ekologii i zdrowego żywienia, rękodzieło tworzenia naturalnych kosmetyków czy kiszonek, warsztaty malarskie i garncarskie. Wszystko to w duchu ekologii, zero waste i slow-life.

xda9bt-e6e6fbbf.png

Mam na imię Weronika i prowadzę gospodarstwo ekologiczne pod Grunwaldem na Mazurach.

Mam męża, 4 dzieci, pasiekę i stado kóz. Od kilku lat zajmowanie się gospodarstwem jest moją pracą. Kocham kozy i dzięki ich mleku wytwarzam kozie jogurty, twarogi i sery.

Chcę Was zapoznać z naszym celem zbiórki - odbudową starej obory z końca XIX wieku, aby mogła służyć przybywającym do nas turystom, którzy chcą poznać tajniki serowarstwa, pszczelarstwa i rękodzielnictwa.

Gdzie to jest?Okolice pól Grunwaldu, to nie tylko miejsce słynące z bitwy polsko-krzyżackiej z 1410 roku. To również tereny pełne kwietnych łąk i lasów, pośród których żyją dzikie zwierzęta: żurawie, sarny, lisy, łosie...

W gospodarstwie żyją sobie cudowne kozy rasy Biała Polska Uszlachetniona wraz z kozłem Kazimierzem. Obora jest ich domem. Ów kozi dom codziennie stawia przed nami wyzwania.

xda9bt-2aa32ba6.png

xda9bt-2c249ac5.png

xda9bt-1859e24a.png

xda9bt-23488c32.png

O co chodzi?Dach wymaga natychmiastowej naprawy. W oborze był komin, który został rozebrany kilkanaście lat wcześniej. Niestety została po nim dziura i dach zaczął się zapadać. Z tygodnia na tydzień widzieliśmy, jak stare, mokre drewno butwieje i odpada pod ciężarem dachówek. W ulewne deszcze cały dach kapał, dziur i dziureczek były setki. Doraźne łatanie nie rozwiązywało problemu, a środki finansowe szybko topniały. Jak śnieg, który swoim ciężarem pogarszał sprawę. Zapadał się szczyt dachu, obsuwały dachówki, deski mokły i kruszały.

Podjęliśmy decyzję, która łamała nam serce. Czas rozebrać dach i rozebrać oborę. Jedyną opcją, która nam pozostała, to Wy i Wasza nieoceniona pomoc. Kierownik budowy wykazał nam elementy, które potrzebują natychmiastowego działania, jeśli w ogóle chcemy zatrzymać bryłę budynku. Kamienne fundamenty obsuwają się i wiatr z wodą wypłukują zaprawę. Powoduje to osuwanie się całej ściany i jej pękanie.

xda9bt-9917bef7.png

Na co zbieramy? Udało nam się zebrać fundusze na wymianę poszycia dachowego, teraz czas na strop. Zebrana kwota 10tyś zł pozwoli za zakup płyt oraz wkrętów do położenia stropu. Pracy jest bardzo dużo. Od dokończenia odbudowy szczytów, poprzez prace związane z nowym stropem, aż do wykończenia, by można było w pełni wykorzystać potencjał tej zabytkowej obory. Położenie stropu umożliwi rozpoczęcie pierwszysch spotkań warsztatowych! 

xda9bt-ad90704f.png

xda9bt-e1a482ec.png

Co stworzymy?

Miejsce poświęcone będzie na aromatyczną suszarnię ziół, bo hodujemy lawendę oraz tymianek. Na pierwszym piętrze obory wydzielimy dla Was salę, gdzie przeprowadzane będą przeróżne warsztaty:

- warsztaty serowarskie i kulinarne,

- warsztaty pszczelarskie,

- warsztaty jogi,

- warsztaty malarskie,

- warsztaty rękodzielnicze, w tym tworzenie kosmetyków naturalnych, mozaik, aromatycznych świec i kul kąpielowych.

W planie jest budowa apartamentów noclegowych oraz obserwatorium - dla pasjonatów ptactwa, zwierzyny oraz gwiazd.

Chętnie przyjmiemy pary, które będą chciały zorganizować niepowtarzalne wesele, czy sesję ślubną. Osobiście chcę zdobyć tytuł zagrody edukacyjnej, pogłębiać wiedzę o zdrowym żywieniu i uprawie warzyw oraz kultywować tradycje regionalne, dziedzictwo kulturowe Mazur Zachodnich.

xda9bt-690210da.png

xda9bt-a4c75b57.png

Dzięki Waszemu wsparciu stworzymy miejsce, gdzie będziecie mogli przyjechać i przenocować, relaksując się na łonie natury. Z obory rozciąga się piękna panorama na pola bitwy pod Grunwaldem, rozległe lasy, łąki i zagajniki. Do jeziora Lubian mamy 10 minut drogi spacerem. Na łąkach i polach oglądać można dzikie gęsi, żurawie, czaple, bociany, sarny, łosie, lisy, zające... Cisza i spokój to idealne słowa opisujące naszą okolicę.

xda9bt-f17e8ae5.png

Chcę uzyskać status zagrody edukacyjnej, gdzie mogłabym opowiadać – nie tylko dzieciom – skąd się bierze miód i pokazywać, jak pracują pszczoły w pasiece. Jak wydoić kozę i co dalej zrobić, by móc smakować pysznego twarożku, serka czy jogurtu. O moich pomidorach, lawendzie, tymianku i innych uprawach mogłabym mówić godzinami. Za odwiedzanie naszej farmy odwdzięczyłabym się własnoręcznie przygotowanymi posiłkami i przetworami.

Dzisiaj, przybywający do nas goście zamiast podziwiać otaczające ich piękno i korzystać z chwil spędzonych pośród kóz, skupiają się na naszej jeszcze niedoskonałej oborze. Wszelkimi siłami staramy się to zmienić, rozpisując wnioski o dotacje. Mimo to wciąż nie są to kwoty, które pomogą odremontować oborę, a jedynie zmodernizować ją do samej koziarni.

xda9bt-1ac3b54e.png

Każda Wasza wpłata jest dla nas ważna. Każda. Jeśli zbiórka się nie uda, to cały budynek straci swój potencjał. Będzie służył tylko i wyłącznie naszym kochanym kozom. Nie będzie miejsca, by stworzyć spokojną i przytulną oazę, gdzie można poddawać się kozoterapii. Widok nie będzie już taki sam. Historia miejsca się zmieni na zawsze. Nie będziemy mogli zdobyć statutu zagrody edukacyjnej. Nasz los zostaje w Waszych rękach. Bądźcie architektami polskiej wsi i zbudujcie sobie kozią oazę.

xda9bt-c3cd4264.png

To ja, Weronika, zachęcam Was!Zaglądnijcie na profil Lawendowe Góry Lubiańskie

foto: Wrzosowa Studio, Aleksandra Buda

Fb:

@kozanalawendzie 

IG:

@kozanalawendzie 

English below:

Rebuild the 19th-century barn with us and take part in promoting the history of cultural heritage near Grunwald, Masuria. Help create a child-friendly place that will get to know nature closely: what is goat and bee breeding, where organic vegetables and fruits come from or how cheese is made. Make your contribution to creating a place of complete relaxation, peace and quiet. Get new skills. Be a donor. Build a space with us where yoga, ecology and healthy nutrition workshops, handicrafts for creating natural cosmetics or silage, painting and pottery workshops will take place. All in the spirit of ecology, zero waste and slow-life.

My name is Weronika and I run an organic farm near Grunwald in Masuria.I have a husband, 4 children, an apiary and a herd of goats. For several years, dealing with the farm has been my job. I love goats and thanks to their milk I produce goat yogurt, cottage cheese and cheese.I want to familiarize you with our goal of rebuilding - the reconstruction of an old barn from the late nineteenth century, so that it can serve tourists who come to us, who want to learn the secrets of cheese-making, beekeeping and handicrafts.

Where it is?

The surroundings of Grunwald fields are not only a place famous for the Polish-Teutonic battle of 1410. It is also the area full of flower meadows and forests, among which live wild animals: cranes, deer, foxes, elks ...

The farm has a wonderful goat White Polish breed. Sophisticated with the goat Kazimierz. The cowshed is their home. The goat's house challenges us every day.

W

hat is going on?

The roof needs immediate repair. There was a chimney in the barn that was pulled down several years earlier. Unfortunately, a hole was left after it and the roof began to collapse. From week to week, we saw old, wet wood rot and fall under the weight of roof tiles. In the heavy rains the whole roof was dripping, holes and holes were hundreds. Ad hoc patching did not solve the problem, and the funds quickly melted. Like snow, which made things worse with its weight. The top of the roof was falling, the roof tiles were torn, the boards were crumbling and crumbling.

We made a decision that broke our heart. Time to undress the roof and undress the cowshed. The only option that we have left is you and your invaluable help.The construction manager showed us elements that need immediate action, if we want to keep the building's solid at all. The stone foundations are slipping and the wind and water are flushing out the mortar. It causes the whole wall to lands and its cracking.

What are we collecting?

You have to pour out a wreath to be able to put a roof. We still have to clean the old ceiling, which has straw, clay, wood and chipboard in it. We need to rebuild the gable wall, which began to fall when we removed the roof. There is a lot of work. From the completion of the demolition, through works related to the new wreath, ceiling, beams to be cleaned, a new roof truss and roof covering, until finishing, so that the potential of this historic cowshed can be fully exploited.

What will we create?

Thanks to the collection, the cowshed will regain its original shape and its unique soul. The place will be devoted to an aromatic dryer of herbs, because we grow lavender and thyme. On the first floor of the cowshed we will give out a room for you, where various workshops will be held:

- cheese and culinary workshops,

- beekeeping workshops,

- yoga workshops

- painting workshops,

- handicraft workshops, including the creation of natural cosmetics, mosaics, aromatic candles and bathing balls.

The plan is to build apartment accommodation and observatory - for enthusiasts of birds, animals and stars.We are happy to accept couples who will want to organize a unique wedding or a wedding session.Personally, I want to get the title of an educational homestead, deepen knowledge about healthy nutrition and growing vegetables, and cultivate regional traditions and cultural heritage of Western Masuria.

Thanks to your support, we will create a place where you can come and spend the night relaxing in nature. From the cowshed, there is a beautiful panorama of the battlefields at Grunwald, vast forests, meadows and groves. We are a 10-minute walk to the Lubian Lake. In the meadows and fields you can see wild geese, cranes, herons, storks, roe-deer, moose, foxes, hares ... Peace and quiet are the perfect words describing our surroundings.

I want to get the status of an educational homestead, where I could tell - not only children - where honey comes from and show how bees are working in the apiary. How to milk a goat and what to do next to be able to taste delicious cottage cheese, cheese or yogurt. I could talk about my tomatoes, lavender, thyme and other crops for hours. For visiting our farm I would repay myself with my own prepared meals and preserves.

Today, visitors who come to us instead of admiring the beauty that surrounds them and enjoy the moments spent among goats, focus on our imperfect barn. With all our strength, we try to change it by writing grant applications. Nevertheless, these are still not amounts that will help to renovate the cowshed, but only to modernize it to the shearer itself.

Each payment is important to us. Each. If the assembly fails, the roof will be demolished and the whole building will lose its potential. It will serve only our beloved goats. There will be no place to create a calm and cozy oasis, where you can undergo kozotherapy. The view will not be the same anymore. The history of the place will change forever. We will not be able to acquire the statute of the educational homestead. Our fate remains in your hands. Be the architects of the Polish village and build a goat oasis.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Dowiedz się więcej

Oferty/licytacje 5

Kupuj, Wspieraj.

Kupuj, Wspieraj. Czytaj więcej

Nieaktywne
Inne
Drobny upominek
Chcę Ci podziękować za Twoje wsparcie tym drobnym upominkiem. Zapach lawendy będzie tutaj kluczowy. W podziękowaniu wyślę Ci malutkie lawendowe pachną...
20 zł

Kupione 1

Zakończona
Inne
Podziękowanie od Kozła Kazika
W ramach podziękowania za pomoc, oferuję paczkę ze smakowitym młodym kozim serkiem i aromatyczną niespodzianką. Nie zdradzę, jaką, bo to niespodzianka...
50 zł

Kupione 8

Zakończona
Inne
Warsztaty zielarskie, kosmetyczne, aromatyczne
Dołóż swoją cegiełkę do stropu, a otrzymasz ode mnie zaproszenie na super aromatyczne warsztaty. Lubisz zioła, ale nie wiesz, jak z nich dobrze korzys...
150 zł
Zakończona
Inne
Paczka Kazimierza
To jest niezwykła paczka: delikatny młody kozi serek, słoik pełen słońca i miłości oraz lawendowe cacuszko. Coś słodkiego, wytrawnego... niebo w gębie...
200 zł
Zakończona
Inne
Warsztaty u Kazika
Gdy zakończymy projekt (po remoncie), zapraszam na warsztaty serowarskie. Będziemy pracować na świeżym kozim mleku, które będzie można udoić samemu. B...
500 zł
Zakończona

Wpłaty 27

FD
Faustyna
20 zł
Zwrócona
KD
Kasia
50 zł
Zwrócona
EK
Ewelina Kozlowska
100 zł
Zwrócona
HD
Hanna Dołęga
45 zł
Zwrócona
 
1 zł
Zwrócona
 
Dane ukryte
50 zł
Zwrócona
JP
Joanna podwysocka
20 zł
Zwrócona
 
Dane ukryte
100 zł
Zwrócona
 
Dane ukryte
50 zł
Zwrócona
KR
Krzysztof
50 zł
Zwrócona
Zobacz więcej

Komentarze 11

 
2500 znaków