id: xj3gf9

Projekt naukowy - Siatka Binarna PolBiG

Projekt naukowy - Siatka Binarna PolBiG

Nasi użytkownicy założyli 1 188 039 zrzutek i zebrali 1 250 283 871 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

Szanowni Państwo,

Program PolBiG jest realizacją projektu naukowego dotyczącego budowy całej infrastruktury i oprogramowania serwerowego dla uniwersalnego narzędzia - siatki binarnej, do wieloaspektowej analizy zmian zachodzących na powierzchni ziemi. Będzie to chyba pierwsza prośba finansowego wsparcia nietypowego projektu naukowego, bez pośrednictwa „podmiotów” pośrednich :-). Niezależnie od partii politycznych, rządu, grantów polskich czy europejskich. Dlaczego nie zwracam się w tej sprawie do Ministerstwa Edukacji i Nauki tłumaczę poniżej. Liczę na to, że polskie społeczeństwo pomoże dofinansować ten realizowany już przez nas społecznie program i w dwa lata wspólnie damy narzędzie naukowcom, a także wszystkim tym, którzy zajmują się badaniami zmian jakie powoduje rozwój gospodarczy z jego dobrymi i złymi następstwami. Program już działa, choć do zrealizowania wszystkich planowanych funkcji wymaga pomocy finansowej.

Chcę na początek krótko opisać siatkę binarną PolBiG. Postaram się zrobić to najprościej, jak to tylko możliwe, ale nie prościej niż konieczne. Tak, by po przeczytaniu każdy mógł zrozumieć ideę zagadnienia. Pełna informacja na temat binarnej siatki PolBiG znajduje się na stronie www.worldbig.org. Koncepcja siatki binarnej opisana jest w pracy naukowej pt. "Polska siatka binarna - PolBiG", której jestem autorem.

Sama idea jest bardzo prosta i w zasadzie znana od dawna. Należy podzielić badany teren na mniejsze jednostki, najlepiej o tej samej wielkości powierzchni, a następnie dla każdego kawałka terenu określić jego cechę – inaczej parametr opisu. Zapytacie: co za parametr? W zasadzie dowolny, taki, którym jesteśmy zainteresowani i jest policzalny. Stąd uniwersalność metody. Weźmy prosty przykład. Niech tym parametrem - cechą będzie wysokość nad poziomem morza każdego z kawałków dzielonego terenu. Jeżeli podział całego terenu został wybrany optymalnie (nie za rzadko , ale też i niezbyt gęsto, bo nie zawsze jest to konieczne), to te wysokości posłużą do „zobaczenia” jak ukształtowany jest teren, który badamy. Będzie wyglądał podobnie jak w rzeczywistości, kiedy współrzędne X i Y będą reprezentować współrzędne terenu a współrzędna Z właśnie wysokość n.p.m. To przykład wykresu trójwymiarowego. Częściej jednak w pracach naukowych pokazuje się współrzędne X i Y a współrzędną Z uwidacznia się np. skalą barw czy widokiem poziomic. Podobnie jak robi się to w kartografii. Rysunek jest płaski, widać jednak co i jak się zmienia w terenie. Przykład dotyczył „wizualizacji” wysokości, ale ta sama idea może dotyczyć dowolnej innej cechy analizowanej na tym samym terenie. Na przykład częstości występowania obiektu (roślin, budynków, obiektów sakralnych, osób zaszczepionych, chorych na covid-19 czy tzw. ozdrowieńców) w poszczególnych wycinkach terenu (taki wycinek może być bardzo duży, ale też bardzo mały, wszystko zależy co badamy). I wielkość badanej cechy możemy ilustrować np. z pomocą kół różnej wielkości uwidocznionych w każdym wycinku. Dlatego tak ważne jest by podział terenu był jednakowy. Wtedy przykładowa wielkość koła pokaże jak duży jest nasz parametr – cecha (w tym wypadku liczność obiektów) na wybraną jednostkę powierzchni. Poza samą ilustracją cech opisu można też budować tablice ich danych liczbowych a następnie porównywać podobieństwa między tablicami dla różnych rodzajów cech. A więc szukać statystycznych powiązań pomiędzy nimi w czasie i przestrzeni, gdzie te cechy mogą dotyczyć różnych dziedzin nauki, pozornie odległych od siebie. Jeżeli miałaby utworzyć ten podział terenu siatka binarna, to rzeczywiście byłaby uniwersalnym narzędziem badawczym. Czy zatem istnieje już coś takiego? Tak, istnieje i taka siatka została opisana przeze mnie w pracy o siatce PolBiG. Siatka składa się z „oczek” w formie kwadratów, które można zagęszczać prosto dzieląc je na dwa (czyli binarnie) wzdłuż i w poprzek. Takie kwadraty przenosi się matematycznie na powierzchnię ziemi. Sama idea siatki jest więc prosta.

Od kilku lat wraz z kolegą programistą tworzę ten projekt i rozwijam bez żadnej pomocy finansowej. O finansowanie starałem się wcześniej pracując w Instytucie Botaniki PAN jako informatyk (grant DIALOG nr 0067 z roku 2019), ale dotąd sprawa na stronie ZSUN/OSF jest w „rozpatrywaniu”. Teraz, kiedy już tam nie pracuję uzyskanie pieniędzy z ministerstwa nie jest możliwe. Ponieważ jednak wierzę w koncepcję siatki binarnej jako uniwersalnego narzędzia badawczego staram się rozwijać projekt. Komu to będzie potrzebne? Wszystkim tym, którzy obserwują zmiany zachodzące na naszym globie, chcą te zmiany opisać i wyciągać wnioski na podstawie tego opisu. Chodzi więc o naukowców zajmujących się zmianami klimatu, geologów, botaników, zoologów, archeologów, ekologów, socjologów, badaczy kultur i dynamiki migracji ludności na świecie, lekarzy i poszukiwaczy skarbów. Także innych zainteresowanych zmianami zachodzącymi w terenie, którzy chcieliby to zilustrować i analizować.

W ubiegłym roku wpadłem na pomysł, by użyć siatki binarnej do dynamicznego ilustrowania rozwoju pandemii w Polsce. Lokalnie, na poziomie powiatów i gmin. Tak, by każdy mógł zobaczyć jak wygląda sytuacja na jego terenie i w zależności od lokalnego rozwoju pandemii po prostu reagował w odpowiedni sposób. Można byłoby to zrobić dość szybko, modyfikując istniejące już i działające oprogramowanie siatki i tworząc stronę ciągłego monitoringu z dostępem dla wszystkich. Być może uchroniłoby to nas od całkowitego lockdown. Rok temu napisałem list do Ministra Zdrowia w tej sprawie. Oficjalnie, przez e-PUAP. Nie otrzymałem żadnej odpowiedzi. Jakiś czas później napisałem do Kancelarii Premiera. Efekt podobny. Nie chcę jednak tego komentować, zapewne w Rządzie mają własnych ekspertów.

i7c495595b62993c.pngNa co potrzebne byłyby środki na rozwój? Po pierwsze serwer, który obsługuje cały projekt jest mało wydajny. Działa, gdyby jednak chętnych do jego zdalnego darmowego używania było więcej nie dałby sobie rady z obsługą. Trzeba kupić nowy, bardziej wydajny. Trzeba wykupić wydajne łącze stałe, założyć własną domenę, opłacać utrzymanie serwera, by projekt mógł się rozwijać przynajmniej przez dwa lata. Wtedy jest szansa, że PolBiG uzyska rzeczywiste wsparcie na poziomie rządowym bo stanie się bardziej użyteczny kiedy stanie się znany. Kolega, programista, który pomaga mi w rozwoju projektu też być może w niego wierzy, dlatego pomaga. Nie sądzę jednak, że będzie to robił nadal bez wsparcia finansowego. Konieczne jest wzbogacenie funkcji programu serwerowego o prostą analizę wczytywanych danych, generowanie wyników obliczeń i statystykę. Aktualnie program umożliwia wizualizację w terenie wraz z sortowaniem wczytywanych danych. Chciałbym też rozwinąć projekt na cały świat. Siatki binarne można budować nie tylko w Polsce. Taki serwer mógłby działać globalnie na świecie, tak, by dowolna osoba miała do niego darmowy dostęp zdalny (jak teraz). Konieczne jest więc zmodyfikowanie i poszerzenie możliwości oprogramowania, zbudowanie strony internetowej obsługującej wiele języków. Potrzebne są pieniądze na profesjonalne tłumaczenie tekstów i budowę nowej strony internetowej dla wszystkich. Zapewne też w tak dużych projektach może być potrzebna specjalistyczna pomoc innych osób. To wszystko wymaga niestety finansowej pomocy z zewnątrz. Dlatego liczę na pomoc społeczeństwa. A więc każdej/każdego z Was, kto przeczyta ten tekst i uwierzy, że warto wspomóc projekt jakąś nawet niewielką wpłatą. Także kilkoma złotymi. I poinformować znajomych o linku https://zrzutka.pl/xj3gf9  Im nas będzie więcej tym szybciej się uda uzbierać fundusze na projekt.

Kiedy pisałem prośbę o finansowanie grantu ministerialnego „Dialog” wyliczenie wskazywało że będzie to wydatek 350 000 zł w przeciągu 2 lat. Myślę, że wystarczy dużo mniejsza kwota 100 000 zł, bo rozpoczęliśmy już projekt bez pomocy z zewnątrz, choć kwota ta z pewnością nie pozwoli na zakup nowego serwera i prowadzenie niezależnego hostingu.

Być może tyle pieniędzy wystarczy także na zbudowanie narzędzi siatki nie tylko dla Polski. Fajnie byłoby, gdyby polskie społeczeństwo zafundowało „światu” coś od siebie. Ja z kolegą zbudowaliśmy już pewien fundament, wszyscy możemy zbudować cały gmach, cegiełka po cegiełce. Liczę na pomoc i wsparcie projektu.

Marek Verey


UPOMINEK: Jako organizator tej zrzutki prześlę mailem 100 pierwszym osobom, które wpłacą na projekt przynajmniej 10 zł mapkę wektorową (format PDF - można ją powiększać bez utraty jakości) dowolnego terenu ograniczonego kwadratem 8 x 8 km. Nie musi być w Polsce! Wystarczy podać współrzędne geograficzne w stopniach z ułamkiem (dziesiętnie). I przesłać prośbę na [email protected] Jeżeli dotyczy to Polski, to może być dołączona siatka binarna o boku 8, 4, 2, 1, 0.5 km a także bardziej gęste. Proszę to zaznaczyć w mailu.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 7

MK
Marek Kulig
15 zł
MV
Marek Verey
10 zł
PK
Piotr Kupiś
8 zł
BK
Bozena Koterba
10 zł
 
Dane ukryte
10 zł
 
Dane ukryte
ukryta
 
Dane ukryte
1 zł