id: xwvjd8

Na wyjazd do szkoły misyjnej Steigera

Na wyjazd do szkoły misyjnej Steigera

Nasi użytkownicy założyli 1 189 751 zrzutek i zebrali 1 253 765 913 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

English below.


Cześć, jestem Edvard, i od kiedy się nawróciłem i zacząłem swoją drogę z Jezusem moje życiowe marzenia skupiają się wokół dwóch głównych pasji: misjonarstwa i sztuki. Już od dzieciństwa czułem, że Bóg jest obecny w moim życiu i pragnąłem dzielić tę wiarę z innymi. Równocześnie, fascynowała mnie sztuka jako sposób wyrażania siebie i oddawania hołdu pięknu świata.


Aktywnie angażuję się w służbę młodzieżową oraz w służbę dla osób niewierzących. Ciągle biorę udział w różnych akcjach misyjnych i rozwoju kultury miasta. Teraz czuję, że nadszedł czas, aby poszerzyć swoje horyzonty i rozwijać się dalej poprzez udział w szkole misyjnej Steigera.


NA CZYM POLEGA SMS?


Steiger to ogólnoświatowa organizacja misyjna, która zajmuje się docieraniem z Ewangelią w kreatywny, adekwatny i odważny sposób do Globalnej Kultury Młodzieżowej np. przez sztukę i muzykę, ale nie tylko. Misja skupia się przede wszystkim na wartości jaką ma Krzyż i ugruntowuje na nim ludzką tożsamość.




Szkoła trwa 7 tygodni od 29 lipca do 16 września i zawiera się w niej tygodniowy wyjazd misyjny do Amsterdamu, podczas którego będziemy wykorzystywać wiedzę i umiejętności nabyte podczas 6 tygodni szkolenia.


Koszt uczestnictwa to 2500€ i w tej cenie zawiera się:


--> zakwaterowanie


--> wyżywienie


--> tygodniowy wyjazd misyjny do Amsterdamu


--> także wynajmuję mieszkanie i muszę opłacić czynsz za czas mojej nieobecności 3000 zł



Ta zrzutka została stworzona, aby zebrać fundusze na moją podróż do szkoły misyjnej, gdzie będę mógł rozwijać swoje umiejętności i wiedzę, aby lepiej służyć ludziom i przynosić im nadzieję i miłość, której świat tak bardzo potrzebuje. Dzięki Twojej pomocy będę mógł spełnić swoje marzenie i kontynuować moją misję niosącą światło i radość innym. Każda, nawet mała kwota, będzie dla mnie dużym wsparciem. A nawet jeśli nie możesz mnie wesprzeć finansowo, będę wdzięczny za każde udostępnienie tej zrzutki. Dziękuję za każde wsparcie i modlitwie. Razem możemy uczynić wielkie rzeczy!


Jeśli masz jakiekolwiek pytanie, napisz do mnie na facebooku lub insta. 

Pozdrawiam, Edvard.


GtTmmSuFaNms5tGc.jpg



Hi, I'm Edvard, and ever since I converted and began my journey with Jesus, my life dreams have revolved around two main passions: missionary work and art. Since childhood, I've felt God's presence in my life and desired to share this faith with others. Simultaneously, I've been fascinated by art as a means of self-expression and paying homage to the beauty of the world.


I'm actively involved in youth ministry and outreach to non-believers. I continuously participate in various missionary activities and cultural development projects in the city. Now, I feel it's time to broaden my horizons and further develop myself by attending the Steiger missionary school.


WHAT IS SMS?


Steiger is a global missionary organization that seeks to creatively, appropriately, and boldly reach the Global Youth Culture with the Gospel, through avenues such as art and music, among others. The mission primarily focuses on the value of the Cross and establishes human identity upon it.


The school lasts for 7 weeks from July 29th to September 16th and includes a week-long missionary trip to Amsterdam, during which we will apply the knowledge and skills acquired during the 6 weeks of training.


The participation cost is €2500 and includes:


--> accommodation


--> meals


--> week-long missionary trip to Amsterdam


--> I also rent an apartment and must pay rent for the time of my absence 3000 PLN


This fundraiser has been created to raise funds for my journey to the missionary school, where I'll be able to develop my skills and knowledge to better serve people and bring them the hope and love that the world so desperately needs. With your help, I'll be able to fulfill my dream and continue my mission of bringing light and joy to others. Every donation, no matter how small, will be a significant support for me. And even if you can't support me financially, I'll be grateful for any sharing of this fundraiser. Thank you for your support and prayers. Together, we can do great things!


If you have any questions, feel free to message me on Facebook or Instagram.

Best regards, Edvard.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Dowiedz się więcej

Jeszcze nikt nie założył skarbonki na tej zrzutce. Twoja może być pierwsza!

Wpłaty 22

VA
Val
10 zł
KB
50 zł
AS
Alena Sakhankova
70 zł
 
Dane ukryte
40 zł
 
Dane ukryte
ukryta
KA
Kasia
100 zł
OL
Olczi
40 zł
AM
Anastasia Malovana
100 zł
BK
bodzia
50 zł
JM
Kuba
600 zł
Zobacz więcej

Komentarze

 
2500 znaków
Zrzutka - Brak zdjęć

Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!