Wyjazd Marty do szkoły teatralnej we Francji koniec za 64 dni ID: xyrn54

Wyjazd Marty do szkoły teatralnej we Francji

Zebrano 12 650 zł
z kwoty 25 000 zł

50 %

WPŁAĆ

Pomóż udostępniając zrzutkę!

785
udostępnień

Krótki opis zrzutki (tylko tekst)


Tu Marta Horyza.
Przez drogę artystyczną uczę się życia. Podążam za stale rosnącą potrzebą rozwoju, dzieląc się przy tym zdobywanym doświadczeniem z innymi.

Na horyzoncie jawi się przede mną możliwość podjęcia nauki na rocznym intensywnym kursie aktorskim w szkole teatralnej we Francji.

Aby spełnić to marzenie, potrzebuję wsparcia finansowego - każda złotówka zbliży mnie do celu! Dorzucisz się i Ty?


This is Marta Horyza here.

I learn about life through my artistic journey. I follow an ever-growing need for development, through this sharing the experience I have had with others.

An opportunity to study a one-year intensive acting course at a theater school in France has recently come up.

To fulfill this dream, I need financial support - every penny/cent will bring me closer to my goal! Will you also contribute?


Opis zrzutki (tutaj oprócz tekstu dodasz też zdjęcia - użyj edytora po lewej stronie)

Poprzez muzykę i teatr spełniam się od zawsze.

Dla małej dziewczynki były one głównie źródłem radości, które zalewało wszelki wolny czas. Rozwijałam się w dziedzinie słowa mówionego, śpiewu, ruchu, czy gry na fortepianie, uczestnicząc w zajęciach wielu grup artystycznych, a przy tym biorąc udział w licznych projektach i spektaklach.

Poniżej załączam kilka linków dokumentujących moje dotychczasowe przygody!

Wraz z upływem czasu, zaczęłam dostrzegać coraz więcej dobra, które wyciągam z tej artystycznej podróży, i którym mogę się podzielić dalej.

Obecnie jestem niezależną młodą artystką. Współtworzę Studio Kokyu działające przy Instytucie Grotowskiego we Wrocławiu oraz kadrę Młodzieżowej Akademii Musicalowej. Jeżdżę po świecie, aby uczyć się od ludzi, którzy są dla mnie przewodnikami i żywą inspiracją.

Po licznych wyprawach melduję się z miejsca, w którym widzę, że potrzebuję osiąść gdzieś na chwilę dłużej i zanurzyć w intensywnej pracy pod okiem mistrzów sztuki. Pragnę się rozwijać, aby móc służyć tym, co kocham. Aby przekazywać dalej to, co dostaję. Aby tworzyć coś żywego opartego na prawdzie. Aby pasję zabrać na profesjonalny poziom. Aby przez głos i ciało dać zaistnieć wartościom o wiele większym niż ja sama.

Pomóc mi w tym może program Fontainebleau School of Acting - międzynarodowej szkoły teatralnej we Francji! Ku radości rozpierającej moje serce, po długim procesie przesłuchań, zostałam tam przyjęta na roczny kurs aktorski, który rozpoczyna się już pod koniec września 2019 roku!!!

Jedyną przeszkodą, która stoi na drodze do spełnienia tego marzenia jest kwestia finansów. Niestety polskie wynagrodzenia nie są często adekwatne do zachodnich cen i najprościej rzecz ujmując, sama nie jestem w stanie pokryć kosztów nauki (11 000 euro) i pobytu w tej szkole.

Pełna determinacji i wiary szukam więc ludzi dobrej woli, którzy chcieliby mnie wesprzeć w dążeniu do celu! Każda złotówka jest tu bezcenna - z wdzięcznością przyjmę wsparcie, które zwrócę do obiegu w twórczy sposób!

Dorzucisz się? Udostępnisz?

I have always felt fulfilled through music and theater.

When I was a little girl they were mainly a source of joy that overflowed to fill all my free time. I has been developing in the fields of the spoken word, singing, movement, and playing the piano, participating in the classes and activities of many artistic groups, and taking part in numerous performances and projects.

Below I am attaching some links documenting my adventures up to now!

Over time, I began to notice more and more good that I draw from this artistic journey, and which I can share further with others.

I am currently an independent young artist. I co-created the Kokyu Studio – a theater operating at the Grotowski Institute of Wroclaw and I’m also an instructor at the Youth Musical Academy. I travel around the world learning from people who are mentors/guides and living inspiration for me.

After many trips, I am reporting from a place where I see that I need to settle somewhere for a while longer and immerse myself in intense work under the supervision of masters of art. I want to develop my skills to be able to serve what I love. To pass on to others what I receive. To create something alive and vivid based on truth. To elevate my passion to the highest professional level with the goal of using my voice and my body to allow for the existence of/to provide access to  values ​​much greater than myself.

The program at the Fontainebleau School of Acting - an international theater school in France - can help me in that! To my delight, after a long and demanding audition process, I have been accepted on their one-year acting course, which begins at the end of September 2019 !!!

The only obstacle that stands in the way to fulfilling this dream is the question of finances. Unfortunately, Polish wages do not go far when it comes to  Western prices and, in the simplest words, I am not able to cover the cost of education (11,000 euros) and accommodation at the school alone.

Full of determination and faith, I am looking for people of good will who would like to support me in the pursuit of my goal! Every penny/dollar is invaluable - I will gratefully accept any support and I will put back into circulation in a creative way!

Could you contribute? Would you share?

Organizator nie dodał jeszcze żadnych aktualności

Aby dodać komentarz lub

DZ
25 zł

Dorota Zawal

Rozwijaj się Martusia!

Użytkownik anonimowy
5 zł

Użytkownik anonimowy

Powodzenia :)

Użytkownik anonimowy
500 zł

Użytkownik anonimowy

Wspaniałej przygody!

Użytkownik anonimowy

Użytkownik anonimowy

Jesteś pięknym człowiekiem. Spełniaj marzenia i dziel się dobrem.

PS
200 zł

Philip Shorey

Thank you Marzena for a great tour.

JK

Joanna Kacperak

Biegnij po marzenia słońce!!!

Użytkownik anonimowy
100 zł

Użytkownik anonimowy

Marto! Rozwijaj się na chwałę naszego kochanego Taty w Niebie! Cieszę się ze wykorzystujesz to co On Ci dal! Błogosławię Cię!

AM
156 zł

Alicja Milewska

Powodzenia! :)

Użytkownik anonimowy
50 zł

Użytkownik anonimowy

Marta, otwierasz przed nami, do tej pory zamknięte drzwi, za którym … wszystko może się zdarzyć.
Dziękuję, :).

AT
50 zł

Anna Traut-Seliga

Powodzenia! :) jesteś wspaniała! ;)

RR
100 zł

Renata Renata

Marta spełniaj marzenia :o) powodzenia !

Użytkownik anonimowy
25 zł

Użytkownik anonimowy

Powodzenia :-)

HB
50 zł

Halina Bednarek

Cieszę się..oby Marcie się udało????

TA
50 zł

Tomasz Aleksander

Powodzenia !

AL
50 zł

Agnieszka Litkowiec

Błogosławię!

PS
200 zł

Philip Shorey

Go Marta! We believe in what you are called to do!

Użytkownik anonimowy
100 zł

Użytkownik anonimowy

Bonne Chance ❣️

Użytkownik anonimowy
100 zł

Użytkownik anonimowy

Cieszę się, że się rozwijasz, pamiętam Twoje zaangażowanie w śpiewie :) trzymam kciuki!

Użytkownik anonimowy
25 zł

Użytkownik anonimowy

trzymam kciuki, żeby się udało!

Użytkownik anonimowy
25 zł

Użytkownik anonimowy

To musi się udać!

WK
25 zł

Witold Kozakowski

Powodzenia we Francji, ale nie zapomnij o Polsce :)

ZM
50 zł

Znajomy Malwiny

powodzenia :)

Użytkownik anonimowy
20 zł

Użytkownik anonimowy

Powodzenia! :)

Mateusz Grzybek
ES

Ewa Stróżyńska

Trzymam kciuki!

Dane ukryte
536 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
500 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
500 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
500 zł
Dane ukryte
E
500 zł
emhoryza
PL
500 zł
Pama L Bennett
Dane ukryte
500 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
500 zł
Dane ukryte
FK
300 zł
Frank Kan
AP
200 zł
Agni Papis
Dane ukryte
200 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
200 zł
Dane ukryte
PS
200 zł
Philip Shorey
Dane ukryte
200 zł
Dane ukryte
K
200 zł
Kasia
PS
200 zł
Philip Shorey
S
200 zł
Sławek Cichy
Dane ukryte
200 zł
Dane ukryte
K
200 zł
Katarzyna
MJ
200 zł
Magda J
MJ
200 zł
Małgorzata Jaworska-Kaczmarek
Dane ukryte
200 zł
Dane ukryte
PJ
200 zł
Piotrek Januszko
Dane ukryte
170 zł
Dane ukryte
AM
156 zł
Alicja Milewska
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
IO
100 zł
Inka Optołowicz
RW
100 zł
Rafał Wieczorek
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
M
100 zł
magda
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
JL
100 zł
Joanna Lewandowska
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
R
100 zł
Renata Gronek
Dane ukryte
58 zł
Dane ukryte
AT
50 zł
Anna Traut-Seliga
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
50 zł
Małgorzata Łyko
MZ
50 zł
MAREK ZIOPAJA
B
50 zł
Bożena Maksim
JA
50 zł
julie A
HB
50 zł
Halina Bednarek
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
WK
50 zł
Witek Kawecki
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
KK
50 zł
Karol Knapiński
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
ZM
50 zł
Znajomy Malwiny
M
50 zł
Małgorzata Łyko
TA
50 zł
Tomasz Aleksander
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
KS
50 zł
Kasia Sochacka
L
50 zł
Lukasz Wojcik
MS
50 zł
Marta Sztwiertnia
A
50 zł
Aga
A
50 zł
Alexadora
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
AL
50 zł
Agnieszka Litkowiec
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
J
25 zł
Jagoda
WK
25 zł
Witold Kozakowski
JM
25 zł
Jagoda Misiewicz
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
J
25 zł
Juni
WJ
25 zł
Wojtek Jaworski
AB
25 zł
Anna Boratyńska
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
AW
20 zł
Agnieszka Wachowicz
KH
20 zł
Kasia Hubicka
MK
20 zł
Milena Kasprzyk
HP
20 zł
Hanna Pałka
P
12 zł
Paweł C
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
GR
10 zł
Grzegorz Rdzak
Dane ukryte
8 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
5 zł
Dane ukryte
K
5 zł
karmela
Dane ukryte
1 zł
Dane ukryte
1 zł
Marta Horyza
Dane ukryte
1 zł
Dane ukryte
KI
ukryta
Kasia i Łukasz Kaleta
ID
ukryta
Izabela Duchnowska
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
M
ukryta
Magda kumorek
DK
ukryta
Dorota Korbiel
DI
ukryta
Dorota i Ewa
M
ukryta
Maria Jabłońska
MS
ukryta
Małgorzata Skoczylas
ukryta
Wiktoria Łukowicz
RB
ukryta
Renata Błażowska
ukryta
Anna Marcinkian
WO
ukryta
Wojciech Oliszewski
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
PS
ukryta
Piotr Słomczewski
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
M
ukryta
Marcin Zaremba
DP
ukryta
Dariusz Pacholski
PG
ukryta
Patryk Glapiak
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
T
ukryta
Tola
A
ukryta
Asiula Kacperak
E
ukryta
Ewa Strozynska
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Marcin Majchrzak
ukryta
Marcin Majchrzak
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte

Pierwsza wpłata

JA
50 zł
julie A

Najwyższa wpłata

Nasi użytkownicy założyli

373 741 zrzutek

Pomóż zebrać 25 000 zł dokonując wpłaty przez płatności on-line lub przelewem tradycyjnym.

Pomóż udostępniając zrzutkę!

785
udostępnień

Zorganizuj własną zrzutkę na dowolny cel:

Google Play
App Store

Zrzutka.pl używa plików cookies niezbędnych do działania strony, a także takich służących do analizy ruchu oraz pozwalających nam na optymalizację działania serwisu. Używamy także cookies niezbędnych do skutecznego marketingu usług własnych. Czytaj więcej: polityka prywatności.

Uwaga - zmianie uległa nasza polityka prywatności.