id: y3pp4t

Utrzymanie i rozwój metryki.genbaza.pl / Maintenance and development of metryki.genbaza.pl

Utrzymanie i rozwój metryki.genbaza.pl / Maintenance and development of metryki.genbaza.pl

Nasi użytkownicy założyli 978 761 zrzutek i zebrali 998 661 452 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

Zapraszam do wsparcia darowiznami na utrzymanie i dalszy rozwój serwisu metryki.genbaza.pl


Przez 19 lat aktualny administrator z własnej kieszeni oraz darowizn innych, utrzymywał serwis metryki.genbaza.pl. 3.03.2022 miał nadejść koniec serwisu ogłoszony w styczniu. Od stycznia w międzyczasie powstał portal, na który przeniesiono część metryk, było to też możliwe dzięki wsparciu darczyńców.


Pod koniec stycznia dowiedziałem się o końcu działalności serwisu i postanowiłem go uratować. Po ciężkiej ponad miesięcznej pracy wielu zaangażowanych osób mogę zapewnić, że metryki.genbaza.pl NIE przestanie istnieć. Wręcz przeciwnie zapowiada się duży rozwój serwisu. Wszelkie działania i prace są realizowane wraz z Leszkiem Ćwiklińskim i resztą wolontariuszy, którzy nieprzerwanie ciężko pracują nad dostarczaniem nowych metryk do serwisu.


- Od teraz wszystkie metryki będą dostępne również dla niezalogowanych użytkowników. 

- Chętni mogą rejestrować swoje konta bezpośrednio w serwisie. 

- Rozpoczęliśmy porządkowanie struktury folderów. 

- Serwis został uaktualniony i korzysta z najnowszej stabilnej wersji PHP 8.1, która posiada pełne wsparcie bezpieczeństwa. 

- Poprawiliśmy błędy, które zdarzały się w poprzedniej wersji serwisu. 

- Mamy w planach jeszcze inne bardzo ciekawe ulepszenia i nowości np. wyszukiwarka katalogów. 


Aktualne roczne koszty utrzymania serwera i domeny dla serwisu to wydatek około 23000 zł. Nowy serwer posiada 50 TB miejsca na dysku, co pozwala bezpiecznie przechowywać dziesiątki milionów metryk, wraz z odpowiednim zabezpieczeniem ich (przez replikację danych) przed fizycznym uszkodzeniem dysków.


Kosztów administracji serwera, utrzymania kodu, poprawek, wsparcia i rozwoju serwisu nie liczę. 


Dziękuję za każdą, nawet najmniejszą wpłatę.


Damian Murawski

English below:

I would like to invite you to support the maintenance and further development of the metryki.genbaza.pl service by making donations.


For 19 years the current administrator has maintained the metryki.genbaza.pl service from his own pocket and from donations of others. On 3.03.2022 the end of the service announced in January was to come. In the meantime, since January, a portal was created and some metrics were moved to it, which was also possible thanks to the support of donors.


At the end of January I read about the end of the service and I decided to save it. After over a month of hard work of many involved people I can assure that metryki.genbaza.pl will NOT be closed. On the contrary, the site is expected to develop significantly. All the activities and work is carried out together with Leszek Ćwikliński and other volunteers, who are continuously working hard to provide new metrics to the service.


- From now, all metrics will be available also for non-logged-in users. 

- If you wish, you can register your account directly on the site. 

- We have started cleaning up the folder structure. 

- The site has been updated and uses the latest stable version of PHP 8.1, which has full security support. 

- We corrected errors that occurred in the previous version of the site. 

- We have plans for other very interesting improvements and innovations such as directory search engine. 


The current annual cost of maintaining the server and domain for the service is about 5000 Euro. The new server has 50 TB of disk space, which allows us to safely store tens of millions of metrics, along with adequate protection (by data replication) against damage of disks.


I do not count the costs of server administration, code maintenance, patches, support and service development. 


Thank you for each, even the smallest donation.


Damian Murawski

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Dowiedz się więcej

Jeszcze nikt nie założył skarbonki na tej zrzutce. twoja może być pierwsza!

Wpłaty 199

 
Użytkownik niezarejestrowany
1 325 zł
NG
Norbert Golembowski
1 000 zł
KZ
Piotr Piotrowski
1 000 zł
MT
Mario Topel
500 zł
TK
Thomas Kreft
500 zł
KC
Krystyna Cholewa
500 zł
 
Dane ukryte
500 zł
PW
Peter Wank
500 zł
 
Dane ukryte
500 zł
 
Użytkownik niezarejestrowany
329,89 zł
Zobacz więcej

Komentarze 7

 
2500 znaków