id: y4nyma

Badania lekarskie do pozwolenia na broń palną - postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Badania lekarskie do pozwolenia na broń palną - postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Nasi użytkownicy założyli 1 037 240 zrzutek i zebrali 1 107 174 387 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

Pomóż nam sfinansować postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym. Dzięki skardze Instytutu Analiz Środowiskowych Trybunał Konstytucyjny zajmie się zbadaniem zgodności:


  • Art. 15 ust. 9 Ustawy o broni i amunicji z art. 2 i art. 23 z Konstytucji RP,
  • art. 15j ust. 7 i 8 w związku z art. 15i ust. 1 i w związku z art. 15h ust. 7 w związku z art 18 Ustawy o broni i amunicji z art. 2, z art. 78 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP,
  • art. 20 w związku z art. 15h ust. 7 i w związku z art. 18 ust. 1, pkt 2 Ustawy o broni i amunicji z art. 45, ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RPsd98e123db625d7d.jpeg

Zmiana ustawy o broni i amunicji, która miała miejsce w 2011 r., ograniczyła uznaniowość Policji w decydowaniu, kto będzie posiadał pozwolenie na broń. Nie mogąc się z tym pogodzić, Policja wypracowała nową drogę rzucania zainteresowanym kłód pod nogi, wykorzystując w tym celu przepisy o badaniach lekarskich i psychologicznych


Zgodnie z art. 15a ust. 2-4 ustawy o broni i amunicji badanie lekarskie obejmuje ogólną ocenę stanu zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem układu nerwowego, stanu psychicznego, stanu narządu wzroku, słuchu i równowagi oraz sprawności układu ruchu


I choć Minister Zdrowia w rozporządzeniu z dnia 23 grudnia 2005 r. określił zamknięty katalog 13 poważnych chorób i zaburzeń, których stwierdzenie wyklucza możliwość dysponowania przez badanego bronią palną, to wspomina powyżej regulacja dotyczy tylko zagadnień natury psychicznej, wobec czego ocena czy funkcjonowanie pozostałych układów i narządów badanego pozwala na posiadanie przez niego broni, pozostawiona jest do uznania orzecznika. Znane są przypadki, gdy przyczyną orzeczeń negatywnych były wady wzroku, bez problemu korygowane przez okulary, czy nawet zwykła, opanowana tabletkami cukrzyca.


Największym problemem jest jednak to, iż zgodnie z art. 15h ust. 7 ustawy o broni i amunicji orzeczenie lekarskie lub psychologiczne wydane w trybie odwołania jest ostateczne i nie podlega jakiekolwiek weryfikacji w toku postępowania, co oznacza, że badany w zasadzie pozbawiony jest możliwości wykazania, że faktycznie jest dostatecznie zdrowy, żeby posługiwać się bronią, a wydane wobec niego ostateczne orzeczenie jest nieprawidłowe, i to nawet wówczas, gdy w świetle karty badania okoliczność taka staje się jaskrawo oczywista.


Podobnie jak Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 6 kwietnia 2017 r., sygn. II OSK 2966/15, stoimy na stanowisku, że orzeczenie lekarskie jest w sprawie cofnięcia pozwolenia na posiadanie broni rodzajem opinii biegłego, wobec czego powinno podlegać weryfikacji ze strony policji w zakresie zgodności z przepisami. Orzeczenie negatywne powinno obowiązkowo zawierać uzasadnienie, które musi nawiązywać do rozstrzygnięcia i zawierać przekonywującą argumentację, z powołaniem się na konkretne wyniki badań lekarskich zawartych w karcie badania lekarskiego. Ocena orzeczenia w takim zakresie jest niezbędna, aby postępowanie administracyjne odpowiadało standardom określonym w KPA, nie jest bowiem dopuszczalne w demokratycznym państwie prawa aby dowód i to o wiążącym charakterze, pozostawał poza jakąkolwiek kontrolą i oceną.
j3011c0ca8ac1f99.png

Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 28

JG
JAN GAWDZIK
100 zł
MP
Michał Pilc
100 zł
ST
Stasiek
100 zł
TC
Tadeusz Czyż
100 zł
PK
Piotr Kurowski
100 zł
MK
Marcin Kabała
MC
Maciej Ciesielka
70 zł
KL
Karol Leszczyński
70 zł
 
Dane ukryte
50 zł
AB
Adam Bojarski
50 zł
Zobacz więcej

Komentarze 2

 
2500 znaków