id: y5c49u

Destrukcyjne oblicze Cancel Culture / The Destructive Face of Cancel Culture

Destrukcyjne oblicze Cancel Culture / The Destructive Face of Cancel Culture

Zrzutka została wyłączona przez organizatora
0 zł
z 10 000
0%
Wpłaty nieaktywne - wymagane działanie Organizatora zrzutki. Jeśli jesteś Organizatorem - zaloguj się i podejmij wymagane działania.

Nasi użytkownicy założyli 1 036 190 zrzutek i zebrali 1 104 667 232 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

Zbieramy na realizację dokumentu poświęconego Cancel Culture na przykładzie naszej działalności. Niestety, ale wskutek jednego tweeta dorobek 15 lat pracy dziesiątek osób został właśnie zakopany żywcem. Jak to się stało? Opisujemy to w naszym oświadczeniu a jeszcze szerzej chcemy o tym opowiedzieć w planowany dokumencie.

 

Motyw zbiórki pojawił się bardzo spontanicznie - chwilę po tym jak CD PROJEKT RED w trybie natychmiastowym odebrał nam licencję do Witcher School z trzymiesięcznym wypowiedzeniem umowy.


Ze względu, że cała nasza załoga jest obecnie bardzo mocno zaangażowana w organizację ostatnich edycji Witcher School to aktualizacja zbiórki pojawi się po weekendzie.

 

Mentalnie pogodziliśmy się już z tym, że nasza działalność najpewniej zostanie zamknięta.

 

Przyjmiemy ten cios, ale na pewno się nie poddamy. Chcemy przeanalizować ten przypadek i przygotować film dokumentalny o cancel culture biorąc za przykład właśnie 5 Żywiołów. Chcemy pokazać, jak łatwo zniszczyć w dzisiejszych czasach nawet nieźle prosperującą, całkowicie apolityczną firmę. Widzimy, że to zjawisko zaczyna nabierać rozpędu i mamy nadzieję, że nawet jeżeli 5 Żywiołów przestanie istnieć, to dokument ten skłoni kogoś do zastanowienia i stanie się głosem w większej dyskusji publicznej w tej kwestii. To od nas wszystkich zależy w jakim świecie będziemy żyć. Czy będzie to świat, gdzie będzie można razem pracować i razem napić się razem piwa, bez względu na to, jaką ideologię wyznajemy czy świat, w którym damy się zantagonizować i podzielić na wrogie plemiona. I nie chodzi tu o prawicowość czy lewicowość, ale o to, czy będziemy zamykać się we własnych bańkach i wykluczać z nich ludzi, którzy nie zgadzają się z absolutnie wszystkimi naszymi poglądami. Walka z taką wizją przyszłości, walka o możliwość zachowania swobody wyrażania swoich poglądów powinna połączyć nas wszystkich. 


Osoby zainteresowane dołączeniem do tego projektu serdecznie zapraszamy do kontaktu na [email protected]

English below:

We are collecting funds for a document devoted to Cancel Culture on the example of our activity. Unfortunately, but as a result of one tweet, the achievements of 15 years of work by dozens of people have just been buried. How did this happen? We describe it in our statement, and we want to tell you more about it in the planned document.

 

The fundraising motive appeared very spontaneously - a moment after CD PROJEKT RED immediately took away our Witcher School license with a three-month termination period of the contract.

 

Due to the fact that our entire team is currently very much involved in the organization of the last editions of the Witcher School, the fundraising update will appear after the weekend.

 

We have already mentally come to terms with the fact that our business will most likely be shut down.

 

We will shoulder this blow, but we will definitely not give up. We want to analyze this case and prepare a documentary about the cancel culture phenomenon, taking the 5 Żywiołów case as an example. We want to show how easy it is to destroy even a well-prospering company these days. We can see that this phenomenon is starting to gain momentum and we hope that even if the 5 Żywiołów ceases to exist, this document will make someone reflect on the issue and become a voice in the larger public discussion on that topic. It depends on all of us what kind of world we live in - a world where we will be able to work and drink beer together, regardless of our ideology, or a world in which we allow ourselves to be antagonized and divided into hostile tribes. And it is not about rightism or leftism, but about whether we will close ourselves in our own bubbles and exclude from them people who do not agree with absolutely all our views. Fighting with such a vision of the future, fighting for the possibility of maintaining the freedom to express our views should unite us all.

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 55

 
Dane ukryte
ukryta
Zwrócona
 
Dane ukryte
500 zł
Zwrócona
BS
Bartosz Sadliński
50 zł
Zwrócona
 
Dane ukryte
10 zł
Zwrócona
BA
Bartosz
25 zł
Zwrócona
 
Dane ukryte
10 zł
Zwrócona
SG
Szymon
30 zł
Zwrócona
 
Dane ukryte
ukryta
Zwrócona
AS
Adam Smoliński
20 zł
Zwrócona
JH
Jacek
20 zł
Zwrócona
Zobacz więcej

Komentarze 9

 
2500 znaków
 • B
  Bartosz

  lewaccy (bo to nawet nie jest już stricte lewica) terroryści zawsze mają mordy pełne frazesów o tolerancji i miłości ale sami są nienawistnymi totalitarystami jak przychodzi co do czego. Jeśli ten film będzie miał tak wysoką jakość jak pozostałe przedsięwzięcia 5 Żywiołów to jestem pewien pewien, że odniesie zamierzony skutek. Wyrazy wsparcia i solidarności dla Was w tych trudnych chwilach

  25 zł
 • Szymon Goździk

  Na pohybel cancel culture! Niech żyje Ordo Iuris!

 • Jacek

  Na pohybel cancel culture! Niech żyje Ordo Iuris!

  20 zł
 •  
  Użytkownik anonimowy

  Jak nie paść ofiarą cancel culture w 1 kroku:
  1. Nie bądź osobą, która mówi innym, co mogą robić ze swoim życiem.

  1 zł
 • PO
  prezent od Kremla dla fundamentalistów i hipokrytów

  Sami sobie zafundowaliście ten bajzel

  1 zł