id: yeueka

Przygodność i racje. Majowe spotkania dyskusyjne o nadziei, przypadku i moralności

Przygodność i racje. Majowe spotkania dyskusyjne o nadziei, przypadku i moralności

Nasi użytkownicy założyli 916 803 zrzutki i zebrali 884 312 631 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

Potrzebujemy Waszego wsparcia finansowego, żeby móc zorganizować spotkania Klubów „Filozofuj!” w trzech miastach! 

Nie ukrywamy, że tęsknimy za regularnymi spotkaniami z Wami.


Za każde wsparcie finansowe odwdzięczymy się filozoficznymi upominkami (patrz: progi po prawej stronie →).


Mamy nadzieję, że uda nam się zebrać przynajmniej minimalną sumę pieniędzy, żeby móc zorganizować wszystkie trzy spotkania. Nie jesteśmy zdania, że nadzieja jest matką głupich, więc wciąż działamy!


W planach mamy trzy debaty:

1. „W poszukiwaniu istoty nadziei” – Spotkanie Klubu „Filozofuj!” w Krakowie  (10 maja o g. 18:30 w kawiarni „De Revolutionibus. Books & Café”)

2. „Niezawiniona wina?” – Spotkanie Klubu „Filozofuj!” w Gdańsku (16 maja o g. 18:00 w „Cafe Oficyna”)

3. „(Nie)zawodna nadzieja” – Spotkanie Klubu „Filozofuj!” w Lublinie (18 maja o g. 17:30 w kawiarni „Nie wylej”)


Wszystkie spotkania chcemy profesjonalnie przygotować, przeprowadzić, zarejestrować, a nagrania opublikować na naszym portalu.

kc6d4802d15d2634.jpeg


Spotkania Klubów „Filozofuj!” to debaty specjalistów z dziedziny filozofii z udziałem publiczności. Organizowane są poza murami uczelni (w kawiarniach i księgarnio-kawiarniach), tak aby pobudzić uczestników do merytorycznej wymiany zdań w przyjaznej atmosferze. Celem Klubów „Filozofuj!” jest ukazywanie roli racjonalnej dyskusji w debacie publicznej oraz popularyzacja wiedzy filozoficznej. Dotychczas zostało zorganizowanych 46 spotkań w wielu miastach Polski. l2eda61547f519db.jpeg

qa390de6324b4e71.jpegW czasach  konfliktów zbrojnych, katastrofy klimatycznej, pandemii i innych kryzysów XXI wieku postanowiliśmy poruszyć problemy szczególnie ważne obecnie:


1. Istota i sens nadziei

 

Nadzieja jest kluczową siłą motywującą społeczeństwo do podejmowania potrzebnych działań w obliczu kryzysów. Pomaga przetrwać, inspiruje do szukania rozwiązań i pomaga ludziom znaleźć szczęście. Filozoficzny namysł nad nadzieją umożliwi nie tylko lepsze zrozumienie tego stanu, lecz również pomoże w jej odnalezieniu.  


Podczas debaty podejmiemy takie pytania jak:


Czy nadzieja jest postawą, uczuciem, a może cnotą?

Czym różni się nadzieja od wiary? 

Czy żywienie nadziei można w ogóle uznać za racjonalne? 

Co odróżnia nadzieje fałszywe od nadziei uzasadnionych?

Co odróżnia nadzieję zwodniczą od nadziei, bez której nie sposób żyć? 

Na czym polega nadzieja w sytuacjach ekstremalnych?


Na temat nadziei przygotowujemy aż dwa spotkania. Podczas pierwszego będziemy dociekać istoty tego pojęcia, a podczas drugiego debatować nad racjonalnością nadziei.W dyskusjach wezmą udział:


Jacek Jaśtal – dr hab., pracuje na Politechnice Krakowskiej. Zajmuje się metaetyką oraz historią etyki i moralności (w szczególności starożytnej), socjologią moralności oraz współczesnymi zmianami społecznymi związanymi z rozwojem technologii informatycznych. Opublikował m.in. książki: Etyka i charakter, Natura cnoty. Problematyka emocji w neoarystotelesowskiej etyce cnót, Etyka i czas. Wariacje aretologiczne, Czas i bezczasowość. Konstrukcje społeczne i doświadczenie osobowe (wraz z I. Butmanowicz-Dębicką), oraz ostatnio Nadzieja z Melos. Przyczynek do debaty nad pojęciem elpis.


Piotr Bartula – dr hab., pracownik naukowy Zakładu Filozofii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, eseista. Zajmuje się polską i zachodnią filozofią polityki, twórca tzw. testamentowej teorii sprawiedliwości. Autor książek: Kara śmierci – powracający dylemat, August Cieszkowski redivivus, Liberalizm u kresu historii, Aspołeczne „my”.2. Istnienie trafu moralnego


Na ocenę działania ludzkiego pod względem moralnym wpływa nie tylko jego przedmiot (to, co konkretnie zamierzamy zrobić) i jakie przyświecają nam intencje, ale niebagatelne znaczenie mają też okoliczności naszego działaniu. A im bardziej skomplikowane realia, w których człowiek funkcjonuje, tym bardziej skomplikowana jest ocena moralna jego działań. Czy jednak przypadkowa okoliczność i tylko ona może stanowić wystarczającą rację, by jedną osobę obciążyć winą moralną za konkretne działanie a inną osobę za to samo działanie nie? 


Podczas debaty podejmiemy takie pytania jak:


Czy możemy ponosić odpowiedzialność moralną za to, co od nas nie zależy? A jeśli nie, to czy moralność jest zupełnie wolna od przygodności? 

Czy można nas winić za to, czego nie zamierzaliśmy zrobić a nawet nie byliśmy w stanie przewidzieć i czym jest residuum moralne? 

Czy założenie istnienia trafu konstytutywnego odbiera nam wolność woli?


W dyskusji wezmą udział:


Paweł Pijas – Doktor filozofii, adiunkt w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, absolwent Kolegium MISH KUL i Wydziału Filozofii KUL. Zainteresowania badawcze: etyka, epistemologia, historia filozofii (M. Scheler, F. Nietzsche, B. Williams), metafilozofia.


Wojciech Jankowski – mgr, absolwent prawa i filozofii na UG. Asystent w Katedrze Teorii i Filozofii Państwa i Prawa- WPiA UG. Aplikant adwokacki,   mediator.

h0c789c1eb402f74.jpeg


Fundacja Academicon to organizacja non profit, która prowadzi działania na rzecz nauki (w tym jej popularyzacji, upowszechniania i promocji) oraz inicjatywy na rzecz kształcenia cnót obywatelskich, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, tolerancji oraz wzmacniania demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego.


Dwumiesięcznik popularnofilozoficzny  „Filozofuj!” wychodzący od 2015 r. powstaje przy współpracy z najlepszymi specjalistami z kraju i zagranicy. Od początku naszej działalności redagujemy też portal filozofuj.eu (zamieszczamy na nim informacje o aktualnych wydarzeniach, teksty publicystyczne, materiały dydaktyczne oraz inne treści popularyzatorskie). Dzięki publikowaniu naszego czasopisma również w otwartym dostępie na portalu internetowym docieramy do jak najszerszego grona czytelników, także tych z małych miejscowości z utrudnionym dostępem do naszych dystrybutorów. W ten sposób też przezwyciężamy geograficzne, społeczne i finansowe ograniczenia w dostępie do kultury i nauki. Ponadto, organizujemy liczne inicjatywy popularyzujące filozofię i zrzeszające różne grupy społeczne (lokalne, uczniowskie, nauczycielskie, akademickie itp.).


Nasza działalność została doceniona w konkursie Popularyzator Nauki, organizowanym przez Polską Agencję Prasową oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki, bowiem redakcja otrzymała tytuł Popularyzatora Nauki 2020 w kategorii Media.

q2ffa65fc652991a.jpeg


W ten sposób możemy realizować politykę wolnego dostępu. Kierujemy się poczuciem misji i zależy nam, żeby wiedza była dostępna za darmo, dla wszystkich. Dlatego też udostępniamy wszystkie swoje numery po upływie dwóch miesięcy od daty premiery, a większość naszych inicjatyw organizujemy za darmo. W innym modelu finansowania to wszystko nie byłoby możliwe.

b318f1a91762b33a.jpeg

 

Całkowity koszt projektu: 9370 zł 

Organizujemy zbiórkę na kwotę: 4720 zł 


W skład tej kwoty wchodzą następujące wydatki:

Nagranie spotkania: 600 zł x 3 = 1800 zł

Montaż audio-wideo: 100 zł x 3 = 300 zł

Dojazdy prelegentów: 120 zł 

Noclegi prelegentów: 400 zł

Druk materiałów promocyjnych: 300 zł

Honoraria dla gości: 300 zł x 6 = 1800 zł 


Wszelkie dodatkowe prace wykonamy wolontariacko, a resztę kosztów (drugie tyle) pokryjemy z tzw. „własnej kieszeni”.  

Pozostałe koszta: 

Honorarium dla prowadzących: 200 zł x 3 = 600

Koszty organizacyjne: 750

Koszty reklamy: 600

Koszty księgowe: 1050

Fotografowanie: 150

Koordynacja: 500 zł x 3 = 1500


Spotkajmy się w Krakowie, Gdańsku i Lublinie!

Z wszelkimi pytaniami możecie zwracać się do nas na Facebooku: www.facebook.com/filozofuj
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Dowiedz się więcej

Nagrody / oferty 9 Nowość

Kupuj i wspieraj zrzutki.

Nowość! Teraz możesz wspierać zrzutkę samemu dodając nagrodę/ofertę. Ty sprzedajesz, a środki trafiają bezpośrednio na zrzutkę, pomaganie jest takie proste - czytaj więcej.

Kupuj i wspieraj zrzutkę

Ta zrzutka nie ma jeszcze żadnych ofert/nagród.

Jeszcze nikt nie założył skarbonki na tej zrzutce. twoja może być pierwsza!

Wpłaty 18

preloader

Komentarze

 
2500 znaków
Zrzutka - Brak zdjęć

Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!