Opis zrzutki

MIASTO TO LUDZIE. MIASTO TO MY!


ZOSTAŃ DARCZYŃCĄ VII KONGRESU  RUCHÓW MIEJSKICH, KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ W LUBLINIE W 2021 r.

Kongres Ruchów Miejskich jest oddolnym i dobrowolnym porozumieniem aktywistek i aktywistów zrzeszonych w kilkudziesięciu ruchach miejskich z ponad 20. polskich miast.

Misją naszej organizacji jest działanie na rzecz dobrego życia w mieście, miasta zielonego, demokratycznie zarządzanego i sprawiedliwego. Nasze działania koncentrujemy w sferze publicznej dla dobra wspólnego.

Budujemy sieci wzajemnej współpracy, tworzymy miejsce wymiany informacji oraz promujemy dobre praktyki miejskie.

Budujemy wspólną przestrzeń do rozwiązywania problemów miast systemowo i na poziomie centralnym z udziałem oddolnych, lokalnych organizacji  działających w polskich miastach.


ub424d793befec37.jpegKongres Ruchów Miejskich to również spotkania wszystkich organizacji, działających w miastach. Spotkanie służy wymianie doświadczeń, wypracowaniu jednolitego stanowiska w sprawie polskich miast oraz promocji ważnego dla nas dokumentu: Tez Miejskich, będących podstawowym elementarzem dla każdego, kto wierzy w zrównoważony rozwój oraz promuje długoterminowe polityki miejskie.

Kongres Ruchów Miejskich jako konferencja organizowany jest już po raz siódmy. Pierwszy zebrał się w 2011 roku w Poznaniu, gdzie ustanowiliśmy "9 Tez Miejskich”, związanych z problemami polskich miast. Postulowaliśmy o opracowanie dalekowzrocznej polityki miejskiej, która zapewni miastom zrównoważony rozwój.

Dzisiaj mamy 16 tez i siódmy już Kongres poświęcimy wartościom, na jakich zbudowany jest miastopogląd. Zrównoważony rozwój, partycypacyjna demokracja miejska oraz społeczna solidarność to sprawy dla nas priorytetowe.


Mieszkańcy i mieszkanki mają niezbywalne prawo do miasta.Demokracja miejska to dla nas nie tylko wybory, lecz ciągła partycypacja mieszkańców w realnym podejmowaniu decyzji o mieście, oparta na edukacji obywatelskiej.Budżet miasta musi trafnie wyrażać potrzeby i aspiracje mieszkańców, które określają oni w trakcie ciągłego, obywatelskiego dialogu.Podstawową powinnością wspólnoty miejskiej jest opieka nad słabszymi jej członkiniami i członkami, zgodna z zasadami społecznej sprawiedliwości.Miasto ma wspierać lokalny biznes, który nie zawsze może konkurować z globalnymi korporacjami.Dość umów śmieciowych – praca finansowana z miejskich środków publicznych powinna być wzorcowa pod względem warunków pracy i płacy.Miasto ma zapewniać mieszkania dostępne dla najliczniejszej grupy przeciętnie zamożnych mieszkanek i mieszkańców – lokale komunalne oraz lokale w budynkach prywatnych.Jakość życia mieszkanek i mieszkańców zależy od zakresu, dostępności i poziomu usług publicznych, które ma zapewnić miasto – często nie sprzyja temu ich prywatyzacja lub komercjalizacja.Rozwój zrównoważony wymaga ochrony środowiska, zwłaszcza środowiska przyrodniczego, którego stan jest istotnym czynnikiem kształtującym warunki życia w mieście.Transport zrównoważony musi opierać się na wysokiej jakości systemie powszechnie dostępnej komunikacji publicznej oraz ruchu pieszym i rowerowym, zmniejszając rolę transportu samochodowego.Dość chaosu! Ład przestrzenny warunkuje sprawne funkcjonowanie miasta, minimalizując konflikty interesów w przestrzeni, a troska o estetykę przestrzeni sprzyja dobrostanowi i atrakcyjności miasta.Rewitalizacja zdegradowanych i historycznych obszarów miejskich to jedno z głównych wyzwań, przed którym stoją polskie miasta. Od sprostania mu zależy ich rozwój i podtrzymanie tożsamości.Kultura jest podstawą i źródłem miejskiego sposobu życia.Potrzebna jest długofalowa dekoncentracja kraju, zwłaszcza instytucji publicznych, sprzyjająca rozwojowi całości jego obszaru.Suburbanizacja – żywiołowe rozlewanie się strefy zurbanizowanej daleko poza miasto – to destrukcyjny, patologiczny proces, który należy powstrzymywać systemowo.TERMIN :

7 KRM odbędzie się w czerwcu lub wrześniu w Lublinie. Termin uzależniamy od sytuacji epidemicznej w Polsce. Zależy nam bardzo aby spotkać się z Wami na żywo. Na stronie internetowej Kongresu będziemy informować o ostatecznym terminie oraz programie. 

Jednak abyśmy mogli to zrobić, spotkać się z Wami, przygotować ciekawe tematy i działać,  potrzebujemy Waszego wsparcia. Za każdą wpłatę serdecznie dziękujemy!


Wpłacający 28

JS
JOANNA STARBA
200 zł
A
Alina
150 zł
 
Dane ukryte
123 zł
A
Asia
100 zł
 
Dane ukryte
100 zł
MJ
Marta Jaskulska
100 zł
Z
Zyta Żołądowska
100 zł
 
Użytkownik niezarejestrowany
100 zł
 
Dane ukryte
100 zł
N
Nicolas
100 zł
Zobacz więcej

Komentarze 1

 
2500 znaków
Zrzutka - Brak zdjęć

Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

Nasi użytkownicy założyli

623 998 zrzutek

i zebrali

374 998 731 zł

A ty na co dziś zbierasz?