id: ynd4xr

operacja onkologiczna Moniki Szymańskiej

operacja onkologiczna Moniki Szymańskiej

Organizator przesłał dokumenty potwierdzające wiarygodność opisu zrzutki
Zrzutka została wyłączona przez organizatora
142 703 zł 
z 194 700
73%
Wpłaty nieaktywne - wymagane działanie Organizatora zrzutki. Jeśli jesteś Organizatorem - zaloguj się i podejmij wymagane działania.

Nasi użytkownicy założyli 957 438 zrzutek i zebrali 964 057 426 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

  • For English version please scroll down.
  • Für die Deutsche Version scrollen Sie bitte nach unten.


Całe życie wiedziałam, że chcę pomagać. Przez minione kilkanaście lat zawodowo zajmowałam się doradztwem ubezpieczeniowym oraz pomocą osobom poszkodowanym w wypadkach, a także tym, którzy stracili w nich swoich najbliższych. Ogromną radość sprawiało mi również dawanie wsparcia kobietom, które znalazły się w bardzo trudnej sytuacji życiowej.

 

Dziś, ja sama jestem niepewna swojej przyszłości. Diagnoza, którą usłyszałam, zupełnie zwaliła mnie z nóg: nowotwór jajnika.

 

To takie uczucie, jakby zniknęła nagle cała przeszłość, została tylko myśl o przyszłości - jaka będzie i czy będzie. Dlaczego zniknęła przeszłość? Bo w obliczu tak strasznej choroby nie ma znaczenia, co kto robił w życiu. Jesteśmy równi. Fakt, że nie raz widziałam ludzkie cierpienie, nie przygotował mnie na własne, nie uodpornił mnie na strach i ból. Niedługo czeka mnie operacja w Berlinie, której koszt jest przeogromny i nie ukrywam, że bardzo się boję. Braku funduszy, tego czy operacja się uda, bólu, bezradności, cierpienia...

W życiu nauczyłam się jednak jednego - nie wstydzić się i nie bać proszenia o pomoc, gdy stawką jest życie i zdrowie. Więc teraz to mówię - bardzo potrzebuję Waszej pomocy i bardzo Was o tę pomoc proszę.


O pomoc dla Moniki apelują również jej przyjaciółki z Dolnośląskiego Kongresu Kobiet:

"Bardzo prosimy o pomoc dla naszej przyjaciółki, koleżanki, dzielnej, przedsiębiorczej, empatycznej kobiety.

Monika jest wspaniałą osobą, która jest z nami - kobietami od wielu lat. To ona była współzałożycielką i wiceprzewodniczącą Partii Kobiet. Od 2013 roku przez 5 lat była wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Dolnośląski Kongres Kobiet we Wrocławiu, które to stowarzyszenie założyła wraz ze swoimi koleżankami z Partii Kobiet.

Teraz wraz z dawnym Zarządem SDKK jest honorową członkinią i zawsze nas wspiera, doradza, w trudnych chwilach działalności. Cały ten czas poświęca się społecznie dla dobra kobiet, tych najsłabszych, które same sobie nie potrafią poradzić. Bardzo mocno związana jest z Partią Zielonych, dobro zwierząt i całego ekosystemu jest bliskie jej sercu.

Jest walczącą feministką, która zawsze pomaga wszystkim, kogo napotyka na swojej drodze. Najważniejsze, że jest wspaniałą osobą, której musimy pomóc tak, jak ona pomagała nam. Chcemy, żeby po pokonaniu choroby, była dalej z nami, mamy tak wiele do zrobienia, będziemy czekać na Monikę.

Dzięki Wam i nam wszystkim jest duża nadzieja na lepszy czas.

Pomaganie jest piękne, poczujcie to razem z nami.

Dziękujemy!"

----------------------------------------------------------------------------------------

All my life I knew that I want to help. For the past several years I have been professionally involved in insurance consulting and assistance to persons injured in accidents, as well as those who lost their relatives in them. I also enjoyed giving support to women who found themselves in a very difficult life situation.

Today, I myself am unsure of my future. The diagnosis completely knocked me down: ovarian cancer.


It feels like the whole past has suddenly disappeared, all that is left is the thought of the future — what will be and if it will be at all? Why and where did the past disappear? In the face of such a terrible disease it doesn't matter what you did in your life. We're equal. The fact that I have seen human suffering more than once did not prepare me for my own, did not make me resistant to fear and pain. Soon I will have an operation in Berlin, the cost is enormous and I must admit that I am very scared. Lack of funds, whether the surgery will succeed, pain, helplessness, suffering ...


In life, however, I learned one thing — not to be ashamed and not to be afraid of asking for help when life and health are at stake. So now I say it — I really need your help, and I am asking you for this help. Thank You!


NOTE FOR PEOPLE NOT FROM POLAND: If you wish to donate, it is possible to use PayPal, GooglePay, ApplePay, Visa. You have to press the red button called  „Wplac na zrzutke“ and select the payment method

---------------------------------------------------------------------------------------

Mein ganzes Leben lang wusste ich, dass ich helfen möchte. In den letzten Jahren war ich professionell in der Versicherungsberatung und -hilfe für Personen tätig, die bei Unfällen verletzt wurden, sowie für Personen, die ihre Verwandten verloren haben. Ich habe es auch genossen, Frauen zu unterstützen, die sich in einer sehr schwierigen Lebenssituation befanden.


Heute bin ich mir meiner Zukunft nicht sicher. Die Diagnose hat mich völlig umgehauen: Eierstockkrebs.


Es fühlt sich an, als wäre die ganze Vergangenheit plötzlich verschwunden. Alles, was übrig bleibt, ist der Gedanke an die Zukunft – wie wird sie sein und habe ich überhaupt noch eine? Warum und wo ist die Vergangenheit verschwunden? Angesichts einer solch schrecklichen Krankheit spielt es keine Rolle, was Sie in Ihrem Leben getan haben. Wir sind gleich. Die Tatsache, dass ich mehr als einmal menschliches Leiden gesehen habe, hat mich nicht auf mein eigenes vorbereitet und mich nicht gegen Angst und Schmerz resistent gemacht. Bald werde ich eine Operation in Berlin haben, die Kosten sind enorm und ich muss zugeben, dass ich sehr verängstigt bin. Geldmangel, ob die Operation erfolgreich sein wird, Schmerzen, Hilflosigkeit, Leiden...


Im Leben habe ich jedoch eines gelernt – mich nicht zu schämen und keine Angst zu haben, um Hilfe zu bitten, wenn es um Leben und Gesundheit geht. Jetzt sage ich es: ich brauche wirklich deine Hilfe und bitte dich um diese Hilfe. Vielen Dank!


HINWEIS FÜR MENSCHEN, DIE NICHT AUS POLEN SIND: Wenn Sie spenden möchten, können Sie PayPal, GooglePay, ApplePay, Visa verwenden. Mann muss den roten Knopf drucken „Wplac na zrzutke“ und Zahlungsmethode auswählen.


Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 453

 
Użytkownik niezarejestrowany
25 000 zł
AD
Andrzej Dadełło
10 000 zł
DU
Dr. Ulrike Graf
10 000 zł
EW
elizabeth whitaker
10 000 zł
 
Dane ukryte
2 700 zł
AA
Aleksandar and Anita Vasilevski
2 500 zł
 
Dane ukryte
2 000 zł
CK
Christopher Kesten and Melanie Abt
2 000 zł
 
Dane ukryte
2 000 zł
JS
Joanna Stańczyk
Zobacz więcej

Komentarze 14

 
2500 znaków