id: yxu39x

Zrzutka na działania statutowe Fundacji Fali Życia 🌊

Zrzutka na działania statutowe Fundacji Fali Życia 🌊

Aktualności1

Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Opis zrzutki

Fala Życia została fundacją!


Fundacja została zarejestrowana w 2023 roku, ale nasze działania rozpoczeliśmy już już w 2020 roku jako grupa nieformalna.


Misja Fundacji Fala Życia zawiera w sobie kilka głównych aspektów. Jednym z nim jest promocja zdrowia psychicznego i fizycznego poprzez zwiększanie świadomości społecznej. Fundacja wspiera i aktywizuje Polaków w różnych obszarach ich życia. Istotnym działaniem jest także wsparcie charytatywne poprzez zbieranie środków finansowych i materialnych na rzecz najbardziej potrzebujących.

1eiI3OrBe3Rtr4sj.jpg

Nasz historia

Wszystko zaczęło się w 2020 r. i trwa do dziś!

Oto kilka z naszych głównych działań:

2020 - internetowa zbiórka pieniężna na rzecz osób z niepełnosprawnością (20 tys. zł)

2021 - internetowa zbiórka pieniężna na rehabilitację osób z zespołem Downa (20 tys. zł)

2021 - ogólnopolska kampania społeczna z okazji Światowego Dnia osób z zespołem Downa z udziałem wolontariuszy 

2022 - internetowa zbiórka pieniężna na rzecz remontu lokalu zaprzyjaźnionej fundacji, która zajmuje się wspieraniem samotnych matek

2023 - ogólnopolska kampania społeczna z okazji Światowego Dnia osób z zespołem Downa z udziałem wolontariuszy oraz kwesta do puszek na rzecz wsparcia stowarzyszenia zajmującego się rodzinami osób z zespołem Downa (blisko 7 tys. zł podczas kwesty i 3 tys. na zbióre online)

2023 - udział w konferencji naukowej Akademia Bioetyki w Krakowie jako reprezentanci grupy nieformalnej

2023 - kwesta na rzecz podopiecznych Fundacji Dzieło Pomocy św. Ojca Pio zajmującej się wsparciem osób bezdomnych (blisko 3 tys. zł)


Publikujemy regularnie treści edukacyjne i informacyjne w mediach społecznościowych, co jest jednym z istotnych filarów aktywności w przestrzeni internetowej.


i1oFhfbBJMGIGqUT.jpg 

Celem działania Fundacji jest m.in.:

1) wspieranie rozwoju oraz aktywizacji Polaków w różnych obszarach życia (społecznym, zawodowym, kulturalnym, osobistym);

2) aktywizacja obywatelska, zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym;

3) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i zdrowia psychicznego

4) promocja zdrowego stylu życia;

5) działania na rzecz ochrony praw człowieka i jego godności we współczesnym świecie;

6) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

7) przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami w mediach i przestrzeni publicznej;

8) działalność na rzecz dzieci i młodzieży;

9) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;

11) budowanie świadomości społecznej sprzyjającej świadomemu rodzicielstwu.


iKSveqRgcnRjJGPY.jpgFundacja realizuje swoje cele poprzez następujące rodzaje działalności:

  • organizowanie i inspirowanie akcji charytatywnych i innych działań mających na celu zbieranie środków finansowych i rzeczowych na rzecz Fundacji;
  • działalność wychowawcza i kulturalna;
  • organizowanie kampanii społecznych, promocyjnych i reklamowych;
  • organizowanie i prowadzenie szkoleń, spotkań,
  • współpraca z podmiotami administracji publicznej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi oraz mediami;
  • wspieranie działań innych organizacji działających w pokrewnych obszarach;
  • wspieranie i prowadzenie działalności edukacyjnej,
  • wydawanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych i reklamowych;
  • działalność dobroczynna i charytatywna.
Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Korzyści płynące ze wsparcia cyklicznego:
Organizator otrzymuje 100% Twoich środków - nie pobieramy prowizji
Zachowujesz pełną kontrolę - w każdej chwili możesz bez zobowiązań przerwać wsparcie
Organizator może w pełni skupić się na swojej twórczości/działalności
Otrzymujesz stały dostęp do postów oraz specjalne wyróżnienie
Nie musisz pamiętać o kolejnych wpłatach
To prostsze niż Ci się wydaje :)
Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Dowiedz się więcej

Jeszcze nikt nie założył skarbonki na tej zrzutce. Twoja może być pierwsza!

Wpłaty 11

 
Dane ukryte
10 zł
 
Dane ukryte
30 zł
 
Dane ukryte
30 zł
 
Dane ukryte
10 zł
 
Dane ukryte
30 zł
 
Dane ukryte
10 zł
BG
Bogumiła Gondek
50 zł
 
Dane ukryte
10 zł
 
Dane ukryte
30 zł
KP
Krystian Pacholik
50 zł
Zobacz więcej

Komentarze

 
2500 znaków
Zrzutka - Brak zdjęć

Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!