id: z5kzxj

Wspieraj osoby czarne, też uciekły z wojny z Ukrainy! / Support Black and Brown people fleeing the war in Ukraine

Wspieraj osoby czarne, też uciekły z wojny z Ukrainy! / Support Black and Brown people fleeing the war in Ukraine

Nasi użytkownicy założyli 1 168 720 zrzutek i zebrali 1 217 122 191 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Aktualności4

 • Zapraszamy do śledzenia najnowszych informacji o naszej pracy na naszym profilu facebookowym:

  The Alliance for Black Justice in Poland 

   

  #StopWar #AfricansinUkraine #BlackisPolish #BlackJusticeinPoland

  n9332f6339ff90ad.png

  0Komentarzy
   
  2500 znaków

  Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

  Czytaj więcej
Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Opis zrzutki

[English below]

[français en dessous]

[Deutschsprachig unten]

WSPIERAJ OSOBY CZARNE, UCIEKŁY Z TEJ SAMEJ WOJNY! 


Od 24 lutego 2022 r. ponad milion osób uciekło z Ukrainy do Polski (dane z 04.03.2022). Wśród nich są także Afrykanki i Afrykanie, osoby pochodzenia afrykańskiego, osoby czarne, które w Ukrainie mieszkały, studiowały i pracowały.


W czasie dramatycznej ewakuacji z obszaru konfliktu wojennego sytuacja Afrykanek i Afrykanów, osób pochodzenia afrykańskiego i osób czarnych różni się od sytuacji Ukrainek i Ukraińców. Są one dodatkowo narażone na dyskryminację i rasizm. Udokumentowane są przypadki, gdy odmawiano im transportu podczas ewakuacji, czekają także dłużej na przejściach granicznych na mrozie i śniegu lub deszczu. Gdy już zmęczone, zmarznięte i głodne przedostaną się do Polski, okazuje się, że wiele specjalnych form wsparcia, które zostały uruchomione dla osób pochodzenia ukraińskiego nie jest dla nich dostępnych. Nie mogą korzystać bezpłatnie z pociągu czy transportu miejskiego, o wiele mniej osób chce dać im nocleg, mają ograniczone prawo pobytu w Polsce. A przecież uciekają przed tym samym, co pozostali - stracili swój dobytek i są tak samo straumatyzowani sytuacją. 


RÓWNE PRAWO DO POMOCY


Otwartość i gotowość niesienia pomocy, jaką Polki i Polacy okazują wobec Ukrainek i Ukraińców są wspaniałe. Jednak takie postawy często nie obejmują osób pochodzenia afrykańskiego i osób czarnych. Słyszymy o sytuacjach, w których czarna kobieta z dzieckiem, szukająca bezpiecznego lokum, jest pominięta, choć ma takie same potrzeby jak jej ukraińska rówieśniczka; czarny mężczyzna jest wyzywany lub bity, a jego ukraiński rówieśnik ma pomoc przy transporcie lub znalezieniu pracy.


Takie doświadczenia dyskryminacji i rasizmu zdarzają się nie tylko na poziomie relacji interpersonalnych; uprzedzenia wobec osób pochodzenia afrykańskiego wpływają na kształt i jakość udzielanego wsparcia, i wówczas stają się problemem instytucjonalnym i systemowym. Z perspektywy osób czarnych, takie doświadczenia potęgują poczucie strachu, niepewności i niebezpieczeństwa spowodowanego wojną oraz przyczyniają się do wtórnej traumy.


Jako kraj członkowski Unii Europejskiej, Polska ma obowiązek zapewnić równe traktowanie wszystkim osobom niezależnie od koloru skóry czy pochodzenia.


Jesteśmy grupą organizacji, stworzonych przez Polki i Polaków pochodzenia afrykańskiego oraz osoby sojusznicze. Przeciwdziałamy dyskryminacji i rasizmowi oraz działamy, aby osoby pochodzenia afrykańskiego miały godne warunki życia i rozwoju nie tylko dzisiaj, ale w perspektywie dalszego życia w Polsce.


NA CO ZBIERAMY PIENIĄDZE?


Rozwijamy systemowe wsparcie dla osób pochodzenia afrykańskiego i osób czarnych, które uciekają przed wojną w Ukrainie, w tym organizujemy następujące formy wsparcia:


- transport z przejść granicznych do większych miast w Polsce,

- zapewnienie bezpiecznego lokum na czas pobytu w Polsce,

- porady prawne i psychologiczne,

- tłumaczenia,

- działania informacyjne i edukacyjne o życiu w Polsce, w tym na temat prawa do edukacji, opieki nad dzieckiem, nauki języka polskiego, dostępem do opieki zdrowotnej,

- monitorowanie przypadków dyskryminacji i nierównego traktowania oraz przeciwdziałanie tym zjawiskom,

- pomoc rzeczowa (np. odzież, jedzenie, itp.),

- pomoc w organizacji przejazdu do rodziny w Europie lub powrotu do kraju pochodzenia.


Dokładając się do zbiórki, pomożesz nam kompleksowo wspierać osoby pochodzenia afrykańskiego uciekającym przed wojną w Ukrainie. Pomożesz z ewakuacją, z zapewnieniem bezpiecznych warunków życia w czasie pobytu w Polsce, oraz z przeciwdziałaniem rasizmowi, który dotyka te osoby zarówno w Ukrainie, jak i w Polsce.


KIM JESTEŚMY? 


Działamy razem jako sześć organizacji, które tworzone są przez osoby pochodzenia afrykańskiego, osoby czarne i osoby queer, a także osoby sojusznicze.


>> Kolektyw Black is Polish

Jesteśmy Polkami afrykańskiego pochodzenia, przyjaźnimy się od lat i prowadzimy na Instagramie profil „Black is Polish”, na którym dzielimy się wiedzą w zakresie: edukacji antydyskryminacyjnej i antyrasistowskiej, inkluzywności rasowej i językowej, feminizmu, ciała oraz historii osób ciemnoskórych.


>> Stowarzyszenie Rodzin Wieloetnicznych Family Voices

Jesteśmy grupą rodzin wieloetnicznych żyjących w Polsce. Naszą wizją jest żeby nasze dzieci były częścią inkluzywnego społeczeństwa, które docenia różnorodność. Naszymi głównymi celami są wzmacnianie naszej społeczności, szerzenie świadomości i wspieranie równości, różnorodności i inkluzywności. 


>> Centrum Intersekcjonalnej Sprawiedliwości (CIS)

Centrum Intersekcjonalnej Sprawiedliwości (CIS) to afropolska inicjatywa poświęcona popularyzowaniu edukacji antyrasistowskiej i czarnego feminizmu, a także holistycznemu uczeniu się, wzmacnianiu czarnej tożsamości i ucieleśnianiu zmiany społeczno-aktywistycznej oraz walki z traumą rasową.


>> Pracownia Antyrasistowska

Jest to grupa osób prowadzących antyrasistowskie działania aktywistyczne, edukacyjne i doradcze w Polsce i w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.


>> Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS)

FRS jest niezależną organizacją pozarządową, której misją jest kształtowanie otwartego społeczeństwa różnorodnego poprzez wspieranie dialogu międzykulturowego i integracji społecznej, przeciwdziałanie dyskryminacji, rozwijanie wiedzy i narzędzi w zakresie integracji społecznej i równego traktowania, oraz wzmacnianie pozycji migrantów, migrantek i społeczności migranckich (empowerment).


>> new visions

Jesteśmy kolektywem edukacyjnym zajmującym się edukacją antydyskryminacyjną, wspierającym społeczności i organizacje w przyjmowaniu nowych praktyk i podejść, by stawały się bardziej sprawiedliwe i inkluzywne. Facylitujemy zmianę społeczną, poprzez tworzenie angażujących, interaktywnych i współczujących przestrzeni edukacyjnych. Nasza praca opiera się na perspektywach queerowo-feministycznych i dekolonialnych.


Zbiórką administruje FRS, decyzje strategiczne podejmują organizacje Black is Polish, CIS i Stowarzyszenie Rodzin Wieloetnicznych przy wsparciu Pracowni Antyrasistowskiej, new visions i FRS.


Matronat:

Matronat medialny nad zrzutką obejmuje Słownik Empatyczny Języka Polskiego.


WYBRANE ŹRÓDŁA INFORMACJI:>> 'Nie-Ukraińcy z Ukrainy. Ostatni w kolejce do pomocy' Norbert Frątczak, Polityka

>> 'Szósty dzień na granicy. Ogrom pomocy, fala rasizmu' Katarzyna Kojzar, Bartosz Rumieńczyk, Marcel Wandas, Anna Mikulska, oko.press

>> 'Nigeria condemns treatment of Africans trying to flee Ukraine' Emmanuel Akinwotu and Weronika Strzyżyńska, The Guardian

>> 'More African students decry racism at Ukrainian borders' Virginia Pietromarchi, Al Jazeera

>> 'Ukraine is seeing an exodus of foreign students, and revenue' Charu Sudan Kasturi Al Jazeera
------------- ENGLISH VERSION -------------


Support Black and Brown people fleeing the war in Ukraine


Since 24 February 2022, over a million people have fled to Poland after the renewed Russian invasion of Ukraine (based on estimates from 04.03.2022). Among them are also Africans, people of African descent, Black and Brown people, who had been living in Ukraine, many of them well established in their lives with families, many as students enrolled in Ukrainian universities.


Yet in the dramatic evacuation from the escalating military conflict, Black and Brown people have faced the additional traumatizing experiences of discrimination and racism. There are well-documented cases of Black and Brown people who were refused transportation to evacuate, separated from other evacuees at the border and made to wait in long lines without shelter, in rain or freezing temperatures and snow. When they do finally cross the border to Poland, tired, cold and hungry, they are not entitled to many of the special forms of support that have been made available to Ukrainians: free train transport to larger cities, free public transport in the cities, free access to healthcare. They have a limited right of stay in Poland, so that rather than rest and recoup after their evacuation, they must work quickly to ensure they do not become undocumented.


The openness and mobilization to help that Poles have demonstrated towards Ukrainians is necessary and heartwarming, but the same attitudes do not always extend to Black and Brown people. We have heard that African women with children do not receive offers of support with accommodation even though they need safe shelter just like Ukrainian women do. African men have been verbally insulted or physically assaulted while their Ukrainian peers receive help with transport and finding work. 


An Equal Right to Aid


This crisis has exposed how access to aid and support, even in the most dramatic of circumstances, can be conditional on skin color and place of origin. Black and Brown people have had to confront discrimination and racism at each stage of the journey while fleeing from the war: getting to and crossing the border to Poland, finding transport from the border to larger cities, securing a safe place to stay, accessing key services such as legal advice, health care, psychological support. The interpersonal, institutional and systemic forms of racism are so tightly interwoven as to appear “normal" in the case of Black and Brown people fleeing the war.


Just like everyone else in this situation, Black and Brown people lost their belongings, homes, and communities. They are fleeing from the same tanks and bombs. But their experiences of racism and discrimination further contribute to the fear, uncertainty and insecurity caused by war, thus compounding the trauma they might already have.


We are a group of organizations created by Poles of African descent and their allies, who are committed to confronting the discrimination and racism that Black and Brown people face in this situation. We are working to ensure that Black and Brown people have dignified living conditions in Poland, so that they can begin the healing process as soon as they cross the border into Poland and start to rebuild their lives in both the short and the longer term.


What will the collected funds be used for?


We are developing complex support for Black and Brown people who are fleeing the war in Ukraine. We help organize the following the following forms of aid:


- transportation from the border areas to larger cities throughout Poland,

- safe accommodation while in Poland,

- legal advice and psychological support,

- translation

- information and educational activities about life in Poland, including about access to education, care for children, Polish language courses, access to healthcare,

- monitoring incidents of discrimination and unequal treatment, and working to counteract these problems,

- material aid (e.g. clothes, food),

- help with organizing transport to join family in other parts of Europe or return to country of origin.


Your support allows us to reach as many as possible with support ranging from immediate help with evacuation and securing safe shelter in Poland, to helping in the process of rebuilding a life in Poland, and the long-term work of counteracting racism and discrimination.


About us

We are six organizations created by people of African descent, Black and Brown and queer people, and their allies:


>> The Black is Polish Collective 

We are a collective of Polish women of African descent, we have been friends for years. Our Instagram “Black is Polish” is a space where we share information and educate about antidiscrimination and antiracism, inclusion, feminism, the body, and Black history.


>> The Association of Multiethnic Families Family Voices

We are a community of multiethnic families living in Poland. Our vision is for our children to be part of an inclusive society where diversity is appreciated. Our main goals are to support our community, spread awareness, and advocate for equality, diversity and inclusion.


>> The Center for Intersectional Justice (Centrum Intersekcjonalnej Sprawiedliwości - CIS)

An Afropolish initiative centered on promoting antiracist education, Black feminism as well as a holistic approach to learning, empowering black identity, embodying change through activism, and addressing racial trauma.


>> The Antiracism Lab

We are a group of activists and professionals involved in antiracist initiatives, educational activities, and consultations in Poland and in other countries across Eastern and Central Europe.


>> The Foundation for Social Diversity (FSD)

The FSD is an independent non-profit organization, whose mission is to develop an open, diverse society by supporting intercultural dialogue and social integration, and by increasing knowledge and developing tools that strengthen equality and empower minorities, migrants and migrant communities.


>> new visions

We are an anti-discrimination education collective, supporting change-makers, communities and organizations to adopt new practices and approaches to become more equitable and inclusive. We facilitate social change by creating engaging, interactive and compassionate educational spaces. Our work is informed by queer-feminist and decolonial perspectives.


The FSD is administering the funds. Strategic decisions are made collectively by the Black is Polish Collective, the Association of Multiethnic Families, and CIS, with support from the FSD, the Antiracism Lab and new visions.


Media partner:

Empathic English Dictionary


More information:

>> 'Nie-Ukraińcy z Ukrainy. Ostatni w kolejce do pomocy' Norbert Frątczak, Polityka

>> 'Szósty dzień na granicy. Ogrom pomocy, fala rasizmu' Katarzyna Kojzar, Bartosz Rumieńczyk, Marcel Wandas, Anna Mikulska, oko.press

>> 'Nigeria condemns treatment of Africans trying to flee Ukraine' Emmanuel Akinwotu and Weronika Strzyżyńska, The Guardian

>> 'More African students decry racism at Ukrainian borders' Virginia Pietromarchi, Al Jazeera

>> 'Ukraine is seeing an exodus of foreign students, and revenue' Charu Sudan Kasturi Al Jazeera------------- VERSION FRANÇAISE -------------


Soutien aux Africains fuyants la guerre en Ukraine


Depuis le 24 Février 2022 plus d’un million de personnes ont fuient vers la Pologne après la nouvelle invasion Russe en Ukraine. Parmi eux, de nombreux sont africains ou d’origine africaine, bien établis et insérés localement avec leurs familles. Certains sont inscrits dans de universités ukrainiennes.


En plus du traumatisme de l’évacuation due à l’escalade du conflit militaire, ces africains et africaines font faces à la discrimination et le racisme. De nombreux cas, preuves à l’appui, font état d’africains dont on a refusé le transport afin d’évacuer les zones de combats. Plusieurs ont été séparés des autres réfugiés et ont été contraints d’attendre dans des files interminables à la frontière, sans abris, sous la pluie ou la neige alors que les températures sont très basses. Une fois la frontière polonaise franchie, fatigués, affamés et transis de froid, ces africains n’ont pas droit à l’assistance dont les réfugiés ukrainiens bénéficient, à savoir : trains gratuits vers les grandes villes, transports urbains gratuits et accès gratuit aux services de santé. Ils ont une autorisation limitée de rester sur le territoire polonais donc au lieu de récupérer du périple, ils doivent rapidement s’organiser pour ne pas devenir sans papier.


L'hospitalité et la main tendue des polonais envers les ukrainiens fait chaud au cœur et est nécessaire mais il n’en est pas toujours de même avec africains. Nous avons eu écho de femmes et enfants africains qui n’ont pas reçus d’opportunités d’hébergement alors que le besoin est le même que celui des femmes ukrainiennes. Des africains, hommes ont été insultés ou agressés alors que leurs homologues ukrainiens reçoivent de l’aide pour se déplacer ou trouver un emploi.


Egalité du droit à l’aide


Cette crise démontre comment même dans des circonstances dramatiques l’accès à et la qualité de l’aide, le support reçu peuvent être conditionnés à la couleur de sa peau. Les africains subissent discrimination et racisme à chaque étape de cette fuite de la guerre : accéder et passer la frontière vers la Pologne, trouver un transport entre la frontière et une grande ville, assurer un hébergement sure, avoir accès à des services cruciaux tels que des conseils en matière de loi, justice, soins sanitaires et support psychologique.


Tout comme d’autres, les africains ont perdu, biens, maisons, et vie en communauté. Ils fuient les mêmes chars et bombardements. L’expérience du racisme et les discriminations contribuent à la peur, l’incertitude et l’insécurité causée par la guerre. Le tout s’ajoute aux traumatismes que ces peuples ont déjà connus.


Nous sommes un collectif d’organisations créent par des Polonais d’origine africaine et leurs partenaires, déterminés à se confronter aux discriminations et racisme auxquels les africains font actuellement face. Nous travaillons pour assurer des conditions de vie dignes en Pologne pour ces africains et s’engagions à aider dans le processus de reconstruire leurs vies sur le court et long terme.


Comment les fonds récoltés vont être utilisés ?

Nous apportons un soutien d’envergure aux africains fuyants la guerre en Ukraine, à savoir:


- transport des zones frontalières aux grandes villes de Pologne,

- hébergement sécurisé sur le territoire polonais,

- conseil en matière de justice et support psychologique,

- aide à la traduction,

- partage d’information et d’activités au sujet de la vie en Pologne, accès à l’éducation, garde d’enfants, cours de langue et accès aux soins médicaux,

- surveillance des incidents de discrimination et tout traitements inégaux ainsi que l'organisation des activités contre ces problèmes,

- fourniture d’aide matérielle (vêtements et nourriture par exemple),

- aide pour rejoindre sa famille en Europe ou retourner dans son pays d’origine.


En supportant notre travail vous nous permettez d’apporter une aide aux africains qui fuient la guerre en Ukraine. Ce qui comprend : une aide immédiate pour quitter l’Ukraine et obtenir un refuge sécurisé en Pologne, sans oublier le processus de reconstruction de leurs vies en Pologne tout en les protégeant du racisme et des discriminations.


Qui sommes-nous?


Nous sommes cinq organisations créent par des Polonais d’origine africaine et leurs partenaires :


>> Le collectif noir est polonais (The Black is Polish Collective)

Nous sommes un collectif de femmes polonaises d’origine africaine, amies de longues date. Nous avons créé ce compte Instagram « Black is Polish » où nous partageons des informations et éduquons le public sur des sujets tels que : anti-discrimination, l’antiracisme, l’inclusion, le féminisme, le corps, et l’histoire africaine.


>> L’association des familles multiethniques (The Association of Multiethnic Families Family Voices)

Nous sommes un rassemblement de familles multiethniques vivant en Pologne. Notre vision est de permettre à nos enfants de vivre dans une société inclusive où la diversité est valorisée. Nos objectifs principaux consiste à soutenir nos communautés, augmenter la prise de conscience et militer pour l’égalité, la diversité et l’inclusion.


>> Le laboratoire antiraciste (The Antiracism Lab)

Nous organisons des initiatives antiracistes, des activités éducatives, des rencontres en Pologne et à travers d’autres pays d’Europe de l’est et d’Europe centrale.


>> La fondation pour la diversité sociale (The Foundation for Social Diversity - FSD)

Fondée en 2007, FSD est une ONG indépendante dont la mission est de développer une société ouverte et diverse par le soutien au dialogue interculturelle, l’intégration sociale et l’accroissement de la connaissance et outils pour renforcer l’égalité, fortifier les minorités, migrants et leurs communautés.


>> nouvelles visions (new visions)

Nous sommes un collectif d’éducation contre les discriminations qui soutient les pouvoir publics et communautés qui adoptent de nouvelles méthodes et approches pour devenir plus équitable et inclusif. Nous participons au changement sociétal en créant et mettant en place des espaces éducatifs libres et interactifs. Notre travail s’inspire de féministe « queer » ainsi que les idées décolonialistes.


------------ Deutschsprachig unten --------------

Wir sind ein Zusammenschluss von fünf Organisationen mit Sitz in Polen, die von Menschen afrikanischer Abstammung, schwarzen Menschen, People of Color sowie queeren Menschen und ihren Verbündeten gegründet wurden. Strategische Entscheidungen über die Verwendung der freundlicherweise gespendeten Mittel werden gemeinsam vom Black is Polish Collective, der Association of Multiethnic Families und CIS getroffen, die alle von Frauen of Color gegründet und geleitet werden. Unterstützt werden wir dabei von der FSD, dem Antiracism Lab und new visions. Die Spendenaktion wird von der Foundation for Social Diversity (FSD) verwaltet, einer 2007 gegründeten Organisation, die über umfangreiche Erfahrungen mit der Verwaltung großer, von der EU und anderen internationalen Organisationen finanzierter Projekte verfügt. Mehr über unsere Organisationen unten.


Schwarze Menschen und People of Color Menschen fliehen vor dem Krieg in der Ukraine


Seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine am 24. Februar 2022 sind über eine Million Menschen nach Polen geflohen. Unter ihnen sind auch Afrikaner:innen, Menschen afrikanischer Abstammung, Schwarze Menschen und People of Color, die in der Ukraine lebten. Viele von ihnen hatten ein geregeltes Leben mit Familien, viele waren als Studierende an ukrainischen Universitäten eingeschrieben.


Bei der dramatischen Evakuierung vor dem eskalierenden militärischen Konflikt waren Schwarze Menschen und People of Color mit zusätzlichen traumatisierenden Erfahrungen von Diskriminierung und Rassismus konfrontiert. Es gibt gut dokumentierte Fälle von Schwarzen Menschen und People of Color, denen der Zugang zu Transportmitteln für die Evakuierung verweigert wurde, die an der Grenze von anderen Evakuierten getrennt wurden und die in langen Schlangen ohne Unterkunft, bei Regen oder eisigen Temperaturen und Schnee warten mussten. Wenn sie schließlich müde, frierend und hungrig die Grenze nach Polen überqueren, haben sie keinen Anspruch auf viele der besonderen Formen der Unterstützung, die den Ukrainer:innen zur Verfügung gestellt werden: kostenloser Zugtransport in größere Städte, kostenlose öffentliche Verkehrsmittel in den Städten, kostenloser Zugang zur Gesundheitsversorgung. Sie haben oft nur ein begrenztes Aufenthaltsrecht in Polen, so dass sie sich nach ihrer Evakuierung nicht ausruhen und erholen können, sondern schnell reagieren müssen, damit sie nicht ohne Papiere bleiben.


Die Offenheit und Hilfsbereitschaft, die die polnische Bevölkerung gegenüber den Ukrainer:innen an den Tag legen, ist notwendig und herzerwärmend, aber diese Einstellung gilt nicht immer auch für Schwarze Menschen und People of Color. Wir haben gehört, dass afrikanischen Frauen mit Kindern keine Unterstützung bei der Unterbringung angeboten wird, obwohl auch sie eine sichere Unterkunft benötigen. Afrikanische Männer wurden verbal beleidigt oder körperlich angegriffen, während ihre ukrainischen Altersgenossen Hilfe beim Transport und bei der Arbeitssuche erhalten.


Ein gleiches Recht auf Hilfe


Die Krise hat gezeigt, dass der Zugang zu Hilfe und Unterstützung selbst in den dramatischsten Fällen von der Hautfarbe und dem Herkunftsort abhängen kann. Schwarze Menschen und People of Color waren auf ihrer Flucht vor dem Krieg in jeder Phase mit Diskriminierung und Rassismus konfrontiert: bei der Anreise und dem Grenzübertritt nach Polen, bei der Suche nach Transportmöglichkeiten von der Grenze in größere Städte, bei der Suche nach einer sicheren Unterkunft und beim Zugang zu wichtigen Dienstleistungen wie Rechtsberatung, Gesundheitsversorgung und psychologischer Unterstützung.


Schwarze Menschen und People of Color haben jedoch ihr Hab und Gut, ihre Häuser und ihre Gemeinschaften genauso verloren, wie alle anderen, die vor dem Krieg fliehen. Sie fliehen vor denselben Panzern und Bomben und leiden unter denselben psychologischen Folgen des Krieges. Rassismus und Diskriminierung tragen weiter zu der durch den Krieg verursachten Angst, Ungewissheit und Unsicherheit bei und verschlimmern das Trauma.


Die zwischenmenschlichen, institutionellen und systemischen Formen der Diskriminierung sind inzwischen so eng miteinander verwoben, dass sie im Fall von Schwarzen Menschen und People of Color, die vor dem Krieg fliehen, "normal" erscheinen.


Wir sind eine Gruppe von Organisationen mit Sitz in Polen, die von Pol:innen afrikanischer Abstammung und ihren Verbündeten gegründet wurden und sich gegen die Diskriminierung und den Rassismus engagieren, denen Schwarze Menschen und People of Color in dieser Situation ausgesetzt sind. Wir setzen uns dafür ein, dass Schwarze Menschen und People of Color in Polen menschenwürdige Lebensbedingungen vorfinden, damit sie nach dem Grenzübertritt mit dem Heilungsprozess beginnen und ihr Leben sowohl kurz- als auch langfristig wieder aufbauen können.


Wie wird Ihre Spende helfen?


Wir entwickeln ein komplexes Unterstützungssystem für schwarze Menschen und People of Color, die vor dem Krieg in der Ukraine fliehen. Wir helfen bei der Organisation von:


- Personentransporten aus den Grenzgebieten in größere Städte in ganz Polen

- sicheren Unterkünften in Polen

- Rechtsberatung und psychologischer Unterstützung

- Übersetzungen

- materieller Hilfe (z. B. Kleidung, Lebensmittel)

- Informations- und Aufklärungsmaßnahmen über das Leben in Polen, u. a. über den Zugang zu Bildung, Kinderbetreuung, Polnischkurse, Zugang zur Gesundheitsversorgung, Beobachtung von Diskriminierungen und Ungleichbehandlungen und Bemühungen, diesen Problemen entgegenzuwirken

- Reisen zu Familienangehörigen in anderen Teilen Europas oder bei der Rückkehr in das Herkunftsland.


Ihre Spende ermöglicht es uns, ein breites Spektrum an Unterstützung anzubieten: von der unmittelbaren Hilfe bei der Evakuierung und der Sicherstellung einer sicheren Unterkunft in Polen bis hin zum langfristigen Prozess des Wiederaufbaus des Lebens in Polen und dem Eintreten gegen Diskriminierung und für Gleichberechtigung.


Über uns

Wir sind ein Zusammenschluss von fünf Organisationen mit Sitz in Polen, die von Menschen afrikanischer Abstammung, Schwarzen Menschen, People of Color sowie queeren Menschen und ihren Verbündeten gegründet wurden:


>> The Black is Polish Collective: Wir sind ein Kollektiv polnischer Frauen afrikanischer Abstammung, wir sind seit Jahren befreundet. Auf unserem Instagram-Kanal "Black is Polish" tauschen wir Informationen aus und klären über Antidiskriminierung und Antirassismus, Inklusion, Feminismus, den Körper und Schwarze Geschichte auf.

>> The Association of Multiethnic Families Family Voices: Wir sind eine Gemeinschaft von multiethnischen Familien, die in Polen leben. Unsere Vision ist es, dass unsere Kinder Teil einer inklusiven Gesellschaft sind, in der Vielfalt geschätzt wird. Unsere Hauptziele sind die Unterstützung unserer Gemeinschaft, die Verbreitung eines Bewusstseins für Diskriminierung und das Eintreten für Gleichheit, Vielfalt und Inklusion.

>> Das Zentrum für intersektionale Gerechtigkeit (Centrum Intersekcjonalnej Sprawiedliwości - CIS): Eine afropolnische Initiative zur Förderung von antirassistischer Bildung, schwarzem Feminismus und einem ganzheitlichen Lernansatz, der die schwarze Identität stärkt, den Wandel durch Aktivismus verkörpert und sich mit rassistischen Traumata befasst.

>> The Antiracism Lab: Wir sind eine Gruppe von Aktivist:innen und Fachleuten, die an antirassistischen Initiativen, Bildungsaktivitäten und Beratungen in Polen und in anderen Ländern Ost- und Mitteleuropas beteiligt sind.

>> Foundation for Social Diversity: Die FSD wurde 2007 gegründet und ist eine unabhängige, gemeinnützige Organisation, deren Aufgabe es ist, eine offene, vielfältige Gesellschaft zu entwickeln, indem sie den interkulturellen Dialog und die soziale Integration fördert, das Wissen erweitert und Instrumente entwickelt, die die Gleichberechtigung stärken und die Rechte von Minderheiten, Migrant:innen und migrantischen Gemeinschaften fördern.

>> new visions: Wir sind ein Kollektiv für Antidiskriminierungsbildung, das Entscheidungsträger:innen, Gemeinschaften und Organisationen dabei unterstützt, neue Praktiken und Ansätze anzuwenden, um gerechter und inklusiver zu werden. Wir erleichtern den sozialen Wandel, indem wir ansprechende, interaktive und mitfühlende Bildungsräume schaffen. Unsere Arbeit ist von queer-feministischen und dekolonialen Perspektiven geprägt.


Die FSD verwaltet die Mittel. Strategische Entscheidungen werden gemeinsam vom Black is Polish Collective, der Association of Multiethnic Families und CIS getroffen, mit Unterstützung der FSD, des Antiracism Lab und new visions.

English below:

Support Black and Brown people fleeing the war in Ukraine


Since 24 February 2022, over a million people have fled to Poland after the renewed Russian invasion of Ukraine (based on estimates from 04.03.2022). Among them are also Africans, people of African descent, Black and Brown people, who had been living in Ukraine, many of them well established in their lives with families, many as students enrolled in Ukrainian universities.


In the dramatic evacuation from the escalating military conflict, Black and Brown people have faced the additional traumatizing experiences of discrimination and racism. There are well-documented cases of Black and Brown people who were refused transportation to evacuate, separated from other evacuees at the border and made to wait in long lines without shelter, in rain or freezing temperatures and snow. When they do finally cross the border to Poland, tired, cold and hungry, they are not entitled to many of the special forms of support that have been made available to Ukrainians: free train transport to larger cities, free public transport in the cities, free access to healthcare. They have a limited right of stay in Poland, so that, rather than rest and recoup after their evacuation, they must work quickly to ensure they do not become undocumented.


The openness and mobilization to help that Poles have demonstrated towards Ukrainians is necessary and heartwarming, but the same attitudes do not always extend to Black and Brown people. We have heard that African women with children do not receive offers of support with accommodation even though they need safe shelter just like Ukrainian women. African men have been verbally insulted or physically assaulted while their Ukrainian peers receive help with transport and finding work. 


An Equal Right to Aid


This crisis has exposed how access to aid and support, even in the most dramatic of circumstances, can be conditional on skin color and place of origin. Black and Brown people have had to confront discrimination and racism at each stage of the journey while fleeing from the war: getting to and crossing the border to Poland, finding transport from the border to larger cities, securing a safe place to stay, accessing key services such as legal advice, health care, psychological support. The interpersonal, institutional and systemic forms of racism are so tightly interwoven as to appear “normal" in the case of Black and Brown people fleeing the war.


Yet just like everyone else escaping the war, Black and Brown people lost their belongings, their home, and communities. They are fleeing from the same tanks and bombs. Their experiences of racism and discrimination further contribute to the fear, uncertainty and insecurity caused by war, to then compound the trauma they have already experienced.


We are a group of organizations created by Poles of African descent and their allies, who are committed to confronting the discrimination and racism that Black and Brown people face in this situation. We are working to ensure that Black and Brown people have dignified living conditions in Poland, so that they can begin the healing process as soon as they cross the border into Poland and start rebuilding their lives in both the short and the longer term.


What will the collected funds be used for?


We offer complex support for Black and Brown people who are fleeing the war in Ukraine, including:


- transportation from the border areas to larger cities throughout Poland,

- safe accommodation while in Poland,

- legal advice and psychological support,

- translation

- information and educational activities about life in Poland, including about access to education, care for children, Polish language courses, access to healthcare,

- monitoring incidents of discrimination and unequal treatment,

- material aid (e.g. clothes, food),

- help with organizing transport to join family in other parts of Europe or return to country of origin.


By supporting our work, you enable support to Black and Brown people fleeing the war in Ukraine, from the immediate help with evacuation and securing safe shelter in Poland, to help in the process of rebuilding their lives, and the long-term work of counteracting racism and discrimination.


About us

We are five organizations created by people of African descent, Black and Brown and queer people, and their allies:


>> The Black is Polish Collective, www.instagram.com/blackispolish 

We are a collective of Polish women of African descent, we have been friends for years. Our Instagram “Black is Polish” is a space where we share information and educate about antidiscrimination and antiracism, inclusion, feminism, the body, and Black history.


>> The Association of Multiethnic Families Family Voices, www.familyvoices.pl 

We are a community of multiethnic families living in Poland. Our vision is for our children to be part of an inclusive society where diversity is appreciated. Our main goals are to support our community, spread awareness, and advocate for equality, diversity and inclusion.


>> The Antiracism Laboratory

We are a group of activists and professionals involved in antiracist initiatives, educational activities, and consultations in Poland and in other countries across Eastern and Central Europe.


>> The Foundation for Social Diversity (FSD), www.frs.org.pl

The FSD is an independent non-profit organization, whose mission is to develop an open, diverse society by supporting intercultural dialogue and social integration, and by increasing knowledge and developing tools that strengthen equality and empower minorities, migrants and migrant communities.


>> new visions, www.newvisions.me

We are an anti-discrimination education collective, supporting change-makers, communities and organizations to adopt new practices and approaches to become more equitable and inclusive. We facilitate social change by creating engaging, interactive and compassionate educational spaces. Our work is informed by queer-feminist and decolonial perspectives.


More information:

>> https://www.theguardian.com/world/2022/feb/28/nigeria-condemns-treatment-africans-trying-to-flee-ukraine-government-poland-discrimination 

>> https://www.aljazeera.com/news/2022/3/2/more-racism-at-ukrainian-borders 

>> https://www.aljazeera.com/economy/2022/3/1/ukraine-sees-an-exodus-of-foreign-students-and-revenue?fbclid=IwAR2GMEZd-V_dwzQZ_tAMl6gDUHCcbTg11qiC55N-CCrqFAD6SlXvFNH8EKY

>> https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/2156541,1,nie-ukraincy-z-ukrainy-ostatni-w-kolejce-do-pomocy.read 

>>https://oko.press/szosty-dzien-na-granicy-ogrom-pomocy-fala-rasizmu/

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 515

preloader

Komentarze 19

 
2500 znaków
 • JA
  Janet Antone

  Love from First Nations kin

  1 000 zł
 • SA
  S.Jane Art

  It might not be a ton, but I hope this helps your efforts! Thank you for helping these people during a terrible time.

  💙 Funds from my print sales for @printmakingasresistance 💙

  426,07 zł
 • RC
  Rosie Cain

  Donation raised through a joint fundraiser for Ukraine aid. We hope this helps to support your important work.

  1 417 zł
 • KA
  Krista A

  Thanks for your important work.

  200 zł
 • GH
  Grayson Hutchings

  You're doing good work

  404,73 zł