id: z9pn8z

40 Lecie 7 Harcerskiej Drużyny Czerwonych Beretów im. Gen. Stanisława Sosabowskiego w Lęborku

40 Lecie 7 Harcerskiej Drużyny Czerwonych Beretów im. Gen. Stanisława Sosabowskiego w Lęborku

Nasi użytkownicy założyli 1 016 599 zrzutek i zebrali 1 065 221 416 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

 7 Harcerska Drużyna Czerwonych Beretów imienia generała brygady Stanisława Sosabowskiego z Hufca ZHP Lębork jest drużyną o specjalności patriotyczno-obronnej, która powstała w 1959 roku. Specjalność obronną „Czerwone Berety” przyjęła w 1965 roku. W obecnym kształcie (zastępy, barwy, bohater drużyny, symbolika) działa od 1982 roku. 25 czerwca 1983 drużyna przyjęła imię Gen. Stanisława Sosabowskiego.

W ramach specjalności obronnej drużyna uczestniczy w szkoleniach spadochronowych (do końca 2022 r. w szeregach jej członków zostało wyszkolonych 49 skoczków spadochronowych) oraz w zajęciach ze wspinaczki, pierwszej pomocy przedmedycznej, musztry, terenoznawstwa, strzelania, zajęciach survivalowych, biegach terenowych i bytowaniu. Członkowie drużyny dwukrotnie uczestniczyli w Ogólnopolskich Zawodach Sportowo-Obronnych o „Puchar Ministra Obrony Narodowej i Szefa Sztabu Generalnego, Centralnych Manewrach Techniczno-Obronnych. Zwyciężali w 100 km Rajdach „Harpagan”. Harcerze z drużyny służą dzisiaj w różnych formacjach m in. w jednostkach „Grom”, „Formoza”, oddziałach antyterrorystycznych Policji i jednostkach wojskowych. Uczestniczyli w misjach poza granicami Państwa w Libanie, Bośni, Iraku i Afganistanie.

Przez wiele lat drużyna organizowała Ogólnopolskie Jesienne Gry Polowe przeznaczone dla harcerzy starszych, podczas której prezentowane były różnorodne formy pracy w drużynach starszoharcerskich (gra terenowa – sprawdzająca sprawność fizyczną i wiedzę harcerską, zawody strzeleckie, szkolenie z samoobrony, jazda konna, techniki porozumiewania się, wspinaczka alpinistyczna, wiedzy o spadochroniarstwie, łączności, paralotniarstwie i baloniarstwie, Impreza na Orientację, bytowanie. Nawiązaniem do tradycji patriotycznych były wystawy poświęcone gen. S. Sosabowskiemu i przedstawiające historię walk polskich spadochroniarzy np. poprzez inscenizacje bitwy pod Arnhem.

Ważnym i nieodłącznym elementem harcerskiej pracy jest służba na rzecz środowiska lokalnego. Harcerze z drużyny czynnie włączali się w organizację i uczestnictwo:

- Harcerskich Festynów Rodzinnych organizowanych dla mieszkańców Lęborka;

- Finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Lęborku;

- „Wesołej Zimy w Mieście” - cyklu imprez dla dzieci, które spędzały ferie zimowe w miejscu zamieszkania;

- Pomocy ofiarom powodzi (zbiórka odzieży, środków czystości, pieniędzy w 1997 roku), udział w Akcji Zeszyt;

- Akcji „Zostań Świętym Mikołajem” organizowanej od 1999 roku. Polegającej na zbieraniu darów na paczki dla dzieci z ubogich rodzin. Paczki są przygotowywane w hufcu i dostarczane przez harcerskich Mikołajów przed Bożym Narodzeniem;

- Zawodach Pływackich o Puchar Komendanta Hufca Lębork organizowanie na Miejskiej Pływalni Rafa od 2003 roku. Zwycięzcy zawodnicy reprezentowali hufiec na Zawodach Pływackich Chorągwi Gdańskiej i Zawodach ZHP w Bydgoszczy;

- Przekazywanie Betlejemskiego Światełka Pokoju sympatykom harcerstwa i ludziom dobrej woli.


W swojej działalności drużyna realizuje program, w którym duży nacisk kładzie się na kształtowanie postaw patriotycznych.

Bohater drużyny jest generał brygady Stanisław Sosabowski.

Jesienią 1982 roku, w stanie wojennym, harcerze z 7 Harcerskiej Drużyny Czerwonych Beretów z Lęborka postanowili przyjąć za bohatera drużyny generała Stanisława Sosabowskiego twórcę i bojowego dowódcę 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej. Zbierali, bardzo skromne w tamtym czasie, materiały źródłowe. Podróżując po Polsce poszukiwali weteranów 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej, przeprowadzali wywiady. Spotkali się m. in. z płk. Janem Olimpiuszem Kamińskim zastępcą dowódcy brygady i bohaterem bitwy pod Mokrą 1939r., płk. Władysławem Stasiakiem oficerem sztabu 1 SBS i współtwórcą 6 Pomorskiej Dywizji Powietrznodesantowej, mjr. Jerzym Dyrdą oficerem łącznikowym i adiutantem gen. Sosabowskiego oraz cichociemnymi m. in. Alfredem Paczkowskim „Wanią, przyjacielem por. Jana Piwnika „Ponurego”-dowódcy brawurowej akcji rozbicia więzienia w Pińsku w dniu 18 stycznia 1943 i uwolnienia „Wani, Stanisławem Jankowskim „Agatonem” kierownikiem Wydziału Legalizacji i Techniki w Oddziale II Komendy Głównej AK i jedyną kobietą Cichociemną Elżbietą Zawacką legendarną „Zo”.

25 czerwca 1983 r., jako jedna z pierwszych drużyn harcerskich w Polsce, 7 Harcerska Drużyna Czerwonych Beretów z Lęborka przyjęła imię generała Stanisława Sosabowskiego. Na nadanie imienia drużynie przyjechała 27 Łódzka Drużyna Spadochronowa im. gen. St. Sosabowskiego z drużynowym Jackiem Dziedzielą, a ze Skawiny drużynowy harcmistrz Andrzej Woźniczka z harcerzami z 139 Harcerskiej Drużyny Spadochronowej im. Bohaterów spod Arnhem. Druh Andrzej nieprzerwanie od 1968 r. do dnia dzisiejszego, niezłomnie uczestniczy w uroczystościach związanych z generałem, jego spadochroniarzami i Cichociemnymi. Od druha Andrzeja harcerze dowiedzieli się o wrześniowych, corocznych, nieoficjalnych, skromnych uroczystościach na warszawskich Powązkach pod pomnikiem 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej i Cichociemnych. Harcerze uczestniczyli w tych obchodach w rocznicę bitwy pod Arnhem, (po raz pierwszy 17 września 1983 roku), a w lutym w uroczystościach rocznicy pierwszego skoku Cichociemnych do Kraju. Odwiedzali również grób swojego patrona generała Sosabowskiego.

W 1986r. lęborscy harcerze nawiązali kontakt z emigracyjnym Związkiem Polskich Spadochroniarzy z siedzibą w Londynie. Wspólnie z kilkoma innymi drużynami harcerskimi m. in. ze Skawiny, Łodzi, Wronek i Kielc kultywującymi pamięć gen. Sosabowskiego, i spadochroniarzy walczących na zachodzie założyli „Klub Pikującego Orła”.

W 1989 r. Pani Cora Baltussen, która w 1944 r. opiekowała się polskimi spadochroniarzami i całe życie poświęciła na upamiętnienie i uhonorowanie bohaterstwa polskich spadochroniarzy, a także samego gen. Stanisława Sosabowskiego, która założyła Komitet Driel – Polen zaprosiła, wraz z emigracyjnym środowiskiem spadochroniarzy, w 45 rocznicę bitwy pod Arnhem do Holandii czterech drużynowych z Lęborka (hm. Krzysztof Siwka), Skawiny, Kielc i Wronek. Drużynowi otrzymali proporce poświęcone w Kościele w Driel, w miejscu walki w 1944r. polskich spadochroniarzy. Proporzec dla lęborskiej 7 Harcerskiej Drużyny Czerwonych Beretów ufundowało Koło Związku Polskich Spadochroniarzy z Sheffield w Anglii. Od tego czasu, co pięć lat, lęborscy harcerze uczestniczą w holenderskich obchodach bitwy pod Arnhem, z udziałem królowej Holandii Beatrix, króla Wilhelma Aleksandra, brytyjskiego księcia Karola, premiera Holandii i Polski oraz Prezydenta RP.

Przez wiele lat harcerze z 7 Harcerskiej Drużyny Czerwonych Beretów im. gen. Stanisława Sosabowskiego z Lęborka, w rocznicę bitwy pod Arnhem, organizują Ogólnopolską Jesienną Grę Polową. W trakcie gry przy pomocy wystaw, inscenizacji oraz prelekcji popularyzują historię dzielnego gen. Stanisława Sosabowskiego i żołnierzy 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej.

W 2007 roku, na wniosek lęborskich harcerzy, Rada Miasta Lęborka przyjęła uchwałę o nazwaniu w Lęborku jednej z ulic imienia Generała Sosabowskiego.

Jesienią 2007r. harcerze zorganizowali Ogólnopolską Jesienną Grę Polową z różnorodnymi pokazami m. in. zjazdy na linach ze śmigłowców, pokazy służb specjalnych GROM, oddziałów antyterrorystycznych, Straży Granicznej i BOR, pokazami pirotechnicznymi w wykonaniu grup antyterrorystycznych, prezentacją śmigłowca Sokół, pokazami sportowego strzelania dynamicznego oraz pokazem Grupy Rekonstrukcji Historycznych. W lęborskim Muzeum zorganizowano wystawę „Generał Sosabowski i 1 Polska Samodzielna Brygada Spadochronowa” (ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie i Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi), oraz wystawę „Odznaki i emblematy jednostek spadochronowych i specjalnych świata” z prywatnych zbiorów druha Jana Strynowicza.

Zwieńczeniem Ogólnopolskiej Jesiennej Gry Polowej w 2007 r. była uroczystość nadania sztandaru dla 7 Harcerskiej Drużyny Czerwonych Beretów ufundowanego przez byłych harcerzy. Gościem honorowym był porucznik Stanisław Kowalczyk-Kowalewski, żołnierz brygady spadochronowej generała Sosabowskiego, uczestnik kampanii wrześniowej 1939, bitwy o Narvik w 1940 roku oraz bitwy pod Arnhem w 1944 r. Aby uczcić poległych spadochroniarzy nad głowami zebranych przeleciał samolot PZL M28B Bryza.

Z okazji tej doniosłej uroczystości lęborscy harcerze otrzymali z Portugalii wzruszający list od wnuka gen. Sosabowskiego. „… W imieniu rodziny Sosabowskich serdecznie Wam dziękuję za to, co robicie dla podtrzymania pamięci o moim Dziadku i jego żołnierzach. Obraliście mojego dziadka za patrona w czasach, gdy nie tak chętnie patrzono na bohaterów walk o wolność z Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Byliście jednymi z pierwszych, dlatego mój dziadek już dawno przestał być tylko moim, ale stał się przede wszystkim Waszym dziadkiem…” St. Sosabowski-wnuk.

W 2012 roku harcerze z drużyny zorganizowali dla mieszkańców Lęborski Tydzień Pamięci o Generale Stanisławie Sosabowskim. Odbyły się bezpłatne pokazy filmu „Honor Generała” i prezentacji „Stanisław Sosabowski – Tobie Ojczyzno” dla młodzieży szkolnej. Film obejrzało ok. 1.530 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Lęborka Nowej Wsi i Wicka. Zorganizowano wystawę fotograficzną o generale Sosabowskim. Tydzień obchodów zakończono uroczystą Mszą Świętą w intencji poległych spadochroniarzy 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej i gen. Stanisława Sosabowskiego.

W 65 rocznicę bitwy pod Arnhem harcerze z lęborskiej 7 Harcerskiej Drużyny Czerwonych Beretów rozsypali na grobach polskich spadochroniarzy na cmentarzu w Oosterbeek w Holandii ziemię przywiezioną z Polski z warszawskich Powązek.

Aby dla następnych pokoleń pozostawić pamięć o niezwykłym generale, 21 czerwca 2016 r. harcerze z drużyny zawiązali Społeczny Komitet Budowy Pomnika generała brygady Stanisława Franciszka Sosabowskiego w Lęborku.

Uroczystości odsłonięcia pomnika w Lęborku odbyła się w dniu 7 października 2017 roku. Gośćmi honorowymi byli: Dorota Sosabowska – wdowa po wnuku generała – Stanie Sosabowskim, która przyjechała z Portugalii oraz starszy strzelec Alfons Trocki, jeden z ostatnich żyjących żołnierzy 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej


Co roku pod pomnikiem generała Stanisława Sosabowskiego w Lęborku drużyna organizuje Capstrzyk Niepodległości, który wpisany został w oficjalny program miejskich obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

7 Harcerska Drużyna Czerwonych Beretów imienia generała brygady Stanisława Sosabowskiego z Hufca ZHP Lębork organizowała, i uczestniczyła w szeregu przedsięwzięciach popularyzujących pamięć generała Stanisława Sosabowskiego i spadochroniarzy 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej:

Ø Przyjęciu przez 7 Harcerską Drużynę Czerwonych Beretów imię generała Stanisława Sosabowskiego (25.06.1983);

Ø Obchodach 39 rocznicy Bitwy pod Arnhem na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach (17.09.1983)

Ø Obchodach 40 rocznicy Bitwy pod Arnhem Łódź – Warszawa /Cmentarz Wojskowy na Powązkach (6-7.10.1984)

Ø Uroczystym odsłonięciu tablicy pamiątkowej poświęconej 1 Samodzielnej Brygadzie Spadochronowej w Częstochowie na Jasnej Górze (9.09.1985).

Ø Obchodach 45 rocznicy pierwszego skoku spadochronowego Cichociemnych do okupowanej Polski, Warszawa – Cmentarz Wojskowy na Powązkach (16.02.1986)

Ø Zlocie w Warszawie z okazji 45 rocznicy powstania I Samodzielnej Brygady Spadochronowej/ Cmentarz Wojskowy na Powązkach (12.10.1986)

Ø Obchodach 43. Rocznicy Bitwy pod Arnhem – Warszawa /Cmentarz Wojskowy na Powązkach 27.09.1987

Ø Wykładów w Zespole Szkół Mechanicznych na temat historii I Samodzielnej Brygady Spadochronowej i Cichociemnych

Ø Ogólnopolskich Jesiennych Gier Polowych w rocznice Bitwy pod Arnhem ( w latach 1987-2019)

Podczas Jesiennych Gier Polowych odbywały się wystawy, kominki poświęcone generałowi Stanisławowi Sosabowskiemu i 1 Polskiej Samodzielnej Brygadzie Spadochronowej, oraz inscenizacje bitwy pod Arnhem.

Ø IV Zlocie Spadochronowych Drużyn Harcerskich (24.09.1988)

Ø Obchodach 44 rocznicy Bitwy pod Arnhem na Powązkach w Warszawie /Cmentarz Wojskowy na Powązkach (25.09.1988)

Ø Obchodach 45 rocznicy I-go skoku Cichociemnych do Polski, Warszawa – Cmentarz Wojskowy na Powązkach (19.02.1989)

Ø Odsłonięciu tablicy poświęconej 1 Samodzielnej Brygadzie Spadochronowej w Bazylice Mariackiej w Gdańsku (1.09.1989)

Ø Obchodach 45 rocznicy Bitwy pod Arnhem i poświęceniu proporca dla drużyny w kościele w Driel w Holandii ( 15.09.1989) ufundowanego przez Związek Spadochroniarzy Polskich koło Shelffied w Anglii. (10-19. 09.1989)

Ø Obchodach 45 rocznicy Bitwy pod Arnhem w Warszawie /Cmentarz Wojskowy na Powązkach (24.09.1989)

Ø Wyjazdu delegacji drużyny do Holandii na zaproszenie Pani Cory Baltussen i organizacji Driel – Polen. Spotkania z weteranami. Udział w mszy św. w kościele w Driel i złożenie kwiatów przed pomnikiem polskich spadochroniarzy (13-27.07.1991)

Ø Wyjazdu reprezentacji drużyny na obchody 60 rocznicy Bitwy pod Arnhem do Holandii, w których brali udział m. in. Marszałek Sejmu RP, Królowa Holandii Beatrix i Brytyjski Książe Karol (09.2004)

Ø Wniosku harcerzy z drużyny o nadaniu w Lęborku nowej drodze nazwy:- ulica Gen. Sosabowskiego. Rada Miejska w Lęborku podjęła uchwałę w dniu 31.05.2007.

Ø Nadaniu sztandaru 7 Harcerskiej Drużyny Czerwonych Beretów z udziałem m.in. por. Stanisława Kowalczyka-Kowalewskiego żołnierza 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej uczestnika Wojny Obronnej 1939r., bitwy o Narwik, bitwy pod Arnhem (7.10.2007)

Ø Wystawy w Muzeum w Lęborku „Generał Stanisław Sosabowski i 1 Polska Samodzielna Brygada Spadochronowa” – zbiory Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie i Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi (7.10.2007)

Ø Lęborskiego Tygodnia Pamięci o generale Stanisławie Sosabowskim (17-23.09.2012) w trakcie, którego zorganizowano:

1. Odsłonięcie przez harcerzy tabliczek z nazwą ul. Gen. Sosabowskiego na Osiedlu Harcerzy w Lęborku w dniu 17 września 2012 r.

2. Projekcję filmu „Honor Generała” – film o generale Stanisławie Sosabowskim w reżyserii i według scenariusza Joanny Pieciukiewicz w kinie „Fregata” w dniach 18 – 21 września 2012r. dla zorganizowanych grup szkolnych dla ok. 1.200 dzieci i młodzieży.

3. Projekcję filmu „Honor Generała” – w kinie „Fregata” w dniu 22 września 2012r. dla mieszkańców Lęborka.

4. Wyświetlenie prezentacji multimedialnej „Stanisław Sosabowski – Tobie Ojczyzno” w kinie „Fregata” w dniach 18 – 22 września 2012r.

5. Przekazanie przez harcerzy mieszkańcom ulicy generała Sosabowskiego w Lęborku prezentacji multimedialnej „Stanisław Sosabowski – Tobie Ojczyzno”.

6. Wydanie i przekazanie szerokiej publiczności bezpłatnej publikacji o gen. Stanisławie Sosabowskim.

7. Mszę Świętą w intencji gen. Stanisława Sosabowskiego i poległych żołnierzy 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej w Diecezjalnym Sanktuarium Św. Jakuba Apostoła w Lęborku 23 września 2012r .

8. Wystawę zdjęć Generał Sosabowski patron 7 Harcerskiej Drużyny Czerwonych Beretów z Lęborka 1982-2012- w kinie „Fregata” w dniach 20 – 23 września 2012r. oraz w Urzędzie Miejskim i w Starostwie Powiatowym w Lęborku.

Ø Projekcji filmu „Honor Generała” wraz z pogadanką na temat 1 SBS – w Wicku dla młodzieży gimnazjalnej (09.2012)

Ø Wyjazdu 25 harcerzy z drużyny do Holandii na obchody 70. rocznicy Bitwy pod Arnhem (17-22.09.2014) z udziałem m.in. Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego oraz holenderskiego króla Wilhelma Aleksandra

Ø Wyjazdu 12 harcerzy do Holandii na obchody 71. rocznicy Bitwy pod Arnhem (16-21.09.2015)

Ø Powołania SPOŁECZNGO KOMITETU BUDOWY POMNIKA GENERAŁA BRYGADY STANISŁAWA FRANCISZKA SOSABOWSKIEGO W LĘBORKU (21.06.2016)

Ø Wywieszenia na ulicy Staromiejskiej w Lęborku baneru 2016 ROKIEM CICHOCIEMNYCH – pamiętamy (wrzesień 2016)

Ø Udziału reprezentacji drużyny w pogrzebie w Warszawie instruktora Cichociemnych gen. Alfonsa Maćkowiaka (23.09.2017)

Ø Lęborskich Dni Pamięci o generale Stanisławie Sosabowskim, na które składały się:

1.     Wystawa fotografii w instytucjach i urzędach „Generał Stanisław Sosabowski patronem harcerskich drużyn”.

2.     Przekazanie mieszkańcom Lęborka ulotek informujących o Lęborskich Dniach Pamięci o gen. Stanisławie Sosabowskim i publikacji historycznej autorstwa Krzysztofa Siwki popularyzującej postać generała.

3.     Prelekcja Krzysztofa Siwki z Muzeum w Lęborku w Klubie Biblioteki Miejskiej „Historia generała Stanisława Sosabowskiego”.

4.     Wmurowanie urny z ziemią z pól bitewnych generała Stanisława Sosabowskiego w 50 rocznicę śmierci generała. Ziemia została pobrana z pól bitewnych: warszawskiego Grochowa (1939), Arnhem (1944), jak też z miejsca spoczynku gen. Sosabowskiego na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie i z byłego cmentarza (obecnie Memorialnyj Park), na którym pochowano Jego rodziców, w dawnym Stanisławowie (obecnie Iwano-Frankiwsk na Ukrainie), miejscowości urodzenia Generała.

5.     Wernisaż wystawy „Generał Stanisław Sosabowski twórca i dowódca 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej” w Muzeum w Lęborku. Wystawę zorganizowano ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz prywatnych zbiorów Jacka Dziedzieli z Łodzi, Dariusza Krakowiaka ze Szczecina i pamiątek rodzinnych państwa Białoskórskich z Lęborka. Krzysztof Siwka był kuratorem wystawy.

6.     Projekcja filmu „Honor Generała” w reżyserii Joanny Pieciukiewicz dla ok. 1.000 uczniów lęborskich szkół w kinie „Fregata”. Projekcję każdego filmu poprzedzał wykład o gen. Sosabowskim wygłoszony przez Krzysztofa Siwkę.

7.     Piknik Militarno – Historyczny dla mieszkańców Lęborka.

8.     Projekcja filmu „Honor Generała” w kinie „Fregata”. Spotkanie autorskie z reżyserką filmu Joanną Pieciukiewicz.

9.     Msza Święta w Diecezjalnym Sanktuarium Św. Jakuba Apostoła w Lęborku w intencji generała Stanisława Sosabowskiego i żołnierzy 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej.

10. Odsłonięcie pomnika generała brygady Stanisława Sosabowskiego przy ulicy Armii Krajowej 16 w Lęborku. Pomnik odsłoniła Dorota Sosabowska – wdowa po wnuku generała Stanie Sosabowskim, która przyjechała z Portugalii, oraz starszy strzelec Alfons Trocki, jeden z ostatnich żyjących żołnierzy 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej w asyście Konrada Chmiela – przewodniczącego Społecznego Komitetu Budowy Pomnika gen. Stanisława Sosabowskiego w Lęborku i Krzysztofa Siwka – zastępcy przewodniczącego.

Ø Harcerskiego Capstrzyku Niepodległości pod pomnikiem generała Stanisława Sosabowskiego w Lęborku (10 listopada 2017)

Ø Zorganizowania w ramach Nocy Muzeów 2018 wystawy poświęconej 1 Samodzielnej Brygadzie Spadochronowej ze zbiorów Jacka Dziedzieli z Łodzi i Piotra Bieniewskiego z Sopotu (19.05.2018)

Ø Przyjazdu do Lęborka w pierwszą rocznicę odsłonięcia pomnika generała Stanisława Sosabowskiego 97 letniego starszego strzelca Alfonsa Trockiego - weterana 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej (7.10.2018)

Ø Capstrzyku Niepodległości w wigilię 100 lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości (10.11.2018)

Ø Wyjazdu 70 osobowej reprezentacja lęborskich harcerzy i instruktorów z lęborskiej 7 Harcerskiej Drużyny Czerwonych Beretów im. generała Stanisława Sosabowskiego oraz sympatyków historii do Holandii na obchody 75 rocznicy Market Garden z udziałem m.in. następcy brytyjskiego tronu Karola, księcia Walii. (19-22.09.2019)

Ø Przyjazdu do Lęborka w drugą rocznicę odsłonięcia pomnika generała Stanisława Sosabowskiego 97 letniego starszego strzelca Alfonsa Trockiego - weterana 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej (7.10.2019)

Ø Posadzenia tulipanów o nazwie „Generał Sosabowski” przez harcerzy z lęborskiej 7 Harcerskiej Drużyny Czerwonych Beretów w rocznicę śmierci generała Sosabowskiego (25 września 2019)

Ø Capstrzyku Niepodległości pod pomnikiem generała Stanisława Sosabowskiego w Lęborku w wigilię 101 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości (10 listopada 2019)

Ø Symbolicznym odsłonięciu tablicy z nazwą „Cichociemnych Spadochroniarzy AK” z inicjatywy lęborskiej 7 Harcerskiej Drużyny Czerwonych Beretów w rocznicę wybuchu II wojny światowej na nowo wybudowanym rondzie przy ulicy Wojska Polskiego i Dworcowej w Lęborku (1.09.2020)

Ø Capstrzyku Niepodległości pod pomnikiem generała Stanisława Sosabowskiego w Lęborku w wigilię 101 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości (10.11.2020).

Ø Wyprawie Pamięci do Warszawy na Cmentarz Wojskowy na Powązkach 17 osobowej reprezentacji drużyny z okazji 80. Rocznicy powstania 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej (24-26.09.2021).

Ø Capstrzyku Niepodległości pod pomnikiem generała Stanisława Sosabowskiego w Lęborku w wigilię 102 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości (10.11.2021).

Przydatne linki 1

Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 28

 
Dane ukryte
ukryta
TO
Tomasz
100 zł
 
Dane ukryte
ukryta
HK
Hania
ukryta
MB
Mariola Bez
50 zł
 
Dane ukryte
500 zł
JS
Jacek Sycha
100 zł
LB
Leszek Bieliński
400 zł
JS
Jan Strynowicz
KS
Krzysztof Siwka
Zobacz więcej

Komentarze

 
2500 znaków
Zrzutka - Brak zdjęć

Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!