id: zgr29y

Help Refugees from Ukraine /Wsparcie Dla Naszych Braci z Ukrainy

Help Refugees from Ukraine /Wsparcie Dla Naszych Braci z Ukrainy

Nasi użytkownicy założyli 1 177 056 zrzutek i zebrali 1 229 194 648 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Aktualności2

 • Podsumowanie pracy sztabu klubmozliwosci.org w zakresie wsparcia uchodźców z Ukrainy w biurze mws.org.pl na dzień 01.03.2022

  🇺🇦🇵🇱

  ☎️Od piątku 26.02 pracujemy w trybie 24/7 – telefon do sztabu 725 610 475

  🔥Pracujemy w czasach kryzysowych, w których nie ma prawidłowych rozwiązań. Jednak dzięki wielkiemu zaangażowaniu osób w sztabie, codziennie podnosimy skuteczność tych działań, jednocześnie wspierają inne organizacje które dopiero dołączają do działań.


  Działamy w nastepujących miejscach:


  – Koszykowa 24/12 – Sztab

  – Nowowiejska 37b – Schronisko

  – Jadwisin – Schronisko

  – Tomaszów Lubelski – Punkt koordynacyjny na granicy

  🕊️50 ochotników ukraińskich zostało wyposażono i przetransportowane do granicy, gdzie następnie wyruszą do obrony kraju.

  🏘️zapewniliśmy ponad 300 miejsc bezpiecznego schronienia oraz transportu dla ponad 500 osób

  🚌wysłany transport 15 autobusów oraz prawie 80 przejazdów samochodów osobowych

  ⛑️Zebraliśmy prawie 2000 kilogramów. Co kilka godzin przekazujemy artykuły pierwszej potrzeby do:

  – miast ukraińskich

  – uchodźców czekających na przekroczenie granicy

  – uchodźców w punktach recepcyjnych w RP

  – schronisk na terenie Mazowsza


  Niezmiernie dziękujemy następującym osobom za zapewnienie bezpiecznego zakwaterowania:


  ▫️Dorota Stegienka

  ▫️Grzegorz Wysocki

  ▫️Artur Borkowski

  ▫️Sylwester Osiński

  ▫️Igor Rozpodnuk

  ▫️Adam Kopczyński

  ▫️Marek Stefański

  ▫️Monika Kubiak

  ▫️Adam Kloch

  ▫️Robert Pinda


  Chcemy wyrazić szczególne podziękowania dla Korporacji Akademickiej Arkonia za włączenie się w akcję oraz udostępnianie zasobów w danej inicjatywie.


  RAZEM POWSTRZYMAJMY CIERPIENIE LUDZI!

  0Komentarzy
   
  2500 znaków

  Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

  Czytaj więcej
Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Opis zrzutki

З причини війни на Україні, через агресію Россії, Klub „Możliwości” розпочинає збір коштів на допомогу наших земляків, які зараз евакуюються до Польші, українцям в атакованих містах, а також нашим військовим. Klub „Możliwości” за протягом цього часу вже встиг зібрати біля 15 тон гуманітарної допомоги біженцям в Польші і на кордоні з Польшою, допомогли 25 охочим захищати нашу країну перетнути кордон з Україною, надали житло багатьом біженцям, зорганізували транспорт на кордоні нашим людям, а також допомогли зібрати необхідні речі для наших військових на Україні і зорганізували три притулки в Варшаві і околицях.

Зараз стартує збір грошей які підут:

- На купівлю їжі і речей, для людей, біженців потребують допомоги в Польші;

- На купівлю їжі і речей, для українців, які потребують допомоги в україньских містах;

- На допомогу, адаптації і пристосовання біженців в Польші.

Давайте покажемо нашу силу, і наше єднання, та допоможемо нашим співвітчизникам та нашій сильній армії.


W związku z wojną na Ukrainie, agresją Rosji Klub "Możliwości" zaczyna zbierać fundusze na pomoc naszych rodaków ewakuowanych do Polski, Ukraińców w zaatakowanych miastach oraz także nasze wojsko. Klub Możliwości zebrał w tym czasie już około 15 ton pomoc humanitarna dla uchodźców w Polsce i na granicy z Polską, pomogła 25 wolontariuszom obrony naszego kraju, przekroczenia granicy z Ukrainą, zapewnienia mieszkań dla wielu uchodźców, zorganizowaliśmy transport na granicy do naszych ludzi i pomogliśmy zebrać niezbędne rzeczy dla nasze wojsko na Ukrainie i zorganizowało trzy schrony w Warszawie i okolicach.

Teraz zaczyna zbierać pieniądze, które pójdą:

- Ludzie w Polsce potrzebują pomocy przy zakupie żywności i rzeczy w Polsce;

- Kupować żywność i rzeczy dla Ukraińców potrzebujących pomocy w ukraińskich miastach;

- Pomoc, adaptacja i adaptacja uchodźców w Polsce.

Pokażmy naszą siłę i naszą jedność, pomóżmy naszym rodakom.
КРИЗОВИЙ HQ KM DN. 28.02.2022 🇺🇦🇵🇱

☎️ З пятниці, 26 лютого, ми працюємо 24/7 - штатний телефон 725 610 475

Ми впровадили нову змінну систему, щоб забезпечити максимальну ефективність та

результативність наших 110 волонтерських команд, діяльність яких розташована за такими

адресами:

- Koszykowa 24/12 - Персонал

- Nowowiejska 37b - Притулок

- Ядвісин - Притулок

- Томашів-Любельський - Координаційний пункт на кордоні

Близько 20 чоловік були переведені на кордон з Україною, оскільки вони вирішили захищати її

незалежність і суверенітет. При цьому ми забезпечили їх відсутніми килимками, спальниками,

ліками та іншими медичними приладами, перев’язочними наборами, а головне – життєво

важливими ліками для хворої дівчинки.

Тринадцять осіб афганського походження благополучно доставлені до німецького кордону

Ми забезпечили понад 70 місць безпечного укриття та транспорту для понад 60 осіб

Розміщено транспорт 2 автобусів та 5 проїздів легкових автомобілів

⛑️Ми постійно надаємо основні потреби:

- українські міста

- біженці, які чекають перетину кордону

- біженці на пунктах прийому в Республіці Польща

- притулки в Мазовії

SZTAB KRYZYSOWY KM DN. 28.02.2022 🇺🇦🇵🇱

☎️Od piątku 26.02 pracujemy w trybie 24/7 – telefon do sztabu 725 610 475

Wdrożyliśmy nowy system zmianowy, zapewniający maksymalną skuteczność i wydajność zespołów

wolontariuszy, których jest ponad 110. Ich działania są ulokowane w następujących miejscach:

– Koszykowa 24/12 – Sztab

– Nowowiejska 11 – Schronisko

– Jadwisin – Schronisko

– Tomaszów Lubelski – Punkt koordynacyjny na granicy

20 mężczyzn zostało przetransportowanych na granicę z Ukrainą, gdyż zdecydowali się bronić jej

niepodległości i suwerenności. Jednocześnie przekazaliśmy im brakujące dla wojska karimaty, śpiwory,

leki i inne wyroby medyczne, zestawy opatrunkowe, a co najważniejsze – ŻYCIOWO NIEZBĘDNY LEK DLA

CHOREJ DZIEWCZYNKI

Bezpiecznie zostało przetransportowanych 13 osób pochodzenia afgańskiego do granicy niemieckiej

Zapewniliśmy ponad 70 miejsc bezpiecznego schronienia oraz transportu dla ponad 60 osób

Wysłany transport 2 autobusów oraz 5 przejazdów samochodów osobowych

⛑️Nieustannie przekazujemy artykuły pierwszej potrzeby do:


– miast ukraińskich

– uchodźców czekających na przekroczenie granicy

– uchodźców w punktach recepcyjnych w RP

– schronisk na terenie Mazowsza


https://mws.org.pl/    

klubmozliwosci.org 

https://www.facebook.com/KlubMozliwosci

https://www.instagram.com/klubmozliwosci/

English below:

Due to the war in Ukraine, due to Russian aggression, Klub Możliwości is starting to raise funds to help our compatriots who are now being evacuated to Poland, Ukrainians in the attacked cities, as well as our military. During this time, Klub Możliwości has already collected about 15 tons of humanitarian aid to refugees in Poland and on the border with Poland, helped 25 people willing to defend our country to cross the border with Ukraine, provided housing for many refugees, organized transport at the border for our people. helped to gather the necessary things for our military in Ukraine and organized three shelters in and around Warsaw.

Now starts collecting money that will go:

• For the purchase of food and things for people, refugees need help in Poland;

• To buy food and things for Ukrainians who need help in Ukrainian cities;

• Assistance, adaptation and adaptation of refugees in Poland.

Let us show our strength and our unity, and help our compatriots and our strong Ukrainian army.

CRISIS HQ KM DN. 02/28/2022 🇺🇦🇵🇱

☎️ From Friday, February 26, we have been working 24/7 - staff phone number 725 610 475


We have implemented a new shift system to ensure the maximum effectiveness and efficiency of our

110 volunteer teams. Their activities are located in the following locations:

- Koszykowa 24/12 - Staff

- Nowowiejska 11 - Shelter

- Jadwisin - Shelter

- Tomaszów Lubelski - Coordination point on the border

About 20 men were transferred to the border with Ukraine because they had decided to defend its

independence and sovereignty. At the same time, we provided them with the missing mats, sleeping

bags, medications and other medical devices, dressing kits, and most importantly - a vital medication for a sick girl.

Thirteen people of Afghan origin were safely transported to the German border

We have provided over 70 places of safe shelter and transport for over 60 people

Transport of 2 buses and 5 journeys of passenger cars posted

⛑️ We constantly provide basic necessities to:

- Ukrainian cities

- refugees waiting to cross the border

- refugees at reception points in the Republic of Poland

- shelters in Mazovia


https://mws.org.pl/    

klubmozliwosci.org 

https://www.facebook.com/KlubMozliwosci

https://www.instagram.com/klubmozliwosci/

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Lokalizacja

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 24

 
Dane ukryte
10 zł
 
Użytkownik niezarejestrowany
2 000 zł
YA
Yauheni Ananchuk
70 zł
 
Dane ukryte
100 zł
 
Użytkownik niezarejestrowany
2 200 zł
AJ
Aleksander Jałowski
100 zł
 
Dane ukryte
40 zł
MC
Marina Climovici
60 zł
 
Dane ukryte
70 zł
KR
Kate Anne Storm
200 zł
Zobacz więcej

Komentarze

 
2500 znaków
Zrzutka - Brak zdjęć

Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!