id: znpuec

Lekarstwo dla kotki Reny / Medicine for cat Rena

Lekarstwo dla kotki Reny / Medicine for cat Rena

Organizator przesłał dokumenty potwierdzające wiarygodność opisu zrzutki
13 676 zł z 15 000 zł
91%
1 dzień do końca
193 wspierających
Wpłać na zrzutkę

Aktualności 35

 • piątek, 20 listopada 2020 / Friday, November 20, 2020

  cd8607a8c65cb57f.jpeg

  Rena czuje się dobrze, dalej podajemy jej witaminy i leki na oporność. Robimy wszystko by ta potworna choroba nie zaatakowała ponownie. Okres obserwacji kończy się w połowie stycznia, więc nic nam nie pozostało jak cierpliwie czekać i starać się aby Rena miała spokój i nie stresowała się. Bardzo dziękujemy za wsparcie bez was nie udało by się zajść tak daleko.


  --------------------------------------------------------------------------


  Rena feels good, we continue to give her vitamins and resistance medicines. We are doing everything to ensure that this terrible disease does not attack again. The observation period ends in mid-January, so there is nothing left for us to do but wait patiently and try to ensure that Rena is calm and not stressed out. Thank you very much for your support. Without you, we could not have gone that far.

  Czytaj więcej
 • czwartek, 12 listopada 2020 / Thursday, November 12, 2020

  v74b0a2c5983d365.jpeg

  Rena czuje się dobrze, waży już 4,5kg. Ma duży brzuszek, a włosy już odrosły. Na początku duży brzuch nas przeraził bo myśleliśmy że znowu zbiera się płyn, ale na szczęście jest wszystko ok. Pozostało nam czekać do stycznia i mieć nadzieje, że będzie dobrze. Z całego serca dziękujemy za dotychczasowe wsparcie.


  --------------------------------------------------------------------------


  Rena feels good and already weights 4.5 kg. She has a big tummy and her hair has already grown back. At first, the big tummy scared us because we thought she was picking up liquid again, but luckily, everything is ok. We have to wait until January and hope that it will be ok. Thank you wholeheartedly for your support so far.

  Czytaj więcej
 • niedziela, 01 listopada 2020 / Sunday, November 01, 2020

  g7d411fa74590132.jpeg

  Rena czuje się dobrze. Waży 4,29 kg, więc prawidłowo. Trochę wymiotowała co nas bardzo zmartwiło, ale po podaniu proszku na kłaczki wszystko wróciło do normy. Do końca obserwacji będziemy podawać leki na odporność by zminimalizować nawrót tej paskudnej choroby. Musimy uzbroić się w cierpliwość bo obserwacja trwa do połowy stycznia. Robimy co możemy by nie dopuścić do nawrotu, podajemy Rence witaminy w płynie by zregenerować organizm na tyle by choroba nie miała szans wrócić. Z całego serca dziękujemy za pomoc, bez was Rena by dawno odeszła.


  --------------------------------------------------------------------------


  Rena feels good. She weighs 4.29 kg, so it's right. She vomited a little bit, which worried us a lot, but after the anti-lint powder everything went back to normal. We will continue to administer immunosuppressants until the end of observation to minimise the recurrence of this nasty disease. We must arm ourselves with patience, because the observation continues until mid-January. We are doing everything we can to prevent a relapse, and we are administering liquid vitamins to regenerate the body so that the disease has no chance of returning. We would like to thank you wholeheartedly for your help, without you the Rena would be long gone.

  Czytaj więcej
 • piątek, 23 października 2020 / Friday, October 23, 2020

  g5c1b551d93ca9a8.png

  Rena czuje się dobrze, podajemy jej leki na odporność by zminimalizować szansę na nawrót choroby. Niestety dalej mało je, ale waży 4.150, więc nie jest źle bo nie chudnie. Po przejrzeniu zdjęć Reny, okazało się że plamy na tęczówce były już w marcu 2019r. Mamy nadzieje że nie są związane z FIPem, ale pewności żaden weterynarz ani badania nam nie dadzą. Musimy cierpliwie przetrwać okres obserwacji. To właściwie 89 dni bo tyle była leczona. Bardzo dziękujemy za wsparcie i prosimy wspierajcie nas dalej.


  --------------------------------------------------------------------------


  Rena feels good, we give her immunosuppressants to minimise the chance of relapse. Unfortunately, she still eats very little, but weighs 4,150, so it is not bad because she does not lose weight. After looking at Rena's photos, it turned out that the stains on the iris were already in March 2019. We hope that they are not related to the FIP, but no vet or research will give us certainty. We must patiently endure the observation period. It is actually 89 days, because that is how long she has been treated. Thank you very much for your support and please continue to support us.

  Czytaj więcej
 • piątek, 16 października 2020 / Friday, October 16, 2020

  f733d189a1986483.jpeg

  Rena ma plamy na tęczówce co może świadczyć, że miała neurologicznego Fip-a, więc możliwe, że leczona była za małą dawką. Modlimy się żeby tak nie było. Musimy iść z nią do specjalisty, by potwierdzić podejrzenia. Bardzo prosimy o wsparcie i bardzo dziękujemy za pomoc.


  --------------------------------------------------------------------------


  Rena has spots on her iris, which may indicate that she had a neurological Fip, so it is possible that she was taking too small dose of the medicine. We pray that this is not the case. We must go with her to a specialist to confirm the suspicion. We ask for your support and thank you very much for your help.

  Czytaj więcej
 • środa, 14 października 2020 / Wednesday, October 14, 2020

  s8c7f9b3fb6b8358.jpegRena ma się w miarę dobrze. Przytyła, co dziwne bo mało je. Musimy iść z nią na USG by się upewnić że wszystko jest w porządku. Bardzo się boimy nawrotu i myślimy o badaniach pod kontem FIP by się upewnić że pozbyliśmy się choroby. Możliwość nawrotu jest niestety prawdopodobna do 84 dni, więc jeszcze się wstrzymamy. Trzeba Renie kupić tabletki na odporność by szybciej doszła do siebie. Z całego serca dziękujemy za całe wsparcie.


  --------------------------------------------------------------------------


  Rena is feeling reasonably well. She has gained weight, which is strange because she eats little. We have to go with her for an ultrasound to make sure everything is okay. We are very afraid of relapse and we are thinking about test for FIP to make sure we got rid of the disease. The possibility of a relapse is unfortunately likely to last up to 84 days, so we will hold off by now. We need to buy pills for the immunity to make her recover faster. Thank you wholeheartly for all your support.

  Czytaj więcej
 • niedziela, 11 października 2020 / Sunday, October 11, 2020

  qd958b062e7bff1c.jpeg

  Rena czuje się w miarę dobrze, problemem jest brak apetytu. Bardzo się martwimy, że coś jest nie tak. Weterynarze nie potrafią powiedzieć dlaczego Rena mało je. Będziemy musieli zrobić badania genetyczne by upewnić się że wszystko jest ok. Bardzo dziękujemy za wszelakie wsparcie i prosimy wspierajcie nas do końca.


  --------------------------------------------------------------------------


  Rena feels reasonably well, the problem is a lack of appetite. We are very worried that something is wrong. The vets cannot say why the Rena is eating little. We will have to do genetic testing to make sure that everything is OK. Thank you very much for all your support and please support us to the end.

  Czytaj więcej
 • wtorek, 06 października 2020 /  Tuesday, October 06, 2020

  n0dcba13a4bfe30d.jpeg

  Rena czuje się dobrze. Niepokojące jest to że mało je, jest już po badaniach więc zobaczymy wyniki. Było ciężko bo nie chciała dać sobie pobrać krwi. Teraz z nadzieją czekamy na wyniki, oby były dobre bo brakuje nam pieniędzy. Bardzo prosimy o wsparcie, nie zostawiajcie nas na ostatniej prostej i bardzo dziękujemy za dotychczasową pomoc jesteście naszymi bohaterami.


  --------------------------------------------------------------------------


  Rena feels good. What is worrying is that she is not eating so much, she's already after check ups so we will see the results. It was difficult because she did not want her blood be taken. Now we are waiting for the results, we hope that they are good because we dont have money. We are asking for your support, do not leave us on the last straight and thank you very much for your help so far.

  Czytaj więcej
 • piątek, 02 października 2020 / Friday, October 02, 2020

  vb821a9fc158cfed.jpeg

  Rena dochodzi do siebie po operacji, dużo śpi. Musieliśmy włączyć leczenie tabletkami ze względu na niski wzrost albumin. Niestety koszt leczenia znacznie wzrósł. W poniedziałek robimy kolejne badania, więc będziemy wiedzieć czy zadziałało. Jesteśmy w trudnej sytuacji finansowej bo koszty ciągle rosną. Bardzo dziękujemy i prosimy o pomoc do samego końca, bo bez was się nie uda.


  --------------------------------------------------------------------------


  Rena recovers from the operation, sleeps a lot. We had to add tablets to the treatment because of the low growth of the albumins. Unfortunately, the cost of treatment has increased significantly. We are doing further tests on Monday, so we will know if it worked. We are in a difficult financial situation because the costs are constantly rising. Thank you very much and we ask you to help us to the very end, because without you, we won't succeed.

  Czytaj więcej
 • wtorek, 29 września 2020 / Tuesday, September 29, 2020

  d45bb321c323a30d.jpeg

  Rena jest już po sterylizacji, czuje się dobrze. Gdyby mogła to ciągle by jadła, ale nie możemy dawać jej za dużo żeby brzuszek się nie wzdymał, więc jest to duże wyzwanie. Bardzo się cieszymy, że sterylizacja przebiegła prawidłowo. Teraz tylko dopilnować by nie wylizała szwów. Nie ma kołnierza ani ubranka pooperacyjnego by jej dodatkowo nie stresować, więc nie jest to łatwe. Nasz drugi kot chce jej pomóc w umyciu się, więc musimy ich zamykać w oddzielnych pokojach. Po 80 zastrzyku czekają nas ponowne badania kontrolne. Na razie musimy przedłużyć leczenie do 14-tego dnia po sterylizacji aby obniżenie odporności po operacji nie spowodowało nawrotu. To wszystko wasza zasługa, bardzo dziękujemy i prosimy wspierajcie nas do końca, ponieważ sami nie damy rady.


  --------------------------------------------------------------------------


  Rena is already sterilized and feels good. If she could, she will eat and eat, but we can't give her too much to keep her tummy from bloating, so it's a big challenge. We are very happy that the sterilization went well. Now we just have to make sure that she does not lick her stitches. There is no collar or post-operative clothes to don't stress her additionally, so it is not easy. Our second cat wants to help her to clean herself, so we have to lock them in separate rooms. After 80th injection, we will have to do another check-up. For the time being we have to extend the treatment until the 14th day after sterilization so that the reduction of immunity after the operation does not cause a relapse. All of this is thanks to you, thank you very much and we ask you to support us to the end, because we can't handle it by ourselves.

  Czytaj więcej
 • niedziela, 27 września 2020 / Sunday, September 27, 2020

  o1f610edb11ad96b.pngRena w poniedziałek będzie miała sterylizacje. Bardzo się boimy, ale musimy to zrobić bo jest za duże ryzyko nawrotu choroby. Mamy ogromny problem finansowy po opłaceniu sterylizacji. Nie mamy na dalsze leki. Bardzo prosimy pomóżcie w uratowaniu naszej ukochanej Renki. Z całego serca dziękujemy za dotychczasowe wsparcie.


  --------------------------------------------------------------------------  Rena will have sterilization on Monday. We are very afraid, but we have to do it because there is too much risk of relapse. We have a huge financial problem after paying for the sterilization. We don't have money for more medicine. Please help us to save our beloved Rena. Thank you wholeheartedly for your support so far.

  Czytaj więcej
 • wtorek, 22 września 2020 / Tuesday, September 22, 2020

  ofe5c4e7f5008f47.jpegPrzed zakończeniem leczenia Rena musi mieć wykonany zabieg sterylizacji, który dla kota chorego na FIP musi być robiony bokiem z wziewną narkozą, ponieważ minimalizuje to stres i powikłania, ale kosztuje dużo więcej. Musimy ją wykonać ponieważ nie wysterylizowany kot to duże ryzyko nawrotu choroby. Musimy również dodatkowo zacząć podawać tabletki aby zwiększyć nieco dawkę leku, ponieważ albuminy wzrosły za mało. Przez ten fakt koszty leczenia niestety ciągle rosną. Z całego serca dziękujemy wszystkim którzy dotychczas pomogli i błagamy, wspierajcie nas do samego końca.


  --------------------------------------------------------------------------


  Before the end of the treatment, Rena must have a sterilization procedure performed, which for a cat suffering from FIP must be done sideways with inhalation anaesthetic, because it minimizes stress and complications, but costs much more. We have to do it because an unsterilized cat is a big risk of relapse. We also have to start administering the pills in addition to this, to increase the dosage a bit, because the albumin has not increased enough. Because of this fact the cost of treatment is unfortunately still increasing. We would like to thank with all our heart all those who have helped so far and we beg you to support us until the very end.

  Czytaj więcej
 • sobota, 19 września 2020 / Saturday, September 19, 2020

  x25a608796d045ac.jpeg

  Badania wyszły dobrze, USG kontrolne w porządku. Węzły chłonne nie są powiększone. Niestety czekamy jeszcze na najważniejsze badanie, elektroforezę białek. Musieliśmy ukłuć bidulkę jeszcze raz żeby pobrać kolejną próbkę do tego badania, bo poprzednia była za mała. Bardzo się cieszymy że leczenie przynosi efekt, dziękujemy za wsparcie i prosimy o dalszą pomoc.


  --------------------------------------------------------------------------


  The tests came out well, the ultrasound check is fine. Lymph nodes are not enlarged. Unfortunately, we are still waiting for the most important examination, protein electrophoresis. Unfortunately, we had to stab her again to take another sample for this test, because the previous one was too small. We are very happy that the treatment is working, thank you for your support and ask for further help.

  Czytaj więcej
 • piątek, 18 września 2020 / Friday, September 18, 2020

  d08bad6360bbbf1c.png

  W dalszym ciągu walczymy z martwicą skóry i bardzo ciężko znaleźć miejsce by zrobić zastrzyk. Rena miała robione USG niestety ciężko było dostrzec wątrobę i jeden z węzłów chłonnych. Po ponownym badaniu okazało się, że wszystko jest okej. Lekarkę zaniepokoiły jelita, zrobiła RTG i okazało się, że prawdopodobnie to kłaczki. Podajemy jej proszek aby pozbyć się kłaczków. W piątek będą wyniki badań krwi, morfologia, biochemia, elektroforeza białek oraz kontrolne usg. Bardzo dziękujemy za wsparcie. Bez was nie dali byśmy rady, bardzo prosimy wspierajcie nas do końca bo inaczej polegniemy na ostatniej prostej z powodów finansowych.


  --------------------------------------------------------------------------


  We continue to struggle with skin necrosis and it is very hard to find a place to inject. Rena had an ultrasound done unfortunately it was difficult to see the liver and one of the lymph nodes. After reexamination it turned out that everything was okay. The doctor was worried about her intestines, she did an X-ray and it turned out to be probably hairballs. We gave her a powder to get rid of the hairballs. On Friday there will be results of blood tests, morphology, biochemistry, protein electrophoresis and control ultrasound. Thank you very much for your support. Without you we could not have done it. Please support us until the end, otherwise we will fail on the last straight for financial reasons.

  Czytaj więcej
 • niedziela, 13 września 2020 / Sunday, September 13, 2020

  ff13755d2a20fff2.jpeg

  Rena czuje się dobrze, problemem są pieniądze na dalsze leczenie. Jutro będziemy robić badania kontrolne by ocenić postępy w leczeniu. Mamy nadzieję, że wszystko dobrze. Skóra Reny coraz gorzej przyjmuje zastrzyki, leci krew i robi się martwica w kolejnych miejscach. Bardzo prosimy o pomoc w uratowaniu Renki. Dziękujemy bardzo za dotychczasowe wsparcie i prosimy wspierajcie nas do końca.


  --------------------------------------------------------------------------


  Rena feels good, the only problem is money for further treatment. Tomorrow we will do a check-up to assess the progress of treatment. We hope that everything is fine. Her skin tolerates worse the injections, blood flies and necrosis is getting in the next places. We ask for help in saving Rena. Thank you very much for your support so far and please support us to the end.

  Czytaj więcej
 • wtorek, 08 września 2020 / Tuesday, September 08, 2020

  v4aab535cf51fd29.jpeg

  Lek działa. Rena czuje się dobrze, ale problemem jest okropna martwica skóry. Trzeba jej robić przymoczki i smarować maścią. Ciężko znaleźć miejsce by wbić zastrzyk, koszty leczenia ciągle rosną. Błagamy pomóżcie nam. Bardzo dziękujemy za dotychczasowe wsparcie, prosimy wspierajcie nas do końca.


  --------------------------------------------------------------------------  The medicine works. Rena feels good, but the problem is terrible skin necrosis. It needs to be soaked and lubricated with ointment. It is hard to find a place to inject, the cost of treatment is constantly rising. We beg you to help us. Thank you very much for your support so far, please support us to the end.

  Czytaj więcej
 • piątek, 04 września 2020 / Friday, September 04, 2020

  s2b1152f9adc3103.jpeg

  Lek działa, Rena czuje się dobrze. Ostatnio trochę mało je. Waży 3,5 kg więc jest dobrze. Śpi już znowu z nami w łóżku, przytula się prosi i przybija piątkę. Dzięki wam za co z całego serca dziękujemy dostała 50 zastrzyk jeszcze, 34. Bardzo prosimy o dalszą pomoc, bo bez was nie mamy szans.


  ---


  The medicine works, Rena feels good. Lately she has been eating a little bit less. She weighs 3.5 kg which is good. She is already sleeping in bed with us again, she cuddles, asks for a hug and gives us high five. Thank to you we gave her 50th injection today, 34 left. We ask for further help, because without you we have no chance.

  Czytaj więcej
 • wtorek, 01 września 2020 / Tuesday, September 01, 2020

  l66d0137b54fc4a2.png

  Rena czuje się w miarę dobrze. Ostatnio strasznie wymiotuje kłaczkami, podajemy jej specjalny proszek do jedzenia ale cwaniara wyczuwa go i nie chce jeść. Musimy znowu kombinować żeby zjadła, do końca kuracji będzie dostawała tabletki na wątrobę. Bardzo dziękujemy za wasze ogromne wsparcie. Bardzo prosimy o dalszą pomoc. Z wami na pewno się uda.


  --------------------------------------------------------------------------  Rena feels pretty good. Lately she has been vomiting with fur, we are giving her a special powder to eat, but she senses it and doesn't want to eat. We have to try again to get her to eat, she will get liver pills until the end of the treatment. Thank you very much for your enormous support. We ask for further help.

  Czytaj więcej
 • czwartek, 27 sierpnia 2020 / Thursday, August 27, 2020

  v934b2e60c6dc7f8.jpegPrzed nami jeszcze długo droga leczenia. Rena nabiera co raz więcej sił i walczy z nami gdy przychodzi czas zastrzyków. Rena dostaje też lek na wątrobę. Mamy nadzieje, że nasza kotka z każdym dniem będzie się czuła co raz lepiej. Dziękujemy za każdą okazaną pomoc słowną i pieniężną. Bez was nie dalibyśmy rady.


  --------------------------------------------------------------------------


  We still have a long way to go. Rena is gaining more and more strength and fighting with us when it comes to injections. Rena also gets a cure for its liver. We hope that our kitten will feel better every day. Thank you for every verbal and monetary help you give. We would not have been able to do it without you.

  Czytaj więcej
 • niedziela, 23 sierpnia 2020 / Sunday, August 23, 2020

  dfa355e47a223a81.jpeg

  Rena zastrzyki w domu znosi znacznie lepiej, co nas bardzo cieszy. Czuje się dobrze, dużo je, ale waga ani drgnie. Waży dalej 3,3 kg. Robimy co możemy by wyleczyć Renę. Ranki na skórze wyglądają coraz lepiej. Mamy nadzieje, że będzie dobrze i Rena znowu zacznie się bawić. Bardzo dziękujemy za wsparcie bez którego nie mielibyśmy szansy wyleczyć Reny. Bardzo prosimy o dalsze wsparcie. W was nasza jedyna szansa.


  --------------------------------------------------------------------------


  Rena can handle the injections at home much better, which makes us very happy. She feels good, she eats a lot, but the weight isn't moving. She still weighs 3.3 kg. We're doing everything we can to cure Rena. The wounds on her skin are looking better. We hope Rena will get better and will start having fun again. Thank you very much for your support without which we wouldn't have a chance to cure Rena. We ask for further support. You're our only hope.

  Czytaj więcej
 • wtorek, 18 sierpnia 2020 / Tuesday, August 18, 2020

  v49243647a3c3729.jpeg

  Wczoraj po konsultacji z weterynarzem pierwszy raz zaczęliśmy sami robić Renie zastrzyk. Zdecydowaliśmy się na to ponieważ Rena bardzo stresuje się codzienną wizytą u weterynarza, więc żeby to ograniczyć dajemy zastrzyk sami, a do weterynarza będziemy chodzić tylko na kontrole oraz kontrolne badania krwi, które planujemy zrobić w przyszłym tygodniu by sprawdzić postępy w leczeniu. Rena ogólnie czuje się lepiej waży już 3,3 kg, więc trochę przytyła. Problemem jest tylko martwica skóry z którą walczymy oraz rany po ugryzieniach pcheł bo Rena ma uczulenie na ich jad. Pcheł już nie ma, ale rany zostały. Z całego serca dziękujemy za wsparcie i bardzo prosimy o dalszą pomoc. Jest to dla nas bardzo ważne. Rena dostała dziś 35 zastrzyk z 84, więc jeszcze trochę zostało. Bez was nie damy rady, Pomóżcie.


  --------------------------------------------------------------------------


  Yesterday, after consulting the vet, we first started to give Rena an injections ourselves. We decided to do this because Rena is very stressed out by a daily visits to the vet. We will be visiting the vet only for checks and blood tests, which we plan to do next week to check the progress of the treatment. Rena generally feels better, she weights 3.3 kilos already, so she is gaining some weight. The only problem is the necrosis of the skin we are fighting with and the wounds from flea bites because Rena is allergic to their venom. The fleas are gone, but the wounds are still there. Thank you wholeheartedly for your support and we ask for further help. This is very important for us. Today Rena got 35th injection of 84, so there is still a long way to go. We can't do it without you. Please, help us.

  Czytaj więcej
 • piątek, 14 sierpnia 2020 / Friday, August 14, 2020

  h641b22f43148e55.jpeg

  Rena ma mnóstwo ranek od ugryzień tych nieszczęsnych pcheł, których już nie ma, ale bidulka ma uczulenie i tak reaguje. Musimy jej robić okłady i smarować maścią. Bierze też tabletki na wątrobę, które trzeba podawać przy leku na FIP. Apetyt już jej dopisuje i jest coraz silniejsza przez co coraz gorzej znosi zastrzyki. Okropnie syczy i się wyrywa. Rena czuje się lepiej tylko dzięki waszej pomocy, my sami nie dalibyśmy rady. Bardzo dziękujemy i prosimy byście nas wspierali do samego końca terapii.


  --------------------------------------------------------------------------


  Rena has a lot of wounds from the bites of these unfortunate fleas, which are no longer there, but she has an allergy and reacts like this. She's also taking liver pills that need to be taken with an FIP medicine. Her appetite is already good and she's getting stronger and stronger. She's getting mad at us because of the injections. She hisses awfully and tears off. Rena feels better only because of your help, we couldn't do it alone. Thank you very much and we ask you to support us until the end of the therapy.

  Czytaj więcej
 • środa, 12 sierpnia 2020 / Wednesday, August 12, 2020p923e022b9aaa82e.jpeg

  Rena czuje się już lepiej, ma apetyt. Niestety musimy się zmagać z martwicą skóry. Rana wygląda już trochę lepiej. Podczas ostatniej wizyty u weterynarza gdy pokazywaliśmy stan rany po plecach Reny przemieszczała się pchła, jakby wszystkiego było mało. Musiała złapać u któregoś z weterynarzy, nie możemy jej całej spryskać preparatem na pchły z powodu ranek. Dostała krople na kark, mamy nadzieje że będzie dobrze. Rena ma od małego uczulenie na jad pchły. Bardzo dziękujemy za wsparcie. Bardzo nam pomagacie, gdyby nie wy to już dawno nie mielibyśmy na lek. Prosimy bardzo o dalsze wsparcie, walka trwa.


  --------------------------------------------------------------------------


  Rena already feels better, she has an appetite. Unfortunately, we have to struggle with skin necrosis. The wound looks a little better. During the last visit to the vet when we showed the condition of the wound on Rena's back there was a flea moving. She had to catch them at one of the vets. We can't spray her with anti-flea preparate because of the wound. The vet gave her anti-flea drops on her neck, we hope she'll be fine. Rena's been allergic to flea venom for her entire life. Thank you very much for your support. You're helping us a lot, if not you, we wouldn't have money for the medicine. We ask for further support. The fight continues.

  Czytaj więcej
 • czwartek, 6 sierpnia 2020 / Thursday, August 6, 2020

  nb1aac1d915c57f8.jpeg

  Rena je już więcej, ale niestety z powodu dużej ilości zastrzyków wdała się martwica skóry więc koszt leczenia rośnie. Bardzo prosimy o pomoc w uratowaniu naszej kochanej kotki oraz dziękujemy za dotychczasowe wsparcie jest to dla nas bardzo ważne. Sami nie damy rady, proszę pomóżcie.


  --------------------------------------------------------------------------


  Rena eats more, but unfortunately, because of the large number of injections, skin necrosis has entered, so the cost of treatment is rising. We ask for help in saving our beloved cat and thank you for your support so far, this is very important for us. We can't handle it alone, please help us.

  Czytaj więcej
 • niedziela, 2 sierpnia 2020 / Sunday, August 2, 2020

  i5062178d70a0c3c.jpeg

  Rena czuje się coraz lepiej, zaczęła jeść prawie normalnie. Jest jeszcze strasznie chuda, ale mamy nadzieje że z czasem waga wróci do normy. Jesteście naszymi bohaterami w walce o życie członka rodziny, bardzo prosimy o dalsze wsparcie.


  --------------------------------------------------------------------------


  Rena feels better and better, she started eating almost normally. She's still terribly thin, but we hope the weight will return to normal in time. You are our heroes in the struggle for the life of a family member, we ask for further support.

  Czytaj więcej
 • środa, 29 lipca 2020 / Wednesday, July 29, 2020

  e382160b6f6fdd44.jpeg

  Rena dostała dzisiaj 15 zastrzyk. Czuje się już troszkę lepiej i daje się pogłaskać po brzuszku, niestety dalej nie chce jeść i trzeba jej jeszcze podawać dodatkowe tabletki. Mamy nadzieję, że lada dzień zacznie już normalnie jeść. Dziękujemy za każdą otrzymaną pomoc z waszej strony, tylko dzięki wam Rena ma szanse na wyzdrowienie. Bardzo prosimy o dalsze wsparcie bo bez waszej pomocy nie damy rady doprowadzić leczenia do końca.


  --------------------------------------------------------------------------


  Rena has got her 15th injection today. She feels a little better and allows us to pet her tummy, but she still doesn't want to eat and has to take extra pills. We hope she will start eating normally any day now. Thank you for all the help we've received, only thanks to you Rena has a chance to recover. We ask for further support, because without your help we will not be able to complete the treatment.

  Czytaj więcej
 • niedziela, 26 lipca 2020 / Sunday, July 26, 2020

  zeb5c1a2fc8f8f58.jpeg

  Rena jest już po 12-tym zastrzyku. Czuje się trochę lepiej, lek zaczął działać. Bardzo prosimy o dalsze wsparcie, bo bez was nie damy rady, a przerwanie leczenia to pewna śmierć dla naszej Renki. Z całego serca dziękujemy za pomoc i bardzo prosimy o wsparcie. Jesteście nasza jedyną nadzieją.


  --------------------------------------------------------------------------


  Rena is already after the 12th injection. She feels a little better, the medicine has started to work. We ask for further support, because we can't make it without you, and stopping the treatment is a certain death for our Rena. Thank you wholeheartedly for your help. You are our only hope.

  Czytaj więcej
 • piątek, 24 lipca 2020 / Friday, July 24, 2020

  ba5cafc53c5bbf85.pngRena już po 10-tym zastrzyku. Jej waga na razie nie wzrasta lecz widać że kuracja przynosi efekty. Płyny w brzuchu już powoli zaczynają się wchłaniać. Z apetytem jeszcze bywa różnie. Je bardzo małymi porcjami ale widać że podchodzi już bardziej ufnie do jedzenia. Dziś zakup kolejnych dawek zastrzyków, mamy wielką nadzieję że okażą się równie skuteczne jak pierwsza podana seria. Trzymamy kciuki za wyzdrowienie naszej kotki. Bardzo chcieliśmy podziękować wszystkim ludziom dobrej woli którzy dokonali wszystkich wpłat na leki dla Reny. Jest to dla nas ogromne wsparcie. Jeszcze raz bardzo dziękujemy.


  --------------------------------------------------------------------------


  Rena is already after the 10th injection. Her weight does not increase for the time being, but we can see that the treatment is bringing results. Fluids in the tummy are already slowly beginning to be absorbed. The appetite still varies, she eats very small portions but you can see that she is already more confident in eating. Today we are buying new portion of medicine, we hope very much that they will turn out to be as effective as the first series given. We keep our fingers crossed for the recovery of our kitten. We really wanted to thank all the people who made the donation for the medicine for Rena. This is a huge support for us. Once again, thank you very much.

  Czytaj więcej
 • wtorek, 21 lipca 2020 / Tuesday, July 21, 2020

  Dotychczasowa dawka, którą przyjmowała Rena nie przynosiła żadnych efektów, więc weterynarz zasugerowała ją lekko zwiększyć. Zwiększyliśmy dawkę i Rena po kilku zastrzykach zjadła troszkę jedzenia sama z siebie. Będziemy dalej podawać lekko większe dawki niż wcześniej. Dziękujemy za wszystkie donacje.


  --------------------------------------------------------------------------


  The dose Rena was taking so far has had no effect, so the vet suggested increasing it slightly. We increased the dose and after a few injections Rena ate some of the food herself. We will continue to give slightly higher doses than before. Thank you for all donations.

  Czytaj więcej
 • niedziela, 19 lipca 2020 / Sunday, July 19, 2020

  c94879d4e7ddbc98.jpeg

  Wczoraj Renie ściągnięto z brzuszka trochę płynu, żeby poczuła się lepiej i żeby odciążyć jej łapki. Niestety na razie nie ma poprawy, dlatego Rena dostaje od dzisiaj większą dawkę leku. Mamy nadzieje że dzięki temu kotka za parę dni poczuje się lepiej.

  Dziękujemy za każdą okazaną pomoc.


  --------------------------------------------------------------------------


  Yesterday fluid from Renas tummy was pulled to make her feel better and to relieve her paws. Unfortunately, there is no improvement so far, which is why Rena is getting a higher dose from today. We hope that this will make her feel better in a few days. 

  Thank you for all your help.

  Czytaj więcej
 • czwartek, 16 lipca 2020 / Thursday, July 16, 2020

  nac3e2f71ee055a4.png

  Dzisiaj Rena dostała drugą dawkę leku oraz kroplówkę i antybiotyk. Jak na razie nie ma poprawy, Rena cały czas leży, a chodzenie sprawia jej duży problem. Mamy nadzieje, że po kolejnych dawkach leku stan zdrowia Reny się polepszy. Dziękujemy za okazaną pomoc i każdą wpłaconą złotówkę.


  --------------------------------------------------------------------------


  Today Rena has received a second dose of the medicine, a drip and antibiotic. So far there is no improvement, Rena is still lying down and walking is a big problem for her. We hope that after further doses of the medicine, Rena's health will improve. Thank you for your help and for every donation.

  Czytaj więcej
 • środa, 15 lipca 2020 / Wednesday, July 15, 2020

  v6b3e89c65c34d3e.jpeg

  Rena czuje się coraz gorzej, już nie je i nie pije. Dożywiamy ją strzykawką doustnie i kroplówkami u weterynarza. Leczenie okazało się droższe niż zakładaliśmy. Dzięki wam dziś podany został pierwszy zastrzyk z lekiem na FIP, więc jest nadzieja. U większości kotów już po kilku dawkach jest lepiej. Zrobimy wszystko by uratować członka naszej rodziny, bardzo ją kochamy i prosimy o pomoc ponieważ kuracji nie można przerwać. Bardzo bardzo dziękujemy za dotychczasowe wpłaty.


  ----------------------------------------------------------------------------------


  Rena feels worse and worse, she doesn't eat or drink anymore. We are feeding her with a syringe and drip at the vet. The treatment turned out to be more expensive than we assumed. Thanks to you today the first injection with a medicine for FIP was given, so there's hope. Usually after a few doses you can see an health improvement. We will do everything to save a member of our family, we love her very much and ask for help because the treatment can't be interrupted. Thank you very much for your so far donations.

  Czytaj więcej
 • wtorek, 14 lipca 2020 / Tuesday, July 14, 2020

  s70491424bb29b71.png

  Kolejny dzień kroplówek i antybiotyków. Weterynarz podał jej lek przeciwgorączkowy w formie zastrzyku. Jej brzuszek ciągle powiększa się z powodu zwiększającej się ilości wody w nim.


  Dziękujemy wszystkim za dotychczasowe wpłaty, są one dla nas bardzo ważne.


  ----------------------------------------------------------------------------------


  Another day of drips and antibiotics. The vet gave her antipyretic medicine by injection and her tummy's getting bigger due to more water inside it.


  Thank you for all of your donations so far, they are very important to us.

  u3e7598fd0201bce.jpeg

  Czytaj więcej
 • poniedziałek, 13 lipca 2020 / Monday, July 13, 2020j90f9a5478b23e87.png

  Rena jak na razie codziennie przyjmuje kroplówki, ponieważ nie chce nic jeść oraz dalej mało pije. Dostała również antybiotyk, aby lepiej się poczuła. Zgolono jej brzuszek do kolejnych badań.


  ----------------------------------------------------------------------------------


  Rena gets drips every day because she doesn't want to eat or drink much. The vet gave her an antibiotic to make her feel better. The doctors shaved her tummy so they could do another test.

  Czytaj więcej
 • sobota, 11 lipca 2020 / Saturday, July 11, 2020

  e5d656d952f56873.png

  Kolejny dzień zmagań z chorobą, dzisiaj byliśmy u weterynarza. Doktor podał Renie kroplówkę bo mało jadła i nie piła. Kolejny raz pobrano małej krew do badania.


  Dziękujemy za wszystkie wpłaty, są one dla nas wielkim wsparciem.


  ----------------------------------------------------------------------------------


  Another day fighting with sickness. Today we were at the vet. Doctor gave Rena a drip because she was eating very little and she wasn't drinking. Again, vet took her blood for a test.


  Thank you for all the donations, they're a great support for us.

  Czytaj więcej

Opis zrzutkiDescription in English below.

Słowa od rodziców.

Witam, ostatnio otrzymaliśmy straszną wiadomość od weterynarza. Nasza 6-cio letnia kotka jest chora na FIP. W polsce nie ma jeszcze na to leku, lecz jest on dostępny za granicą. Jest to lek testowy nie wprowadzony jeszcze do listy leków weterynaryjnych. Weterynarz powiedział, że leczył już tym lekiem, ale trzeba go sprowadzić samemu. Lek ma nazwę GS441524 Mutian. Kuracja trwa 84 dni i jest bardzo skuteczna. Koszt kuracji to około 12000 zł. Proszę o pomoc gdyż kotka jest jak członek naszej rodziny. Kotka jest rasy Maine Coon. Jeszcze raz proszę o pomoc, każda złotówka pomoże.


Kim jest Rena?

Rena jest 6-cio letnią kotką rasy "Maine Coon" i członkinią naszej rodziny. Urodziła się 22 września 2013 roku. Jest ona bardzo słodka, lubi się tulić i lubi być głaskana. Zawsze była bardzo ruchliwa, ale ostatnio nie czuje się najlepiej, zachorowała na FIP przez co teraz mało je oraz nie biega tak jak kiedyś...


Na co zostaną przeznaczone pieniądze?

Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na lek "GS 441524 Mutian", który Rena będzie musiała przyjmować przez niecałe 3 miesiące.


--------------------------------------------------------------------------------


Words from parents.

Hello, We recently received a horrible message from our vet. Our 6-year-old cat Rena is sick with FIP (Feline Infectious Peritonitis). In Poland, there's no medicine available to treat this, but it is available abroad. Our vet said that he already used that medicine and he'll help us, but we need to source it by ourselves. The medicine is known as "GS441524 Mutian". The treatment will last 84 days, and it is proven to be very effective. The treatment will cost us around €2700. Please help us because she is a member of our family, and we don't have enough money for the medicine.


Who is Rena?

Rena is 6 years old "Maine Coon" and a member of our family. She was born on 22nd September 2013. She is cute, likes to hug, and loves to be stroked. She was always very bustling, but lately, her health has deteriorated, as she has become sick with FIP and because of that she is eating very little, and she isn't running as she did before...


What will the money be used for?

We will use all the money to obtain the medicine called "GS 441524 Mutian" which Rena will need to take for almost 3 months.


e2cc993d9facd23d.jpegRena, gdy była młodsza / Rena when she was younger


ca380064a8ae34e9.jpeg

Rena śpiąca pod kołdrą / Rena sleeping under a quilt


x51a33ea2be4f5fb.jpeg

Myjąca się Rena / Rena washing herself

Wpłacający 193

 
Dane ukryte
1 345,79 zł
AK
Avery Kinard
1 000 zł
 
Dane ukryte
1 000 zł
DW
Dion Whitaker
507,73 zł
 
Dane ukryte
500 zł
MF
Mary Farr
250 zł
 
Użytkownik niezarejestrowany
210,22 zł
 
Dane ukryte
200 zł
 
Dane ukryte
200 zł
 
Dane ukryte
200 zł
Zobacz więcej

Komentarze 22

 
2500 znaków
Zrzutka - Brak zdjęć

Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

Nasi użytkownicy założyli

620 953 zrzutki

i zebrali

371 449 669 zł

A ty na co dziś zbierasz?