Skarbonka utworzona na rzecz zrzutki 🇺🇦 #DzieciUkrainy - Długofalowa pomoc dzieciom z ukraińskich domów dziecka / 🇺🇦 #ChildrenOfUkraine - Long-term help for children from Ukrainian orphanages

#DzieciUkrainy - skarbonka Portalu kuratorskiej służby sądowej kurator.info

#DzieciUkrainy - skarbonka Portalu kuratorskiej służby sądowej kurator.info

Opis skarbonki

Redakcja Portalu kuratorskiej służby sądowej kurator.info zachęca do wsparcia akcji #DzieciUkrainy, w ramach której organizowana jest zbiórka publiczna na rzecz ukraińskich dzieci z pieczy zastępczej, które w Polsce znalazły schronienie przed wojną. Organizatorem zbiórki jest Fundacja To się uda w partnerstwie z podmiotami zajmującymi się pieczą zastępczą. Dziękujemy!


Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 6

preloader

Załóż swoją skarbonkę i też zbieraj dla

🇺🇦 #DzieciUkrainy - Długofalowa pomoc dzieciom z ukraińskich domów dziecka / 🇺🇦 #ChildrenOfUkraine - Long-term help for children from Ukrainian orphanages
Załóż skarbonkę