id: zwhhtm

FRANKENSTEIN: stworzony z marzeń. Wesprzyj projekt wydania debiutanckiego albumu Ziębickiej Orkiestry Mandolinistów!

FRANKENSTEIN: stworzony z marzeń. Wesprzyj projekt wydania debiutanckiego albumu Ziębickiej Orkiestry Mandolinistów!

Nasi użytkownicy założyli 1 166 207 zrzutek i zebrali 1 212 562 803 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Aktualności1

Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Opis zrzutki

Historia, którą po krótce Wam opowiemy, wydaje się tak nieprawdopodobna, jak nieprawdopodobna wydaje się historia Frankensteina…

 

Jest końcówka roku 2019. W Ziębicach pojawia się Darek Dżugan (Ju Ghan) oraz Aneta Szlacheta – szefowie Fundacji Żywe Kultury, na co dzień mieszkańcy pobliskich Witostowic. Chcą reaktywować, działającą w latach 50-tych, miejską orkiestrę mandolinistów.


Pomysł wydawał się szalony, ale Ju Ghan wiedział co robi! Jest w końcu kompozytorem, kontrabasistą, mandolinistą oraz absolwentem Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu - stale związanym z kilkoma wrocławskimi formacjami muzycznymi...


JI2ngvBPybbS1Vt1.jpg 

Tak oto, dzięki wsparciu Gminy Ziębice, od roku 2020 przy Ziębickim Centrum Kultury, pod czujnym okiem Ju Ghana, zaczyna działać ZiOM, czyli Ziębicka Orkiestra Mandolinistów. Międzypokoleniowy charakter orkiestry, jej oryginalne brzmienie, skład instrumentalny, m.in. mandoliny, mandole, mandolocello, kontrabas, instrumenty perkusyjne a także autorskie kompozycje, napisane przez prowadzącego specjalnie na orkiestrę sprawiają, że jest ona prawdziwą perełką wśród innych orkiestr.

 

Zespół tworzą mieszkańcy gminy Ziębice i okolic, Ząbkowic Śląskich oraz Wrocławia, którzy zasady muzyki oraz technikę gry w większości zgłębiają od podstaw podczas cotygodniowych spotkań orkiestry. Orkiestra ma na swoim koncie już kilkanaście koncertów, również poza granicami powiatu i województwa.


4oNyEHAZGftdl9Vs.jpg 

W roku 2021, dzięki dotacji pozyskanej przez Fundację Żywe Kultury ze Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich - powstało dzieło, czyli autorska muzyka na orkiestrę mandolinową, do filmu z 1910 roku pt. „Frankenstein”. To klasyka kina niemego, z gatunku filmów grozy, który, na podstawie słynnej powieści Mary Shelley z 1818 roku, wyreżyserował James Serl Dawley. Wszystkie kompozycje napisał oczywiście prowadzący orkiestrę – Ju Ghan.

 

W maju ubiegłego roku (2022), po wielu godzinach prób, materiał został przedpremierowo zaprezentowany w Ziębicach. Do udziału w projekcie Ju Ghan zaprosił znanych wrocławskich muzyków, a także mandolinistów grających na co dzień w Zgorzeleckiej Orkiestrze Mandolinistów.


geVn6UdkSBmZjT3c.jpg


Koncerty premierowe odbyły się w sierpniu, jakby inaczej… na zamku w Ząbkowicach Śląskich – mieście Frankensteina. ZOM & Goście prezentowali Frankensteina również w Suchej Beskidzkiej, Wiązowie oraz ponownie, przy pełnej sali, w Ziębicach. 

Myślicie pewnie: co w tym nieprawdopodobnego?!

 

To nie jest koniec tej historii…

 

W grudniu 2022 dzięki wsparciu: Gminy Ziębice, Gminy Ząbkowice Śląskie, Powiatu Ząbkowskiego oraz Zarządu Województwa Dolnośląskiego orkiestra zarejestrowała ten materiał w kultowym S2 – studiu koncertowo-nagraniowym Polskiego Radia w Warszawie

 

I to jest właśnie niesamowite… Zespół złożony głównie z amatorów, po trzech latach od rozpoczęcia działalności, nagrywa swój premierowy materiał w profesjonalnym studiu nagraniowym!

 

W nagraniach, które odbyły się w dniach 3-4 grudnia, wzięli udział:

Joanna Kietla

Jędrzej Woyciechowski

Barbara Jaworska

Kasia Tuła

Amelia Gos

Szymon Kietla

Bartosz Skurpiński

Danusia Woyciechowska

Hania Woyciechowska

Olga Gawlik

Joanna Lorens

Zuzanna Buła

Marta Berezowska

Barbara Elbert

Marcin Misiek

Krystian Gałwa

Marcin Szczepańczuk

Kacper Oczkowicz

Dariusz Dżugan - kontrabas

Marcin Ciupidro - wibrafon

Tomasz Kaczmarek - piano

Jakub Kurek - trąbka

Tomasz Matusiak - perkusja

Gustaw Bachorz – klarnet (zastępstwo za Mateusza Rybickiego)

 

REALIZATORZY:

Artur Majewski

Kuba Sosulski

 

 

Może to właśnie w tym miejscu zaczyna się ta historia!?

 

Mamy materiał, który musicie usłyszeć… To musi do Was trafić!

 

Taki jest właśnie cel naszej zrzutki… Zebrane środki przeznaczymy na opłacenie pracy producenta (mix & mastering), oprawę graficzną oraz... tłoczenie płyt CD i VINYL, a to ponad 50% zaplanowanych kosztów produkcji!

 

Naszym celem jest abyście otrzymali PERŁĘ, dlatego do pracy nad tym materiałem zaprosimy „najlepszych z najlepszych”.

 

Chcemy, aby produkcją zajął się Todd Carter – amerykański producent specjalizujący się w projektach orkiestrowych. O oprawę graficzną zadba Karolina Wiśniewska Love Gyyethy - projektantka graficzna, ilustratorka, doktor i wykładowca na wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych.

 

Wierzymy, że dzięki Waszemu wsparciu nasze marzenia o debiutanckiej płycie się zmaterializują! Zabawcie się w mecenasów kultury… Wesprzyjcie nasz projekt i puśćcie w świat info o zbiórce!

 

Naszym planem jest, aby płyta ukazała się w ostatnim kwartale 2023 roku. Wtedy też planujemy promocyjną trasę koncertową, na której chcemy się z Wami spotkać!

 

Niech żyje Frankenstein!


ENG


FRANKENSTEIN: made of dreams...

The story we are going to briefly tell you seems as improbable as the story of Frankenstein seems to be... It is the end of 2019, and Darek Dżugan (Ju Ghan) and Aneta Szlacheta - the heads of the Żywe Kultury Foundation, by day residents of nearby Witostowice - show up in Ziębice. They want to reactivate the town mandolin orchestra, which was active in the 1950s.


The idea seems crazy, but Ju Ghan knows what he doing! After all, he is a composer, double bassist, mandolinist, and a graduate of the Karol Lipiński Academy of Music in Wroclaw - permanently associated with several Wroclaw musical formations...


This is how, thanks to the support of the Ziębice Municipality, from 2020, Ziębicka Orkiestra Mandolinistów, under the watchful eye of Ju Ghan, starts operating at the Ziębickie Centrum Kultury. The intergenerational nature of the orchestra, its original sound, and instrumental mix, including mandolins, mandolas, mandocello, double bass, and percussion instruments as well as original compositions written by the conductor specifically for the orchestra make it a real gem among other orchestras.


The orchestra is formed by residents of the commune of Ziębice and surrounding areas, Ząbkowice Śląskie and Wrocław, most of whom study the principles of music and playing technique from scratch during the orchestra weekly meetings.


The orchestra has already given more than a dozen concerts, including outside the district and province. In 2021, thanks to a grant obtained by the Żywe Kultury Foundation from the Ząbkowice Śląskie District Office - a work of art was created, i.e. original music for a mandolin orchestra, for a movie from 1910 titled "Frankenstein". This is a classic of the silent cinema horror film genre, which, was directed by James Serl Dawley. It was based on Mary Shelley famous novel from 1818. All the compositions were, of course, written by Ju Ghan, who leads the orchestra.


In May last year (2022), after many hours of rehearsals, the material was previewed in Ziębice. Ju Ghan invited well-known musicians from Wroclaw to participate in the project, as well as mandolinists who play daily in Zgorzelec Mandolin Orchestra.


The premiere concerts took place in August, as if in a completely different setting... at the castle in Ząbkowice Śląskie - the city of Frankenstein. ZiOM & Guests also presented Frankenstein in Sucha Beskidzka, Wiązów, and again, with a full hall, in Ziębice.


You're probably thinking: what that incredible about that?!

Well, that is not the end of the story yet...


In December 2022, thanks to the support of the Municipality of Ziębice, the Municipality of Ząbkowice Śląskie, the District of Ząbkowice and the Provincial Executive of the Wrocław region the orchestra recorded this material in the iconic S2 - the concert and recording studio of the Polish Radio in Warsaw...


And that what truly remarkable... The band, composed mainly of amateurs, after three years since its inception, is recording its premiere material in a professional recording studio!


Perhaps this is where the story begins?!


We have the material you need to hear... It needs to get to you! This is the purpose of our fundraiser... We will use the funds raised to pay for the work of the producer (mix & mastering), graphic design, and CD pressing...


Our goal is for you to get a real gem, so we will invite the best of the best to work on this material. We want Todd Carter, an American producer specializing in orchestral projects, to handle the production. The graphic design will be taken care of by Karolina Wiśniewska Love Gyyethy - graphic designer, illustrator, Ph.D., and lecturer at the Academy of Fine Arts in Wroclaw.


We believe that thanks to your support, our dreams of a debut album will come true! Let’s just be patrons of the art for a moment... Support our project and share the information about the fundraiser!


Our plan is for the album to be released in the last quarter of 2023. Then we are also planning a promotional concert tour, where we want to meet you!


4ZXIWyiAN96AAAxZ.jpg

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Lokalizacja

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Dowiedz się więcej

Oferty/licytacje 7

Kupuj, Wspieraj.

Kupuj, Wspieraj. Czytaj więcej

Nieaktywne
Cegiełki i podziękowania
Jesteś ZiOM!
Dziękujemy za Twoje wsparcie. To podziękowanie trafi też na naszego Facebook'a :)
10 zł

Kupione 8

Zakończona
Elektronika i muzyka • Muzyka
Jesteś ZiOM! + masz naszą płytę CD
Dziękujemy za Twoje wsparcie! W zamian otrzymasz nasz debiutancki album i podziękowanie, które trafi na naszego Facebook'a :)
50 zł

Kupione 21

Zakończona
Elektronika i muzyka • Muzyka
Jesteś ZiOM! + masz naszą płytę CD z autografami
Dziękujemy za Twoje wsparcie! W zamian otrzymasz nasz debiutancki album CD z autografami oraz podziękowanie we wkładce płyty oraz to, które trafi na n...
100 zł

Kupione 24 z 50

Zakończona
Elektronika i muzyka • Muzyka
Jesteś ZiOM! + masz naszego VINYLA
Dziękujemy za Twoje wsparcie! W zamian otrzymasz nasz debiutancki album na VINYLU oraz podziękowanie we wkładce płyty, a także to, które trafi na nasz...
250 zł

Kupione 8 z 25

Zakończona
Elektronika i muzyka • Muzyka
Jesteś ZiOM! + masz naszego VINYLA z autografami
Dziękujemy za Twoje wsparcie! W zamian otrzymasz nasz debiutancki album na VINYLU oraz podziękowanie we wkładce płyty, a także to, które trafi na nasz...
300 zł

Kupione 2 z 25

Zakończona
Elektronika i muzyka • Muzyka
Jesteś ZiOM! Jesteś naszym MECENASEM!
Dziękujemy za Twoje wsparcie! W zamian otrzymasz nasz debiutancki album CD z autografami, a logo Twojej firmy, jako MECENASA projektu, trafi na okładk...
400 zł
Zakończona
Wyjątkowe spotkania
Jesteś ZiOM! dlatego zagramy dla Ciebie koncert!
Dziękujemy za Twoje wsparcie! W zamian Ziębicka Orkiestra Mandolinistów zagra dla Ciebie koncert z projektem "Frankenstein". Nasz transport jest w cen...
8000 zł
Zakończona

Wpłaty 71

OT
Olga Tuła
100 zł
A.
Agate .
125 zł
RZ
Rafał Z
100 zł
WT
Weronika Tuła
100 zł
 
Dane ukryte
ukryta
BJ
Barbara Jankowiak
50 zł
DG
Delf
100 zł
DB
Basia i Krzysiek
ukryta
 
Dane ukryte
ukryta
DB
Dorota Bosiak
100 zł
Zobacz więcej

Komentarze

 
2500 znaków
Zrzutka - Brak zdjęć

Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!